Документ 657-2012-п, попередня редакція — Редакція від 02.04.2013, підстава - 180-2013-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 липня 2012 р. № 657
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1991 р. № 344

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1162 від 19.12.2012
№ 33 від 21.01.2013
№ 180 від 13.03.2013}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1991 р. № 344 “Про створення Державного комітету України по гідрометеорології” (ЗП України, 1991 р., № 12, ст. 132).

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2012 р. № 657

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Доповнити Перелік категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення, затверджений постановою Ради Міністрів Української РСР від 4 лютого 1988 р. № 37 “Про службові приміщення” (ЗП УРСР, 1988 р., № 2, ст. 8), пунктом 65 такого змісту:

“65. Особи рядового і начальницького складу, державні службовці та працівники Держтехногенбезпеки за переліком, визначеним Головою Держтехногенбезпеки.”.

2. У Типовому положенні про відомчу пожежну (пожежно-сторожову) охорону, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1995 р. № 653 (ЗП України, 1996 р., № 1, ст. 4; Офіційний вісник України, 2003 р., № 23, ст. 1080; 2006 р., № 22, ст. 1609; 2007 р., № 30, ст. 1216):

1) в абзаці першому пункту 7 та пункті 21 слова “Держкомкордону та Державного департаменту з питань виконання покарань” замінити словами “Адміністрації Держприкордонслужби та ДПтС”;

2) у пункті 22 слова “Державної пожежної охорони” замінити словами “державного пожежного нагляду”.

3. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996 р. № 354 “Про затвердження Порядку вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них” - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 7 травня 2008 р. № 433 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 34, ст. 1144) та від 10 серпня 2011 р. № 853 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 61, ст. 2439), та в абзаці першому пункту 3 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слова “і погодження державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки” виключити.

4. Склад Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. № 174 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 7, ст. 258; 2011 р., № 14, ст. 573), після позиції “Голова Державної санітарно-епідеміологічної служби” доповнити такою позицією:

“Голова Державної інспекції техногенної безпеки”.

5. У Положенні про Державну систему моніторингу довкілля, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 13, ст. 495; 1999 р., № 39, ст. 1943; 2001 р., № 21, ст. 933; 2003 р., № 21, ст. 937; 2004 р., № 25, ст. 1650; 2006 р., № 22, ст. 1635; 2011 р., № 67, ст. 2572):

1) абзац перший пункту 4 після слова “МНС” доповнити словом “, ДАЗВ”;

2) абзац четвертий пункту 8 замінити двома абзацами такого змісту:

“МНС (на пунктах державної системи гідрометеорологічних спостережень) - атмосферного повітря та опадів (вміст ЗР, у тому числі радіонуклідів, транскордонне перенесення ЗР); снігового покриву; річкових, озерних (гідрохімічні та гідробіологічні показники, у тому числі радіонукліди) та морських вод (гідрохімічні показники); ґрунтів різного призначення (вміст залишкової кількості пестицидів та важких металів); радіаційної обстановки (визначення експозиційної дози гамма-випромінювання); повеней, паводків, снігових лавин, селів;

ДАЗВ (у зоні відчуження і відселеній частині зони безумовного (обов’язкового) відселення) - атмосферного повітря (вміст ЗР, у тому числі радіонуклідів); поверхневих і підземних вод (вміст ЗР, у тому числі радіонуклідів); наземних і водних екосистем (біоіндикаторні визначення); ґрунтів і ландшафтів (вміст ЗР, радіонуклідів, просторове поширення); джерел викидів в атмосферу (вміст ЗР, обсяги викидів); джерел скидів стічних вод (вміст ЗР, обсяги скидів); об’єктів зберігання та/або захоронення радіоактивних відходів (вміст радіонуклідів, радіаційна обстановка);”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами шостим - чотирнадцятим.

