Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Умови від 18.08.2017647
Документ 647-2017-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.11.2018, підстава - 945-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 серпня 2017 р. № 647
Київ

Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 694 від 06.09.2017
№ 772 від 11.10.2017
№ 917 від 01.12.2017
№ 235 від 14.03.2018
№ 945 від 24.10.2018}

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України та статті 23 Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 235 від 14.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

1. Затвердити Порядок розподілу і використання бюджетних коштів на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління, що додається.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 235 від 14.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

2. Установити, що:

на період реалізації комплексної реформи державного управління дія пунктів 1 і 10 заходів щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739), не поширюється на державні органи, залучені до її реалізації;

у 2018 році граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 р. № 332 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 14, ст. 615; 2016 р., № 16, ст. 637), не застосовуються для державних органів, залучених до реалізації комплексної реформи державного управління.

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 235 від 14.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814) зміни, що додаються.

4. Міністерству фінансів під час доопрацювання показників проекту Державного бюджету України на 2018 рік збільшити видатки на утримання державних службовців, що будуть призначені у 2017 році на вакантні посади державної служби директоратів, генеральних департаментів і Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

5. Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерству аграрної політики та продовольства, Міністерству фінансів, Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Міністерству культури, Міністерству освіти і науки, Міністерству юстиції, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству інфраструктури, Міністерству соціальної політики, Державному агентству з питань електронного урядування, Національному агентству з питань державної служби:

припинити заповнення вакантних посад державної служби в інших структурних підрозділах, функції (повноваження) за якими переходять до утворених директоратів, генеральних департаментів і Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції;

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 772 від 11.10.2017}

{Абзац третій пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 235 від 14.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

подавати щомісяця до 15 числа Кабінетові Міністрів України інформацію про стан реформування міністерств, зокрема кількість державних службовців, що призначені на вакантні посади державної служби у директоратах, генеральних департаментах і Урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції, встановлені для них ключові показники результативності службової діяльності на період випробування і стан використання бюджетних коштів.

{Абзац четвертий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 235 від 14.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 40ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2017 р. № 647
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2018 р. № 235)

ПОРЯДОК
розподілу і використання бюджетних коштів на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління

1. Цей Порядок визначає механізм розподілу видатків, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України за бюджетною програмою 0421060 “Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління”, та використання бюджетних коштів на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління (далі - бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти розподіляються за рішенням Кабінету Міністрів України державним органам шляхом передачі бюджетних призначень у порядку, визначеному статтею 23 Бюджетного кодексу України.

3. Бюджетні призначення, передбачені за програмою “Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління”, передаються на бюджетні програми, пов’язані з функціонуванням державних органів, залучених до реалізації комплексної реформи державного управління, або нові бюджетні програми, відкриті в установленому порядку.

4. Проект розподілу бюджетних коштів готується Мінфіном з урахуванням:

кількості посад фахівців з питань реформ у директоратах Секретаріату Кабінету Міністрів України, директоратах міністерств, генеральних департаментах інших центральних органів виконавчої влади, що утворюються для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики у відповідних сферах, із стратегічним плануванням діяльності та координацією роботи із забезпечення формування державної політики, та в Урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції у порядку, зазначеному у пункті 9 цього Порядку;

посад Державного секретаря Кабінету Міністрів України, його першого заступника та заступників, державних секретарів всіх міністерств, Голови НАДС, його першого заступника та заступника, Голови Державного агентства з питань електронного урядування, його першого заступника та заступника, яким передбачено встановлення надбавки за виконання особливо важливої роботи;

умов оплати праці працівників державних органів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

обґрунтованої потреби органів виконавчої влади, залучених до реалізації комплексної реформи державного управління, у проведенні капітального та/або поточного ремонту або реконструкції приміщень, придбанні техніки, меблів, іншого обладнання та устаткування для облаштування робочих місць, створенні та впровадженні інформаційно-аналітичних систем, придбанні ліцензійного програмного забезпечення, виготовленні проектно-кошторисної документації, зберіганні матеріальних активів, здійсненні інших заходів, спрямованих на реалізацію Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 55, ст. 1919).

