Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2006660
Документ 660-2006-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.04.2009, підстава - 333-2009-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 травня 2006 р. N 660
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від
25 грудня 1996 р. N 1548
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 333 ( 333-2009-п ) від 25.03.2009 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня
1996 р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів
виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596;
Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 32; 2001 р., N 47,
ст. 2073; 2002 р., N 8, ст. 344, N 11, ст. 511, N 52, ст. 2396;
2003 р., N 21, ст. 939; 2004 р., N 19, ст. 1317, N 52, ст. 3452;
2005 р., N 15, ст. 756, N 17, ст. 903) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2006 р. N 660
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 1996 р. N 1548 ( 1548-96-п )

1. У постанові ( 1548-96-п ):
1) у пункті 2 слова "Державний комітет будівництва,
архітектури та житлової політики" замінити словами "Міністерство
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства";
2) пункт 3 виключити.

{ Підпункт 3 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови
КМ N 333 ( 333-2009-п ) від 25.03.2009 }

2. У додатку до постанови ( 1548-96-п ):
1) пункти 5 і 5-1 визнати такими, що втратили чинність;
2) у пункті 12:
абзац другий викласти в такій редакції:
"торговельні (постачальницько-збутові) надбавки, нормативи
рентабельності на паливно-енергетичні ресурси (вугілля, вугільні
брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний, торф паливний
кусковий, дрова, торф'яні брикети, газ скраплений), що
відпускаються населенню для побутових потреб";
абзац шостий після слів "(митної вартості)" доповнити словами
"з урахуванням знижок";
абзаци тридцять другий і тридцять третій виключити.вгору