Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про поставки товарів за виробничою кооперацією в 2002 році
Кабінет Міністрів України, Російська Федерація; Протокол, Міжнародний документ від 10.04.2002
Документ 643_149, поточна редакція — Прийняття від 10.04.2002

               Протокол 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Російської Федерації про поставки товарів
за виробничою кооперацією в 2002 році

Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації, далі
Сторони, на виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Російської Федерації про виробничу кооперацію від 24 квітня
1998 року ( 643_093 ) домовилися про нижченаведене:
1. Доручити Міністерству промислової політики України та
Міністерству промисловості, науки і технологій Російської
Федерації визначити від імені Сторін номенклатуру і обсяги їх
поставок, що здійснюються за виробничою кооперацією суб'єктами
господарювання України та Російської Федерації, а також перелік
цих суб'єктів господарювання та вносити в зазначені номенклатуру,
обсяги і переліки узгоджені зміни та доповнення у період дії цього
Протоколу. 2. Поставки, які зазначені у пункті 1 цього Протоколу,
здійснюються з 1 січня по 31 грудня 2002 р. відповідно до статті 3
Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської
Федерації про виробничу кооперацію від 24 квітня 1998 року
( 643_093 ). 3. У цей Протокол за письмовою згодою Сторін можуть вноситися
зміни і доповнення, що оформлюються окремими протоколами і
становлять невід'ємну частину цього Протоколу. 4. Спори, що виникають у зв'язку з тлумаченням та виконанням
цього Протоколу, вирішуються шляхом консультацій і переговорів між
Сторонами. Вчинено в м._______________ "____" _______________ 2002 р. у
двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при
цьому обидва тексти мають однакову силу.
За Кабінет Міністрів України За Уряд Російської Федерації
Номенклатура и объемы
товаров(услуг), поставляемых по производственной
кооперации хозяйствующими субъектами Российской
Федерации хозяйствующим субъектам Украины в 2002 году
(определены в соответствии с Протоколом между Правительством
Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о поставках
товаров по производственной кооперации в 2002 году
от 10 апреля 2002 г.) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Поставщик | Получатель | Наименование товара по | Код по ТН ВЭД | Единица |Количество| | | | ТН ВЭД | |измерения| | |-------------------+------------------------+-------------------------+-------------------------+---------+----------| | | | | Россия | Украина | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |Машиностроение | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |АО "АвтоВАЗ", |ООО "УкрпроминвестАвто",|Двигатели для |8407341000 | |шт |15000 | |г. Тольятти, |г. Киев |промышленной сборки | | | | | |Самарская обл. | |моторных транспортных | | | | | | | |средств товарной позиции | | | | | | | |8703 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Вентиляторы осевые |8414593000 | |шт |15000 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Валы трансмиссионные |848310 | |шт |8500 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Стартеры и |8511409000 | |шт |15000 | | | |стартергенераторы, прочие| | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Кузова для промышленной |8707101000 | |шт |15000 | | | |сборки | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Тормозные системы, их |8708311000 | |шт |182000 | | | |части для промышленной | | | | | | | |сборки | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Коробки передач для |8708401000 | |шт |17000 | | | |промышленной сборки | | | | | | | |транспортных средств | | | | | | | |товарной позиции 8703 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Мосты ведущие для |8708501000 | |шт |8000 | | | |промышленной сборки | | | | | | | |транспортных средств | | | | | | | |товарной позиции 8703 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Мосты неведущие и их |8708601000 |87086010 |шт |168000 | | | |части для промышленной | | | | | | | |сборки транспортных | | | | | | | |средств товарной позиции | | | | | | | |8703 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Колеса ходовые, их части |8708701000 |87087010 |шт |75000 | | | |для промышленной сборки | | | | | | | |тракторов и транспортных | | | | | | | |средств | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Амортизаторы подвески, |870880100 |8708801000 |шт |60000 | | | |для промышленной сборки | | | | | | | |транспортных средств | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |АО "АвтоВАЗ", |ООО "УкрпроминвестАвто",|Радиаторы для |8708911000 | |шт |15000 | |г. Тольятти, |г. Киев |промышленной сборки | | | | | |Самарская обл. | |тракторов и транспортных | | | | | | | |средств товарной позиции | | | | | | | |8703 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Глушители и выхлопные |8708921000 | |шт |45000 | | | |трубы для промышленной | | | | | | | |сборки тракторов и | | | | | | | |транспортных средств | | | | | | | |товарной позиции 8703 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Сцепление в сборе и его |8708931000 |87089310 |шт |198000 | | | |части для промышленной | | | | | | | |сборки моторных | | | | | | | |транспортных средств | | | | | | | |товарной позиции 8703 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Рулевые колеса, рулевые |8708941000 | |шт |45000 | | | |колонки, рулевые | | | | | | | |механизмы для | | | | | | | |промышленной сборки | | | | | | | |тракторов и транспортных | | | | | | | |средств товарной позиции | | | | | | | |8703 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "Херсонский |Двигатели внутреннего |8407341000 | |шт |5000 | | |автосборочный завод |сгорания для | | | | | | |Анто-Рус", г. Херсон |промышленной сборки | | | | | | | |моторных транспортных | | | | | | | |средств товарной позиции | | | | | | | |8703 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Вентиляторы, прочие |8414599000 | |шт |5000 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Радиаторы для |8708911000 | |шт |5000 | | | |промышленной сборки | | | | | | | |моторных транспортных | | | | | | | |средств товарной позиции | | | | | | | |8703 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Амортизаторы подвески, |870880100 | |шт |20000 | | | |для промышленной сборки | | | | | | | |транспортных средств | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Мосты ведущие для |8708501000 | |шт |5000 | | | |промышленной сборки | | | | | | | |транспортных средств | | | | | | | |товарной позиции 8703 