Документ 653-XIV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.05.1999
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.06.1999. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 12 Закону України
"Про звернення громадян"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 26, ст.219 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 12 Закону України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 47,
ст. 256) після слів "цивільно-процесуальним" доповнити словом
"антимонопольним".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 травня 1999 року
N 653-XIVвгору