Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про поставки товарів за виробничою кооперацією в 2010 році
Російська Федерація, Кабінет Міністрів України; Протокол, Міжнародний документ від 15.04.2010
Документ 643_363, втратив чинність, поточна редакція — Припинення дії від 01.01.2011

               Протокол 
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Російської Федерації про поставки товарів
за виробничою кооперацією в 2010 році

{ Протокол не діє з 01.01.2011 }

Дата підписання: 15.04.2010 Дата набрання чинності для України: 15.04.2010
Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації, далі
Сторони, на виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Російської Федерації про виробничу кооперацію ( 643_093 )
від 24 квітня 1998 р. із змінами, внесеними Протоколом між
Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про
внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Російської Федерації про виробничу кооперацію від
24 квітня 1998 року ( 643_334 ) від 10 квітня 2002 р., домовились
про таке:
1. Міністерство промислової політики України та Міністерство
промисловості та торгівлі Російської Федерації визначають спільно
від імені Сторін номенклатуру товарів, що постачаються за
виробничою кооперацією суб'єктами господарювання України та
Російської Федерації в 2010 році, обсяги їх поставок, а також
перелік цих суб'єктів господарювання.
В зазначені номенклатуру, обсяги і переліки цими
міністерствами можуть вноситися узгоджені зміни у період дії цього
Протоколу.
В номенклатуру товарів не включаються товари кінцевого
споживання, підакцизні товари, а також товари, ввезення яких
обмежено введенням захисних заходів, або попит на які повністю
забезпечується за рахунок власного виробництва.
2. Поставки товарів, які зазначені у пункті 1 цього
Протоколу, здійснюються з 1 січня по 31 грудня 2010 року
відповідно до статті 3 Угоди між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Російської Федерації про виробничу кооперацію ( 643_093 )
від 24 квітня 1998 р.
3. У цей Протокол за взаємною письмовою згодою Сторін можуть
вноситись зміни і доповнення, що оформлюються окремими
протоколами.
4. Спори, що виникають між Сторонами у зв'язку з тлумаченням
та виконанням цього Протоколу, вирішуються шляхом консультацій та
переговорів між Сторонами.
5. Цей Протокол набуває чинності з дати його підписання та
діє до 31 грудня 2010 р.
Вчинено в м. Києві 15 квітня 2010 р. у двох примірниках,
кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
За Кабінет Міністрів України За Уряд Російської Федерації
(підпис) (підпис)вгору