Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Переліку посадових осіб,
на яких покладається виконання функцій державного
експерта з питань таємниць

1. Внести до розділу "Національне космічне агентство України"
Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій
державного експерта з питань таємниць, затвердженого Указом
Президента України від 1 грудня 2009 року N 987 ( 987/2009 ), такі
зміни:
1) назву розділу викласти в такій редакції:
"Державне космічне агентство України";
2) абзаци "Генеральний директор Національного космічного
агентства України" та "Перший заступник Генерального директора
Національного космічного агентства України (одна посадова особа)"
замінити абзацами такого змісту:
"Голова Державного космічного агентства України;
Заступник Голови Державного космічного агентства України
(одна посадова особа)".
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 6 червня 2011 року
N 648/2011


Публікації документа