Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Умови від 18.08.2017647
Документ 647-2017-п, попередня редакція — Редакція від 08.12.2017, підстава - 917-2017-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 серпня 2017 р. № 647
Київ

Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 694 від 06.09.2017
№ 772 від 11.10.2017
№ 917 від 01.12.2017}

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України та статті 30 Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови розподілу і використання бюджетних коштів на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління, що додаються.

2. Установити, що:

на період реалізації комплексної реформи державного управління дія пунктів 1 і 10 заходів щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739), не поширюється на державні органи, залучені до її реалізації;

у 2017 році граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 р. № 332 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 14, ст. 615; 2016 р., № 16, ст. 637), не застосовуються для державних органів, залучених (що будуть залучені) до реалізації комплексної реформи державного управління.

3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814) зміни, що додаються.

4. Міністерству фінансів під час доопрацювання показників проекту Державного бюджету України на 2018 рік збільшити видатки на утримання державних службовців, що будуть призначені у 2017 році на вакантні посади державної служби директоратів, генеральних департаментів і Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

5. Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерству аграрної політики та продовольства, Міністерству фінансів, Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Міністерству культури, Міністерству освіти і науки, Міністерству юстиції, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству інфраструктури, Міністерству соціальної політики, Державному агентству з питань електронного урядування, Національному агентству з питань державної служби:

припинити заповнення вакантних посад державної служби в інших структурних підрозділах, функції (повноваження) за якими переходять до утворених директоратів, генеральних департаментів і Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції;

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 772 від 11.10.2017}

забезпечити протягом 2018 року скорочення граничної чисельності працівників, яка склалася на 1 січня 2017 р., не менше ніж на 5 відсотків;

подавати щомісяця до 5 числа Національному агентству з питань державної служби інформацію про кількість державних службовців, що призначені у 2017 році на вакантні посади державної служби директоратів, генеральних департаментів і Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, для її узагальнення та подання до 15 числа Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 40ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2017 р. № 647

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
розподілу і використання бюджетних коштів на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління

1. Ці Порядок та умови визначають механізм розподілу видатків, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України за бюджетною програмою 0421060 “Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління”, та використання бюджетних коштів на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління (далі - бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти розподіляються рішенням Кабінету Міністрів України державним органам шляхом передачі бюджетних призначень у порядку, визначеному статтею 23 Бюджетного кодексу України.

3. Бюджетні призначення, передбачені за програмою “Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління”, передаються на бюджетні програми, пов’язані з функціонуванням державних органів, або нові бюджетні програми, відкриті в установленому порядку.

4. Проект розподілу бюджетних коштів готується Мінфіном, враховуючи:

кількість посад державних службовців директоратів Секретаріату Кабінету Міністрів України, директоратів міністерств, генеральних департаментів інших центральних органів виконавчої влади, що будуть утворені для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики у відповідних сферах, із стратегічним плануванням діяльності та координацією роботи із забезпечення формування державної політики, і Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції (генеральних директорів, директорів генеральних департаментів, керівників експертних груп, державних експертів), зазначених у пункті 8 цих Порядку і умов;

посади Державного секретаря Кабінету Міністрів України, його першого заступника та заступників, державних секретарів всіх міністерств, Голови НАДС, його першого заступника та заступника, Голови Державного агентства з питань електронного урядування, його першого заступника та заступника, яким з 1 вересня 2017 р. передбачено встановлення надбавки за виконання особливо важливої роботи;

{Абзац третій пункту 4 в редакції Постанови КМ № 694 від 06.09.2017}

умови оплати праці, затверджені Кабінетом Міністрів України;

здійснення поточного та капітального ремонтів, облаштування приміщень, придбання техніки, меблів, іншого обладнання та устаткування, картриджів, інформаційно-аналітичних систем, ліцензійного програмного забезпечення, їх зберігання.

