Про внесення зміни до статті 32 Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 30.01.19846486-X
Документ 6486-X, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2004, підстава - 2947-III

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
{ Указ втратив чинність на підставі Кодексу
N 2947-III ( 2947-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 21-22,
ст.135 }
Про внесення зміни до статті 32 Кодексу
про шлюб та сім'ю Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1984, N 7, ст. 146 )
{ Указ затверджено Законом УРСР
N 7131-X ( 7131-10 ) від 15.06.84, ВВР, 1984, N 26, ст. 485 }

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 19 січня
1984 року "Про внесення зміни до статті 13 Основ законодавства
Союзу РСР і союзних республік про шлюб та сім'ю" Президія
Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
Внести до статті 32 Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР
( 2006-07 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1969 р., додаток до
N 26, ст. 204) таку зміну: у частині першій цієї статті слова
"одного року" замінити словами "півтора року".

Голова Президії Верховної Ради
Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 30 січня 1984 року
N 6486-Xвгору