Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.1995648
Документ 648-95-п, попередня редакція — Редакція від 21.10.2009, підстава - 1078-2009-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 серпня 1995 р. N 648
Київ
Про умови оплати праці осіб, які працюють
в гірських районах
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 392 ( 392-96-п ) від 03.04.96
- набуває чинності з 01.01.96
N 1594 ( 1594-2002-п ) від 25.10.2002
- набирає чинності 01.01.2003
N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006
N 1078 ( 1078-2009-п ) від 14.10.2009 }

На виконання постанови Верховної Ради України від 15 лютого
1995 р. N 57 ( 57/95-ВР ) "Про порядок введення в дію Закону
України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що на підприємствах, в установах, організаціях
та військових частинах, розташованих на території населених
пунктів, яким надано статус гірських, тарифні ставки і посадові
оклади працівників, військовослужбовців та осіб рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації та Державної
кримінально-виконавчої служби, визначені генеральною, галузевими
та регіональними угодами як мінімальні гарантії в оплаті праці, а
також встановлені за рішенням Кабінету Міністрів України або за
його дорученням, підвищуються на 25 відсотків. { Абзац перший
пункту 1 в редакції Постанови КМ N 392 ( 392-96-п ) від 03.04.96,
N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006; із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1078 ( 1078-2009-п ) від 14.10.2009 }
У разі коли підприємство, установа, організація розташовані
за межами населеного пункту, якому надано статус гірського, але
мають філії, представництва, відділення, інші відокремлені
підрозділи і робочі місця в населених пунктах, що мають статус
гірських, тарифні ставки та посадові оклади працівників, які
постійно в них працюють, також підлягають підвищенню у розмірі,
передбаченому абзацом першим цього пункту. ( Пункт 1 доповнено
абзацом другим згідно з Постановою КМ N 1594 ( 1594-2002-п ) від
25.10.2002 - набирає чинності 01.01.2003 )
Підвищення тарифних ставок і посадових окладів працівникам
бюджетних установ і організацій, військовослужбовцям та особам
рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ,
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації та
Державної кримінально-виконавчої служби здійснити в межах
асигнувань відповідних бюджетів. { Абзац пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 392 ( 392-96-п ) від 03.04.96,
N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006, N 1078 ( 1078-2009-п ) від
14.10.2009 }
2. Ця постанова набуває чинності з 1 січня 1996 року.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України М.СЕЛІВОН
Інд.26



вгору