Документ 643_257, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.12.2006, підстава - 643_342

               Угода 
між Урядом України і Урядом Російської Федерації
про пункти пропуску через державний кордон між
Україною і Російською Федерацією
(укр/рос)
{ Про зміни до Угоди додатково див. Протокол ( 643_342 )
від 22.12.2006 }

Дата підписання: 08.02.1995 Дата набуття чинності: 11.03.1995
Уряд України і Уряд Російської Федерації, які надалі
іменуються "Договірні Сторони",
з метою створення сприятливих умов для розвитку сполучення
між Україною і Російською Федерацією,
керуючись необхідністю вдосконалення порядку пропуску через
державний кордон осіб, транспортних засобів, товарів та вантажів,
домовились про наступне:
Стаття 1
Для перетинання кордону між Україною і Російською Федерацією
особами, транспортними засобами і переміщення товарів та вантажів
будь-якої державної належності Договірні Сторони відкриють такі
пункти пропуску:
залізничні: Сеньківка - Нові Юрковичі
Семенівка - Климово Бачівськ - Троєбортне
Чигинок - Вітемля Катеринівка - Крупець
Зернове - Суземка Юнаківка - Суджа
Волфіне - Глушково Велика Писарівка - Грайворон
Пушкарне - Ілек-Пеньковка Гоптівка - Нехотєєвка
Одноробівка - Головчино Танюшівка - Ровеньки
Козача Лопань - Долбіно Просяне - Бугайовка
Вовчанськ - Нежеголь Красна Талівка - Волошине
Тополі - Валуйки Ізварине - Донецьк
Лантратівка - роз'їзд Вистріл Должанський - Ново Шахтинськ
Ізварине - Плєшаково Червонопартизанськ - Гуково
Червона Могила - Гуково Успенка - Матвєєв Курган
Квашине - Успенська Новоазовськ - Весело-Вознесенка
автомобільні: паромні:
Грем'яч - Погар Крим - Кубань
Стаття 2
З метою руху через кордон громадян, транспортних засобів та
переміщення товарів і вантажів тільки України і Російської
Федерації Договірні Сторони відкриють такі автомобільні пункти
пропуску;
Миколаївка - Ломаковка Пильне - Вергильовка
Карповичі - Шушани Плетинівка - Шебекіно
Середина-Буда - Зернове Бударки - Тішанка
Рижівка - Тьоткіно Чугунівка - Вериговка
Кондратівка - Єлізаветовка Піски - Логачівка
Володимирівка - Гордєєвка Лозно-Олександрівка - Ровеньки
Миропілля - Кучеров Дьоміно-Олександрівка - Валуйки
Грабовське - Старосілля Новобіла - Новобіла
Покровка - Колотиловка Мілове - Чертково
Олександрівка - Безіменно Маринівка - Куйбишево
Івашки - Головчино Дякове - Куйбишево
Стаття 3
Для двостороннього сполучення через кордон між Україною і
Російською Федерацією за взаємною домовленістю між прикордонними і
митними відомствами двох держав передбачити після будівництва і
створення необхідної інфраструктури можливість відкриття таких
пунктів пропуску:
залізничні: Нововасилівка - Біла Береза
Вільхове - роз'їзд кар'єр 122 км Бояро-Лежачі - Тьоткіно
Галута - роз'їзд Закордонний Дмитрівка - Понирі
автомобільні: Сіротіно - Кліменки
Хренівка - Чуровичі Городище - Титовка
Сєвєрний - Донецьк
Стаття 4
Перетинання кордону особами через автомобільні пункти
пропуску здійснюється з використанням транспортних засобів або
пішки.
Стаття 5
Прикордонний, митний, санітарно-карантинний, ветеринарний,
фітосанітарний та інші види контролю осіб, транспортних засобів,
товарів та вантажів здійснюється в пунктах пропуску через кордон
відповідно до чинного законодавства України і Російської Федерації
та міжнародних угод.
Стаття 6
Режим роботи пунктів пропуску, зазначених у статтях 1 і 2,
визначається на основі взаємної домовленості між прикордонними і
митними відомствами України і Російської Федерації.
Стаття 7
1. Про створення нових або закриття існуючих пунктів пропуску
на основі взаємної домовленості Договірні Сторони сповіщають одна
одну дипломатичним шляхом.
2. Відкриття руху через пункти пропуску здійснюється
прикордонними і митними відомствами України і Російської Федерації
після завершення облаштування пунктів пропуску та створення
необхідної інфраструктури.
