Документ 644-2002-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.12.2011, підстава - 1102-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 травня 2002 р. N 644
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1102 ( 1102-2011-п ) від 26.10.2011 }
Про затвердження переліку додаткових
платних послуг, які надаються
аварійно-рятувальними службами
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 881 ( 881-2009-п ) від 19.08.2009 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік додаткових платних послуг, які
надаються аварійно-рятувальними службами (додається).
2. Встановити, що зазначені в переліку платні послуги
надаються виключно на добровільних засадах за зверненнями
заінтересованих юридичних та фізичних осіб і не можуть суперечити
та перешкоджати основній діяльності аварійно-рятувальних служб.
{ Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 881 ( 881-2009-п ) від
19.08.2009 }
3. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи разом з
Міністерством фінансів та Міністерством економіки та з питань
європейської інтеграції розробити і затвердити у місячний термін
умови надання додаткових платних послуг аварійно-рятувальними
службами.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 травня 2002 р. N 644
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2009 р. N 881 ( 881-2009-п )

ПЕРЕЛІК
додаткових платних послуг, які надаються
аварійно-рятувальними службами

1. Послуги із запобігання виникненню аварій:
1) позапланове депресійне і газове знімання;
2) розрахунок показників, практичне випробування систем
вентиляції, аварійного оповіщення та засобів протипожежного
захисту гірничих виробок;
3) очищення вентиляційних каналів системи головного
провітрювання гірничих підприємств від пилових відкладень;
4) забезпечення протипожежного захисту об'єктів під час
виконання вогневих робіт;
5) позаплановий відбір проб та проведення аналізу повітря,
води, пилу тощо у гірничих виробках, здійснення контролю за
радіаційним станом виробок;
6) вогнезахисне оброблення та просочення, просочення
антисептиками лісоматеріалів, дерев'яних конструкцій, будівель і
споруд, горючих елементів кріплення гірничих виробок, ціликів,
відбитого вугілля та інших легкозаймистих матеріалів;
7) охолодження та ізолювання осередків окислення і
самозапалення торфу та відходів вуглезбагачення;
8) спорудження ізоляційних, вибухостійких та інших перемичок
у гірничих виробках;
9) закріплення гірничих виробок та заповнення їх негорючими
матеріалами;
10) проведення вимірів теплових режимів породних відвалів;
11) проведення навчань з питань:
користування засобами саморятування і первинними засобами
пожежогасіння у спеціальних димних камерах;
монтажу протиаварійного устатковання під час виконання
бурових робіт;
12) забезпечення протиаварійного захисту об'єктів і територій
під час проведення зливно-наливних операцій з пально-мастильними
матеріалами та спеціальними рідинами, перекачування рідин та
газів;
13) зведення споруд захисного призначення;
14) підготовка робітничих кадрів для сфери цивільного
захисту;
15) проведення професійного навчання кінологів.
2. Послуги, що надаються рятувальниками з використанням
спеціальних засобів захисту та оснащення:
1) здійснення заходів з обслуговування масових вибухів на
гірничих підприємствах;
2) розкриття ізольованих гірничих дільниць після гасіння
пожежі;
3) демонтаж обладнання та кріплення у відпрацьованих гірничих
виробках та погашення таких виробок;
4) проведення огляду (перевірки) технічного стану засобів
саморятування та їх знешкодження;
5) відбір та транспортування у спеціалізовані лабораторії
проб води, повітря, ґрунту;
6) проведення аналізу води, повітря, харчових продуктів,
ґрунту та будівельних матеріалів на вміст хімічних речовин;
7) збирання, затарювання, нейтралізація та транспортування
шкідливих речовин до спеціально відведених місць і об'єктів;
8) здійснення заходів з:
дезактивації, дегазації, дезинфекції, демеркуризації,
дератизації та дезінсекції будівель, споруд, приміщень, техніки,
обладнання, матеріалів, земельних ділянок тощо, визначення рівня
спеціальної обробки та просочення, якості дегазування речовин;
дозиметрії територій, будівель і споруд, приміщень,
будівельних матеріалів, металевих конструкцій, транспортних
засобів;
9) ремонт, технічне обслуговування, випробування, тарування
та заправлення дихальних апаратів стисненим повітрям і киснем,
