Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про поставки товарів за виробничою кооперацією в 2007 році
Російська Федерація, Кабінет Міністрів України; Протокол, Міжнародний документ від 22.06.2007
Документ 643_332, втратив чинність, поточна редакція — Підписання від 22.06.2007
( Остання подія — Припинення дії, відбулась 01.01.2008. Подивитися в історії? )

               Протокол 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Російської Федерації про поставки товарів
за виробничою кооперацією в 2007 році

Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації, далі
Сторони, на виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Російської Федерації про виробничу кооперацію від 24 квітня
1998 р. ( 643_093 ) із змінами, внесеними Протоколом між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Російської Федерації "Про внесення
змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської
Федерації про виробничу кооперацію від 24 квітня 1998 року" від 10
квітня 2002 р. ( 643_334 ), домовились про таке:
1. Міністерство промислової політики України та Міністерство
промисловості та енергетики Російської Федерації визначають
спільно від імені Сторін номенклатуру товарів, що постачаються за
виробничою кооперацією суб'єктами господарювання України та
Російської Федерації в 2007 році, обсяги їх поставок, а також
перелік цих суб'єктів господарювання. В зазначені номенклатуру,
обсяги і переліки цими міністерствами можуть вноситися узгоджені
зміни та доповнення у період дії цього Протоколу.
2. Поставки, які зазначені у пункті 1 цього Протоколу,
здійснюються з 1 січня по 31 грудня 2007 року відповідно до статті
3 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської
Федерації про виробничу кооперацію від 24 квітня 1998 р.
( 643_093 ).
3. У цей Протокол за взаємною письмовою згодою Сторін можуть
вноситись зміни і доповнення, що оформлюються окремими
протоколами, які становлять невід'ємну частину цього Протоколу.
4. Спори, що виникають між Сторонами у зв'язку з тлумаченням
та виконанням цього Протоколу, вирішуються шляхом консультацій та
переговорів між Сторонами.
5. Цей Протокол набуває чинності з дати його підписання та
діє до 31 грудня 2007 р.
Вчинено в м. ________ 22 червня 2007 р. у двох примірниках,
кожний українською та російською мовами, при цьому всі тексти
мають однакову силу.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Російської Федераціївгору