Документ 652-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.09.2014, підстава - 405-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 липня 2009 р. N 652
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 405 ( 405-2014-п ) від 03.09.2014 }
Про затвердження Порядку видачі дозволу
на ввезення на територію України тварин,
продуктів тваринного походження,
репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів,
патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів,
субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011
N 1076 ( 1076-2011-п ) від 26.10.2011
N 78 ( 78-2014-п ) від 12.03.2014 }

Відповідно до статті 83 Закону України "Про ветеринарну
медицину" ( 2498-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок видачі дозволу на ввезення на територію
України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного
матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу,
ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів
та кормів, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2009 р. N 652
ПОРЯДОК
видачі дозволу на ввезення на територію України тварин,
продуктів тваринного походження,
репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів,
патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів,
субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів
{ У тексті Порядку слово "Держкомветмедицини" замінено
словом "Держветфітослужба" згідно з Постановою КМ
N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }
1. Цей Порядок визначає процедуру видачі дозволу на ввезення
на територію України тварин, продуктів тваринного походження,
репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного
матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок,
преміксів та кормів (далі - товар).
2. Дозвіл на ввезення на територію України тварин, продуктів
тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних
продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів,
субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів (далі - дозвіл)
видається Держветфітослужбою безоплатно протягом 30 днів з дати
надходження документів на розгляд.
3. Дозвіл видається у випадку:
1) ввезення продуктивних тварин і репродуктивного матеріалу
за умови отримання результатів визначення ефективності
ветеринарної служби країни походження;
2) ввезення живих мікроорганізмів і патологічного матеріалу,
що містить збудників хвороб тварин, з метою проведення наукових
досліджень чи для інших дозволених цілей;
3) початку ввезення інших товарів, які раніше не ввозилися на
територію України. { Підпункт 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ N 78 ( 78-2014-п )
від 12.03.2014 }
4. У разі ввезення на територію України ветеринарних
препаратів з метою їх державної реєстрації в Україні, наукового
дослідження, експонування на виставках, ярмарках і конференціях
видається разовий дозвіл.
5. Дозвіл видається безстроково. { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 78 ( 78-2014-п ) від
12.03.2014 }
6. У дозволі зазначаються:
1) найменування органу, що видав дозвіл;
2) мета ввезення товару на територію України;
3) місцезнаходження імпортера, експортера (для фізичної особи
зазначається адреса місця її постійного проживання);
4) найменування товару та його код згідно з УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 );
5) місцезнаходження митниці призначення товару;
6) кількість товарів та одиниці виміру;
7) строк його дії;
8) ветеринарно-санітарні заходи, що повинні бути здійснені
експортером до завантаження, імпортером після ввезення товару на
територію України; засвідчені міжнародним ветеринарним
сертифікатом декларації на додаток до тих, що стосуються
відсутності клінічних ознак певних хвороб тварин, які підлягають
повідомленню;
9) у разі ввезення на територію України живих мікроорганізмів
та патологічного матеріалу, що містить збудників хвороб тварин,
найменування такого товару, його код згідно з УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) та специфікація
ветеринарно-санітарних заходів, які застосовуються імпортером для
запобігання неконтрольованому поширенню патогенного агента;
10) пункти пропуску через державний кордон України;
11) дата його видачі.

{ Абзац другий підпункту 11 пункту 6 виключено на підставі
Постанови КМ N 1076 ( 1076-2011-п ) від 26.10.2011 }

Форму дозволу і зразок заяви про його видачу ( v0252668-09 )
затверджує Мінагрополітики. { Абзац третій підпункту 11 пункту 6
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 853 ( 853-2011-п )
від 10.08.2011 }
7. Для отримання дозволу заявник подає Держветфітослужбі
відповідну заяву, в якій зазначаються:
прізвище, ім'я та по батькові, адреса місця постійного
проживання, номер телефону або факсу заявника - фізичної особи або
фізичної особи - підприємця;
найменування, місцезнаходження, номер телефону або факсу
заявника - юридичної особи;
місцезнаходження митниці призначення товару;
найменування, місцезнаходження експортера;
мета ввезення товару на територію України;
найменування товару та його код згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 );
кількість товарів та одиниці виміру;
строк ввезення товару на територію України;
пункти пропуску через державний кордон України.
У разі коли ввозяться продуктивні тварини, репродуктивний
матеріал або коли інші товари ввозяться вперше (що зазначається у
супровідних документах), заява погоджується відповідними
територіальними органами Держветфітослужби і регіональними
службами державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на
державному кордоні та транспорті.
До заяви додається:
1) у разі ввезення продуктивних тварин та репродуктивного
матеріалу:
висновок державних інспекторів ветеринарної медицини за
результатами епізоотичного обстеження експортера із зазначенням
епізоотичного стану в країні-експортері;
акт епізоотичного обстеження імпортера із зазначенням умов
карантину;
копія зовнішньоекономічного контракту;
2) у разі коли інші товари ввозяться вперше:
копія зовнішньоекономічного контракту;
копія контракту на зберігання (переробку) товару у разі, коли
таке зберігання (переробка) здійснюється не на підприємствах
імпортера;
3) у разі ввезення на територію України ветеринарних
препаратів з метою їх державної реєстрації в Україні, наукового
дослідження, експонування на виставках, ярмарках і конференціях, а
також кормових добавок, преміксів та готових кормів із зазначеною
метою та для інших цілей:
копія зовнішньоекономічного контракту;
видане компетентним органом письмове підтвердження кількості
товарів, необхідної для досягнення мети, з якою вони ввозяться.
Крім того, до заяви додається гарантійний лист імпортера про
здійснення ветеринарно-санітарних заходів, у тому числі щодо
утилізації (знищення), повернення в установленому порядку товару у
разі його невідповідності ветеринарно-санітарним вимогам.
8. Рішення про відмову у видачі дозволу повинне бути
вмотивованим. Про таке рішення заявникові повідомляється протягом
15 днів з дати надходження документів на розгляд з обґрунтуванням
підстави. Рішення може бути оскаржено в установленому
законодавством порядку.
Підстави для відмови у видачі дозволу визначені в Законі
України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ).
9. У разі подання заявником документів з порушенням вимог
цього Порядку його заява про видачу дозволу залишається без
розгляду, про що він повідомляється протягом 15 днів з дати
надходження документів на розгляд.
10. Держветфітослужба веде облік виданих дозволів.
11. Відомості про видані дозволи надсилаються Держмитслужбі в
порядку, встановленому Держветфітослужбою за погодженням з
Держмитслужбою.вгору