Про присвоєння рангів державним службовцям
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.06.2001649
Документ 649-2001-п, поточна редакція — Прийняття від 11.06.2001

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 червня 2001 р. N 649
Київ
Про присвоєння рангів
державним службовцям

Відповідно до статті 26 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Присвоїти третій ранг державного службовця:
ГРЄХОВУ - заступнику голови Київської обласної
Анатолію Станіславовичу ради
ДОРОШЕНКУ - завідувачу відділу - заступнику
Миколі Петровичу керівника Управління Апарату Ради
національної безпеки і оборони України
ЗАДОРОЖНІЙ - завідувачу відділу кадрової роботи
Марії Ярославівні управління кадрової політики та
організаційної роботи Головного
управління організаційно-кадрової
роботи та взаємодії з регіонами
Адміністрації Президента України
МИХЕЄНКУ - науковому консультанту судді
Ростиславу Михайловичу Конституційного Суду України
САМОВАЛОВУ - керівнику Управління
Валерію Олександровичу зовнішньополітичних аспектів Апарату
Ради національної безпеки і оборони
України
СВИРИДУ - начальнику Державної екологічної
Петру Олексійовичу інспекції
СОЛДАТЕНКУ - заступнику Міністра праці та
Миколі Олексійовичу соціальної політики України
ЦЮКАЛУ - завідувачу Юридичного відділу Апарату
Віктору Юрійовичу Ради національної безпеки і оборони
України
ШЕВЧЕНКУ - помічнику Секретаря Ради національної
Володимиру Олександровичу безпеки і оборони України
Присвоїти четвертий ранг державного службовця:
БОЛИЧЕВЦЕВУ - завідувачу відділу контролю над
Олександру озброєнням та нерозповсюдженням зброї
Анатолійовичу масового знищення Управління
зовнішньополітичних аспектів
національної безпеки Апарату Ради
національної безпеки і оборони України
КАТРИЧУ - помічнику першого заступника Секретаря
Сергію Миколайовичу Ради національної безпеки і оборони
України
КОВБАСЕНКУ - завідувачу відділу комп'ютерного
Володимиру Івановичу обладнання та оргтехніки Управління
справами Апарату Ради національної
безпеки і оборони України
КОНОНЕНКУ - завідувачу відділу Апарату Ради
Костянтину національної безпеки і оборони України
Анатолійовичу
КУЛИКУ - заступнику Керівника Головного
Юрію Миколайовичу управління організаційно-кадрової
роботи та взаємодії з регіонами -
керівнику управління взаємодії з
центральними і місцевими органами
державної влади Адміністрації
Президента України
НИКОЛАЄВІЙ - першому заступнику Міністра фінансів
Тетяні Михайлівні Автономної Республіки Крим
ОЛІЙНИКУ - керівнику Секретаріату Національної
Олександру ради з узгодження діяльності
Миколайовичу загальнодержавних і регіональних
органів та місцевого самоврядування
Адміністрації Президента України
ПОЛІЩУКУ - заступнику голови Рахункової палати
Володимиру Верховної Ради Автономної Республіки
Володимировичу Крим
ТЕТЕРУКУ - завідувачу відділу військово-технічної
Сергію Івановичу політики, військово-технічного
співробітництва та експортного
контролю (Секретаріату Комітету
з політики ВТС та експортного
контролю) Управління оборонних
аспектів національної безпеки Апарату
Ради національної безпеки і оборони
України
ЯНКОВІЙ - завідувачу фінансово-економічного
Валентині Максимівні відділу Управління справами Апарату
Ради національної безпеки і оборони
України
Присвоїти п'ятий ранг державного службовця:
ГРЕБЕНЮКУ - заступнику керівника управління
Валерію Миколайовичу по роботі з представництвами України
та міжнародної інформації Головного
управління з питань зовнішньої
політики Адміністрації Президента
України
ШИМАНСЬКОМУ - завідувачу відділу науково-методичного
Леоніду Євгенійовичу забезпечення системи стратегічного
планування і прогнозування у сфері
економічної та інформаційної безпеки
Національного інституту стратегічних
досліджень

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 19вгору