Документ 645-2018-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.09.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12 вересня 2018 р. № 645-р
Київ

Про внесення змін до плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року

Внести до плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1073, зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2018 р. № 645-р

ЗМІНИ,
що вносяться до плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року

1. У пункті 1:

1) слова і цифри

“про доступність осіб з інвалідністю до соціальних та інших послуг (із зазначенням їх віку, статі, нозологічної форми захворювання, місця проживання), зокрема з питань працевлаштування та зайнятості, захисту їх від домашнього насильства

вдосконалення, розроблення та затвердження форми звітності

до 1 липня 2017 року

Мінсоцполітики”

замінити такими словами і цифрами:

“про доступність осіб з інвалідністю до соціальних та інших послуг (із зазначенням їх віку, статі, нозологічної форми захворювання, місця проживання), зокрема з питань працевлаштування та зайнятості, захисту їх від домашнього насильства

вдосконалення, розроблення та затвердження форми звітності

до 25 грудня 2018 року

Мінсоцполітики
Фонд соціального захисту інвалідів
Держпраці”;

2) слова і цифри

“про створення умов доступності для осіб з інвалідністю до транспорту, об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового зв’язку

вдосконалення, розроблення та затвердження форми звітності

до 1 липня 2017 року

Мінінфраструктури”

замінити такими словами і цифрами:

“про створення умов доступності для осіб з інвалідністю до транспорту, об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового зв’язку

вдосконалення, розроблення та затвердження форми звітності

до 25 грудня 2018 року

Мінінфраструктури”.

2. У пункті 7:

1) слова і цифри

“розроблення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення доступності осіб з інвалідністю до об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового зв’язку

внесення законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України

протягом 2017 року

Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
обласні та Київська міська держадміністрації”;

замінити такими словами і цифрами:

“розроблення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення доступності осіб з інвалідністю до об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового зв’язку

внесення законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України

протягом 2018 року

Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
обласні та Київська міська держадміністрації”;

2) слова і цифри

“розроблення програми із створення належних умов доступності транспорту, об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового зв’язку для осіб з інвалідністю

затвердження програми

протягом 2017 року

Мінінфраструктури
обласні та Київська міська держадміністрації”

замінити такими словами і цифрами:

“розроблення програми із створення належних умов доступності транспорту, об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового зв’язку для осіб з інвалідністю

затвердження програми

протягом 2018 року

Мінінфраструктури
обласні та Київська міська держадміністрації”;

3) слова і цифри

“розроблення методичних рекомендацій та відеоматеріалів для працівників транспортно-дорожньої інфраструктури щодо супроводження осіб з інвалідністю

затвердження методичних рекомендацій

грудень 2017 року

Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
обласні та Київська міська держадміністрації”

замінити такими словами і цифрами:

“розроблення методичних рекомендацій та відеоматеріалів для працівників транспортно-дорожньої інфраструктури щодо супроводження осіб з інвалідністю

затвердження методичних рекомендацій

грудень 2018 року

Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
обласні та Київська міська держадміністрації”;

4) слова і цифри

“затвердження порядку сприяння проведенню експертизи за участю громадськості стосовно створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель (приміщень) органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів і утворених ними підприємств, установ і організацій

подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України

II квартал 2017 року

Мінрегіон”

замінити такими словами і цифрами:

“затвердження порядку сприяння проведенню експертизи за участю громадськості стосовно створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель (приміщень) органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів і утворених ними підприємств, установ і організацій

подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України

до 25 грудня 2018 року

Мінрегіон”;

5) слова і цифри

“розроблення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів стосовно встановлення вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю до місць надання послуг ліцензіатами

внесення законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України

протягом 2017 року

Мінекономрозвитку
ДРС
інші центральні органи виконавчої влади”

замінити такими словами і цифрами:

“розроблення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів стосовно встановлення вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю до місць надання послуг ліцензіатами

внесення законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України

протягом 2018 року

Мінекономрозвитку
ДРС
інші центральні органи виконавчої влади”;

6) слова і цифри

“внесення змін до ліцензійних умов та порядків проведення акредитації стосовно встановлення вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю до місць надання послуг ліцензіатами

подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України

протягом 2017 року

Мінекономрозвитку
ДРС
органи ліцензування”

замінити такими словами і цифрами:

“внесення змін до ліцензійних умов провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, стосовно забезпечення доступності місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення

подання проектів нормативно-правових актів на розгляд Кабінету Міністрів України

до 1 липня 2019 року

Мінекономрозвитку
ДРС
органи ліцензування

внесення змін до порядків проведення акредитації закладів охорони здоров’я, суб’єктів державної реєстрації, закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, щодо встановлення вимог стосовно доступності для осіб з інвалідністю до місць надання послуг закладами, які підлягають акредитації

подання проектів нормативно-правових актів на розгляд Кабінету Міністрів України

протягом 2018 року

МОЗ
МВС
Мін’юст
Мінфін
ДРС”;

