Документ 660-2008-п, перша редакція — Прийняття від 23.07.2008
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 липня 2008 р. N 660
Київ
Про внесення зміни до пункту 3
постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2006 р. N 1719

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
В абзаці четвертому пункту 3 постанови Кабінету Міністрів
України від 13 грудня 2006 р. N 1719 ( 1719-2006-п ) "Про перелік
напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3333) слова і цифри
"до 1 березня 2008 року" замінити словами і цифрами "до 1 травня
2010 року".

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28вгору