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Кузов для промышленной |8707101000 | |шт |5000 | | | |сборки транспортных | | | | | | | |средств товарной позиции | | | | | | | |8703 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |АО "АвтоВАЗ", |ООО "Херсонский |Коробка передач для |8708401000 | |шт |5000 | |г. Тольятти, |автосборочный завод |промышленной сборки | | | | | |Самарская обл. |Анто-Рус", г. Херсон |транспортных средств | | | | | | | |товарной позиции 8703 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |АО "Ульяновский |ООО "УкрпроминвестАвто",|Двигатель внутреннего |8407341000 | |шт |2000 | |автомобильный |г. Киев |сгорания для | | | | | |завод", | |промышленной сборки | | | | | |г. Ульяновск | |моторных транспортных | | | | | | | |средств товарной позиции | | | | | | | |8703 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Оборудование для |8421239000 | |шт |2000 | | | |фильтрования масла или | | | | | | | |топлива в двигателях | | | | | | | |внутреннего сгорания, | | | | | | | |прочее | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Оборудование |8512 | |шт |8000 | | | |электроосветительное или | | | | | | | |сигнализационное, | | | | | | | |стеклоочистители, | | | | | | | |антиобледенители | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Кузова для моторных |8707 | |шт |2000 | | | |транспортных средств | | | | | | | |товарной позиции 8703 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Тормоза, их части для |8708391000 | |шт |20000 | | | |промышленной сборки | | | | | | | |моторных транспортных | | | | | | | |средств товарной позиции | | | | | | | |8703 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Мосты ведущие для |8708501000 | |шт |4000 | | | |промышленной сборки | | | | | | | |транспортных средств | | | | | | | |товарной позиции 8703 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Колеса ходовые, их части |8708701000 |87087010 |шт |10000 | | | |для промышленной сборки | | | | | | | |транспортных средств | | | | | | | |товарной позиции 8703 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Амортизаторы подвески |870880100 |8708801000 |шт |8000 | | | |для промышленной сборки | | | | | | | |транспортных средств | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Радиаторы для |8708911000 | |шт |4000 | | | |промышленной сборки | | | | | | | |транспортных средств | | | | | | | |товарной позиции 8703 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Рулевые колеса, рулевые |8708941000 | |шт |5000 | | | |колонки и картеры | | | | | | | |рулевых механизмов для | | | | | | | |промышленной сборки | | | | | | | |транспортных средств | | | | | | | |товарной позиции 8703 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |АО "Ульяновский |ООО "Кременчугский |Двигатель внутреннего |8407341000 | |шт |1000 | |автомобильный |автосборочный завод", |сгорания для | | | | | |завод", |г. Кременчуг, |промышленной сборки | | | | | |г. Ульяновск |Полтавская обл. |моторных транспортных | | | | | | | |средств товарной позиции | | | | | | | |8703 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Оборудование для |8421239000 | |шт |1000 | | | |фильтрования и очистки | | | | | | | |жидкости, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Оборудование |8512 | |шт |4000 | | | |электроосветительное или | | | | | | | |сигнализационное, | | | | | | | |стеклоочистители, | | | | | | | |антиобледенители и | | | | | | | |противозапотеватели | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Кузова для моторных |8707 | |шт |1000 | | | |транспортных средств | | | | | | | |товарной позиции 8703 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Тормоза, их части для |8708391000 | |шт |10000 | | | |промышленной сборки | | | | | | | |моторных транспортных | | | | | | | |средств товарной позиции | | | | | | | |8703 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Мосты ведущие для |8708501000 | |шт |2000 | | | |промышленной сборки | | | | | | | |транспортных средств | | | | | | | |товарной позиции 8703 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Колеса ходовые, их части |8708701000 | |шт |5000 | | | |для промышленной сборки | | | | | | | |транспортных средств | | | | | | | |товарной позиции 8703 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Амортизаторы подвески |870880100 |8708801000 |шт |4000 | | | |для промышленной сборки | | | | | | | |транспортных средств | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Радиаторы для |8708911000 | |шт |2000 | | | |промышленной сборки | | | | | | | |транспортных средств | | | | | | | |товарной позиции 8703 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Рулевые колеса, рулевые |8708941000 | |шт |2500 | | | |колонки и картеры | | | | | | | |рулевых механизмов для | | | | | | | |промышленной сборки | | | | | | | |транспортных средств | | | | | | | |товарной позиции 8703 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Вологодский |ЗАО "АвтоЗАЗ-ДЭУ", |Подшипники шариковые |8482109000 | |тыс. шт |126 | |подшипниковый |г. Запорожье |или роликовые, прочие | | | | | |завод", г. Вологда | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Фирма |ОАО "Запорожский завод |Крафт-бумага и крафт- |4804 | |кг |34000 | |Электробизнес", |высоковольтной |картон немелованные в | | | | | |г. Москва |аппаратуры" (ОАО "ЗЗВА")|рулонах или листах, кроме| | | | | | |г. Запорожье |указанных в товарной | | | | | | | |позиции 4802 или 4803 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Выключатели |8535210000 | |шт |40 | | | |автоматические на | | | | | | | |напряжение менее 72,5 кВ | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Фирма |ОАО "Запорожский завод |Трансформаторы |8504 | |шт |400 | |Электробизнес", |высоковольтной |электрические | | | | | |г. Москва |аппаратуры" (ОАО "ЗЗВА")| | | | | | | |г. Запорожье | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Выключатели |8536201000 | |шт |1600 | | | |автоматические на силу | | | | | | | |тока не более 63 А | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Реле на напряжение не |853641 | |шт |4200 | | | |более 60 В | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Изоляторы электрические |8546201000 | |шт |1000 | | | |керамические без | | | | | | | |металлических деталей | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Таганрогский |ОАО "Киевский завод" |Части зерноуборочных |8433900000 | |шт |2000 | |комбайновый завод",|"Агромаш", г. Киев |комбайнов | | | | | |г. Таганрог | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Транзитные |ГП им. Макарова "Южный |Дизельные двигатели для |8408203500 | |шт |150 | |линии", г. Подольск|машиностроительный |колесных тракторов | | | | | |Московская обл. |завод", |мощностью более 50 кВт, | | | | | | |г. Днепропетровск |но не более 100 кВт | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Полтавский |Дизельные двигатели для |8408203100 | |шт |250 | | |турбомеханический завод"|колесных тракторов | | | | | | |г. Полтава |мощностью не более 50 кВт| | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Дизельные двигатели для |8408203500 | |шт |150 | | | |колесных тракторов | | | | | | | |мощностью более 50 кВт, | | | | | | | |но не более 100 кВт | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Радиаторы, прочие |8708919000 | |шт |500 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ПТП "Оникс", г. Конотоп,|Дизельные двигатели для |8408203100 | |шт |250 | | |Сумская обл. |колесных тракторов | | | | | | | |мощностью не более 50 кВт| | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Дизельные двигатели для |8408203500 | |шт |300 | | | |колесных тракторов | | | | | | | |мощностью более 50 кВт, | | | | | | | |но не более 100 кВт | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Дизельные двигатели для |8408205700 | |шт |50 | | | |транспортных средств | | | | | | | |группы 87 мощностью более| | | | | | | |100 кВт, но не более 200 | | | | | | | |кВт | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Транзитные |ПТП "Оникс", г. Конотоп,|Части, предназначенные |8409910000 | |шт |30000 | |линии", г. Подольск|Сумская обл. |для поршневых двигателей | | | | | |Московская обл. | |внутреннего сгорания с | | | | | | | |искровым зажиганием | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Части, предназначенные |8409990000 | |шт |50000 | | | |для поршневых двигателей,| | | | | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Кузова (включая кабины) |8707 | |шт |60 | | | |для моторных транспортных| | | | | | | |средств товарных позиций | | | | | | | |8701-8705 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Коробки передач, прочие |8708409000 |87084090 |шт |60 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Мосты ведущие с |8708509000 | |шт |60 | | | |диференциалом в сборе | | | | | | | |или отдельно от других | | | | | | | |элементов транссмиссии | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Мосты неведущие и их |8708609900 |87086099 |шт |60 | | | |части, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Радиаторы, прочие |8708919000 | |шт |500 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Шасси |8716901000 |87169010 |шт |15 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Кузова |8716903000 |87169030 |шт |15 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Шасси с установленными |870600 | |шт |60 | | | |двигателями для | | | | | | | |моторных транспортных | | | | | | | |средств товарных позиций | | | | | | | |8701-8705 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Харьковский |Дизельные двигатели для |8408205700 | |шт |50 | | |тракторный завод им. |транспортных средств | | | | | | |Орджоникидзе", |группы 87 мощностью | | | | | | |г. Харьков |более 100 кВт, но не | | | | | | | |более 200 кВт | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "Спецагромаш", |Части, предназначенные |8431200000 | |шт |20000 | | |г. Киев |для машин или механизмов | | | | | | | |товарной позиции 8427 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Ковши, грейферы, захваты |8431410000 | |шт |30 | | | |и черпаки | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Отвалы бульдозеров |8431420000 | |шт |100 | | | |неповоротные или | | | | | | | |поворотные | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Части бурильных или |8431430000 | |шт |200 | | | |проходческих машин | | | | | | | |позиций 843041 или 843049| | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Шасси с установленными |870600 | |шт |120 | | | |двигателями для моторных | | | | | | | |транспортных средств | | | | | | | |товарных позиций 8701- | | | | | | | |8705 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Транзитные |ООО "Спецагромаш", |Кузова (включая кабины) |8707 | |шт |120 | |линии", г. Подольск|г. Киев |для моторных транспортных| | | | | |Московская обл. | |средств товарных позиций | | | | | | | |8701-8705 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Коробки передач, прочие |8708409000 |87084090 |шт |120 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Мосты ведущие с |8708509000 | |шт |120 | | | |диференциалом в сборе | | | | | | | |или отдельно от других | | | | | | | |элементов транссмиссии | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Мосты неведущие и их |8708609900 |87086099 |шт |120 | | | |части, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Шасси |8716901000 |87169010 |шт |25 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Кузова |8716903000 |87169030 |шт |25 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "ТД |Насосы топливные |8413309100 | |шт |1000 | | |"Киевтрактородеталь", | | | | | | | |г. Киев | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Части для насосов, прочие|8413919000 |84139190 |шт |10000 | | | |(плунжерные пары) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Сцепление в сборе и его |8708939000 | |шт |400 | | | |части, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Фаворит- |ООО "СпецАгроМаш", |Двигатели дизельные |840820990 |8408209900 |шт |240 | |Дизайн", |г. Киев |мощностью более 200 кВт | | | | | |г. Чебоксары, | | | | | | | |Чувашская | | | | | | | |Республика | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Двигатели дизельные |8408905500 | |шт |50 | | | |мощностью более 200 кВт, | | | | | | | |но не более 300 кВт | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Части, предназначенные |8409990000 | |шт |15000 | | | |для двигателей, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Гидроцилиндры |8412219109 |8412219100 |шт |65 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Шасси с установленными |8706009900 | |шт |52 | | | |двигателями для моторных | | | | | | | |транспортных средств | | | | | | | |товарных позиций 8701- | | | | | | | |8705 (рамы тележки | | | | | | | |гусеничных тракторов) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Части и принадлежности |870899 |87089910 |шт |7690 | | | |моторных транспортных | | | | | | | |средств товарных позиций | | | | | | | |8701-8705, прочие | | | | | | | |(рукава) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Валы трансмиссионные |8483609900 | |шт |117 | | | |(включая кулачковые и | | | | | | | |коленчатые), прочие | | | | | | | |(валы