Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про поставки товарів за виробничою кооперацією в 2005 році
Російська Федерація, Кабінет Міністрів України; Протокол, Міжнародний документ від 19.05.2005
Документ 643_292, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.05.2005

               Протокол 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Російської Федерації про поставки товарів
за виробничою кооперацією в 2005 році
Дата підписання: 19.05.2005 Дата набуття чинності: 19.05.2005
Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації, далі
Сторони, на виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Російської Федерації про виробничу кооперацію від 24 квітня
1998 р. ( 643_093 ) із змінами, внесеними Протоколом між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Російської Федерації від 10 квітня
2002 р. ( 643_334 ), домовилися про таке:
1. Доручити Міністерству промислової політики України та
Міністерству промисловості та енергетики Російської Федерації
визначити від імені Сторін номенклатуру товарів, що постачаються
за виробничою кооперацією суб'єктами господарювання України та
Російської Федерації у 2005 році, обсяги їх поставок, а також
перелік цих суб'єктів господарювання. В зазначені номенклатуру,
обсяги і переліки можуть вноситися узгоджені зміни та доповнення у
період дії цього Протоколу.
2. Поставки, які зазначені у пункті 1 цього Протоколу,
здійснюються з 1 січня по 31 грудня 2005 р. відповідно до статті 3
Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської
Федерації про виробничу кооперацію від 24 квітня 1998 р.
( 643_093 ).
3. У цей Протокол за письмовою згодою Сторін можуть вноситися
зміни і доповнення, що оформлюються окремими протоколами і
становлять невід'ємну частину цього Протоколу.
4. Спори, що виникають у зв'язку з тлумаченням та виконанням
цього Протоколу, вирішуються шляхом консультацій і переговорів між
Сторонами.
Вчинено в м. Москва 19 травня 2005 р. у двох примірниках,
кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Російської Федерації
( підпис ) ( підпис )вгору