Документ 659_001-16, чинний, поточна редакція — Затвердження від 14.12.2016, підстава - 955-2016-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 27.01.2017, підстава - v-121321-17. Подивитися в історії? )

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федерації Святого Кристофера (Сент-Кіттс) і Невісу про взаємне скасування візових вимог

{Угоду затверджено Постановою КМ № 955 від 14.12.2016}


Дата підписання:

22.09.2016


Дата набрання чинності для України:

27.01.2017

Кабінет Міністрів України та Уряд Федерації Святого Кристофера і Невіс (далі окремо - «Договірна Сторона», разом - «Договірні Сторони»),

бажаючи зміцнити існуючі дружні відносини та співробітництво між Україною та Федерацією Святого Кристофера та Невісу,

з метою спрощення режиму поїздок громадян України та Святого Кристофера і Невісу,

домовилися про таке:

Стаття 1

Громадяни держав Договірних Сторін, які мають дійсні проїзні документи, зазначені в Додатку до цієї Угоди, в'їжджають, перебувають, виїжджають та перетинають транзитом територію держави іншої Договірної Сторони без віз за умови, що тривалість їх перебування не перевищує дев'яносто (90) днів протягом ста восьмидесяти (180) днів.

Стаття 2

Громадяни держави однієї Договірної Сторони, які мають намір перебувати на території держави іншої Договірної Сторони на строк, що перевищує дев'яносто (90) днів, незалежно від мети поїздки, отримують візу в дипломатичному представництві або консульській установі країни іншої Договірної Сторони перед в'їздом на її територію.

Стаття 3

Громадяни держав Договірних Сторін, які є членами дипломатичних представництв, консульських установ та представництв міжнародних організацій, розташованих на території держави іншої Договірної Сторони, а також члени їх сімей, які користуються дійсними дипломатичними, офіційними або службовими паспортами, звільняються від візових вимог для в'їзду, перебування, виїзду та транзиту територією держави іншої Договірної Сторони на період їхнього призначення.

Стаття 4

1. Громадяни держав однієї Договірної Сторони у разі втрати чи пошкодження їхніх дійсних проїзних документів, зазначених у Додатку до цієї Угоди, під час перебування на території держави іншої Договірної Сторони, невідкладно повідомляють про це компетентні органи цієї держави, які в такому випадку видають довідку про факт отримання заяви про втрату зазначеного документа.

2. Дипломатичні представництва або консульські установи держав Договірних Сторін видають особам, зазначеним у пункті 1 цієї статті, дійсний проїзний документ для повернення на територію держави відповідної Договірної Сторони.

Стаття 5

Громадяни держав Договірних Сторін, які мають дійсні проїзні документи, зазначені у Додатку до цієї Угоди, в'їжджають, виїжджають та перетинають транзитом територію держави іншої Договірної Сторони в пунктах пропуску через кордон, облаштованих відповідно до законодавства держав Договірних Сторін.

Стаття 6

Ця Угода не звільняє осіб, зазначених у статті 1 цієї Угоди, від обов'язку дотримуватися законодавства Договірних Сторін під час перебування на їх територіях.

Стаття 7

Кожна Договірна Сторона залишає за собою право відмовити у в'їзді, зменшити строк перебування або припинити перебування на її території осіб, зазначених у статті 1 цієї Угоди, визнаних небажаними особами.

«Небажаними особами» є громадяни держави однієї Договірної Сторони, які становлять або щодо яких є підстави вважати, що вони можуть становити дійсну, реальну та серйозну загрозу інтересам національної безпеки, громадського порядку, та здоров'ю населення однієї із Договірних сторін.

Стаття 8

1. Договірні Сторони не пізніше, ніж через тридцять (30) днів з дати підписання цієї Угоди, обмінюються дипломатичними каналами зразками дійсних проїзних документів, зазначених у Додатку до цієї Угоди.

2. У разі запровадження нових проїзних документів, зазначених у Додатку до цієї Угоди, або внесення змін до існуючих проїзних документів, Договірні Сторони невідкладно повідомляють одна одну про це й обмінюються дипломатичними каналами зразками таких проїзних документів не пізніше, ніж за тридцять (30) днів до введення їх у дію.

Стаття 9

Будь-який спір, що виникає між Договірними Сторонами стосовно тлумачення або застосування цієї Угоди, вирішується шляхом консультацій та переговорів.

Стаття 10

1. Кожна з Договірних Сторін може зупинити дію цієї Угоди або її окремих положень з міркувань громадської безпеки, підтримання громадського порядку чи охорони здоров'я населення. Рішення про зупинення надсилається дипломатичними каналами іншій Договірній Стороні не пізніше, ніж за сорок вісім (48) годин до такого зупинення.

2. Договірна Сторона, що прийняла рішення про зупинення дії цієї Угоди з причин, зазначених у пункті 1 цієї статті, в такому самому порядку повідомляє іншу Договірну Сторону про відновлення застосування цієї Угоди.

Стаття 11

1. Ця Угода укладається на невизначений строк і набирає чинності на тридцятий (30-й) день з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур» необхідних для набрання цією Угодою чинності.

2. За взаємною письмовою згодою Договірних Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни. Будь-які такі зміни або доповнення, погоджені Договірними Сторонами, набирають чинності відповідно до пункту 1 цієї статті.

3. Будь-яка Договірна Сторона може припинити дію цієї Угоди, повідомивши про це письмово іншу Договірну Сторону дипломатичними каналами. У такому випадку ця Угода втрачає чинність на дев'яностий (90-й) день з дати отримання такого повідомлення іншою Договірною Стороною.

Учинено в м. Нью-Йорк 22 вересня 2016 року у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди, переважну силу має текст англійською мовою.


ЗА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЗА УРЯД ФЕДЕРАЦІЇ
СВЯТОГО КРИСТОФЕРА І НЕВІСУ


(підпис)

(підпис)

ДОДАТОК
ДО УГОДИ МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ ФЕДЕРАЦІЇ СВЯТОГО КРИСТОФЕРА (СЕНТ-КІТТС) І НЕВІСУ ПРО ВЗАЄМНЕ СКАСУВАННЯ ВІЗОВИХ ВИМОГ

Перелік проїзних документів, що видаються громадянам України для в'їзду, виїзду, перетину транзитом та перебування на території Федерації Святого Кристофера і Невісу:

- дипломатичний паспорт;

- службовий паспорт;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

- посвідчення особи на повернення в Україну (тільки для повернення в Україну). Перелік проїзних документів, що видаються громадянам Федерації Святого Кристофера і Невісу для з'їзду, виїзду, перетину транзитом та перебування в Україні:

- дипломатичний паспорт;

- офіційний паспорт;

- звичайний паспорт;

- проїзний документ, який використовується виключно для повернення із закордону до Федерації Святого Кристофера і Невісу у випадку втрати або закінчення звичайного паспорта.вгору