карданные) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Гидротрансформаторы |8483409800 | |шт |38 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Фаворит- |ООО "СпецАгроМаш", |Оборудование для |8421393000 |842131 |шт |2260 | |Дизайн", |г. Киев |фильтрования или очистки | | | | | |г. Чебоксары, | |воздуха | | | | | |Чувашская | | | | | | | |Республика | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Колеса ходовые, их части |8708709900 | |шт |1328 | | | |и принадлежности | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Зубчатые передачи |848340 | |шт |300 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Оборудование для |8421239000 | |шт |10 | | | |фильтрования и очистки | | | | | | | |жидкости, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Радиаторы |870891 | |шт |10 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Коробки передач, для |8708401000 | |шт |50 | | | |промышленной сборки | | | | | | | |транспортных средств | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Коробки передач, прочие |8708409000 |87084090 |шт |600 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Части и принадлежности |8708999800 |87089998 |шт |450 | | | |моторных транспортных | | | | | | | |средств товарных позиций | | | | | | | |8701-8705, прочие | | | | | | | |(ремкомплекты для | | | | | | | |гусениц) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Отвалы бульдозеров |8431420000 | |шт |6 | | | |неповоротные или | | | | | | | |поворотные | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Кузова (включая кабины) |8707 | |шт |6 | | | |для моторных | | | | | | | |транспортных средств | | | | | | | |товарных позиций 8701- | | | | | | | |8705 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Валы коленчатые |8483105100 | |шт |200 | | | |стальные кованые | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Московский |ОАО |Изоляторы электрические |8546 20 9100| |шт |1000 | |завод "Изолятор" |"Запорожтрансформатор" |керамические для | | | | | |им. А. Баркова |г. Запорожье |воздушных линий | | | | | |г. Москва | |электропередачи или | | | | | | | |контактных сетей | | | | | | | |(высоковольтные вводы) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Электроизолит"|ООО НПФ |Арматура изолирующая |8547 |8547900000 |кг |960000 | |г. Хотьково, |"Укрпромвнедрение" |для электрических машин, | | | | | |Московская обл. |г. Киев |устройств или | | | | | | | |оборудования, | | | | | | | |изготовленная полностью | | | | | | | |из изоляционных | | | | | | | |материалов | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Арматура изолирующая |8547 |8547900000 |кв.м |200000 | | | |для электрических машин, | | | | | | | |устройств или | | | | | | | |оборудования, | | | | | | | |изготовленная полностью | | | | | | | |из изоляционных | | | | | | | |материалов | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Электроизолит"|ООО НПФ |Лаки на основе химически |3209 90 0000| |кг |800000 | |г. Хотьково, |"Укрпромвнедрение" |модифицированных | | | | | |Московская обл. |г. Киев |природных полимеров, | | | | | | | |диспергированные или | | | | | | | |растворенные в водной | | | | | | | |среде, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Текстильные материалы, |5903 90 1000| |м |360000 | | | |прочие, пропитанные | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Аккумуляторы |8507 30 9800| |шт |30000 | | | |электрические кадмий- | | | | | | | |никелевые, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Аккумуляторы |8507 40 9000| |шт |12000 | | | |электрические железно- | | | | | | | |никелевые, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Подшипники шариковые |8482 | |шт |48000 | | | |или роликовые, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Провода обмоточные: |8544 11 1000| |кг |360000 | | | |медные, эмалированные | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Провода обмоточные: |8544 11 9000|8544119090 |кг |170000 | | | |медные, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Проволока медная из |7408 11 0000| |кг |5000000 | | | |рафинированной меди с | | | | | | | |максимальным размером | | | | | | | |поперечного сечения | | | | | | | |более 6 мм | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Пленка из |3920 62 | |кг |240000 | | | |полиэтилентерефталата | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Плиты из феноло- |3920 94 0000| |м |180000 | | | |альдегидных смол | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Каучук синтетический |4002 | |кг |540000 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Полиэтилен с удельным |3901 20 | |кг |3000000 | | | |весом 0,94 или более | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Поливинилхлорид |3904 22 0000| |кг |1750000 | | | |пластифицированный | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Кислоты борные |2810 00 0000|281000 |т |1000 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Галогенированные |2903 | |кг |600000 | | | |производные | | | | | | | |углеводородов (гексол) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Эфиры акриловой кислоты |2916 12 | |кг |20000 | | | |сложные | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Малеиновый ангидрид |2917 14 0000| |кг |10000 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Слюда обработанная и |6814 | |кг |20000 | | | |изделия из нее, включая | | | | | | | |агломерированную и | | | | | | | |регенерированную слюду, | | | | | | | |на бумажной, картонной | | | | | | | |или другой основе или без| | | | | | | |нее | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Электроизолит"|ООО НПФ |Пневматические тормоза и |8607 21 9000| |шт |480000 | |г. Хотьково, |"Укрпромвнедрение" |их части, прочие | | | | | |Московская обл. |г. Киев | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Клапаны регулирующие |8481 20 9000| |шт |380000 | | | |для пневматических | | | | | | | |силовых трансмиссий | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Изделия из |4016 | |шт |42000 | | | |вулканизованной резины | | | | | | | |кроме твердой резины, | | | | | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Трубы, трубки и шланги из|4009 | |шт |300000 | | | |вулканизованной резины | | | | | | | |(кроме твердой резины), | | | | | | | |без фитингов или с | | | | | | | |фитингами (например, | | | | | | | |соединиями, патрубками, | | | | | | | |фланцами) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Приборы, устройства и |9031 80 | |шт |10000 | | | |машины, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Угольные щетки, |8545 20 0000| |шт |20000 | | | |применяемые в | | | | | | | |электротехнике | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Компрессоры объемные | | | | | | | |возвратно-поступательные | | | | | | | |с избыточным рабочим | | | | | | | |давлением не более 15 | | | | | | | |бар, производительностью:| | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |не более 60 м.