Стаття 8
Прикордонні війська України і Прикордонні війська Російської
Федерації за взаємною домовленістю і за погодженням з митними
органами своїх держав можуть в обґрунтованих випадках при
дотриманні відповідних умов контролю дозволити тимчасове
перетинання кордону через пункти пропуску, для яких не передбачено
такого роду перетинання кордону, а також поза діючими пунктами
пропуску.
Стаття 9
1. Для забезпечення належної діяльності пунктів пропуску
через кордон кожна з Договірних Сторін створює на своїй території
відповідну інфраструктуру.
2. При проектуванні, а також при будівництві об'єктів
автомобільних та залізничних пунктів пропуску через кордон
передбачається можливість створення умов для проведення спільного
контролю на території однієї або іншої держави, при цьому проекти
будівництва таких об'єктів підлягають взаємному узгодженню.
3. Порядок організації і здійснення спільного прикордонного і
митного контролю визначається керівниками прикордонних й митних
відомств України і Російської Федерації і оформлюється протоколом.
Стаття 10
1. Обмеження або припинення руху через пункти пропуску може
бути здійснено з міркувань громадської безпеки, санітарних причин,
внаслідок стихійного лиха, при епідеміях або епізоотіях.
Договірна Сторона, яка вводить ці обмеження, повідомляє другу
Договірну Сторону по дипломатичних каналах, не пізніше ніж за 24
години до запланованого часу їх введення із зазначенням причин і
терміну їх дії.
2. Про обмеження або припинення руху через державний кордон у
зв'язку з плановим ремонтом об'єктів пунктів пропуску або
комунікаційних споруд Договірні Сторони будуть інформувати одна
одну не пізніше як за три місяці до початку таких робіт,
повідомляючи про термін їх завершення.
Стаття 11
За взаємною згодою Договірних Сторін до цієї Угоди можуть
вноситися зміни та доповнення.
Стаття 12
Ця Угода набирає чинності через тридцять днів з дня її
підписання і буде діяти протягом п'яти років, а потім автоматично
продовжується кожного разу на наступний п'ятирічний період, якщо
жодна з Договірних Сторін не заявить про своє бажання припинити
дію Угоди, про що вона повинна письмово повідомити другу Договірну
Сторону не пізніше як за шість місяців до закінчення чергового
п'ятирічного періоду.
Здійснено у м. Києві 8 лютого 1995 р. у двох примірниках,
кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
За Уряд України За Уряд Російської Федерації
(підпис) (підпис)
Офіційний вісник України
2005, N 5
Соглашение
между Правительством Российской Федерации
и Правительством Украины о пунктах пропуска
через государственную границу между
Российской Федерацией и Украиной
(Киев, 8 февраля 1995 года)

Правительство Российской Федерации и Правительство Украины, в
дальнейшем именуемые "Договаривающиеся Стороны", с целью создания благоприятных условий для развития сообщения
между Российской Федерацией и Украиной, руководствуясь необходимостью совершенствования порядка
пропуска через государственную границу лиц, транспортных средств,
товаров и грузов, договорились о нижеследующем:
Статья 1
Для пересечения границы между Российской Федерацией и
Украиной лицами, транспортными средствами и перемещения товаров и
грузов любой государственной принадлежности Договаривающиеся
Стороны откроют следующие пункты пропуска:
железнодорожные: - Семеновка - Климово - Чигинок - Витемля - Зерново - Суземка - Волфино - Глушково - Пушкарное - Илек - Пеньковка - Одноробовка - Головчино - Козачья Лопань - Долбино - Волчанск - Нежеголь - Тополи - Валуйки - Лантратовка - разъезд Выстрел - Изварино - Плешаково - Красная Могила - Гуково - Квашино - Успенская
автомобильные: - Гремяч - Погар - Сеньковка - Новые Юрковичи - Бачевск - Троебортное - Екатериновка - Крупец - Юнаковка - Суджа - Великая Писаревка - Грайворон - Гоптовка - Нехотеевка - Танюшевка - Ровеньки - Просяное - Бугаевка - Красная Таловка - Волошино - Изварино - Донецк - Должанский - Новошахтинск - Червонопартизанск - Гуково - Успенка - Матвеев Курган - Новоазовск - Весело-Вознесенка
паромные: - Крым - Кубань
Статья 2
С целью передвижения через границу граждан, транспортных
средств и перемещения товаров и грузов только Российской Федерации
и Украины Договаривающиеся Стороны откроют следующие автомобильные
пункты пропуска: - Николаевка - Ломаковка - Карповичи - Шушаны - Середина Буда - д. Зерново - Рыжовка - Теткино - Кондратовка - Елисавтовка - Владимировка - Гордеевка - Мирополье - Кучеров - Грабовское - Староселье - Покровка - Колотиловка - Александровка - Безымено - Ивашки - Головчино - Пыльное - Вергелевка - Плененовка - Шебекино - Бударки - Тишанка - Чугуновка - Вериговка - Пески - Логачевка - Лозино-Александровка - Ровеньки - Демино-Александровка - Валуйки - Новобелая - Новобелая - Меловое - Чертково - Мариновка - Куйбышево - Дьяково - Куйбышево
Статья 3
Для двухстороннего сообщения через границу между Российской
Федерацией и Украиной по взаимной договоренности между
пограничными и таможенными ведомствами двух государств
предусмотреть после строительства и создания необходимой
инфраструктуры возможность открытия следующих пунктов пропуска:
железнодорожные: - Ольховое - разъезд Карьер 122 км - Галута - Закордонный
автомобильные: - Хреновка - Чуровичи - Нововасильевка - Белая Береза - Бояро-Лежачи - Теткино - Дмитровка - Поныри - Сиротино - Клименки - Городище - Титовка - Северный - Донецк
Статья 4
Пересечение границы лицами через автомобильные пункты
пропуска осуществляется с использованием транспортных средств либо
пешком.
