Документ 647-XIV, перша редакція — Прийняття від 13.05.1999
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 23 Закону України
"Про державну службу"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 24, ст.208 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину першу статті 23 Закону України "Про державну
службу" ( 3723-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 52, ст.490) доповнити новим другим реченням такого змісту:
"Ці обмеження не поширюються на осіб, які обрані на виборні
посади відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" ( 280/97-ВР ).
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 травня 1999 року
N 647-XIVвгору