куб/час |8414 80 3100| |шт |150 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |более 60 м.куб/час |8414 80 3900| |шт |150 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Части железнодорожных |8607 | |шт |7800 | | | |или моторных вагонов | | | | | | | |трамвая или подвижного | | | | | | | |состава | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Прокат плоский из железа |7209 | |кг |400000 | | | |или нелегированной стали | | | | | | | |шириной 600 мм или | | | | | | | |более, холоднокатаный, | | | | | | | |неплакированный, без | | | | | | | |гальванического или | | | | | | | |другого покрытия | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Проволока алюминиевая: |7605 11 0000| |кг |5000000 | | | |из алюминия | | | | | | | |нелегированного с | | | | | | | |максимальным размером | | | | | | | |поперечного сечения | | | | | | | |более 7 мм | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Алюминий |7601 10 0000| |кг |5000000 | | | |необработанный: | | | | | | | |нелегированный | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Прутки и профили медные |7407 10 0000| |кг |5000000 | | | |из рафинированной меди | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |Предприятие "Завод |ООО НПФ |Провода и кабели с |8544 59 8000| |м |8400000 | |"Электрокабель" ПК"|"Укрпромвнедрение" |изолированными | | | | | |г. Кольчугино, |г. Киев |проводниками на | | | | | |Владимирская обл. | |напряжение более 80 В, но| | | | | | | |менее 1000 В | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Провода и кабели с |8544 60 1000|85446010 |м |2300000 | | | |медными проводниками на | | | | | | | |напряжение более 1000 В | | | | | | | |прочие (медные | | | | | | | |проводники) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Провода и кабели с |8544 60 1000|85446010 |кг |72000 | | | |медными проводниками на | | | | | | | |напряжение более 1000 В | | | | | | | |прочие (медные | | | | | | | |проводники) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Скрученная проволока, |7413 00 9100| |кг |72000 | | | |тросы, плетеные шнуры и | | | | | | | |аналогичные изделия из | | | | | | | |меди без электрической | | | | | | | |изоляции: из | | | | | | | |рафинированной меди | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Электроизолит"|ООО "ПРОТЕХ" г. Киев |Арматура изолирующая |8547 | |кг |850000 | |г. Хотьково, | |для электрических машин, | | | | | |Московская обл. | |устройств или | | | | | | | |оборудования, | | | | | | | |изготовленная полностью | | | | | | | |из изоляционных | | | | | | | |материалов | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Арматура изолирующая |8547 | |кв.м |200000 | | | |для электрических машин, | | | | | | | |устройств или | | | | | | | |оборудования, | | | | | | | |изготовленная полностью | | | | | | | |из изоляционных | | | | | | | |материалов | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Краски и лаки на основе |3209 90 0000| |кг |825000 | | | |химически | | | | | | | |модифицированных | | | | | | | |природных полимеров, | | | | | | | |диспергированные или | | | | | | | |растворенные в водной | | | | | | | |среде, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Подшипники шариковые |8482 | |шт |30000 | | | |или роликовые | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Крафт-бумага и крафт- |4804 | |кг |1700000 | | | |картон немелованные в | | | | | | | |рулонах или листах, кроме| | | | | | | |указанных в товарной | | | | | | | |позиции 4802 или 4803 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО |Краски и лаки на основе |3208 90 9900| |кг |100000 | | |"Запорожтрансформатор" |химически | | | | | | |г. Запорожье |модифицированных | | | | | | | |природных полимеров | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Электроизолит"|ОАО |Текстильные материалы, |5903 90 1000| |кв.м |10000 | |г. Хотьково, |"Запорожтрансформатор" |прочие, пропитанные | | | | | |Московская обл. |г. Запорожье | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Загорский | |Краски и лаки на основе |3208 90 9900| |кг |5000 | |лакокрасочный | |химически | | | | | |завод" г. Сергиев | |модифицированных | | | | | |Посад, Московская | |природных полимеров | | | | | |обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Серпуховская | |Крафт-бумага и крафт- |4804 | |кг |540000 | |бумажная фабрика" | |картон немелованные в | | | | | |г. Серпухов, | |рулонах или листах, кроме| | | | | |Московская обл. | |указанных в товарной | | | | | | | |позиции 4802 или 4803 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО(р) "Народное | |Крафт-бумага и крафт- |4804 | |кг |80000 | |предприятие | |картон немелованные в | | | | | |"Марийский ЦБК" | |рулонах или листах, кроме| | | | | |г. Волжск, | |указанных в товарной | | | | | |Республика Марий | |позиции 4802 или 4803 | | | | | |Эл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Эликон" | |Крафт-бумага и крафт- |4804 | |кг |130000 | |г. Мурыгино, | |картон немелованные в | | | | | |Кировская обл. | |рулонах или листах, кроме| | | | | | | |указанных в товарной | | | | | | | |позиции 4802 или 4803 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО (р) "НП | |Провода и кабели с |8544 59 1000| |м |640000 | |"Подольскабель" | |изолированными | | | | | |г. Подольск, | |проводниками диаметром | | | | | |Московская обл. | |более 0,51 мм | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Карболит" | |Феноло - альдегидные |3909 40 0000| |кг |8000 | |г. Орехово-Зуево, | |смолы | | | | | |Московская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Ярославрезино-| |Изделия из |4016 | |шт |150 | |техника" | |вулканизованной резины, | | | | | |г. Ярославль | |кроме твердой резины, | | | | | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Спецэлектрод",| |Сварочные электроды с |8311 10 1000| |кг |10000 | |г. Москва | |сердечником из черных | | | | | | | |металлов и покрытием из | | | | | | | |тугоплавкого материала | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Химический | |Диоксид кремния |2811 22 0000| |кг |30000 | |завод им. Карпова" | | | | | | | |г. Менделеевск, | | | | | | | |Республика | | | | | | | |Татарстан | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |АООТ "Уральский | |Пластины из |4008 | |кг |26000 | |завод РТИ" | |вулканизованной резины, | | | | | |г. Екатеринбург | |кроме твердой резины | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Агрегат - | |Насосы центробежные |8413 70 6100| |шт |140 | |Привод" г. Москва | |прочие, моноблочные | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Такат" | |Приборы, устройства и |9031 80 9900| |шт |40 | |г. Краснодар | |машины прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Электроизолит |ОАО |Изоляторы электрические |8546 | |шт |20 | |Бушинг" |"Запорожтрансформатор" |из любых материалов | | | | | |г. Хотьково, |г. Запорожье | | | | | | |Московская область | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Росскат", | |Проволока медная из |7408 11 0000| |кг |2600000 | |г. Нефтегорск, | |рафинированной меди с | | | | | |Самарская обл. | |максимальным размером | | | | | | | |поперечного сечения | | | | | | | |более 6 мм | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Элкат" | |Проволока медная из |7408 11 0000| |кг |2500000 | |г. Москва | |рафинированной меди с | | | | | | | |максимальным размером | | | | | | | |поперечного сечения | | | | | | | |более 6 мм | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Новолипецкий | |Прокат плоский из прочих |7225 11 0000| |кг |7000000 | |металлургический | |легированных сталей, | | | | | |комбинат" | |шириной 600 мм или | | | | | |г. Липецк | |более: из стали | | | | | | | |кремнистой | | | | | | | |электротехнической: | | | | | | | |текстурованной с | | | | | | | |ориентированным зерном | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Верх-Исетский | |Прокат плоский из прочих |7225 11 0000| |кг |3000000 | |металлургический | |легированных сталей, | | | | | |завод "ВИЗ-СТАЛЬ" | |шириной 600 мм или | | | | | |г. Екатеринбург | |более: из стали | | | | | | | |кремнистой | | | | | | | |электротехнической: | | | | | | | |текстурованной с | | | | | | | |ориентированным зерном | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Каменск- | |Листы алюминиевые |7606119100 | |кг |45000 | |Уральский | |толщиной более 0,2 мм, | | | | | |металлургический | |но менее 3 мм, прочие | | | | | |завод" г. Каменск- | | | | | | | |Уральский, | | | | | | | |Свердловская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Трубы и трубки |7608 | |кг |30000 | | | |алюминиевые | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Московский | |Прокат плоский из |7220 | |кг |3000 | |металлургический | |коррозионностойкой стали,| | | | | |завод "Серп и | |шириной менее 600 мм. | | | | | |Молот" г. Москва | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО (р) "НП | |Изделия литые прочие из |7325 | |кг |8000 | |"Старооскольский | |черных металлов | | | | | |механический завод"| | | | | | | |г. Старый Оскол, | | | | | | | |Белгородская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Альянс - | |Изоляторы электрические |8546 20 9900|85462099 |шт |1000 | |Торговый дом" | |керамические, прочие | | | | | |г. Санкт-Петербург | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Новолипецкий |Днепропетровское |Прокат плоский из прочих |7225 | |кг |100000 | |металлургический |научно-производственное |легированных сталей, | | | | | |комбинат" |объединение |шириной 600 мм или более | | | | | |г. Липецк |электровозостроения | | | | | | | |(НПО "ДЭВЗ"), | | | | | | | |г. Днепропетровск | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |АООТ "Ижсталь" | |Лента из никелевых |7506 20 0000| |т |14 | |г. Ижевск, | |сплавов | | | | | |Удмуртская | | | | | | | |Республика | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Электроизолит"|Днепрпетровское |Арматура изолирующая |8547 | |кг |3000 | |г. Хотьково, |научно-производственное |для электрических машин, | | | | | |Московская обл. |объединение |устройств или | | | | | | |электровозостроения (НПО|оборудования, | | | | | | |"ДЭВЗ"), |изготовленная полностью | | | | | | |г. Днепропетровск |из изоляционных | | | | | | | |материалов | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Арматура изолирующая |8547 | |кв.м |2000 | | | |для электрических машин, | | | | | | | |устройств или | | | | | | | |оборудования, | | | | | | | |изготовленная полностью | | | | | | | |из изоляционных | | | | | | | |материалов | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Слюда обработанная и |6814 | |кг |10000 | | | |изделия из нее, включая | | | | | | | |агломерированную и | | | | | | | |регенерированную слюду, | | | | | | | |на бумажной, картонной | | | | | | | |или другой основе или без| | | | | | | |нее | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Холдинговая | |Слюда обработанная и |6814 | |кг |10000 | |компания "Элинар", | |изделия из нее, включая | | | | | |п. Атепцево, | |агломерированную и | | | | | |Московская обл. | |регенерированную слюду, | | | | | | | |на бумажной, картонной | | | | | | | |или другой основе или без| | | | | | | |нее | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Арматура изолирующая |8547 | |кг |3000 | | | |для электрических машин, | | | | | | | |устройств или | | | | | | | |оборудования, | | | | | | | |изготовленная полностью | | | | | | | |из изоляционных | | | | | | | |материалов | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Арматура изолирующая |8547 | |кв.м |2000 | | | |для электрических машин, | | | | | | | |устройств или | | | | | | | |оборудования, | | | | | | | |изготовленная полностью | | | | | | | |из изоляционных | | | | | | | |материалов | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Мосстройпласт-| |Плиты, листы, пленки из |3921 90 4300| |кв.м |2000 | |масс" г. Мытищи, | |пластмасс, прочие | | | | | |Московская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Карболит" | |Готовые связующие |3824 10 0000| |кг |8800 | |г. Орехово-Зуево, | |вещества для | | | | | |Московская обл. | |производства литейных | | | | | | | |форм или литейных | | | | | | | |стержней | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Жилевский | |Силиконы в первичных |3910 00 0000|39100000 |кг |10000 | |завод пластмасс" | |формах | | | | | |с. Ситне-Щелканово,| | | | | | | |Московская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Уралцветмет- |Днепрпетровское |Прутки и профили медные |7407 10 0000| |кг |5000 | |обработка" |научно-производственное |из рафинированной меди | | | | | |г. Каменск- |объединение | | | | | | |Уральский, |электровозостроения | | | | | | |Свердловская обл. |(НПО "ДЭВЗ"), | | | | | | | |г. Днепропетровск | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Москабельмет" | |Прутки и профили медные |7407 10 0000| |кг |5000 | |г. Москва | |из рафинированной меди | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Кросна-Мотор" | |Двигатели