Документ 646-2007-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.04.2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 квітня 2007 р. N 646
Київ
Про ліквідацію деяких консультативних,
дорадчих та інших органів, утворених
Кабінетом Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Ліквідувати консультативні, дорадчі та інші органи,
утворені Кабінетом Міністрів України, згідно з додатком.
2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 40

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2007 р. N 646
ПЕРЕЛІК
консультативних, дорадчих та інших
органів, утворених Кабінетом Міністрів
України, що ліквідуються

Державна комісія з прийняття в експлуатацію енергоблока N 2
Хмельницької АЕС
Державна комісія з прийняття в експлуатацію енергоблока N 4
Рівненської АЕС
Комісія з проведення перевірок підприємств - виробників
оптичних дисків
Координаційна група з організації виконання Державної
програми інформування громадськості з питань євроатлантичної
інтеграції України на 2004-2007 роки ( 1433/2003 )
Координаційна рада із створення та функціонування Урядової
інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій
Координаційна рада з питань військової освіти
Міжвідомча аналітично-консультативна рада з питань розвитку
продуктивних сил і виробничих відносин
Міжвідомча комісія щодо погодження питань правової охорони
знаків для товарів і послуг
Міжвідомча координаційна рада з інтелектуальної власності на
сорти рослин
Міжвідомча координаційна рада з підготовки проекту
реформування фінансового сектору
Міжвідомча робоча група для забезпечення координації та
контролю за ходом підготовки і реалізації проекту
"Реструктуризація вугледобувної промисловості"
Міжвідомча робоча група з координації та контролю за
підготовкою і реалізацією проекту "Видобуток шахтного метану"
Міжвідомча робоча група з координації та контролю за ходом
реалізації Проекту з розвитку насінництва
Міжвідомча робоча група з координації та контролю ходу
підготовки і реалізації проекту "Україна - розвиток через
Інтернет"
Міжвідомча робоча група з питань утворення Українського
інституту національної пам'яті
Національна наглядова рада з координації проекту технічної
допомоги "Реформа системи соціального забезпечення в Україні"
Робоча група з питань створення Кримського міжнародного
підсупутникового полігону
Українська делегація Спільної українсько-білоруської комісії
з проведення делімітації і демаркації державного кордону між
Україною і Республікою Білорусь
Урядова комісія для організації розроблення Національної
програми відродження села на 1995-2005 роки
Урядова частина Спільної парламентсько-урядової комісії з
інтеграції України до Світової організації торгівлі
Урядова частина спільної парламентсько-урядової комісії з
комплексного дослідження і узагальнення досвіду функціонування
спеціальних (вільних) економічних зон та територій пріоритетного
розвитку із спеціальним режимом інвестиційної діяльності

