Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

               Договір 
між Україною та Російською Федерацією
про співробітництво у використанні Азовського моря
і Керченської протоки

( Договір ратифіковано Законом
N 1682-IV ( 1682-15 ) від 20.04.2004 )

Дата підписання: 24.12.2003 Дата набуття чинності: 23.04.2004

Україна і Російська Федерація, далі - Сторони, керуючись відносинами дружби і співробітництва між народами
України і Росії, братерськими зв'язками між ними, що склалися
історично; керуючись положеннями Договору про дружбу, співробітництво і
партнерство між Україною і Російською Федерацією від 31 травня
1997 року ( 643_006 ), а також Договору між Україною і Російською
Федерацією про українсько-російський державний кордон від 28 січня
2003 року ( 643_157 ); відзначаючи важливе значення Азовського моря та Керченської
протоки для економічного розвитку України і Росії; будучи переконаними в тому, що всі питання, які стосуються
Азовського моря та Керченської протоки, повинні вирішуватися лише
мирними засобами спільно або за згодою України і Росії; виходячи з необхідності збереження Азово-Керченської
акваторії як цілісного господарського та природничого комплексу,
що використовується в інтересах України та Росії; домовилися про таке:
Стаття 1
Азовське море та Керченська протока історично є внутрішніми
водами України і Російської Федерації. Азовське море розмежовується лінією державного кордону
відповідно до угоди між Сторонами. Врегулювання питань, що відносяться до акваторії Керченської
протоки, здійснюється за угодою між Сторонами.
Стаття 2
1. Торговельні судна та військові кораблі, а також інші
державні судна під прапором України або Російської Федерації, що
експлуатуються в некомерційних цілях, користуються в Азовському
морі та Керченській протоці свободою судноплавства. 2. Торговельні судна під прапорами третіх держав можуть
заходити в Азовське море і проходити Керченською протокою, якщо
вони прямують до українського або російського порту чи
повертаються з нього. 3. Військові кораблі або інші державні судна третіх держав,
що експлуатуються в некомерційних цілях, можуть заходити в
Азовське море та проходити Керченською протокою, якщо вони
прямують з візитом чи діловим заходженням до порту однієї із
Сторін на її запрошення або дозвіл, погоджений з іншою Стороною.
Стаття 3
Українсько-російське співробітництво, в тому числі спільна
діяльність у галузі судноплавства, включаючи його регулювання та
навігаційно-гідрографічне забезпечення, рибальства, захисту
морського середовища, екологічної безпеки, а також пошуку та
рятування в Азовському морі та Керченській протоці, забезпечуються
шляхом як реалізації наявних угод, так і укладення, у відповідних
випадках, нових домовленостей.
Стаття 4
Спори між Сторонами, пов'язані з тлумаченням та застосуванням
цього Договору, вирішуються шляхом консультацій та переговорів, а
також іншими мирними засобами за вибором Сторін.
Стаття 5
1. Цей Договір підлягає ратифікації та набуває чинності з
дати обміну ратифікаційними грамотами Сторін. 2. Зміни та доповнення до цього Договору оформлюються
окремими протоколами, які набувають чинності відповідно до
процедури, описаної в пункті 1 цієї Статті.
Вчинено у м. Керч 24 грудня 2003 року, у двох примірниках,
кожний українською та російською мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
За Україну За Російську Федерацію
(підпис) (підпис)
Президент України Президент Російської Федерації
Л.Д. Кучма В.В. Путін


Публікації документа