постоянного |8501 32 9100| |шт |80 | |г. Москва | |тока прочие: мощностью | | | | | | | |более 750 Вт, но не более| | | | | | | |7,5 кВт | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Нововятский | |Выключатели |8536 20 9000| |шт |80 | |механический завод"| |автоматические на силу | | | | | |г. Киров | |тока более 63 А | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Владимирский | |Двигатели переменного |8501 52 9900| |шт |24 | |электромоторный | |тока многофазные прочие, | | | | | |завод" г. Владимир | |в том числе: мощностью | | | | | | | |более 37 кВт, но не более| | | | | | | |75 кВт | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |АООТ "Свердловский | |Трансформаторы |8504 33 9000| |шт |25 | |завод | |мощностью более 16 кВА, | | | | | |трансформаторов | |но не более 500 кВА, | | | | | |тока" | |прочие | | | | | |г. Екатеринбург | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Пермснабсбыт- | |Изоляторы электрические |8546 20 1000| |шт |2500 | |изолятор" г. Пермь | |керамические без | | | | | | | |металлических деталей | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Электро- | |Выключатели |8536 20 1000| |шт |800 | |аппарат" г. Курск | |автоматические на силу | | | | | | | |тока не более 63 А | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Чебоксарский | |Реле, прочие |8536 49 0000| |шт |200 | |электро-аппаратный | | | | | | | |завод" г. Чебоксары| | | | | | | |Чувашская | | | | | | | |Республика | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "НЭВЗ" | |Выключатели |8535 21 0000| |шт |40 | |г. Новочеркасск, | |автоматические на | | | | | |Ростовская обл. | |напряжение менее 72,5 кВ | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Аппаратура электрическая |8535 90 0000| |шт |40 | | | |для подсоединения к | | | | | | | |электрическим цепям, | | | | | | | |прочая | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Выключатели |8536 20 9000| |шт |40 | | | |автоматические на силу | | | | | | | |тока более 63 А | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Реле, прочие |8536 49 0000| |шт |560 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Патроны для ламп, прочие |8536 61 9000| |шт |1000 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Бежецкий |Днепропетровское |Части железнодорожных |8607 | |шт |40 | |сталелитейный |научно-производственное |локомотивов или | | | | | |завод" г. Брянск |объединение |моторных вагонов трамвая | | | | | | |электровозостроения |или подвижного состава | | | | | | |(НПО "ДЭВЗ"), | | | | | | | |г. Днепропетровск | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Ритм" г. Тверь| |Части железнодорожных |8607 | |шт |720 | | | |локомотивов или | | | | | | | |моторных вагонов трамвая | | | | | | | |или подвижного состава | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО МТЗ ТРАНСМАШ | |Части железнодорожных |8607 | |шт |200 | |г. Москва | |локомотивов или | | | | | | | |моторных вагонов трамвая | | | | | | | |или подвижного состава | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |Предприятие "Завод | |Проводники |8544 59 8000| |м |40000 | |"Электрокабель "ПК"| |электрические на | | | | | |г. Кольчугино, | |напряжение более 80 В, но| | | | | |Владимирская обл. | |менее 1000 В | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Проводники |8544 60 1000|85446010 |м |30000 | | | |электрические на | | | | | | | |напряжение более 1000 В | | | | | | | |прочие, с медными | | | | | | | |проводниками | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Концерн |ООО "Экспресс-Сервис" |Части железнодорожных |8607 | |шт |1000 | |"ВАГОНСИСТЕМ" |г. Днепропетровск |локомотивов или | | | | | |г. Тверь | |моторных вагонов трамвая | | | | | | | |или подвижного состава | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Машины и механические |8479 89 9800|8479899890 |шт |150 | | | |устройства, имеющие | | | | | | | |индивидуальные функции, | | | | | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Валы трансмиссионные, |8483 | |шт |50 | | | |шестерни и зубчатые | | | | | | | |передачи | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Установки для |8415 81 9090| |шт |50 | | | |кондиционирования | | | | | | | |воздуха, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Пульты, панели, консоли, |8537 20 9100| |шт |50 | | | |столы, распределительные | | | | | | | |щиты и основания для | | | | | | | |электрической аппаратуры | | | | | | | |на напряжение более 1000 | | | | | | | |В, но не более 72,5 кВ | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Выключатели |8535 21 0000| |шт |200 | | | |автоматические на | | | | | | | |напряжение менее 72,5 кВ | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Реле на напряжение не |8536 41 | |шт |300 | | | |более 60 В | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Концерн | |Электрические |8516 80 | |шт |8000 | |"Термаль" г. Нижний| |сопротивления | | | | | |Новгород | |нагревательные | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Желэкспо" | |Электрические |8516 | |шт |750 | |г. Москва | |водонагреватели | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "ПИК Энергия", |ООО "Экспресс-Сервис" |Аккумуляторы |8507 30 9100| |шт |400 | |г. Пятигорск, |г. Днепропетровск |электрические кадмий- | | | | | |Ставропольский край| |никелевые, герметичные | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Пассажирские | |Валы трансмиссионные, |8483 | |шт |360 | |вагоны", г. Тверь | |шестерни и зубчатые | | | | | | | |передачи | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Жилевский | |Пероксиды спиртов, |2909 60 0000| |кг |30000 | |завод пластмасс", | |простых эфиров и кетонов | | | | | |с. Ситне-Щелканово,| |и их галогенированные, | | | | | |Московская обл. | |сульфированные, | | | | | | | |нитрованные или | | | | | | | |нитрозированные | | | | | | | |производные | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Полиэфиры сложные |3907 99 | |кг |1000000 | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Искож-Снаб- | |Плиты, листы, пленки, |3920 43 9100|3920429100 |кв.м |60000 | |Сбыт" г. Тверь | |фольга и полосы прочие | | | | | | | |из полимеров | | | | | | | |винилхлорида, гибкие, | | | | | | | |пластифицированные, | | | | | | | |толщиной не более 1 мм | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Никофлекс", | |Фанера клееная, панели |4412 | |куб.