Документ 657-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.09.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 серпня 2017 р. № 657
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати праці працівників прокуратури

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати праці працівників прокуратури зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2017 р. № 657

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати праці працівників прокуратури

1. Пункт 3-2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 510 “Про оплату праці керівних працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1545, № 35, ст. 2118; 2006 р., № 10, ст. 634; 2007 р., № 79, ст. 2959; 2008 р., № 21, ст. 601) виключити.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632; 2008 р., № 21, ст. 601, № 34, ст. 1139; 2010 р., № 86, ст. 3024; 2011 р., № 28, ст. 1193):

1) в абзаці першому пункту 1 слова “та класний чин” виключити, а цифри “59” замінити цифрами “58”;

2) в абзаці другому підпункту “в” підпункту 1 пункту 2 слова “класний чин,” виключити;

3) додаток 59 до постанови виключити.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 505 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів прокуратури” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 44, ст. 1697; 2015 р., № 80, ст. 2668):

1) у підпункті 1 пункту 2:

в абзаці п’ятому слова “надбавки за ранг державного службовця та” виключити;

в абзаці шостому слова “(ранг державного службовця)” виключити;

2) доповнити постанову пунктом 4-2 такого змісту:

“4-2. Установити, що оплата праці (грошове забезпечення) прокурорів, відряджених відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України “Про прокуратуру” на роботу до державних органів, установ та організацій, проводиться виходячи із розмірів посадових окладів та інших складових заробітної плати (надбавок, доплат, премій, матеріальної допомоги) за посадами, які зазначені працівники займають у державних органах, установах та організаціях, до яких вони відряджені.

Якщо нарахована заробітна плата (грошове забезпечення) відрядженого працівника є меншою від розміру заробітної плати (грошового забезпечення) без урахування виплат, які мають одноразовий характер, і премії за посадою в органах прокуратури, з якої його відряджено, йому проводиться відповідна доплата.

Виплата заробітної плати (грошового забезпечення) відрядженим прокурорам проводиться за рахунок коштів державних органів, установ та організацій, до яких вони відряджені.”;

3) додатки 1, 2 і 7 до постанови викласти в такій редакції:


“Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. № 505
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2017 р. № 657)

СХЕМА
посадових окладів працівників Генеральної прокуратури України

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Генеральний прокурор

37 000

Перший заступник Генерального прокурора

34 000

Заступник Генерального прокурора

32 000

Начальник департаменту

10 000

Перший заступник Головного військового прокурора

9 840

Заступник Головного військового прокурора, заступник начальника департаменту

9 700

Начальник самостійного управління

9 570

Заступник начальника самостійного управління

9 500

Начальник управління у складі департаменту

9 340

Заступник начальника управління у складі департаменту

9 280

Начальник самостійного відділу

9 140

Заступник начальника самостійного відділу

9 070

Начальник відділу у складі управління

8 940

Заступник начальника відділу у складі управління

8 870

Старший слідчий в особливо важливих справах

7 490

Слідчий в особливо важливих справах, прокурор прокуратури

7 140

__________
Примітка.


Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків вищий від посадового окладу відповідних категорій працівників прокуратури.


Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. № 505
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2017 р. № 657)

СХЕМА
посадових окладів працівників прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, військових прокуратур регіонів і прирівняних до них прокуратур

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Автономна Республіка Крим

за групами областей

поза групою, м. Київ

I

II, м. Севастополь

Прокурор

9 410

9 370

8 970

8 670

Перший заступник прокурора

9 040

8 870

8 520

8 340

Заступник прокурора

8 670

8 500

8 170

8 000

Начальник управління

7 930

7 930

7 370

7 180

Заступник начальника управління

7 840

7 840

7 290

7 110

Начальник відділу

7 750

7 750

7 210

7 030

Заступник начальника відділу

7 660

7 660

7 120

6 940

Старший слідчий в особливо важливих справах

5 880

5 880

5 880

5 880

Слідчий в особливо важливих справах

5 780

5 780

5 780

5 780

Старший слідчий, прокурор прокуратури

5 730

5 730

5 730

5 730

Слідчий

5 660

5 660

5 660

5 660

__________
Примітка.


Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків вищий від посадового окладу відповідних категорій працівників прокуратури.”;


“Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. № 505
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2017 р. № 657)

СХЕМА
посадових окладів працівників місцевих прокуратур, військових прокуратур гарнізонів та прирівняних до них прокуратур

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Керівник місцевої прокуратури, військовий прокурор гарнізону

8 000

Перший заступник керівника місцевої прокуратури, перший заступник військового прокурора гарнізону

7 760

Заступник керівника місцевої прокуратури, заступник військового прокурора гарнізону

7 460

Начальник відділу

6 000

Заступник начальника відділу

5 880

Старший слідчий, прокурор прокуратури

5 660

Слідчий

5 520

__________
Примітка.


Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків вищий від посадового окладу відповідних категорій працівників прокуратури.”;

4) доповнити постанову додатком 8 такого змісту:


“Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. № 505

РОЗМІР
надбавок до посадових окладів працівників органів прокуратури за класні чини

Класні чини

Розмір надбавки, гривень

Державний радник юстиції України

3 200

Державний радник юстиції 1 класу

3 000

Державний радник юстиції 2 класу

2 800

Державний радник юстиції 3 класу

2 600

Старший радник юстиції

2 400

Радник юстиції

2 200

Молодший радник юстиції

2 000

Юрист 1 класу

1 800

Юрист 2 класу

1 600

Юрист 3 класу

1 400”.

4. Абзац дванадцятий підпункту 3 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1013 “Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 100, ст. 3436; 2016 р., № 16, ст. 645, № 30, ст. 1211, № 61, ст. 2093) виключити.вгору