Про внесення змін до Митного тарифу України
Закон України від 03.04.2003651-IV
Документ 651-IV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2014, підстава - 584-VII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 584-VII ( 584-18 ) від 19.09.2013, ВВР,
2014, N 20-21, ст.740 }
Про внесення змін до Митного тарифу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 26, ст.187 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У розділі II Митного тарифу України ( 2371а-14 ),
затвердженого Законом України "Про Митний тариф України"
( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24,
ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781;
Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239; 2002 р.,
N 9, ст. 68, N 18-19, ст. 133, N 32, ст. 233, N 33, ст. 237;
2003 р., N 7, ст. 64, N 8-9, ст. 85), цифри і слова
"1209 11 00 00 - - насіння 70 70"
цукрового буряку
замінити цифрами і словами
"1209 11 00 00 - - насіння 22 євро 22 євро
цукрових буряків за 1 кг за 1 кг".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 квітня 2003 року
N 651-IVвгору