5. Передані бюджетні кошти спрямовуються на:

1) бюджетні програми, пов’язані з функціонуванням державних органів в частині:

виплати державним службовцям директоратів у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, директоратів у міністерствах, генеральних департаментів в інших центральних органах виконавчої влади, що будуть утворені для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики у відповідних сферах, із стратегічним плануванням діяльності та координацією роботи із забезпечення формування державної політики, і в Урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції (генеральним директорам, директорам генеральних департаментів, керівникам експертних груп, державним експертам) посадових окладів, надбавки за виконання особливо важливої роботи, надбавки за вислугу років, надбавки за ранг державного службовця - з дня призначення, якщо інше не передбачено законодавством;

виплати Державному секретарю Кабінету Міністрів України, його першому заступнику та заступникам, державним секретарям всіх міністерств, Голові НАДС, його першому заступнику та заступнику, Голові Державного агентства з питань електронного урядування, його першому заступнику та заступнику надбавки за виконання особливо важливої роботи;

{Абзац третій підпункту 1 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 694 від 06.09.2017}

виплату грошової допомоги під час надання щорічної основної оплачуваної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань особам, зазначеним в абзацах другому і третьому цього підпункту;

преміювання державних службовців, залучених до організації та проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби директоратів Секретаріату Кабінету Міністрів України, директоратів міністерств, генеральних департаментів інших центральних органів виконавчої влади, що будуть утворені для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики у відповідних сферах, із стратегічним плануванням діяльності та координацією роботи із забезпечення формування державної політики, і Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції;

{Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 917 від 01.12.2017}

придбання техніки, меблів, іншого обладнання та устаткування для облаштування робочих місць, зокрема персонального комп’ютера (системного блока, монітора, клавіатури, маніпулятора “миша”, операційної системи) або ноутбука, стола письмового, крісла офісного (стільця), подовжувача, багатофункціонального пристрою, інформаційної панелі, зовнішнього диска, фліпчарта, принтера, планшета, клавіатури для планшета, ліцензійного програмного забезпечення, картриджів;

2) нову бюджетну програму Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України “Проведення ремонту, реконструкції, облаштування приміщень, створення та впровадження інформаційно-аналітичних систем, придбання техніки, меблів, іншого обладнання та устаткування, їх зберігання в рамках здійснення комплексної реформи державного управління”, яка включає:

капітальні видатки, зокрема виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення капітального ремонту, реконструкції, облаштування приміщень необхідним інвентарем, меблями та обладнанням для розміщення державних службовців, приміщень для проведення презентаційних, комунікаційних, інформаційних та тренінгових заходів у рамках здійснення комплексної реформи державного управління, придбання проекторів, інформаційних панелей, обладнання для синхронного перекладу, відео- та комп’ютерного обладнання, систем кондиціювання, побутової техніки;

проведення поточного ремонту, придбання предметів та матеріалів;

створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи взаємодії новоутворених структурних підрозділів;

придбання техніки, меблів, іншого обладнання та устаткування для облаштування робочих місць для державних органів, що будуть залучені до реалізації комплексної реформи державного управління, передача на склад із забезпеченням їх зберігання.

Кошти використовуються згідно з цими Порядком та умовами.

Техніка, меблі, інше обладнання та устаткування (зокрема персональний комп’ютер (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор “миша”, операційна система) або ноутбук, стіл письмовий, крісло офісне (стілець), подовжувач, багатофункціональний пристрій, інформаційна панель, зовнішній диск, фліпчарт, принтер, планшет, клавіатура для планшета, ліцензійне програмне забезпечення, картриджі) для органів державної влади, що будуть залучені до реалізації комплексної реформи державного управління, придбаваються у 2017 році Господарсько-фінансовим департаментом Секретаріату Кабінету Міністрів України, передаються на склад із забезпеченням їх зберігання. У 2018 році зазначені техніка, меблі, інше обладнання та устаткування передаються іншим міністерствам, центральним органам виконавчої влади, що будуть залучені до реалізації комплексної реформи державного управління, в установленому порядку.