спорядження інших засобів індивідуального захисту органів дихання
та проведення аналізу якості хімічних поглинальних речовин;
10) проведення перевірки конвеєрних стрічок та інших
матеріалів, призначених для застосування у шахтах, для визначення
ступеня горючості;
11) нав'язування та проведення випробувань пожежних рукавів;
12) проведення навчань з питань захисту населення і територій
від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, надання першої медичної допомоги потерпілим,
користування засобами захисту;
13) буріння та облаштування артезіанських свердловин;
14) первинне проходження туристичних маршрутів, розроблення
їх технічних описів та облаштування таких маршрутів;
15) облаштування, ремонт та розчищення водостоків,
водопровідних і каналізаційних колекторів та мереж, установлення
санітарно-технічного обладнання, очищення колодязів від сторонніх
предметів;
16) розбирання або знесення будівель, споруд і
металоконструкцій;
17) зрізування дерев у важкодоступних місцях;
18) буріння свердловин під автомобільними дорогами та у
підземних виробках;
19) очищення від льоду і снігу дахів будівель та споруд;
20) відкачування води, зокрема із затоплених об'єктів;
21) відкривання квартир на замовлення громадян, зняття ґрат
на вікнах і балконах;
22) монтаж та демонтаж із застосуванням автокранів та
авіаційних транспортних засобів;
23) очищення, фарбування та технічне обслуговування
газонебезпечних закритих ємностей, колекторів;
24) здійснення підводно-пошукових заходів, не пов'язаних з
надзвичайними ситуаціями;
25) монтаж та зварювання під водою;
26) пошук трубопроводів, кабельних ліній, інженерних мереж
тощо;
27) ремонт, монтаж та демонтаж нафтогазових бурових установок
та обладнання;
28) надання в користування складських приміщень, резервуарів
для зберігання пально-мастильних матеріалів і спеціальних рідин, а
також матеріально-технічних засобів;
29) перевезення надгабаритних та великовагових вантажів
автомобільним транспортом;
30) аеро- і фотознімання, дистанційне зондування земних
об'єктів за допомогою технічних засобів, візуального спостереження
та обробка одержаної інформації;
31) надання комплексу спеціалізованих аеропортових послуг -
заправка, охорона повітряних суден, надання метеорологічних
відомостей, аеронавігаційне обслуговування, здійснення комплексу
заходів із забезпечення авіаційної безпеки;
32) обстеження і профілактичний ремонт гідротехнічних та
суднопідіймальних споруд;
33) обстеження водних об'єктів, проведення підводного фото- і
відеознімання;
34) обстеження корпусів суден, очищення їх від обростань,
вимірювання пробоїн у корпусах суден;
35) розробка підводного ґрунту, виконання робіт з
вирівнювання підводного кам'яно-щебневого та піщаного дна з метою
розташування гідротехнічних споруд та підводних об'єктів;
36) обстеження земельних ділянок з метою виявлення
вибухонебезпечних предметів;
37) збирання, очищення та розподілення води у разі
тимчасового відключення або за відсутності централізованого
водопостачання, що не пов'язане з надзвичайними ситуаціями;
38) дресирування собак;
39) ремонт, технічне обслуговування та проведення випробувань
оснащення комунальних аварійно-рятувальних служб,
аварійно-рятувальних служб громадських організацій, туристичного
оснащення і спорядження;
40) обслуговування пожежних водоймищ.
3. Послуги з розроблення та виготовлення обладнання для
виконання аварійно-рятувальних робіт:
1) розроблення технічної документації та креслень машин і
механізмів, що використовуються у сфері цивільного захисту;
2) розроблення, виготовлення, монтаж і налагодження
обладнання, необхідного для забезпечення протиаварійного захисту
об'єктів, безпечного обслуговування та експлуатації нафтових,
газових і розвідувальних свердловин;
3) розроблення та виготовлення нестандартного і спеціального
обладнання, що використовується під час ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій;
4) виконання проектних робіт із створення та впровадження
систем зв'язку і сигналізації аварійно-рятувальних служб та
об'єктів, що ними обслуговуються;
5) розроблення технічної документації щодо виконання
підривних робіт та здійснення заходів з очищення територій від
вибухонебезпечних предметів;
6) видання, рецензування та розповсюдження навчальних,
методичних, інформаційних, рекламних матеріалів у сфері цивільного
захисту. { Перелік в редакції Постанови КМ N 881 ( 881-2009-п ) від
19.08.2009 }вгору