Документ 653-99-п, попередня редакція — Редакція від 01.11.2011, підстава - 1109-2011-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 квітня 1999 р. N 653
Київ
Про заходи щодо забезпечення діяльності
Державної пенітенціарної служби
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1510 ( 1510-99-п ) від 18.08.99
N 1530 ( 1530-2001-п ) від 17.11.2001
N 1284 ( 1284-2009-п ) від 02.12.2009
N 1290 ( 1290-2009-п ) від 02.12.2009
N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }

{ У тексті Постанови слова "кримінально-виконавчої
системи" у всіх відмінках замінено словами
"Державної кримінально-виконавчої служби" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 1290 ( 1290-2009-п ) від 02.12.2009 }

З метою надання державної підтримки Державній
кримінально-виконавчій службі в умовах її реформування Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити тимчасові нормативи:

{ Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 1290 ( 1290-2009-п ) від 02.12.2009 }

граничної чисельності управлінського персоналу у розмірі 4
відсотки, у тому числі персоналу Державної пенітенціарної служби -
0,7 відсотка штатної чисельності персоналу Державної
кримінально-виконавчої служби, який утримується за рахунок
Державного бюджету України. { Абзац третій пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1109 ( 1109-2011-п ) від
20.10.2011 }

{ Абзац четвертий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 1290 ( 1290-2009-п ) від 02.12.2009 }

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 1290
( 1290-2009-п ) від 02.12.2009 }

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 1290
( 1290-2009-п ) від 02.12.2009 }

4. Передати до сфери управління Державного департаменту з
питань виконання покарань підприємства, установи, організації, які
підпорядковувалися і перебували на балансі ліквідованого Головного
управління виконання покарань Міністерства внутрішніх справ та
фінансувалися за рахунок коштів Державного бюджету України,
передбачених на утримання Державної кримінально-виконавчої служби.

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1284
( 1284-2009-п ) від 02.12.2009 }

{ Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ N 1290
( 1290-2009-п ) від 02.12.2009 }

7. Установити, що джерелами фінансування
Державної кримінально-виконавчої служби є бюджетні асигнування та
доходи від працевикористання засуджених. { Абзац перший пункту 7
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1290
( 1290-2009-п ) від 02.12.2009 }
Доходи від працевикористання засуджених складаються з
нарахувань на їх заробітну плату у розмірі 50 відсотків і
відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг). { Абзац
другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1290 ( 1290-2009-п ) від 02.12.2009 }

{ Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 1290
( 1290-2009-п ) від 02.12.2009 }

9. Київській міській державній адміністрації вирішити питання
про надання Державному департаменту з питань виконання покарань
адміністративних приміщень у місті Києві загальною площею до 5000
кв. метрів з метою створення належних умов для його роботи.
10. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
забезпечити до кінця 1999 року управління (відділи) Державного
департаменту з питань виконання покарань в Автономній Республіці
Крим та областях, інспекції виправних робіт службовими
приміщеннями та засобами зв'язку відповідно до нормативів.
11. Міністерству внутрішніх справ:
до вирішення питання про розміщення органів
Державної кримінально-виконавчої служби зберегти за ними
приміщення, які вони займають, а також засоби зв'язку та
транспорт, що ними використовуються;
закінчити в 1999 році передачу від внутрішніх військ до
органів та установ виконання покарань функції охорони установ
Державної кримінально-виконавчої служби, відповідного
фінансування, а також озброєння, техніки та інших
матеріально-технічних ресурсів, що використовуються внутрішніми
військами на час передачі.
12. Державному департаменту з питань виконання покарань
розробити у тримісячний термін та подати на розгляд Кабінету
Міністрів України пропозиції щодо визначення умов оплати праці
працівників Державної кримінально-виконавчої служби.
13. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 2 і 5
постанови Ради Міністрів УРСР від 5 лютого 1991 р. N 22
( 22-91-п ) "Про першочергові заходи щодо забезпечення
життєдіяльності виправно-трудових установ і лікувально-трудових
профілакторіїв в умовах переходу до ринкових відносин" і пункт 3
постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 1994 р. N 712
( 712-94-п ) "Питання Міністерства внутрішніх справ".

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 39вгору