5. Передані відповідно до пункту 3 цього Порядку бюджетні кошти спрямовуються на:

виплату фахівцям з питань реформ, посади яких введені у директоратах Секретаріату Кабінету Міністрів України, директоратах міністерств, генеральних департаментах інших центральних органів виконавчої влади, що утворюються для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики у відповідних сферах, із стратегічним плануванням діяльності та координацією роботи із забезпечення формування державної політики, та Урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції (генеральним директорам, заступникам генеральних директорів, директорам генеральних департаментів, керівникам експертних груп, керівникам експертних підгруп, державним експертам) понад встановлену граничну чисельність працівників, визначену додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882), посадових окладів, надбавки за виконання особливо важливої роботи, надбавки за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, надбавки за вислугу років, надбавки за ранг державного службовця - з дня призначення на посаду, якщо інше не передбачено законодавством, місячних премій або квартальних премій, премій за результатами щорічного оцінювання;

{Абзац другий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 945 від 24.10.2018}

виплату Державному секретарю Кабінету Міністрів України, його першому заступнику та заступникам, державним секретарям міністерств, Голові НАДС, його першому заступнику та заступнику, Голові Державного агентства з питань електронного урядування, його першому заступнику та заступнику, а також фахівцям з питань реформ, посади яких введено в межах встановленої граничної чисельності працівників, визначеної додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85, з урахуванням положень абзаців сьомого - двадцятого пункту 9 цього Порядку, надбавки за виконання особливо важливої роботи;

{Абзац третій пункту 5 в редакції Постанови КМ № 945 від 24.10.2018}

виплату грошової допомоги під час надання щорічної основної оплачуваної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань особам, зазначеним в абзацах другому і третьому цього пункту;

виплату заробітної плати іншим державним службовцям у випадку, коли виплати особам, зазначеним в абзацах другому і третьому цього пункту, були здійснені за рахунок кошторису установи до отримання коштів, переданих за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до цього Порядку (такі виплати не можуть перевищувати розміру витрат, здійснених до передачі додаткових коштів);

преміювання державних службовців, залучених до організації та проведення конкурсу на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ у директоратах Секретаріату Кабінету Міністрів України, директоратах міністерств, генеральних департаментах інших центральних органів виконавчої влади, що утворюються для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики у відповідних сферах, із стратегічним плануванням діяльності та координацією роботи із забезпечення формування державної політики, та Урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції;

оплату послуг експертів з питань управління персоналом, залучених до відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ, експертів, залучених до роботи інших конкурсних комісій, номінаційних комітетів;

запровадження системи централізованого оцінювання окремих професійних компетентностей кандидатів на посади державної служби;

створення та впровадження інформаційно-аналітичних систем;

здійснення інших заходів, пов’язаних з реалізацією Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 55, ст. 1919), в тому числі на придбання техніки, меблів, іншого обладнання та устаткування для облаштування робочих місць, придбання ліцензійного програмного забезпечення, виготовлення проектно-кошторисної документації, зберігання матеріальних активів, проведення капітального та/або поточного ремонту або реконструкції приміщень.

Техніка, меблі, інше обладнання та устаткування (зокрема персональний комп’ютер або ноутбук, стіл письмовий, крісло офісне (стілець), подовжувач, багатофункціональний пристрій, інформаційна панель, зовнішній диск, фліпчарт, принтер, планшет, клавіатура для планшета, ліцензійне програмне забезпечення, картриджі), придбані у 2017 році Господарсько-фінансовим департаментом Секретаріату Кабінету Міністрів України за програмою “Проведення ремонту, реконструкції, облаштування приміщень, створення та впровадження інформаційно-аналітичних систем, придбання техніки, меблів, іншого обладнання та устаткування, їх зберігання в рамках здійснення комплексної реформи державного управління”, передаються в установленому порядку органам державної влади, залученим до реалізації комплексної реформи державного управління, для облаштування робочих місць фахівців з питань реформ у межах ліміту, визначеного абзацами сьомим - двадцятим пункту 9 цього Порядку (з урахуванням раніше придбаної або переданої техніки для зазначених потреб), на підставі обґрунтованих звернень таких органів та за рішенням (рішеннями) Координаційної ради з питань реформування державного управління, утвореної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 335 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 42, ст. 1577). Техніка, меблі, інше обладнання та устаткування, які не були передані, залишаються в розпорядженні Секретаріату Кабінету Міністрів України.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 945 від 24.10.2018}

Зазначені техніка, меблі, інше обладнання та устаткування, придбані для фахівців з питань реформ, можуть тимчасово, до призначення фахівців з питань реформ, використовуватися іншими працівниками Секретаріату Кабінету Міністрів України, органу державної влади.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 945 від 24.10.2018}

5-1. Розмір місячної або квартальної премії державних службовців, зазначених в абзацах другому і третьому пункту 5 цього Порядку (у разі встановлення такої премії), не може перевищувати:

30 відсотків посадового окладу - для місячної премії;

90 відсотків посадового окладу - для квартальної премії.

