Про затвердження меж міста Березань Київської області
Постанова Верховної Ради України від 25.12.1996649/96-ВР
Документ 649/96-ВР, поточна редакція — Прийняття від 25.12.1996

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про затвердження меж міста Березань
Київської області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 9, ст.80 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Затвердити межі міста Березань Київської області загальною
площею 3291,8 гектара.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 25 грудня 1996 року
N 649/96-ВРвгору