Статья 5
Пограничный, таможенный, санитарно-карантинный, ветеринарный,
фитосанитарный и другие виды контроля лиц, транспортных средств,
товаров и других грузов осуществляется в пунктах пропуска через
границу в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Украины и международными соглашениями.
Статья 6
Режим работы пунктов пропуска, указанных в статьях 1 и 2,
определяется на основе взаимной договоренности между пограничными
и таможенными ведомствами Российской Федерации и Украины.
Статья 7
1. О создании новых или закрытии существующих пунктов
пропуска на основе взаимной договоренности Договаривающиеся
Стороны уведомляют друг друга дипломатическим путем. 2. Открытие движения через пункты пропуска осуществляется
пограничными и таможенными ведомствами Российской Федерации и
Украины по завершении обустройства пунктов пропуска и создания
необходимой инфраструктуры.
Статья 8
Пограничные войска Российской Федерации и Пограничные войска
Украины по взаимной договоренности и по согласованию с таможенными
органами своих государств могут в обоснованных случаях,
придерживаясь соответствующих условий контроля, разрешить
временное пересечение границы через пункты пропуска, для которых
не предусмотрено такого рода пересечение границы, а также вне
действующих пунктов пропуска.
Статья 9
1. Для обеспечения надлежащей деятельности пунктов пропуска
через границу каждая из Договаривающихся Сторон создает на своей
территории соответствующую инфраструктуру. 2. При проектировании, а также при строительстве объектов
автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска через границу
предусматривается возможность создания условий для проведения
совместного контроля на территории одного либо другого
государства, при этом проекты строительства таких объектов
подлежат взаимному согласованию. 3. Порядок организации и осуществления совместного
пограничного и таможенного контроля определяется руководителями
пограничных и таможенных ведомств Российской Федерации и Украины и
оформляется протоколом.
Статья 10
1. Ограничение или прекращение движения через пункты пропуска
может быть осуществлено из соображений общественной безопасности,
санитарных причин, вследствие стихийных бедствий, при эпидемиях и
эпизоотиях. Договаривающаяся Сторона, которая вводит эти ограничения,
уведомляет другую Договаривающуюся Сторону по дипломатическим
каналам не позднее чем за 24 часа до планируемого времени их
введения с указанием причин и сроков их действия. 2. Об ограничении или прекращении движения через
государственную границу в связи с плановым ремонтом объектов
пунктов пропуска или коммуникационных сооружений Договаривающиеся
Стороны будут информировать друг друга не позднее чем за три
месяца до начала таких работ, уведомляя о сроке их завершения.
Статья 11
По взаимному согласию Договаривающихся Сторон в настоящее
Соглашение могут вноситься изменения и дополнения.
Статья 12
Настоящее Соглашение вступает в силу через тридцать дней со
дня его подписания и будет действовать в течение пяти лет, а затем
автоматически продлеваться каждый раз на последующий пятилетний
период, если ни одна из Договаривающихся Сторон не заявит о своем
желании прекратить действие Соглашения, о чем она должна письменно
известить другую Договаривающуюся Сторону не позднее чем за шесть
месяцев до истечения очередного пятилетнего периода.
Совершено в г. Киеве 8 февраля 1995 года в двух экземплярах,
каждый на русском и украинском языках, причем оба текста имеют
одинаковую силу.
(Подписи)
Соглашение вступило в силу 11.03.95.
"Российская газета", N 111, 09.06.95,
"Бюллетень международных договоров", N 6, 1995вгору