Документ 652/97-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.06.2001, підстава - 2542-III

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Бюджетного кодексу
N 2542-III ( 2542-14 ) від 21.06.2001, ВВР, 2001, N 37-38, ст. 189 )

Про внесення змін до Закону України
"Про бюджетну систему України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 11-12, ст.43 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про бюджетну систему України"
( 512-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 26,
ст.195) такі зміни:
1. Частину шосту статті 2 викласти в такій редакції: "Бюджет району об'єднує районний бюджет, бюджети міст
районного значення, селищні та сільські бюджети".
2. Частину другу статті 15 виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 грудня 1997 року
N 652/97-ВРвгору