Документ 657-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.06.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.06.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 червня 2011 р. N 657
Київ
Про затвердження Порядку внесення
Кабінетові Міністрів України клопотань
про нагородження відзнакою Президента
України - ювілейною медаллю
"20 років незалежності України"

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок внесення Кабінетові Міністрів України
клопотань про нагородження відзнакою Президента України -
ювілейною медаллю "20 років незалежності України", що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 71

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2011 р. N 657
ПОРЯДОК
внесення Кабінетові Міністрів України клопотань про
нагородження відзнакою Президента України - ювілейною
медаллю "20 років незалежності України"

1. Цей Порядок визначає процедуру внесення Кабінетові
Міністрів України клопотань про нагородження відзнакою Президента
України - ювілейною медаллю "20 років незалежності України"
(далі - ювілейна медаль).
2. Клопотання про нагородження ювілейною медаллю (далі -
клопотання) разом з нагородним листом установленого зразка (далі -
нагородний лист) подаються з дотриманням принципу гендерної
рівності органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами, організаціями незалежно від форми власності до Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій не пізніше 30 червня
2011 року.
Особи, які мають не зняті дисциплінарні стягнення чи протягом
року піддавались адміністративному стягненню, або судимість яких
не погашена і не знята, висуненню для нагородження ювілейною
медаллю не підлягають.
У нагородному листі зазначаються конкретні заслуги особи, що
стали підставою для порушення клопотання. Нагородний лист
підписується керівником суб'єкта внесення клопотання, підпис якого
скріплюється печаткою зазначеного суб'єкта.
3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації подають
клопотання Мінрегіону відповідно до встановленої ним квоти не
пізніше 5 липня 2011 року.
4. Клопотання щодо нагородження ювілейною медаллю іноземців
та осіб без громадянства погоджуються з МЗС.
До клопотання додаються такі документи:
нагородний лист;
лист-погодження МЗС (у разі потреби).
5. Мінрегіон після опрацювання поданих клопотань вносить їх
до 15 липня 2011 р. на розгляд Кабінетові Міністрів України.
Клопотання, подані Мінрегіону з порушенням установлених цим
Порядком вимог, повертаються без розгляду.вгору