Документ 65/96, перша редакція — Прийняття від 18.01.1996
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Указу Президента України
від 27 жовтня 1992 року N 515

Внести до Указу Президента України від 27 жовтня 1992 року
N 515 ( 515/92 ) "Про дипломатичний та службовий паспорти України"
(зі змінами та доповненнями, внесеними Указом ( 424/95 ) від 5
червня 1995 року N 424) такі зміни:
1) абзац другий пункту 3 Положення про дипломатичний паспорт
України викласти в такій редакції: "Зразок дипломатичного паспорта України затверджує Кабінет
Міністрів України"; 2) у Положенні про службовий паспорт України: абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції: "Зразок службового паспорта України затверджує Кабінет
Міністрів України"; абзац двадцятий пункту 9 викласти в такій редакції: "працівникам усіх видів транспорту, що забезпечують
міжнародні перевезення, та працівникам підприємств рибного
господарства".

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 18 січня 1996 року
N 65/96вгору