Документ 651-97-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.09.2001, підстава - 1266-2001-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 червня 1997 р. N 651
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1266 ( 1266-2001-п ) від 26.09.2001 )
Про затвердження Порядку визначення розміру допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та у зв'язку з
вагітністю і пологами особам, які мають постійно обчислюваний
доход, та особам, доход яких повністю може бути обчислений
лише за результатами роботи за рік
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1308 ( 1308-99-п ) від 21.07.99 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок визначення розміру допомоги у зв'язку
з тимчасовою непрацездатністю та у зв'язку з вагітністю і
пологами особам, які мають постійно обчислюваний доход, та
особам, доход яких повністю може бути обчислений лише за
результатами роботи за рік (додається).
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
привести свої нормативні акти у відповідність із цією постановою.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України В.ДУРДИНЕЦЬ
Інд.26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 червня 1997 р. N 651

ПОРЯДОК
визначення розміру допомоги у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю та у зв'язку з вагітністю і пологами особам,
які мають постійно обчислюваний доход, та особам,
доход яких повністю може бути обчислений лише
за результатами роботи за рік

1. Особам, які мають постійно обчислюваний доход, та особам,
доход яких повністю може бути обчислений лише за результатами
роботи за рік ( громадяни, які займаються підприємницькою
діяльністю, а також адвокати, приватні нотаріуси та інші
громадяни, діяльність яких заснована на приватній власності
фізичної особи та виключно на її праці), допомога у зв'язку з
тимчасовою непрацездатністю та у зв'язку з вагітністю і пологами
надається органами Фонду соціального страхування України за умови
сплати ними добровільних страхових внесків до зазначеного Фонду.
2. Для надання допомоги у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю та у зв'язку з вагітністю і пологами особам, які
мають постійно обчислюваний доход, середній доход обчислюється
виходячи з їх доходу за 12 календарних місяців, що передують
місяцю настання тимчасової непрацездатності або надання відпустки
у зв'язку з вагітністю і пологами.
3. Особам, доход яких повністю може бути обчислений лише за
результатами роботи за рік, для визначення розміру допомоги у
зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та у зв'язку з вагітністю і
пологами береться їх доход за попередній рік.
4. У разі коли особа, яка має постійно обчислюваний доход, а
також особа, доход якої повністю може бути обчислений лише за
результатами роботи за рік, сплачувала добровільні страхові внески
до Фонду соціального страхування України менше 12 місяців, доход
обчислюється за фактичний час сплати цих внесків, тобто з першого
числа місяця, що настає після сплати добровільних страхових
внесків, до першого числа місяця, в якому настала тимчасова
непрацездатність або надається відпустка у зв'язку з вагітністю і
пологами.
5. Середньоденний доход осіб, зазначених у пункті 1 цього
Порядку, визначається шляхом ділення сумарного доходу за
12 місяців або за менший фактичний час сплати добровільних
страхових внесків до Фонду соціального страхування України на
відповідну кількість календарних днів року чи меншого фактичного
періоду. При цьому враховується доход у розмірі, з якого
справляються збори (внески) до соціальних фондів, а дні тимчасової
непрацездатності та відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами в
число днів, на які ділиться доход, не включаються. ( Пункт 5 в
редакції Постанови КМ N 1308 ( 1308-99-п ) від 21.07.99 )
6. Розмір допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю
визначається шляхом множення середньоденного доходу на кількість
календарних днів тимчасової непрацездатності з урахуванням
коефіцієнтів, величина яких залежить від загального трудового
стажу роботи особи. ( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними
Постанови КМ N 1308 ( 1308-99-п ) від 21.07.99 ) Розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
визначається шляхом множення середньоденного доходу на кількість
календарних днів тривалості відпустки у зв'язку з вагітністю і
пологами.
7. Загальна сума допомоги у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю не може перевищувати десятикратної суми
добровільних страхових внесків, сплачених особами, зазначеними у
пункті 1 цього Порядку, до Фонду соціального страхування України
на день настання тимчасової непрацездатності.
8. Роз'яснення з питань застосування зазначеного Порядку
надаються Мінпраці разом з Фондом соціального страхування України.вгору