{Порядок доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 945 від 24.10.2018}

6. Преміювання державних службовців, залучених за основним місцем роботи до організації та проведення конкурсу на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ у директоратах Секретаріату Кабінету Міністрів України, директоратах міністерств, генеральних департаментах інших центральних органів виконавчої влади, що утворюються для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики у відповідних сферах, із стратегічним плануванням діяльності та координацією роботи із забезпечення формування державної політики, та Урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції, здійснюється за рішенням керівника державної служби в державному органі з урахуванням особистої участі державних службовців в організації та проведенні зазначених конкурсів у розмірі, що не може перевищувати половини посадового окладу генерального директора директорату.

Зазначене преміювання здійснюється в межах економії коштів, які передані відповідно до пункту 3 цього Порядку.

Відповідна премія виплачується одночасно із місячною премією, але не враховується під час обчислення середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження, передбачених Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 111).

7. Передані відповідно до пункту 3 цього Порядку бюджетні кошти визначаються за окремим напрямом у паспорті бюджетної програми.

8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору про їх закупівлю на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.

Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, ведення обліку бюджетних зобов’язань, а також відкриття рахунків в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Розподіл коштів на оплату праці у 2018 році здійснюється частинами протягом року.

Першочергово на підставі інформації, отриманої від державних органів, залучених до реалізації комплексної реформи державного управління, кошти на оплату праці розподіляються виходячи із чисельності фахівців з питань реформ у директоратах Секретаріату Кабінету Міністрів України, директоратах міністерств, генеральних департаментах інших центральних органів виконавчої влади та Урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції (генеральних директорів, заступників генеральних директорів директоратів, директорів генеральних департаментів, керівників експертних груп, керівників експертних підгруп, державних експертів), які призначені, та кількості посад фахівців з питань реформ, конкурси на заміщення яких оголошені до 28 лютого 2018 р. включно.

Подальший розподіл коштів на оплату праці між державними органами здійснюється після розгляду рекомендацій Координаційної ради з питань реформування державного управління щодо:

критеріїв та правил функціонування директоратів;

структури апарату таких державних органів;

кількості фахівців з питань реформ у державних органах.

Кількість посад фахівців з питань реформ у директоратах Секретаріату Кабінету Міністрів України, директоратах міністерств, генеральних департаментах інших центральних органів виконавчої влади, що утворюються для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики у відповідних сферах, із стратегічним плануванням діяльності та координацією роботи із забезпечення формування державної політики, та Урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції, яка враховується протягом року під час розподілу бюджетних коштів, не може перевищувати для:

Мінагрополітики - 99 посад;

Міненерговугілля - 102 посад;

Мінінфраструктури - 72 посад;

Мінкультури - 63 посад;

МОЗ - 71 посади;

МОН - 92 посад;

Мінрегіону - 129 посад;

Мінсоцполітики - 144 посад;

Мінфіну - 198 посад;

Мін’юсту - 98 посад;

Секретаріату Кабінету Міністрів України - 180 посад;

Державного агентства з питань електронного урядування - 20 посад;

НАДС - 37 посад.

10. Не допускається спрямування бюджетних коштів на цілі, не визначені цим Порядком.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 235 від 14.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2017 р. № 647

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85

1. Доповнити постанову пунктом 2-1 такого змісту:

“2-1. Затвердити тимчасову граничну чисельність працівників апарату окремих центральних органів виконавчої влади згідно з додатком 3.”.

2. Доповнити постанову додатком 3 такого змісту:


“Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2014 р. № 85

ТИМЧАСОВА ГРАНИЧНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ
працівників апарату окремих центральних органів виконавчої влади

Найменування органу виконавчої влади

Гранична чисельність працівників апарату

усього

у тому числі державних службовців

Мінагрополітики*

382

378

Міненерговугілля*

435

435

Мінінфраструктури*

295

295

Мінкультури*

275

271

МОН*

412

412

Мінсоцполітики*

608

608

Мінфін*

809

809

Мін’юст*

1217

1217

НАДС*

144

133

Державне агентство з питань електронного урядування*

95

95

МОЗ**

393

391

Мінрегіон**

633

631

__________
* Діє до 1 травня 2018 року.
** Діє до 1 липня 2018 р. за рахунок та в межах фонду оплати праці, врахованого у державному бюджеті за програмами керівництва та управління.”.вгору