6. У Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 р. № 343 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 10, ст. 393, № 39, ст. 1943):

1) абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції:

“3. До суб’єктів моніторингу атмосферного повітря належать МНС, Держсанепідслужба, їх територіальні органи, Мінприроди, підприємства, установи, організації, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану атмосферного повітря.”;

2) у пункті 7 слова “Мінекобезпеки та його органи на місцях” замінити словом “Мінприроди”;

3) у тексті Порядку слово “Мінекобезпеки” замінити словом “Мінприроди”;

4) у додатках 1 і 2 до Порядку слово “Мінекобезпеки” замінити словом “Мінприроди”, а слово “Держкомгідрометом,” виключити.

7. У Порядку встановлення охоронних зон навколо об’єктів, призначених для гідрометеорологічних спостережень та інших видів гідрометеорологічної діяльності, та режиму їх використання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2262 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, ст. 2455; 2006 р., № 7, ст. 366):

1) в абзаці другому пункту 5 слово “Держкомзему” замінити словом “Держземагентства”;

2) у тексті Порядку слово “Держгідромет” у всіх відмінках замінити словом “МНС”.

8. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2294 “Про упорядкування робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів” - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. № 1402 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1981), від 18 серпня 2005 р. № 776 та від 29 листопада 2006 р. № 1658 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 48, ст. 3200), слова “Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” і “Міністерство транспорту та зв’язку” у всіх відмінках замінити відповідно словами “Міністерство надзвичайних ситуацій” і “Міністерство інфраструктури” у відповідному відмінку.

9. У переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 27, ст. 1212; 2011 р., № 52, ст. 2070), у графі “Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності”:

1) в абзаці восьмому пункту 28 слова “Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки” замінити словами “Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту”;

2) в абзаці одинадцятому пункту 39 слова “урядовим органом державного нагляду у сфері цивільного захисту” замінити словом “Держтехногенбезпеки”.

{Пункт10 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1162 від 19.12.2012}

11. У Положенні про використання повітряного простору України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 401 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 727; 2003 р., № 37, ст. 1981; 2004 р., № 36, ст. 2398; 2006 р., № 25, ст. 1821; 2008 р., № 100, ст. 3324; 2009 р., № 50, ст. 1706):

1) абзац дев’ятий пункту 2 викласти у такій редакції:

“МНС - центральний орган виконавчої влади, на який покладено організацію авіаційного пошуку і рятування в Україні; координацію аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, що проводяться авіаційними силами та засобами МНС, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності;”;

2) в абзаці четвертому пункту 7 слово “Мінекоресурсів” замінити словом “МНС”;

3) підпункт 19 пункту 77 викласти у такій редакції:

“19) використання повітряного простору, пов’язане із запуском метеорологічних радіозондів з постійних пунктів спостережень МНС;”;

4) абзаци четвертий і п’ятий пункту 78 викласти у такій редакції:

“уповноважені посадові особи МНС - для авіаційного пошуку і рятування;

командувачі видів Збройних Сил, уповноважені посадові особи МНС, начальники регіональних управлінь Держприкордонслужби, командуючий внутрішніми військами МВС, керівники авіакомпаній та авіапідприємств цивільної авіації, керівники підприємств, спеціальних авіаційних формувань, які використовують пошуково-рятувальні, протипожежні або санітарні повітряні судна, - для надання допомоги в разі стихійного лиха, катастрофи, аварійної ситуації та в інших випадках, що загрожують життю людей.”;

5) в абзаці першому пункту 79 слова “Головний координаційний центр з пошуку та рятування Укравіапошуку” замінити словами “Головний координаційний центр з пошуку та рятування МНС”;

6) у тексті Положення слово “Мінтрансзв’язку” замінити словом “Мінінфраструктури”, слово “Мінпромполітики” - словами “Агентство держмайна” у відповідному відмінку, а слово “Державіаадміністрація” в усіх відмінках - словом “Державіаслужба” у відповідному відмінку.

12. В абзаці третьому підпункту 4.1 пункту 4 додатка 2 до Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 47, ст. 2163), слова “Державного департаменту пожежної безпеки” замінити словом “Держтехногенбезпеки”.

