Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 16.07.2008654
Документ 654-2008-п, попередня редакція — Редакція від 09.12.2009, підстава - 1308-2009-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 липня 2008 р. N 654
Київ
Про підвищення рівня пенсійного
забезпечення громадян
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 862 ( 862-2008-п ) від 24.09.2008
N 1113 ( 1113-2009-п ) від 21.10.2009 }
{ Додатково див. Постанову Окружного адміністративного
суду міста Києва
N 2а-4940/09/2670 ( v4940805-09 ) від 04.11.2009 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1252 ( 1252-2009-п ) від 26.11.2009
N 1308 ( 1308-2009-п ) від 02.12.2009 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити починаючи з 1 липня 2008 р. доплату окремим
категоріям осіб з тим, щоб їх пенсії (без урахування надбавок,
підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій
за особливі заслуги перед Україною, сум індексації та інших
доплат, встановлених законодавством) досягали таких розмірів:
1) в одержувачів пенсій за вислугу років та за віком (крім
пенсій при неповному стажі роботи), призначених відповідно до
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ), - 544 гривні;
2) в інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок з
Чорнобильською катастрофою відповідно до Закону України "Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ):
в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
у 1986 році: інвалідів I групи - 1200, інвалідів II групи - 1090,
інвалідів III групи - 980 гривень;
в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
у 1987-1990 роках та осіб, евакуйованих у 1986 році із зони
відчуження: інвалідів I групи - 870, інвалідів II групи - 820,
інвалідів III групи - 760 гривень;
в інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв'язок
інвалідності з Чорнобильською катастрофою: I групи - 710, II групи
- 655, III групи - 600, у дітей-інвалідів - 380 гривень;
3) в осіб, які відповідно до Закону України "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб" ( 2262-12 ) одержують пенсію:
а) за вислугу років - 544 гривні;
б) по інвалідності:
в інвалідів війни з числа солдатів і матросів строкової
служби I групи - 652,8, II групи - 598,4, III групи -
571,2 гривні; з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів,
старших матросів і старшин строкової служби I групи - 718,08,
II групи - 658,24, III групи - 628,32 гривні; з числа прапорщиків
і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової
служби за контрактом, осіб молодшого начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ державної пожежної охорони I групи
- 783,36, II групи - 718,08, III групи - 685,44 гривні; з числа
осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім
молодшого) органів внутрішніх справ і державної пожежної охорони
I групи - 848,64, II групи - 777,92, III групи - 742,56 гривні;
в інших інвалідів з числа солдатів і матросів строкової
служби I групи - 598,4, II групи - 571,2, III групи - 544 гривні;
з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів, старших
матросів і старшин строкової служби I групи - 658,24, II групи -
628,32, III групи - 598,4 гривні; з числа прапорщиків і мічманів,
військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за
контрактом, осіб молодшого начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ державної пожежної охорони I групи -
718,08, II групи - 685,44, III групи - 652,8 гривні; з числа осіб
офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого)
органів внутрішніх справ і державної пожежної охорони I групи -
777,92, II групи - 742,56, III групи - 707,2 гривні;
в) у разі втрати годувальника - 544 гривні.
2. Установити, що починаючи з 1 липня 2008 року:
{ Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 1252 ( 1252-2009-п ) від 26.11.2009 }
при обчисленні пенсії у зв'язку з втратою годувальника
внаслідок Чорнобильської катастрофи у порядку, визначеному
підпунктом 5 пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від
28 травня 2008 р. N 530 ( 530-2008-п ) "Деякі питання соціального
захисту окремих категорій громадян" (Офіційний вісник України,
2008 р., N 42, ст. 1396), та пенсій за віком при неповному стажі
роботи, по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника,
призначених відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) враховується доплата,
передбачена пунктом 1 цієї постанови.
3. Установити, що починаючи з 1 липня 2008 року:
1) у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат (з
урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової
грошової допомоги, сум індексації, щомісячної державної адресної
допомоги, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від
26 березня 2008 р. N 265 ( 265-2008-п ) "Деякі питання пенсійного
забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 25,
ст. 785), та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством,
крім пенсій за особливі заслуги перед Україною та щомісячної
доплати до пенсії у зв'язку з втратою годувальника членам сімей
шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на
виробництві або професійного захворювання) не досягає в осіб, яким
призначено пенсію у зв'язку з втратою годувальника, на одного
непрацездатного члена сім'ї 544, на двох - 652,8, на трьох і
більше - 816 гривень, таким особам встановлюється доплата у сумі,
що не вистачає до зазначених розмірів; { Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 862 ( 862-2008-п ) від 24.09.2008, N 1113 ( 1113-2009-п ) від
21.10.2009 }
2) у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат, державної
соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам,
особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам (з урахуванням
надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової
допомоги, сум індексації, щомісячної державної адресної допомоги,
передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня
2008 р. N 265 ( 265-2008-п ), та інших доплат, встановлених
законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не
досягає 544 гривень, таким особам встановлюється доплата у сумі,
що не вистачає до зазначеного розміру.
4. Установити, що з 1 вересня 2008 року:

{ Підпункт 1 пункту 4 втратив чинність на підставі Посмтанови
КМ N 1308 ( 1308-2009-п ) від 02.12.2009 }

2) громадянам, які необґрунтовано зазнали політичних репресій
і згодом були реабілітовані, до пенсії або щомісячного довічного
грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що
виплачуються замість пенсії, підвищення проводиться в розмірі
54,4 гривні, а членам їх сімей, яких було примусово переселено, -
43,52 гривні;
3) непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні
дітей до 18 років, надбавка до пенсії за віком, по інвалідності та
за вислугу років, передбачена Законами України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ) і "Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ),
виплачується у розмірі 150 гривень на кожну дитину;
4) інвалідам I групи, одиноким інвалідам II групи, які
потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного
віку, одиноким інвалідам III групи, які досягли пенсійного віку,
одиноким одержувачам пенсій за віком та за вислугу років, які
потребують постійного стороннього догляду, та які отримують пенсію
відповідно до Законів України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ) і "Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"
( 2262-12 ) (крім осіб, які отримують державну соціальну допомогу
на догляд відповідно до Закону України "Про державну соціальну
допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам"
( 1727-15 )), виплачується надбавка на догляд у розмірі 50
гривень.
Надбавки на догляд, встановлені законодавством, що діяло
раніше, виплачуються у розмірі, зазначеному в абзаці першому цього
підпункту.
5. Визнати такими, що втратили чинність з 1 вересня 2008 р.,
постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що
додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 липня 2008 р. N 654
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 січня 2002 р.
N 1 ( 1-2002-п ) "Про підвищення розмірів пенсій та інших
соціальних виплат окремим категоріям пенсіонерів, фінансування
яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету" (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 1, ст. 26).
2. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня
2003 р. N 1350 ( 1350-2003-п ) "Про підвищення рівня пенсійного
забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 35, ст. 1892).
3. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня
2004 р. N 895 ( 895-2004-п ) "Про підвищення рівня пенсійного
забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" (Офіційний
вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1876).
4. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня
2007 р. N 684 ( 684-2007-п ) "Про поліпшення матеріального
забезпечення окремих категорій населення" (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 32, ст. 1312).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р.
N 1062 ( 1062-2007-п ) "Про підвищення рівня матеріального
забезпечення окремих категорій населення" (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 64, ст. 2505).вгору