Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2007648
Документ 648-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.03.2019, підстава - 237-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 квітня 2007 р. N 648
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1232 ( 1232-2011-п ) від 30.11.2011
N 295 ( 295-2012-п ) від 11.04.2012
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013
N 5 ( 5-2014-п ) від 09.01.2014
N 237 ( 237-2019-п ) від 20.03.2019 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2007 р. N 648
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У пункті 4 Положення про порядок застосування вогнепальної
зброї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
12 жовтня 1992 р. N 575 ( 575-92-п ), - із змінами, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 726
( 726-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1609)
і від 29 листопада 2006 р. N 1658 ( 1658-2006-п ) (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 48, ст. 3200), слова "та МВС" замінити
словами ", МВС та особами рядового і начальницького складу
Держспецзв'язку".
2. Доповнити пункт 11 Положення про дозвільну систему,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня
1992 р. N 576 ( 576-92-п ), - із змінами, внесеними постановами
Кабінету Міністрів України від 31 травня 1995 р. N 373
( 373-95-п ), від 22 лютого 1999 р. N 256 ( 256-99-п ) (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 8, ст. 297), від 21 липня 1999 р.
N 1326 ( 1326-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 30,
ст. 1526), від 1 вересня 2000 р. N 1381 ( 1381-2000-п ) (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 36, ст. 1536), від 28 травня 2001 р.
N 575 ( 575-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 22,
ст. 991) і від 25 грудня 2002 р. N 1953 ( 1953-2002-п ) (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 52, ст. 2374), після слів "військових
формуваннях," словом "Держспецзв'язку," а після слів "військові
формування" - словами "Адміністрації Держспецзв'язку".
3. Доповнити останній абзац у розділах I-IV додатка до
постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1994 р. N 94
( 94-94-п ) "Про порядок надання пільг, передбачених Законом
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" (ЗП України, 1994 р., N 6, ст. 147; Офіційний
вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1073; 2005 р., N 13, ст. 666;
2006 р., N 22, ст. 1609) після слів "Міністерства внутрішніх
справ," словами "Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації,".
4. Доповнити абзац перший пункту 7 та підпункти "а" - "г"
пункту 12 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних
знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12 травня 1994 р. N 302 ( 302-94-п ) (ЗП
України, 1994 р., N 9, ст. 218; Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 23, ст. 1073; 2004 р., N 2, ст. 46; 2005 р., N 13, ст. 666;
2006 р., N 22, ст. 1609, N 30, ст. 2147), після слова "МВС,"
словом "Держспецзв'язку,".
5. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 липня
1994 р. N 508 ( 508-94-п ) "Про заходи щодо виконання Закону
України "Про пожежну безпеку" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 270;
Офіційний вісник України, 1999 р., N 42, ст. 2107; 2003 р., N 23,
ст. 1080, N 37, ст. 1981; 2006 р., N 14, ст. 986, N 22, ст. 1609):
абзац третій пункту 12 Положення про Державну пожежну
охорону ( 508-94-п ), затвердженого зазначеною постановою, після
слова "МВС," доповнити словом "Держспецзв'язку,";
додаток 1 до постанови ( 508-94-п ) після позиції "МВС"
доповнити такою позицією:
"Держспецзв'язку".

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 5
( 5-2014-п ) від 09.01.2014 }

7. Доповнити Порядок надання медичної допомоги у
військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між
військовими формуваннями, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. N 1923 ( 1923-99-п )
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 42, ст. 2099; 2000 р., N 34,
ст. 1445; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2005 р., N 20, ст. 1060;
2006 р., N 22, ст. 1609, N 48, ст. 3200), пунктом 1-1 такого
змісту:
"1-1. Дія цього Порядку поширюється на Держспецзв'язку.".

{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 180
( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

9. Доповнити абзац четвертий пункту 9 Порядку обліку пожеж та
їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 2003 р. N 2030 ( 2030-2003-п ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 52, ст. 2802; 2006 р., N 22, ст. 1609), після
слова "МВС," словом "Держспецзв'язку,".

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 237
( 237-2019-п ) від 20.03.2019 }

{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1232
( 1232-2011-п ) від 30.11.2011 }

{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 295
( 295-2012-п ) від 11.04.2012 }вгору