7) слова і цифри

“внесення змін до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833, в частині врахування суб’єктами оптової та роздрібної торгівлі, закладами ресторанного господарства потреб осіб з інвалідністю

подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України

протягом 2017 року

Мінекономрозвитку
ДРС
інші центральні органи виконавчої влади”

замінити такими словами і цифрами:

“внесення змін до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833, в частині врахування суб’єктами оптової та роздрібної торгівлі, закладами ресторанного господарства потреб осіб з інвалідністю

подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України

протягом 2018 року

Мінекономрозвитку
ДРС
інші центральні органи виконавчої влади”;

8) слова і цифри

“внесення змін до законодавства в частині врахування готелями і закладами розміщення потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час надання готельних послуг і послуг з оздоровлення, визначення обов’язкової квоти універсальних номерів у таких готелях і закладах, а також впливу зазначеного показника на їх класовість

подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України

протягом 2017 року

Мінекономрозвитку
Мінрегіон
МОЗ
Мінсоцполітики”

замінити такими словами і цифрами:

“внесення змін до законодавства в частині врахування готелями і закладами розміщення потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час надання готельних послуг і послуг з оздоровлення, визначення обов’язкової квоти універсальних номерів у таких готелях і закладах, а також впливу зазначеного показника на їх класовість

подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України

протягом 2018 року

Мінекономрозвитку
Мінрегіон
МОЗ
Мінсоцполітики”;

9) слова і цифри

“розроблення законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” в частині забезпечення доступності інформації для користувачів з порушеннями зору та слуху, що міститься на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів і утворених ними підприємств, установ та організацій

подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України

протягом 2017 року

Мінекономрозвитку
Державне агентство з питань електронного урядування”

замінити такими словами і цифрами:

“розроблення законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” в частині забезпечення доступності інформації для користувачів з порушеннями зору та слуху, що міститься на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів і утворених ними підприємств, установ та організацій

подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України

до 25 грудня 2018 року

Державне агентство з питань електронного урядування Мінекономрозвитку”;

10) слова і цифри

“проведення перевірки виконання міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, обласними та районними держадміністраціями вимог Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3, в частині забезпечення доступу користувачів з порушенням зору та слуху до офіційних веб-сайтів зазначених органів та створених ними реєстрів і баз даних з відкритим доступом через Інтернет

кількість проведених перевірок

протягом 2017 року

Державне агентство з питань електронного урядування”

замінити такими словами і цифрами:

“проведення моніторингу офіційних веб-сайтів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних держадміністрацій щодо забезпечення доступності інформації для сприйняття користувачами з порушеннями зору та слуху відповідно до встановлених вимог

інформування Кабінету Міністрів України

щороку до 30 червня і 31 грудня

Держкомтелерадіо”;

11) слова і цифри

“внесення змін до Положення про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України, включивши до критеріїв, за якими журі визначає кращі будинки і споруди, максимальне забезпечення універсального дизайну у розумінні Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю

видання нормативно-правового акта

до 1 липня 2017 року

Мінрегіон”

замінити такими словами і цифрами:

“внесення змін до Положення про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України, включивши до критеріїв, за якими журі визначає кращі будинки і споруди, максимальне забезпечення універсального дизайну у розумінні Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю

видання нормативно-правового акта

до 25 грудня 2018 року

Мінрегіон”;

12) слова і цифри

“забезпечення розроблення нормативного документа щодо внесення змін до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва” в частині включення до форми дефектного акта окремого розділу (додатка) щодо наявності (необхідності забезпечення) елементів, передбачених державними будівельними нормами і нормативами, для створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

видання нормативно-правового акта

до 1 липня 2017 року

Мінекономрозвитку

Мінрегіон”

замінити такими словами і цифрами:

“забезпечення розроблення нормативного документа щодо внесення змін до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва” в частині включення до форми дефектного акта окремого розділу щодо обов’язкового зазначення обсягів робіт стосовно забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм

прийняття змін до національного стандарту

до 25 грудня 2018 року

Мінрегіон”.

3. У пункті 8 слова і цифри “протягом 2017 року” замінити словами і цифрами “протягом 2018 року”, а слово “Мінекономрозвитку” виключити.

4. Пункт 21 викласти в такій редакції:

“21. Забезпечити особам з інвалідністю доступ до своєчасного надання медичних послуг, включаючи доступ до лікарських засобів і послуг з реабілітації

запровадження грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування для дітей з інвалідністю

подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України

протягом 2018 року

МОЗ

усунення надмірних протипоказань для осіб з інвалідністю з онкологічними захворюваннями та осіб з інвалідністю з інтелектуальними порушеннями для направлення їх до санаторно-курортних закладів або виплати їм грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування

затвердження відповідного нормативно-правового акта та методичних рекомендацій для органів охорони здоров’я щодо показань та протипоказань для направлення на санаторно-курортне лікування

протягом 2018 року

МОЗ
Мінсоцполітики”.
вгору