Деякі питання ліквідації та утворення державних господарських об'єднань в атомній промисловості
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Перелік від 17.04.2008650-р
Документ 650-2008-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.08.2008, підстава - 1071-2008-р


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 17 квітня 2008 р. N 650-р
Київ
 
Деякі питання ліквідації
та утворення державних господарських
об'єднань в атомній промисловості
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 1044-р ( 1044-2008-р ) від 25.06.2008 N 1071-р ( 1071-2008-р ) від 06.08.2008 }

 
     1. Вивести із складу державного концерну "Укратомпром" державні суб'єкти господарювання згідно з додатком.
 
     2. Ліквідувати державний концерн "Укратомпром".
 
     3. Утворити комісію з ліквідації державного концерну "Укратомпром".
 
     Затвердити головою зазначеної комісії першого заступника Міністра палива та енергетики Бугайова Олега Анатолійовича. { Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 1044-р ( 1044-2008-р ) від 25.06.2008, N 1071-р ( 1071-2008-р ) від 06.08.2008 }
 
     Голові комісії:
 
     затвердити персональний склад комісії, включивши до нього представників Мінпаливенерго, Фонду державного майна, державного концерну "Укратомпром" та державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом";
 
     забезпечити здійснення заходів з ліквідації державного концерну "Укратомпром";
 
     подати у місячний строк Фондові державного майна документи, пов'язані з управлінням корпоративними правами держави щодо відкритих акціонерних товариств "Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект", "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект", "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування" та "Турбоатом";
 
     подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України ліквідаційний баланс і звіт про результати роботи державного концерну "Укратомпром".
 
     4. Утворити Державний концерн "Ядерне паливо", включивши до його складу зазначені у пункті 1 цього розпорядження державні суб'єкти господарювання, з віднесенням Концерну до сфери управління Мінпаливенерго.
 
     5. Мінпаливенерго:
 
     розробити і подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект Статуту Державного концерну "Ядерне паливо", визначивши основною метою його діяльності створення виробництва ядерного палива, а також включивши до проекту Статуту положення щодо неможливості відчуження переданого Концерну державного майна без погодження з Кабінетом Міністрів України;
 
     подати пропозиції щодо визначення кандидатури на посаду генерального директора Концерну.

 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 
     Інд. 37

 
Додаток
до розпоряждення Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2008 р. N 650-р
 
ПЕРЕЛІК
державних суб'єктів господарювання,
що виводяться із складу державного
концерну "Укратомпром" та включаються
до складу Державного концерну "Ядерне паливо"

 
------------------------------------------------------------------
|Код згідно|          Найменування           |
| з ЄДРПОУ |        суб'єкта господарювання        |
|----------+-----------------------------------------------------|
|14309787 |Державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний|
|     |комбінат"                      |
|----------+-----------------------------------------------------|
|34218978 |Державне підприємство "Дирекція підприємства, що   |
|     |будується на базі Новокостянтинівського родовища   |
|     |уранових руд"                    |
|----------+-----------------------------------------------------|
|30168850 |Державне підприємство "Смоли"            |
|----------+-----------------------------------------------------|
|14310483 |Український науково-дослідний та проектно-      |
|     |розвідувальний інститут промислової технології    |
|----------+-----------------------------------------------------|
|34367550 |Державне підприємство "Дніпропетровський завод    |
|     |прецизійних труб"                  |
------------------------------------------------------------------ вгору