Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. N 756
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2002645
Документ 645-2002-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.05.2006, підстава - 748-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 травня 2002 р. N 645
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 748 ( 748-2006-п ) від 25.05.2006 }
Про внесення зміни
до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2001 р. N 756

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Доповнити пункт 33 переліку документів, які додаються до
заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської
діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2001 р. N 756 ( 756-2001-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 27, ст. 1212), позицією згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 25

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 травня 2002 р. N 645
ДОПОВНЕННЯ
до пункту 33 переліку документів, які додаються
до заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності ( 756-2001-п )

-------------------------------------------------------------------------------------------- Вид господарської діяльності | Документи, які додаються до заяви про | видачу ліцензії для окремого виду | господарської діяльності -------------------------------------------------------------------------------------------- діяльність з управління копія свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску активами цінних паперів (у разі його здійснення), засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал свідоцтва
засвідчені нотаріально копії статуту та установчого договору заявника (із змінами та доповненнями, зареєстрованими в установленому порядку)
аудиторський висновок про сплату статутного фонду заявника
довідка про наявність (відсутність) у складі засновників (акціонерів) заявника органу (органів) державної влади (із зазначенням у разі наявності частки кожного у статутному фонді (капіталі), засвідчена підписом та печаткою заявника
відомості за підписом заявника щодо пов'язаних осіб заявника
список керівних посадових осіб та фахівців заявника, його філій, що мають повноваження безпосередньо провадити діяльність з управління активами і сертифіковані в порядку, установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
письмове подання відповідної саморегулівної організації на ринку цінних паперів, яка об'єднує компанії з управління активами, щодо спроможності заявника провадити діяльність з управління активами
засвідчені в установленому порядку копії документів, які підтверджують право власності заявника або оренди ним приміщення, в якому провадиться діяльність з управління активамивгору