Про внесення змін до § 6 Регламенту Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2019652
Документ 652-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.07.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.07.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 липня 2019 р. № 652
Київ

Про внесення змін до § 6 Регламенту Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до § 6 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199; 2016 р., № 65, ст. 2192), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 81
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2019 р. № 652

ЗМІНИ,
що вносяться до § 6 Регламенту Кабінету Міністрів України

1. У пункті 2:

1) у першому реченні слова “державний секретар міністерства забезпечує” замінити словами “міністерства та інші центральні органи виконавчої влади забезпечують”, а слова “для розгляду новопризначеним міністром” виключити;

2) друге речення після слів “Секретаріатові Кабінету Міністрів” доповнити словами “для інформування новопризначеного Прем’єр-міністра”.

2. Пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Роботу з підготовки міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади інформаційно-аналітичних матеріалів координує Секретаріат Кабінету Міністрів.

З цією метою Секретаріат Кабінету Міністрів розробляє форму, за якою подаються інформаційно-аналітичні матеріали, та надсилає її усім міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади листом за підписом Державного секретаря Кабінету Міністрів або одного з його заступників. Такий лист надсилається не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після складення повноважень Кабінету Міністрів або прийняття рішення Верховною Радою про його відставку.”.

3. Доповнити параграф пунктами 4 - 6 такого змісту:

“4. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів, подають підготовлені ними інформаційно-аналітичні матеріали Секретаріатові Кабінету Міністрів у строк, визначений у листі Секретаріату Кабінету Міністрів.

Підготовку таких матеріалів у міністерстві забезпечує державний секретар міністерства, який подає їх новопризначеному міністрові та Секретаріатові Кабінету Міністрів.

Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів, подають підготовлені ними матеріали міністерствам у строк, визначений у листі Секретаріату Кабінету Міністрів.

У разі потреби Секретаріат Кабінету Міністрів може запитувати у міністерств та інших центральних органів виконавчої влади додаткові матеріали.

5. Узагальнена інформація, підготовлена за результатами аналізу інформаційно-аналітичних матеріалів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, подається Державним секретарем Кабінету Міністрів новопризначеному Прем’єр-міністрові.

6. У разі звільнення з посади міністра в діючому складі Кабінету Міністрів державний секретар міністерства забезпечує підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів, зазначених у пункті 2 цього параграфа, та подає їх новопризначеному міністрові.”.вгору