Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260
Постанова Кабінету Міністрів України; Зразок від 04.09.2013655
Документ 655-2013-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.09.2015, підстава - 645-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 вересня 2013 р. № 655
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанов КМ № 645 від 22.07.2015, № 656 від 19.08.2015}

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260 “Про документи про освіту та вчені звання” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 84; 2000 р., № 13, ст. 520; 2004 р., № 13, ст. 902; 2009 р., № 9, ст. 273; 2010 р., № 17, ст. 791; 2011 р., № 70, ст. 2649; 2012 р., № 81, ст. 3273) зміни, що додаються.

2. Затвердити зразок додатка до диплома молодшого спеціаліста/спеціаліста, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2014 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 вересня 2013 р. № 655

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260

1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Установити, що:

відомості стосовно видачі документів про освіту випускникам навчальних закладів, які належать до сфери управління Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, зберігаються у навчальних закладах або відповідних структурних підрозділах зазначених державних органів;

особам, які під час навчання у професійно-технічних навчальних закладах другого атестаційного рівня та вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації здобули повну загальну середню освіту, видаються атестати про повну загальну середню освіту;

випускникам закладів освіти, що направляються для роботи на морському транспорті, видається диплом українською і англійською мовами;

виготовлення документів про освіту та вчені звання здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 309 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 24, ст. 974). При цьому вартість виготовлення документів про освіту за рахунок бюджетних коштів, визначених зазначеним Порядком, не повинна перевищувати трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.”.

2. У переліку документів про освіту і вчені звання в Україні, затвердженому зазначеною постановою:

1) позиції

“Диплом молодшого спеціаліста (про перепідготовку з присвоєнням кваліфікації)”;

“Диплом спеціаліста (про перепідготовку з присвоєнням кваліфікації)”;

“Свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації”

замінити відповідно такими позиціями:

“Диплом молодшого спеціаліста про перепідготовку”;

“Диплом спеціаліста про перепідготовку”;

“Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації”;

2) доповнити перелік після позиції “Диплом молодшого спеціаліста про перепідготовку” такою позицією:

“Додаток до диплома молодшого спеціаліста/спеціаліста”;

3) виключити такі позиції:

“Диплом молодшого спеціаліста (про перепідготовку без присвоєння кваліфікації)”;

“Диплом спеціаліста (про перепідготовку без присвоєння кваліфікації)”;

“Додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)”.

3. Зразки диплома молодшого спеціаліста (про перепідготовку без присвоєння кваліфікації), диплома спеціаліста (про перепідготовку без присвоєння кваліфікації), затверджені зазначеною постановою, виключити.

4. У зразках, затверджених зазначеною постановою, цифри “199” замінити цифрами “20”.

5. Зразок додатка до диплома про вищу освіту викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. № 1260
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 вересня 2013 р. № 655)

ДОДАТОК
до диплома про вищу освітуЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 вересня 2013 р. № 655

ДОДАТОК
до диплома молодшого спеціаліста/спеціаліставгору