Документ 643_205, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 20.04.2004, підстава - 1682-IV
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.04.2004. Подивитися в історії? )

               Договір 
між Україною та Російською Федерацією
про співробітництво у використанні Азовського моря
і Керченської протоки

( Договір ратифіковано Законом
N 1682-IV ( 1682-15 ) від 20.04.2004 )

Дата підписання: 24.12.2003 Дата набуття чинності: 23.04.2004

Україна і Російська Федерація, далі - Сторони, керуючись відносинами дружби і співробітництва між народами
України і Росії, братерськими зв'язками між ними, що склалися
історично; керуючись положеннями Договору про дружбу, співробітництво і
партнерство між Україною і Російською Федерацією від 31 травня
1997 року ( 643_006 ), а також Договору між Україною і Російською
Федерацією про українсько-російський державний кордон від 28 січня
2003 року ( 643_157 ); відзначаючи важливе значення Азовського моря та Керченської
протоки для економічного розвитку України і Росії; будучи переконаними в тому, що всі питання, які стосуються
Азовського моря та Керченської протоки, повинні вирішуватися лише
мирними засобами спільно або за згодою України і Росії; виходячи з необхідності збереження Азово-Керченської
акваторії як цілісного господарського та природничого комплексу,
що використовується в інтересах України та Росії; домовилися про таке:
Стаття 1
Азовське море та Керченська протока історично є внутрішніми
водами України і Російської Федерації. Азовське море розмежовується лінією державного кордону
відповідно до угоди між Сторонами. Врегулювання питань, що відносяться до акваторії Керченської
протоки, здійснюється за угодою між Сторонами.
Стаття 2
1. Торговельні судна та військові кораблі, а також інші
державні судна під прапором України або Російської Федерації, що
експлуатуються в некомерційних цілях, користуються в Азовському
морі та Керченській протоці свободою судноплавства. 2. Торговельні судна під прапорами третіх держав можуть
заходити в Азовське море і проходити Керченською протокою, якщо
вони прямують до українського або російського порту чи
повертаються з нього. 3. Військові кораблі або інші державні судна третіх держав,
що експлуатуються в некомерційних цілях, можуть заходити в
Азовське море та проходити Керченською протокою, якщо вони
прямують з візитом чи діловим заходженням до порту однієї із
Сторін на її запрошення або дозвіл, погоджений з іншою Стороною.
Стаття 3
Українсько-російське співробітництво, в тому числі спільна
діяльність у галузі судноплавства, включаючи його регулювання та
навігаційно-гідрографічне забезпечення, рибальства, захисту
морського середовища, екологічної безпеки, а також пошуку та
рятування в Азовському морі та Керченській протоці, забезпечуються
шляхом як реалізації наявних угод, так і укладення, у відповідних
випадках, нових домовленостей.
Стаття 4
Спори між Сторонами, пов'язані з тлумаченням та застосуванням
цього Договору, вирішуються шляхом консультацій та переговорів, а
також іншими мирними засобами за вибором Сторін.
Стаття 5
1. Цей Договір підлягає ратифікації та набуває чинності з
дати обміну ратифікаційними грамотами Сторін. 2. Зміни та доповнення до цього Договору оформлюються
окремими протоколами, які набувають чинності відповідно до
процедури, описаної в пункті 1 цієї Статті.
Вчинено у м. Керч 24 грудня 2003 року, у двох примірниках,
кожний українською та російською мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
За Україну За Російську Федерацію
(підпис) (підпис)
Президент України Президент Російської Федерації
Л.Д. Кучма В.В. Путінвгору