Документ 648-2005-п, попередня редакція — Редакція від 06.02.2007, підстава - 87-2007-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 липня 2005 р. N 648
Київ
Про затвердження Порядку цільового використання
коштів, отриманих підприємством суднобудівної
промисловості у вигляді авансових платежів та
попередньої оплати від замовників морських
та річкових суден
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 87 ( 87-2007-п ) від 31.01.2007 }

Відповідно до підпункту 11.3.7 статті 11 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок цільового використання коштів,
отриманих підприємством суднобудівної промисловості у вигляді
авансових платежів та попередньої оплати від замовників морських
та річкових суден (додається).
2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 липня 2005 р. N 648
ПОРЯДОК
цільового використання коштів, отриманих
підприємством суднобудівної промисловості
у вигляді авансових платежів та попередньої
оплати від замовників морських
та річкових суден

1. Цей Порядок визначає умови цільового використання коштів,
отриманих підприємством суднобудівної промисловості (далі -
підприємство) у вигляді авансових платежів та попередньої оплати
від замовників морських та річкових суден (далі - кошти). { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 87 ( 87-2007-п ) від
31.01.2007 }
2. Кошти, що надходять підприємству відповідно до контракту
на виготовлення (побудову) морського або річкового судна (далі -
контракт), використовуються згідно з визначеними контрактом
умовами. { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 87 ( 87-2007-п ) від
31.01.2007 }
3. Підприємство протягом трьох робочих днів після надходження
першого платежу за контрактом подає до органу державної податкової
служби за місцем своєї реєстрації довідку, підписану керівником
підприємства або уповноваженими ним посадовими особами, в якій
зазначається номер і дата укладення контракту, найменування
сторін, предмет, ціна, строк дії контракту, умови оплати.
Зазначена довідка є підставою для здійснення контролю за цільовим
використанням коштів.
У разі внесення змін до контракту або його розірвання
підприємство подає протягом 10 календарних днів після цього до
органу державної податкової служби підписану керівником
підприємства або уповноваженими ним посадовими особами довідку про
внесення таких змін або розірвання контракту. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 87 ( 87-2007-п ) від
31.01.2007 }
4. З метою контролю за цільовим використанням коштів платник
податку зобов'язаний під час проведення планової або позапланової
перевірки органами державної податкової служби надати контракти та
кошторисну документацію щодо кожного контракту, необхідні первинні
документи і форми бухгалтерської та податкової звітності, що
підтверджують надходження таких коштів від замовників або
уповноважених ними в установленому порядку осіб згідно з
контрактами, а також здійснення витрат виключно у зв'язку з
господарською діяльністю підприємства із забезпечення виконання
зазначених контрактів, відповідно до Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) та цього
Порядку.
Суми отриманих авансових платежів та попередньої оплати або
витрат, що не підтверджені документально відповідно до абзацу
першого цього пункту, вважаються заниженням оподатковуваного
доходу у тому звітному податковому періоді, в якому такі авансові
платежі та попередня оплата були отримані, і сума недоплати
податку (заниження суми податку на прибуток) стягується до бюджету
разом із сумами пені та штрафних санкцій, нарахованими відповідно
до законодавства. { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 87 ( 87-2007-п ) від
31.01.2007 }
5. У разі дострокового розірвання контракту або його
невиконання з будь-яких причин підприємство повинно збільшити
валові доходи (витрати) у тому податковому періоді, в якому
відбулося розірвання контракту.
6. Підприємство щокварталу разом з декларацією з податку на
прибуток підприємства подає до органу державної податкової служби
звіт про цільове використання коштів за формою, затвердженою
Державною податковою адміністрацією за погодженням з Мінфіном.
За період, у якому відбувається підписання акта про передачу
морського або річкового судна замовнику, підприємство разом із
звітом подає до органу державної податкової служби копію такого
акта.вгору