Документ 652-XIV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.05.1999
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.06.1999. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 16 Закону України
"Про професійно-технічну освіту"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 26, ст.218 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Статтю 16 Закону України "Про професійно-технічну освіту"
( 103/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32,
ст. 215) доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"Виготовлення документів про освіту, зазначених у цій статті,
здійснюється за рахунок видатків Державного бюджету України на
освіту".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 травня 1999 року
N 652-XIVвгору