Документ 660-2002-п, поточна редакція — Прийняття від 17.05.2002

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 травня 2002 р. N 660
Київ
Про встановлення окремим категоріям працівників
спортивних шкіл та спеціалізованих навчальних
закладів спортивного профілю надбавок за вислугу
років та грошової винагороди за сумлінну працю
і зразкове виконання службових обов'язків

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити починаючи з січня 2003 року керівникам, їх
заступникам з основного виду діяльності, тренерам-викладачам,
тренерам-методистам, інструкторам-методистам, акомпаніаторам
спортивних шкіл усіх типів та тренерам-викладачам спеціалізованих
навчальних закладів спортивного профілю:
щомісячну надбавку за вислугу років до посадового окладу
(ставки) залежно від стажу роботи у таких розмірах: понад 3 роки -
10 відсотків, понад 10 років - 20, понад 20 років - 30 відсотків
за роботу в закладах, установах та організаціях фізичної культури
і спорту;
щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове
виконання службових обов'язків у розмірі до одного посадового
окладу (ставки).
Зазначені виплати здійснюються в межах фонду оплати праці,
затвердженого в кошторисах спортивних шкіл усіх типів та
спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю.
2. Державному комітетові з питань фізичної культури і спорту
за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики,
Міністерством освіти і науки, Міністерством фінансів та
Міністерством юстиції у місячний термін розробити і затвердити
Порядок виплати щомісячної надбавки за вислугу років і щорічної
грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання
службових обов'язків працівникам, зазначеним у пункті 1 цієї
постанови.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28вгору