Документ 657-2007-р, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.11.2011, підстава - 1126-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 15 серпня 2007 р. N 657-р
Київ
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ
N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }
Про затвердження плану заходів щодо
реалізації Концепції подолання корупції
в Україні "На шляху до доброчесності"
та державної антикорупційної політики
на період до 2011 року
{ Назва Розпорядження із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням КМ N 1013-р ( 1013-2009-р ) від
26.08.2009 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
N 44-р ( 44-2009-р ) від 21.01.2009
N 1013-р ( 1013-2009-р ) від 26.08.2009
N 192-р ( 192-2010-р ) від 03.02.2010
N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції
подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності"
( 742/2006 ) та державної антикорупційної політики на період до
2011 року (далі - план заходів), що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 1013-р ( 1013-2009-р ) від 26.08.2009 }
2. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям, іншим державним
органам забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим
розпорядженням, у межах відповідних бюджетних призначень та
передбачити видатки на виконання цих заходів під час складання
проектів Державного бюджету України та місцевих бюджетів на
2010 рік. { Пункт 2 в редакції Розпорядженням КМ N 1013-р ( 1013-2009-р )
від 26.08.2009 }
3. Фінансове забезпечення плану заходів у поточному році
здійснювати в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті
України на 2007 рік ( 489-16 ).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 15 серпня 2007 р. N 657 ( 657-2007-р )
(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів
України від 26 серпня 2009 р. N 1013-р)
ПЛАН
заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції
в Україні "На шляху до доброчесності" ( 742/2006 )
та державної антикорупційної політики
на період до 2011 року

------------------------------------------------------------------ | Найменування заходу | Відповідальні за | Строк | | | виконання | виконання | |----------------------------------------------------------------| | Заходи, спрямовані на визначення правових засад запобігання | | та протидії корупції | |----------------------------------------------------------------| |1. Забезпечення | | | |супроводження розгляду у | | | |Верховній Раді України: | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |1) законопроектів: | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |Про внесення змін до |Мін'юст | постійно | |Законів України "Про | | | |судоустрій України" і | | | |"Про статус суддів" | | | |(реєстраційний номер | | | |0916) | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |Про нормативно-правові |Мін'юст, Урядовий | -"- | |акти (реєстраційний номер|уповноважений з питань | | |1343) |антикорупційної політики | | |-------------------------+-------------------------+------------| |Про внесення змін до |ГоловКРУ | -"- | |Закону України "Про | | | |державну | | | |контрольно-ревізійну | | | |службу в Україні" та | | | |деяких законодавчих актів| | | |України (реєстраційний | | | |номер 2359) | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |Адміністративно- |Мін'юст | -"- | |процедурний кодекс | | | |України (реєстраційний | | | |номер 2789) | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |Про заходи фінансового |Урядовий уповноважений з | -"- | |контролю публічної служби|питань антикорупційної | | |(реєстраційний номер |політики, Мінфін, ДПА, | | |4472) |Мін'юст | | |-------------------------+-------------------------+------------| |Про відшкодування шкоди, |Мін'юст, МВС, СБУ, | -"- | |завданої фізичним або |Мінфін, Генеральна | | |юридичним особам |прокуратура України (за | | |незаконними рішеннями, |згодою) | | |діями чи бездіяльністю | | | |органів державної влади, | | | |органів влади Автономної | | | |Республіки Крим, органів | | | |місцевого самоврядування,| | | |їх посадових і службових | | | |осіб при здійсненні ними | | | |своїх повноважень | | | |(реєстраційний номер | | | |1344) | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |Про закупівлю товарів, |Мінекономіки, | постійно | |робіт і послуг за |Антимонопольний комітет, | | |державні кошти |Мінфін, Урядовий | | |(реєстраційний номер |уповноважений з питань | | |2263) |антикорупційної політики | | |-------------------------+-------------------------+------------| |Про внесення змін до |Мін'юст, Урядовий | -"- | |Кримінального та |уповноважений з питань | | |Кримінально- |антикорупційної політики,| | |процесуального кодексів |СБУ, МВС, ДПА, | | |України щодо |Мінекономіки, Мінфін | | |вдосконалення процедур | | | |здійснення конфіскації | | | |(реєстраційний номер | | | |3642) | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |Про конфлікт інтересів у |Урядовий уповноважений з | -"- | |діяльності публічних |питань антикорупційної | | |службовців (реєстраційний|політики, Мін'юст, | | |номер 4420) |Головдержслужба, | | |-------------------------+-------------------------+------------| |Про правила професійної | -"- | -"- | |етики на публічній службі| | | |та запобігання конфлікту | | | |інтересів (реєстраційний | | | |номер 4420-1) | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |Про доступ до публічної |Урядовий уповноважений з | -"- | |інформації (реєстраційний|питань антикорупційної | | |номер 2763) |політики, Мін'юст | | |-------------------------+-------------------------+------------| |Про внесення змін до |Держфінмоніторинг, | -"- | |Закону України "Про |Урядовий уповноважений з | | |запобігання та протидію |питань антикорупційної | | |легалізації (відмиванню) |політики | | |доходів, одержаних | | | |злочинним шляхом" | | | |(реєстраційний номер | | | |3062) | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |Про Національне бюро |Урядовий уповноважений з | -"- | |антикорупційних |питань антикорупційної | | |розслідувань України |політики, СБУ | | |(реєстраційний номер | | | |5031) | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |2. Подання на розгляд | | | |Кабінету Міністрів | | | |України: | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |1) законопроектів: | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |Про державну службу (з |Головдержслужба, Урядовий| грудень | |визначенням вимог, |уповноважений з питань | 2009 р. | |зокрема, щодо |антикорупційної політики,| | |розмежування політичних |Мін'юст, Мінфін, Мінпраці| | |та адміністративних | | | |посад, реформування | | | |систем управління | | | |державною службою, оплати| | | |праці державних | | | |службовців, прийняття та | | | |просування по службі | | | |державних службовців) | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |Про службу в органах |Мінрегіонбуд, | -"- | |місцевого самоврядування |Головдержслужба, Мін'юст,| | |(з визначенням вимог, |Мінфін, Мінпраці | | |зокрема, щодо | | | |реформування системи | | | |управління службою в | | | |органах місцевого | | | |самоврядування, оплати | | | |праці посадових осіб | | | |місцевого самоврядування,| | | |створення прозорої | | | |системи прийняття та | | | |просування по службі) | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |Про створення системи |Держкомтелерадіо, Мін'юст| у | |Суспільного телебачення і| |тримісячний | |радіомовлення України | |строк після | | | | схвалення | | | | Концепції | | | | створення | | | | системи | | | |Суспільного | | | |телебачення | | | | і | | | |радіомовлен-| | | |ня України | |-------------------------+-------------------------+------------| |Про вплив громадськості |Мін'юст, Мінекономіки, | до 1 | |на прийняття |Мінфін, Урядовий | листопада | |нормативно-правових актів|уповноважений з питань | 2009 р. | | |антикорупційної політики | | |-------------------------+-------------------------+------------| |2) пропозицій щодо |Урядовий уповноважений з | у | |реалізації Прикінцевих |питань антикорупційної |двомісячний | |положень Закону України |політики, Мін'юст, інші |строк з дня | |"Про засади запобігання |заінтересовані органи | введення в | |та протидії корупції" |державної влади | дію Закону | |( 1506-17 ) | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |3) проектів постанов | | | |Кабінету Міністрів | | | |України: | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |Про затвердження порядку |Урядовий уповноважений з | до 20 | |і методики проведення |питань антикорупційної | вересня | |антикорупційної |політики, Мін'юст | 2009 р. | |експертизи проектів | | | |нормативно-правових актів| | | |-------------------------+-------------------------+------------| |Про затвердження порядку |Урядовий уповноважений з | -"- | |оприлюднення звіту про |питань антикорупційної | | |результати проведення |політики, Мін'юст, МВС, | | |заходів щодо запобігання |Головдержслужба, | | |та протидії корупції |Генеральна прокуратура | | | |України (за згодою) | | |-------------------------+-------------------------+------------| |Про службу внутрішнього |Урядовий уповноважений з | жовтень | |контролю органу |питань антикорупційної | 2009 р. | |виконавчої влади |політики, Мін'юст | | |-------------------------+-------------------------+------------| |3. Проведення експертизи |Мін'юст, Урядовий | липень | |виборчого законодавства |уповноважений з питань | 2010 р. | |на наявність впливу |антикорупційної політики,| | |корупціогенних чинників і|Центральна виборча | | |підготовка за її |комісія (за згодою), | | |результатами пропозицій |Верховний Суд України (за| | |щодо внесення відповідних|згодою) | | |змін до законодавства | | | |----------------------------------------------------------------| | Заходи, спрямовані на забезпечення доброчесності в органах | | державної влади | |----------------------------------------------------------------| |4. Забезпечення зменшення|Держкомінформатизації, | постійно | |кількості безпосередніх |Головдержслужба, Рада | | |контактів громадян і |міністрів Автономної | | |представників юридичних |Республіки Крим, обласні,| | |осіб з державними |Київська та | | |службовцями, зокрема, |Севастопольська міські | | |шляхом запровадження |держадміністрації | | |системи електронного | | | |документообігу та | | | |електронного цифрового | | | |підпису | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |5. Подання Кабінетові | | | |Міністрів України | | | |пропозицій щодо: | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |оптимізації структури |Головдержслужба, Урядовий| грудень | |органів виконавчої влади |уповноважений з питань | 2009 р. | |відповідно до вимог |антикорупційної політики,| | |Закону України "Про |центральні та місцеві | | |Кабінет Міністрів |органи виконавчої влади | | |України" ( 279-17 ) з | | | |метою розмежування між | | | |урядовими органами | | | |контрольно-наглядових | | | |функцій та функцій з | | | |надання адміністративних | | | |послуг, управління | | | |об'єктами державної | | | |власності | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |запровадження механізму |МВС, СБУ, ДПА, | грудень | |участі громадських |Держкомтелерадіо, | 2009 р. | |організацій, засобів |Генеральна прокуратура | | |масової інформації у |України (за згодою) | | |здійсненні заходів з | | | |протидії корупції в | | | |частині взаємодії з | | | |правоохоронними органами | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |6. Розроблення проекту |Державна судова | -"- | |Державної програми |адміністрація, Мін'юст, | | |навчання професійних |Верховний Суд України (за| | |суддів та кандидатів на |згодою) | | |посаду професійного судді| | | |на основі принципу | | | |верховенства права, | | | |положень Європейської | | | |конвенції про захист прав| | | |людини і основоположних | | | |свобод ( 995_004 ) та | | | |практики Європейського | | | |суду з прав людини | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |7. Запровадження |Державна судова | грудень | |обов'язкового |адміністрація, Мін'юст, | 2010 р. | |автоматизованого |Мінфін | | |розподілу між суддями у | | | |місцевих та апеляційних | | | |судах позовних матеріалів| | | |і судових справ | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |8. Забезпечення створення|Урядовий уповноважений з | до 20 | |Єдиного державного |питань антикорупційної | вересня | |реєстру осіб, які вчинили|політики, МВС, Мін'юст, | 2010 р. | |корупційне |Мінекономіки, | | |правопорушення, та |Головдержслужба, | | |подання на розгляд |Держкомпідприємництво, | | |Кабінетові Міністрів |Мінфін, ДПА, СБУ | | |порядку його ведення | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |9. Розроблення порядку | -"- | до 20 | |накопичення інформації | | вересня | |про юридичних осіб, | | 2009 р. | |притягнутих до | | | |відповідальності за | | | |корупційні правопорушення| | | |-------------------------+-------------------------+------------| |10. Розроблення порядку |МВС, Мін'юст, | -"- | |оприлюднення інформації |Мінекономіки, | | |про осіб, притягнутих до |Головдержслужба, | | |відповідальності за |Держкомпідприємництво, | | |корупційні діяння |Мінфін, ДПА, СБУ, | | | |Урядовий уповноважений з | | | |питань антикорупційної | | | |політики | | |-------------------------+-------------------------+------------| |11. Затвердження в |Державна судова | грудень | |установленому порядку |адміністрація, Мін'юст, | 2009 р. | |програми інформатизації |Держкомінформатизації | | |судів загальної | | | |юрисдикції, інших органів| | | |та установ судової | | | |системи відповідно до | | | |вимог статей 2 і 17 | | | |Закону України "Про | | | |Національну програму | | | |інформатизації" | | | |( 74/98-ВР ) | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |11-1. Проведення |Головдержслужба, |щороку | |комплексної перевірки |МВС, СБУ, ДПА, ДПтС | | |дотримання вимог Законів | | | |України "Про державну | | | |службу" ( 3723-12 ), "Про| | | |засади запобігання та | | | |протидії корупції" | | | |( 1506-17 ) та інших | | | |нормативно-правових | | | |актів з питань | | | |проходження державної | | | |служби та запобігання | | | |проявам корупції в | | | |органах виконавчої влади | | | |----------------------------------------------------------------| | Посилення ролі інститутів громадянського суспільства | |----------------------------------------------------------------| |12. Забезпечення |Урядовий уповноважений з | щокварталу | |діяльності при Урядовому |питань антикорупційної |(починаючи з| |уповноваженому |політики | жовтня | |Громадської ради з питань| | 2009 р.) | |державної антикорупційної| | | |політики | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |13. Проведення в |МОН, Мін'юст, Урядовий | грудень | |загальноосвітніх, |уповноважений з питань | 2009 р. | |професійно-технічних та |антикорупційної політики | | |вищих навчальних закладах| | | |освітніх програм з метою | | | |формування негативного | | | |ставлення молоді до | | | |корупції | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |14. Здійснення комплексу |Урядовий уповноважений з | постійно | |заходів, спрямованих на |питань антикорупційної | | |підвищення рівня знань |політики, Мін'юст, | | |різних верств населення |центральні та місцеві | | |щодо розвитку інститутів |органи виконавчої влади | | |громадянського | | | |суспільства та їх ролі у | | | |формуванні негативного | | | |ставлення до корупції, | | | |протидії чинникам, що її | | | |зумовлюють, про особисту | | | |участь громадян у | | | |запобіганні та викритті | | | |фактів корупційних діянь | | | |та організація: | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |запровадження соціальної |Урядовий уповноважений з |починаючи з | |реклами з питань протидії|питань антикорупційної | жовтня | |корупції з метою |політики, | 2009 р. | |формування негативного |Держкомтелерадіо, місцеві| | |ставлення громадян до її |органи виконавчої влади | | |проявів | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |висвітлення у засобах |Урядовий уповноважений з | постійно | |масової інформації питань|питань антикорупційної | | |протидії корупції, |політики, | | |зокрема, з метою |Держкомтелерадіо, МВС, | | |формування негативного |МКТ, МОН | | |ставлення громадян до її | | | |проявів і залучення | | | |громадськості до участі в| | | |антикорупційній | | | |діяльності | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |інформування |Урядовий уповноважений з | постійно | |громадськості про |питань антикорупційної | | |розроблені законопроекти |політики, центральні та | | |з питань боротьби з |місцеві органи виконавчої| | |корупцією та запобігання |влади | | |її виникненню, залучення | | | |громадян і представників | | | |громадських організацій | | | |до участі в обговоренні | | | |таких проектів | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |проведення прямих | -"- |щокварталу, | |телефонних ліній на тему:| | у другий | |"Суспільство проти | | четвер | |корупції" за участю | | першого | |керівників державних | | місяця - | |органів влади з метою | | Урядові, | |забезпечення відкритості | |щотижня - в | |та прозорості діяльності | | органах | |установ, які вони | | виконавчої | |представляють | | влади | |----------------------------------------------------------------| | Підвищення ефективності діяльності органів, що здійснюють | | запобігання та протидію корупції | |----------------------------------------------------------------| |15. Запровадження |Головдержслужба, Урядовий| грудень | |обов'язкової навчальної |уповноважений з питань | 2009 р. | |програми з питань |антикорупційної політики,| | |запобігання та протидії |МВС, СБУ, ДПА, Рада | | |корупції для державних |міністрів Автономної | | |службовців та посадових |Республіки Крим, обласні,| | |осіб органів місцевого |Київська та | | |самоврядування з метою |Севастопольська міські | | |поглиблення знань у цій |держадміністрації, | | |сфері |Генеральна прокуратура | | | |України (за згодою) | | |-------------------------+-------------------------+------------| |16. Висвітлення у засобах|ГоловКРУ, МВС, СБУ, | -"- | |масової інформації |Рахункова палата (за | | |результатів ревізій та |згодою) | | |перевірок використання | | | |бюджетних коштів, | | | |державного та | | | |комунального майна з | | | |метою створення умов для | | | |відкритості та прозорості| | | |діяльності контролюючих | | | |та правоохоронних органів| | | |-------------------------+-------------------------+------------| |17. Визначення та |МВС, СБУ, ДПА, Генеральна| червень | |запровадження єдиних |прокуратура України (за | 2010 р. | |критеріїв оцінки |згодою) | | |ефективності роботи | | | |слідчих і працівників | | | |спеціально уповноважених | | | |суб'єктів у сфері | | | |протидії корупції | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |18. Запровадження |МВС, СБУ, ДПА, | червень | |обов'язкового навчального|Міноборони, Генеральна | 2010 р. | |курсу для працівників |прокуратура України (за | | |спеціально уповноважених |згодою) | | |суб'єктів у сфері | | | |протидії корупції та | | | |інших державних органів, | | | |на які покладено завдання| | | |стосовно боротьби з | | | |корупцією, зокрема, | | | |шляхом організації | | | |навчального курсу на | | | |постійній основі з питань| | | |особливостей | | | |кримінального | | | |переслідування осіб, що | | | |звинувачуються у | | | |здійсненні корупційних | | | |правопорушень | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |19. Розроблення методики |МВС, СБУ, ДПА, Генеральна| -"- | |професійного добору |прокуратура України (за | | |працівників спеціально |згодою) | | |уповноважених суб'єктів у| | | |сфері протидії корупції з| | | |урахуванням особливостей | | | |їх функцій та завдань | | | |----------------------------------------------------------------| | Міжнародне співробітництво у сфері протидії корупції | |----------------------------------------------------------------| |20. Здійснення заходів |Урядовий уповноважений з | постійно | |щодо співпраці України з |питань антикорупційної | | |Групою держав проти |політики, Мін'юст, інші | | |корупції (GRECO): |заінтересовані органи | | | |державної влади | | |-------------------------+-------------------------+------------| |підготовка та надання |Мін'юст, МВС, | квітень | |Урядовому уповноваженому |Головдержслужба, | 2010 р. | |з питань антикорупційної |Верховний Суд України (за| | |політики інформації про |згодою), Вища рада | | |виконання рекомендацій |юстиції (за згодою), | | |GRECO, наданих Україні за|Генеральна прокуратура | | |результатами спільних |України (за згодою), інші| | |першого та другого |заінтересовані органи | | |раундів оцінювання на |державної влади | | |32-му пленарному | | | |засіданні (березень | | | |2007 р.) | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |підготовка Звіту України |Урядовий уповноважений з | травень | |щодо виконання |питань антикорупційної | 2010 р. | |рекомендацій GRECO, стан |політики, Мін'юст, | | |виконання яких GRECO на |Головдержслужба, МВС, | | |42-ому планерному |Генеральна прокуратура | | |засіданні (травень |України (за згодою), Вища| | |2009 р.) оцінено як |рада юстиції (за згодою),| | |виконані частково |інші заінтересовані | | | |органи державної влади | | |-------------------------+-------------------------+------------| |участь у пленарному |Урядовий уповноважений з | листопад | |засіданні GRECO з метою |питань антикорупційної | 2010 р. | |представлення Звіту |політики, Мін'юст, | | |України щодо виконання |Головдержслужба, | | |рекомендацій GRECO, стан |Генеральна прокуратура | | |виконання яких GRECO на |України (за згодою) | | |42-му планерному | | | |засіданні оцінено як | | | |виконані частково | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |21. Створення з метою |МВС, МЗС, Мінекономіки, | грудень | |планування та координації|Мін'юст, СБУ, ДПА, | 2009 р. | |міжнародного |Генеральна прокуратура | | |співробітництва у сфері |України (за згодою) | | |боротьби з корупцією бази| | | |даних міжнародних угод, | | | |укладених між | | | |правоохоронними органами | | | |України та іноземними | | | |державами, визначення | | | |переліку органів, | | | |співпраця з якими у сфері| | | |боротьби з корупцією | | | |потребує унормування; | | | |вивчення питання щодо | | | |доцільності укладення | | | |нових міжнародних угод | | | |-------------------------+-------------------------+------------| |22. Організаційне |Мінекономіки, Урядовий | постійно | |забезпечення |уповноважений з питань | | |супроводження Українською|антикорупційної політики,| | |Стороною міжнародних |Мін'юст, МВС, Мінфін, | | |проектів з питань |ДПА, МЗС, Адміністрація | | |запобігання та протидії |Держприкордонслужби | | |корупції, зокрема, | | | |Порогової програми | | | |Корпорації "Виклики | | | |тисячоліття" щодо | | | |зниження рівня | | | |корупції | | | |----------------------------------------------------------------| | Інформування про здійснені заходи з реалізації державної | | антикорупційної політики | |----------------------------------------------------------------| |23. Подання інформації |центральні органи |щороку до 30| |Урядовому уповноваженому |виконавчої влади, Рада |липня та до | |з питань антикорупційної |міністрів Автономної | 15 лютого | |політики про здійснення |Республіки Крим, обласні,| наступного | |заходів з реалізації |Київська та | за звітним | |державної антикорупційної|Севастопольська міські | року | |політики |держадміністрації, інші | | | |заінтересовані органи | | | |державної влади | | |-------------------------+-------------------------+------------| |24. Подання Кабінету |Урядовий уповноважений з |щороку до 15| |Міністрів України |питань антикорупційної | березня | |щорічного звіту про |політики | наступного | |здійснення заходів щодо | | за звітним | |реалізації державної | | року | |антикорупційної політики | | | ------------------------------------------------------------------
{ План із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 44-р
( 44-2009-р ) від 21.01.2009; в редакції Розпорядженням КМ
N 1013-р ( 1013-2009-р ) від 26.08.2009, N 192-р ( 192-2010-р )
від 03.02.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }вгору