Документ 6485-X, поточна редакція — Затвердження від 15.06.1984, підстава - 7131-X

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін до Закону Української РСР
"Про охорону і використання пам'яток історії
та культури"
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1984, N 7, ст. 145 )
{ Указ затверджено Законом УРСР
N 7131-X ( 7131-10 ) від 15.06.84, ВВР, 1984, N 26, ст. 485 }

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від
21 вересня 1983 року "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів СРСР у питаннях охорони здоров'я, фізичної культури і
спорту, народної освіти і культури" Президія Верховної Ради
Української РСР п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону Української РСР від 13 липня 1978 року "Про
охорону і використання пам'яток історії та культури" ( 3600-09 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1978 р., N 30, ст. 426) такі
зміни:
1. У частині першій статті 4 слова "громадських організацій"
замінити словами "інших громадських організацій".
2. У частині першій статті 7 слова "виконавчими комітетами
обласних, районних, міських, селищних і сільських Рад народних
депутатів" замінити словами "виконавчими комітетами обласних,
районних, міських, районних у містах, селищних і сільських Рад
народних депутатів".
3. У частині другій статті 9 слова "міністерств, відомств"
замінити словами "міністерств, державних комітетів, відомств".
4. У частині першій статті 10 слова "міністерствами,
відомствами, державними, кооперативними, громадськими" замінити
словами "міністерствами, державними комітетами і відомствами,
державними, кооперативними, іншими громадськими".
5. У частині третій статті 20 і частині першій статті 21
слова "кооперативним, громадським" замінити словами
"кооперативним, іншим громадським".
6. У статті 43 слово "угод" замінити словом "договорів".
7. Розділ V викласти в такій редакції:
"V. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ
Стаття 46. Міжнародні договори
Відповідно до Закону СРСР "Про охорону і використання
пам'яток історії та культури", якщо міжнародним договором СРСР
встановлено інші правила, ніж ті, які містить радянське
законодавство про охорону і використання пам'яток історії та
культури, то застосовуються правила міжнародного договору.
Такий же порядок застосовується щодо законодавства
Української РСР про охорону і використання пам'яток історії та
культури, якщо в міжнародному договорі Української РСР встановлено
інші правила, ніж передбачені законодавством Української РСР про
охорону і використання пам'яток історії та культури".

Голова Президії Верховної Ради
Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 30 січня 1984 року
N 6485-Xвгору