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2007 р. N 646
ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 1993 р.
N 79 ( 79-93-п ) "Про склад української делегації Спільної
українсько-бєларуської комісії з проведення делімітації і
демаркації державного кордону між Україною і Республікою
Бєларусь".
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1993 р.
N 1012 ( 1012-93-п ) "Про голову української делегації Спільної
українсько-білоруської комісії з проведення делімітації і
демаркації державного кордону між Україною і Республікою
Білорусь".
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 червня 1994 р.
N 393 ( 393-94-п ) "Про розроблення проекту Національної програми
відродження села на 1995-2005 роки".
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 1994 р.
N 452 ( 452-94-п ) "Про голову української делегації Спільної
українсько-білоруської комісії з проведення делімітації і
демаркації державного кордону між Україною і Республікою
Білорусь".
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня
1994 р. N 897 ( 897-94-р ).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р.
N 595 ( 595-95-п ) "Про Національну наглядову раду з координації
проекту технічної допомоги "Реформа системи соціального
забезпечення в Україні".
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня
1995 р. N 738 ( 738-95-п ) "Про голову української делегації
Спільної українсько-білоруської комісії з проведення делімітації і
демаркації державного кордону між Україною і Республікою
Білорусь".
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р.
N 818 ( 818-96-п ) "Про внесення змін до складу Національної
наглядової ради з координації проекту технічної допомоги "Реформа
системи соціального забезпечення в Україні".
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р.
N 412 ( 412-97-п ) "Про внесення змін до складу Національної
наглядової ради з координації проекту технічної допомоги "Реформа
системи соціального забезпечення в Україні".
10. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного
банку України від 9 червня 1997 р. N 556 ( 556-97-п ) "Про
Міжвідомчу координаційну раду з підготовки проекту реформування
фінансового сектору".
11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 липня
1997 р. N 380 ( 380-97-р ).
12. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного
банку України від 1 грудня 1997 р. N 1337 ( 1337-97-п ) "Про
внесення змін до складу Міжвідомчої координаційної ради з
підготовки проекту реформування фінансового сектору".
13. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від
15 грудня 1997 р. N 1410 ( 1410-97-п ) "Про створення єдиної
системи військової освіти" (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 51, с. 32).
14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 вересня
1998 р. N 759 ( 759-98-р ).
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р.
N 2248 ( 2248-99-п ) "Про Міжвідомчу аналітично-консультативну
раду з питань розвитку продуктивних сил і виробничих відносин"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2448).
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2000 р.
N 213 ( 213-2000-п ) "Питання Міжвідомчої
аналітично-консультативної ради з питань розвитку продуктивних сил
і виробничих відносин" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 5,
ст. 179).
17. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 травня
2000 р. N 238 ( 238-2000-р ) (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 20, ст. 837).
18. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 серпня
2000 р. N 311 ( 311-2000-р ) "Про утворення робочої групи з питань
створення Кримського міжнародного підсупутникового полігону".
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня
2000 р. N 1285 ( 1285-2000-п ) "Про новий склад Міжвідомчої
координаційної ради з підготовки проекту реформування фінансового
сектору".
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня
2001 р. N 215 ( 215-2001-п ) "Про утворення Координаційної ради із
створення та функціонування Урядової інформаційно-аналітичної
системи з питань надзвичайних ситуацій" (Офіційний вісник України,
2001 р., N 11, ст. 429).
21. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 травня
2001 р. N 165 ( 165-2001-р ) "Про затвердження складу комісії з
проведення перевірок підприємств - виробників оптичних дисків".
22. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 травня
2001 р. N 182 ( 182-2001-р ) "Про затвердження складу Міжвідомчої
комісії щодо погодження питань правової охорони знаків для товарів
і послуг".
23. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 серпня
2002 р. N 461 ( 461-2002-р ) "Про утворення міжвідомчої робочої
групи з координації та контролю ходу підготовки і реалізації
проекту "Україна - розвиток через Інтернет" (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 34, ст. 1622; 2006 р., N 7, ст. 360).
24. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня
2003 р. N 636 ( 636-2003-п ) "Про внесення змін до Положення про
Координаційну раду із створення та функціонування Урядової
інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій"
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 18-19, ст. 849).
25. Пункт 33 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
17 липня 2003 р. N 1106 ( 1106-2003-п ) (Офіційний вісник України,
2003 р., N 30, ст. 1546).
26. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня
2003 р. N 1369 ( 1369-2003-п ) "Про затвердження складу урядової
частини спільної парламентсько-урядової комісії з комплексного
дослідження і узагальнення досвіду функціонування спеціальних
(вільних) економічних зон та територій пріоритетного розвитку із
спеціальним режимом інвестиційної діяльності" (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 35, ст. 1904).
27. Абзаци п'ятий та шостий пункту 31 та пункт 73 змін, що
вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. N 1402
( 1402-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37,
ст. 1981).
28. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада
2003 р. N 715 ( 715-2003-р ) "Про призначення Державної комісії з
прийняття в експлуатацію енергоблока N 4 Рівненської АЕС".
29. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада
2003 р. N 716 ( 716-2003-р ) "Про призначення Державної комісії з
прийняття в експлуатацію енергоблока N 2 Хмельницької АЕС".
30. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня
2004 р. N 265 ( 265-2004-р ) "Про затвердження персонального
складу урядової частини Спільної парламентсько-урядової комісії з
інтеграції України до Світової організації торгівлі".
31. Пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від
17 червня 2004 р. N 395 ( 395-2004-р ) "Деякі питання забезпечення
виконання Державної програми інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки".
32. Пункт 43 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
21 червня 2004 р. N 792 ( 792-2004-п ) (Офіційний вісник України,
2004 р., N 25, ст. 1650).
33. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 серпня
2004 р. N 549 ( 549-2004-р ) "Про голову державних комісій з
прийняття в експлуатацію енергоблока N 2 Хмельницької і
енергоблока N 4 Рівненської атомних електростанцій".
34. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня
2004 р. N 1244 ( 1244-2004-п ) "Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України,
2004 р., N 38, ст. 2501).
35. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 березня
2005 р. N 78 ( 78-2005-р ) "Про голову державних комісій з
прийняття в експлуатацію енергоблоків Рівненської і Хмельницької
атомних електростанцій".
36. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 червня
2005 р. N 173 ( 173-2005-р ) "Про затвердження нового
персонального складу урядової частини Спільної
парламентсько-урядової комісії з інтеграції України до Світової
організації торгівлі".
37. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р.
N 621 ( 621-2005-п ) "Про утворення Міжвідомчої координаційної
ради з інтелектуальної власності на сорти рослин" (Офіційний
вісник України, 2005 р., N 30, ст. 1804).
38. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада
2005 р. N 1102 ( 1102-2005-п ) "Про затвердження складу
Міжвідомчої аналітично-консультативної ради з питань розвитку
продуктивних сил і виробничих відносин" (Офіційний вісник України,
2005 р., N 46, ст. 2898).
39. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 листопада
2005 р. N 460 ( 460-2005-р ) "Про створення Міжвідомчої робочої
групи з питань утворення Українського інституту національної
пам'яті".
40. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня
2005 р. N 491 ( 491-2005-р ) "Про затвердження складу урядової
частини Спільної парламентсько-урядової комісії з інтеграції
України до Світової організації торгівлі".
41. Абзац другий підпункту 1, абзац п'ятий підпункту 6,
абзаци третій та четвертий підпункту 7, підпункти 12-1, 20, 36
пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого
2006 р. N 147 ( 147-2006-п ) "Про керівників деяких
консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом
Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 7,
ст. 360) та пункти 21, 41, 61, 70, 92 змін, що вносяться до актів
Кабінету Міністрів України, затверджених зазначеною постановою.
42. Пункт 10 змін, що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України з питань діяльності робочих органів, утворених
Кабінетом Міністрів України, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 4 жовтня 2006 р. N 1379 ( 1379-2006-п )
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 40, ст. 2683).
43. Пункт 14 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
8 грудня 2006 р. N 1700 ( 1700-2006-п ) (Офіційний вісник України,
2006 р., N 50, ст. 3324).вгору