5-1. Преміювання державних службовців, залучених до організації та проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби директоратів Секретаріату Кабінету Міністрів України, директоратів міністерств, генеральних департаментів інших центральних органів виконавчої влади, що будуть утворені для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики у відповідних сферах, із стратегічним плануванням діяльності та координацією роботи із забезпечення формування державної політики, і Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, здійснюється за рішенням керівника державної служби в державному органі з урахуванням особистої участі державних службовців в організації та проведенні зазначених конкурсів у розмірі, що не може перевищувати три посадових оклади керівника департаменту міністерства.

Зазначена премія виплачується в межах економії коштів, які передані з бюджетної програми “Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління” на бюджетні програми, пов’язані з функціонуванням державних органів, залучених до реалізації комплексної реформи державного управління.

Така премія є частиною місячної премії.

{Порядок та умови доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 917 від 01.12.2017}

6. Передані бюджетні кошти визначаються за окремим напрямом у паспорті бюджетної програми.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата у разі придбання меблів, інформаційно-аналітичних систем та проведення робіт із здійснення ремонту, реконструкції, облаштування приміщень у разі потреби може проводитися в розмірі до 100 відсотків їх вартості.

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору про їх закупівлю на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.

Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, ведення обліку бюджетних зобов’язань, а також відкриття рахунків в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Чисельність працівників директоратів Секретаріату Кабінету Міністрів України, директоратів міністерств, генеральних департаментів інших центральних органів виконавчої влади, що будуть утворені для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики у відповідних сферах, із стратегічним плануванням діяльності та координацією роботи із забезпечення формування державної політики, та Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції (генеральних директорів, директорів генеральних департаментів, керівників експертних груп, державних експертів) у 2017 році не може перевищувати в:

Мінагрополітики - 22 посади;

Міненерговугіллі - 63 посади;

Мінінфраструктури - 33 посади;

Мінкультури - 44 посади;

МОЗ - 55 посад; 133 посади - тимчасово з 1 січня до 1 липня 2018 р.;

МОН - 77 посад;

Мінрегіоні - 70 посад; 250 посад - тимчасово з 1 січня до 1 липня 2018 р.;

Мінсоцполітики - 88 посад;

Мінфіні - 98 посад;

Мін’юсті - 60 посад;

Секретаріаті Кабінету Міністрів України - 180 посад;

Державному агентстві з питань електронного урядування - 20 посад;

НАДС - 11 посад.

9. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

оплату праці з нарахуваннями інших державних службовців та працівників (крім державних службовців, зазначених у пунктах 5 і 5-1 цих Порядку та умов);

{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 917 від 01.12.2017}

інші поточні та капітальні видатки (крім видатків, зазначених у пункті 5 цих Порядку та умов);

надання кредитів.

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2017 р. № 647

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85

1. Доповнити постанову пунктом 2-1 такого змісту:

“2-1. Затвердити тимчасову граничну чисельність працівників апарату окремих центральних органів виконавчої влади згідно з додатком 3.”.

2. Доповнити постанову додатком 3 такого змісту:


“Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2014 р. № 85

ТИМЧАСОВА ГРАНИЧНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ
працівників апарату окремих центральних органів виконавчої влади

Найменування органу виконавчої влади

Гранична чисельність працівників апарату

усього

у тому числі державних службовців

Мінагрополітики*

382

378

Міненерговугілля*

435

435

Мінінфраструктури*

295

295

Мінкультури*

275

271

МОН*

412

412

Мінсоцполітики*

608

608

Мінфін*

809

809

Мін’юст*

1217

1217

НАДС*

144

133

Державне агентство з питань електронного урядування*

95

95

МОЗ**

393

391

Мінрегіон**

633

631

__________
* Діє до 1 травня 2018 року.
** Діє до 1 липня 2018 р. за рахунок та в межах фонду оплати праці, врахованого у державному бюджеті за програмами керівництва та управління.”.вгору