Документ 645/2006, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.04.2010, підстава - 522/2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 522/2010 ( 522/2010 ) від 08.04.2010 }
Про внесення змін до Положення
про торговельно-економічну місію
у складі закордонної дипломатичної
установи України

З метою підвищення ефективності роботи
торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних
установ України п о с т а н о в л я ю:
Внести до Положення про торговельно-економічну місію у складі
закордонної дипломатичної установи України, затвердженого Указом
Президента України від 30 квітня 1994 року N 200 ( 200/94 ) (зі
змінами, внесеними Указами від 23 жовтня 1999 року N 1380
( 1380/99 ), від 22 вересня 2000 року N 1082 ( 1082/2000 ), від
23 грудня 2002 року N 1205 ( 1205/2002 ), від 25 березня 2003 року
N 266 ( 266/2003 ), від 15 вересня 2003 року N 1038 ( 1038/2003 )
та від 5 квітня 2004 року N 390 ( 390/2004 ), такі зміни:
1) у тексті Положення слова "Міністерство економіки та з
питань європейської інтеграції України", "Міністр економіки та з
питань європейської інтеграції України" в усіх відмінках замінити
відповідно словами "Міністерство економіки України", "Міністр
економіки України" у відповідному відмінку;
2) пункт 7 та абзац перший пункту 9 викласти відповідно в
такій редакції:
"7. Керівник торговельно-економічної місії та його заступник
(заступники), інші співробітники торговельно-економічної місії є
працівниками дипломатичної служби";
"9. Керівник торговельно-економічної місії призначається на
посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за
поданням Міністерства економіки України, погодженим з
Міністерством закордонних справ України. Заступник керівника
торговельно-економічної місії призначається на посаду та
звільняється з посади Міністром економіки України за погодженням з
Міністерством закордонних справ України. Інші співробітники
торговельно-економічної місії призначаються Міністром економіки
України".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 25 липня 2006 року
N 645/2006вгору