Документ 655-XIV, перша редакція — Прийняття від 13.05.1999
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про молодіжні та дитячі громадські організації"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 26, ст.220 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про молодіжні та
дитячі громадські організації" ( 281-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., N 1, ст.2) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 504):
у другому реченні частини другої статті 12 слова
"встановлюється їх статутами" замінити словами "визначається їх
статутами в межах, встановлених законами України";
перше речення частини другої статті 15 доповнити словами
"крім випадків, коли громадська організація звільняється від
сплати реєстраційного збору відповідно до законів України";
частину другу статті 34 доповнити словами "якщо інше не
передбачено законами України".
2. У Законі України "Про сприяння соціальному становленню та
розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 16, ст. 167):
в абзаці другому статті 1 слова і цифри "віком від 15"
замінити словами і цифрами "віком від 14";
частину другу статті 14 виключити.
3. У пункті 5 розділу II Декларації "Про загальні засади
державної молодіжної політики в Україні" ( 2859-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 16, ст. 166) слова і цифри
"віком від 15" замінити словами і цифрами "віком від 14".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 травня 1999 року
N 655-XIVвгору