13. У Положенні про місцеву пожежну охорону, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 202 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 373, № 23, ст. 1080):

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

“1. Місцева пожежна охорона (далі - МПО) створюється органами виконавчої влади за погодженням з територіальним органом МНС в населених пунктах, де немає підрозділів МНС, для забезпечення пожежної безпеки.”;

2) в абзаці четвертому пункту 4 слова “підрозділам державної пожежної охорони” замінити словами “територіальним органам МНС та Держтехногенбезпеки”;

3) перше речення пункту 16 після слів “та організаціям” доповнити словами “, за наявності відповідної ліцензії, що видається в порядку, визначеному законом”;

4) у пункті 17 слова “органи державної пожежної охорони” замінити словами “територіальні органи Держтехногенбезпеки”;

5) у першому реченні пункту 20 слова “державної пожежної охорони” замінити словами “територіальних органів МНС”;

6) у тексті Положення слова “(підрозділ) державної пожежної охорони” в усіх відмінках і формах числа замінити словом “МНС”.

14. У Порядку виконання Плану здійснення заходів на об’єкті “Укриття”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. № 421 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 14, ст. 620; 2005 р., № 29, ст. 1711; 2008 р., № 37, ст. 1239):

1) у пункті 6:

в абзаці другому підпункту 10 слово “Держпожбезпеки” замінити словом “Держтехногенбезпеки”;

у підпункті 11:

в абзацах другому - четвертому слово “МНС” замінити словом “ДАЗВ”;

в абзаці п’ятому слово “МНС” замінити словом “Держгірпромнаглядом”;

2) в абзаці третьому пункту 7 слово “МНС” замінити словом “ДАЗВ”;

3) у пункті 8 слова “державним департаментом - Адміністрацією зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення” замінити словом “ДАЗВ”;

4) у пункті 9-1:

абзац другий викласти у такій редакції:

“Державна комісія з прийняття в експлуатацію об’єктів, будівництво яких закінчено, утворюється відповідно до законодавства.”;

абзаци третій і четвертий виключити;

5) у додатках 1 і 2 до Порядку слова “Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” замінити словами “Державне агентство України з управління зоною відчуження”.

15. У Порядку обліку пожеж та їх наслідків, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. № 2030 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 52, ст. 2802; 2006 р., № 22, ст. 1609; 2007 р., № 30, ст. 1216; 2008 р., № 27, ст. 841; 2009 р., № 68, ст. 2359; 2011 р., № 84, ст. 3078):

1) в абзаці другому пункту 7 та пункті 10 слово “Держпожбезпеки” замінити словом “Держтехногенбезпеки”;

2) в абзаці шостому пункту 9 слово “Мінтрансзв’язку” замінити словом “Мінінфраструктури”.

16. У Положенні про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 629 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 30, ст. 1810; 2010 р., № 11, ст. 522, № 14, ст. 673; 2011 р., № 85, ст. 3113; 2012 р., № 39, ст. 1471):

1) в абзаці третьому пункту 24 слова “заступникові Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” замінити словами “заступникові Міністра надзвичайних ситуацій”;

2) у тексті Положення слова “Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” у всіх відмінках замінити словами “Міністр надзвичайних ситуацій” у відповідному відмінку.

17. В абзаці першому пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2005 р. № 795 “Про затвердження опису та зразків форменого одягу і відповідних знаків розрізнення особового складу органів і підрозділів цивільного захисту і норм забезпечення форменим одягом” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 35, ст. 2113; 2009 р., № 26, ст. 869) слова “Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” замінити словами “Міністерству надзвичайних ситуацій”.

{Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 180 від 13.03.2013}

{Пункт 19 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1162 від 19.12.2012}

{Пункт 20 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1162 від 19.12.2012}

21. У підпункті 5 пункту 4 та пункті 18 Положення про добровільну пожежну дружину (команду), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. № 136 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 14, ст. 432), слова “державної пожежної охорони” замінити словами “державного пожежного нагляду”.

{Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 33 від 21.01.2013}вгору