Документ 66/98-ВР, поточна редакція — Прийняття від 03.02.1998

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про віднесення міста Хуст Хустського району Закарпатської
області до категорії міст обласного значення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 23, ст.134 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Віднести місто Хуст Хустського району Закарпатської області
до категорії міст обласного значення.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 3 лютого 1998 року
N 66/98-ВРвгору