Документ 660-XII, поточна редакція — Редакція від 01.01.2004, підстава - 435-IV, 2947-III

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих
актів Української РСР з питань, що стосуються жінок, сім'ї
та дитинства

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2947-III ( 2947-14 ) від 10.02.2002, ВВР, 2002, N 21-22, ст.135
Законом
N 407-IV ( 407-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 7, ст.70
Кодексом
N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356 )

З метою подальшого вдосконалення законодавства Української
РСР з питань, що стосуються жінок, сім'ї та дитинства, Президія
Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів
Української РСР:
( Розділ 1 втратив чинність з 01.01.2004 року на підставі
Сімейного Кодексу N 2947-III ( 2947-14 ) від 10.02.2002 )
2. До Житлового кодексу Української РСР ( 5464-10 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573;
1986 р., N 21, ст. 414):
1. Доповнити Кодекс статтями 46'1 і 114'1 такого змісту:
"Стаття 46'1. Забезпечення жилим приміщенням дитячих
будинків сімейного типу
При внесенні в установленому порядку рішення про організацію
дитячого будинку сімейного типу особам, які призначені
батьками-вихователями, для спільного проживання з дітьми,
переданими їм на виховання, надається поза чергою індивідуальний
жилий будинок або багатокімнатна квартира за нормою, що
встановлюється Радою Міністрів Української РСР. Користування наданим жилим приміщенням здійснюється в
порядку, встановленому законодавством для користування службовими
жилими приміщеннями".
"Стаття 114'1. Виселення з дитячих будинків сімейного типу
У випадках ліквідації дитячого будинку сімейного типу
батьки-вихователі повинні звільнити надане їм жиле приміщення
(стаття 46,1), а в разі відмови - підлягають виселенню з наданням
їм іншого благоустроєного жилого приміщення. При усуненні
батьків-вихователів від подальшого виховання дітей вони можуть
бути виселені із займаного ними жилого приміщення з наданням
іншого жилого приміщення".
2. Доповнити абзац дев'ятий частини першої статті 45 після
слів "багатодітним сім'ям" словами "сім'ям, що виховують
дітей-інвалідів".
3. Доповнити частину першу статті 114 абзацом четвертим
такого змісту:
"громадян, позбавлених батьківських прав, якщо вони
проживають спільно з дітьми, відносно яких позбавлені батьківських
прав".
4. З частини першої статті 116 виключити слова "Без надання
іншого жилого приміщення може бути виселено також осіб,
позбавлених батьківських прав, якщо їх спільне проживання з
дітьми, відносно яких вони позбавлені батьківських прав, визвано
неможливим".

( Розділ 3 втратив чинність на підставі Кодексу N 435-IV
( 435-15 ) від 16.01.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 )
Голова Верховної Ради Української РСР Л. КРАВЧУК
м. Київ, 28 січня 1991 року
N 660-XIIвгору