м |900 | |г. Нижний Ломов, | |фанерованные и | | | | | |Пензенская обл. | |аналогичные материалы | | | | | | | |из слоистой древесины | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Новолипецкий |ОАО "Укрэлектроаппарат",|Прокат плоский из прочих |7225 11 0000| |кг |3000000 | |металлургический |г. Хмельницкий |легированных сталей, | | | | | |комбинат", | |шириной 600 мм или | | | | | |г. Липецк | |более: из стали | | | | | | | |кремнистой | | | | | | | |электротехнической: | | | | | | | |текстурованной с | | | | | | | |ориентированным зерном | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |АОЗТ "Контактор", | |Выключатели |8536 20 9000| |шт |1280 | |г. Ульяновск | |автоматические на силу | | | | | | | |тока более 63 А | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Выключатели |8536 20 1000| |шт |600 | | | |автоматические на силу | | | | | | | |тока не более 63 А | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Серпуховская | |Крафт-бумага и крафт- |4804 | |кг |70000 | |бумажная фабрика", | |картон немелованные в | | | | | |г. Серпухов, | |рулонах или листах, кроме| | | | | |Московская обл. | |указанных в товарной | | | | | | | |позиции 4802 или 4803 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО(р) "Народное | |Крафт-бумага и крафт- |4804 | |кг |80000 | |предприятие | |картон немелованные в | | | | | |"Марийский ЦБК", | |рулонах или листах, кроме| | | | | |г. Волжск, | |указанных в товарной | | | | | |Республика Марий | |позиции 4802 или 4803 | | | | | |Эл | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО |ООО "Астория", г. Орехов|Части машин или |8433900000 | |шт |5000 | |"Краснодарсельмаш",|Запорожская обл. |механизмов для уборки | | | | | |г. Краснодар | |или обмолота | | | | | | | |сельскохозяйственных | | | | | | | |культур | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, |ОАО "АЗОВ", г. Мариуполь|Части железнодорожных |8607 | |шт |5000 | |г. Москва | |локомотивов или | | | | | | | |моторных вагонов трамвая | | | | | | | |или подвижного состава | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Днепровагонмаш" |Части железнодорожных |8607 | |шт |600 | | |г. Днепродзержинск |локомотивов или | | | | | | | |моторных вагонов трамвая | | | | | | | |или подвижного состава | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |Киевский государственный|Генераторы постоянного |8501 32 9100| |шт |150 | | |завод "Авиант" г. Киев |тока мощностью более | | | | | | | |750 Вт, но не более 7,5 | | | | | | | |кВт | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |Днепропетровское |Изделия из |4016 | |шт |1000 | | |научно-производственное |вулканизованной резины, | | | | | | |объединение |кроме твердой резины, | | | | | | |электровозостроения |прочие | | | | | | |(НПО "ДЭВЗ"), | | | | | | | |г. Днепропетровск | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Клапаны регулирующие |8481 20 9000| |шт |64 | | | |для пневматических | | | | | | | |силовых трансмиссий | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Пневматические тормоза и |8607 21 9000| |шт |160 | | | |их части, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Клапаны редукционные |8481 10 0500|8481101100 |шт |48 | | | |для регулирования | | | | | | | |давления, объединенные с | | | | | | | |фильтрами или | | | | | | | |смазочными устройствами | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Приборы для измерения |9026 20 9000| |шт |16 | | | |или контроля давления, | | | | | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Трубы, трубки и шланги из|4009 42 9000|4009509000 |шт |5000 | | | |вулканизованной резины, | | | | | | | |кроме твердой резины, с | | | | | | | |фитингами, прочие | | | | | | | |армированные или | | | | | | | |комбинированные иными | | | | | | | |способами с прочими | | | | | | | |материалами | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО | |Пневматические тормоза и |8607 21 9000| |шт |1000 | |"Транспневматика", | |их части, прочие | | | | | |г. Первомайск, | | | | | | | |Нижегородская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО |Днепропетровское |Части железнодорожных |8607 99 9000| |шт |100 | |"Транспневматика", |научно-производственное |локомотивов или | | | | | |г. Первомайск, |объединение |моторных вагонов трамвая | | | | | |Нижегородская обл. |электровозостроения |или подвижного состава, | | | | | | |(НПО "ДЭВЗ"), |прочие | | | | | | |г. Днепропетровск | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Части железнодорожных |8607 91 9900| |шт |100 | | | |локомотивов или | | | | | | | |моторных вагонов трамвая | | | | | | | |или подвижного состава, | | | | | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Части воздушных |8414 90 9000| |шт |100 | | | |компрессоров, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Оборудование для |8421 39 3000| |шт |100 | | | |фильтрования или | | | | | | | |очистки воздуха | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Трубы, трубки и шланги из|4009 42 9000|4009509000 |шт |1000 | | | |вулканизованной резины, | | | | | | | |кроме твердой резины, с | | | | | | | |фитингами, прочие | | | | | | | |армированные или | | | | | | | |комбинированные иными | | | | | | | |способами с прочими | | | | | | | |материалами | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Трубки из полимеров |3917 21 9900|39172199 |шт |100 | | | |этилена, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, |ОАО "Стахановский |Пневматические тормоза и |8607 21 9000| |шт |1500 | |г. Москва |вагоностроительный |их части, прочие | | | | | | |завод", г. Стаханов, | | | | | | | |Луганская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Алтайский | |Части железнодорожных |8607 | |шт |1000 | |завод агрегатов", | |локомотивов или | | | | | |г. Барнаул | |моторных вагонов трамвая | | | | | | | |или подвижного состава | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "АЗОВ", г. Мариуполь|Части железнодорожных |8607 | |шт |1000 | | |Донецкая обл. |локомотивов или | | | | | | | |моторных вагонов трамвая | | | | | | | |или подвижного состава | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "ОЗОН" |ОАО "Электромотор", |Провода обмоточные |8544111000 | |т |150 | |г. Юбилейный, |г. Полтава |медные лакированные или | | | | | |Московская обл. | |эмалированные | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Арматура изолирующая |8547900000 | |т |10 | | | |для электрических машин, | | | | | | | |устройств или | | | | | | | |оборудования, | | | | | | | |изготовленная полностью | | | | | | | |из изоляционных | | | | | | | |материалов, прочая | | | | | | | |(синтофлекс) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Арматура изолирующая из |8547109000 | |т |10 | | | |керамики, прочая (лента | | | | | | | |изолирующая) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Листы или рулоны из |6812700000 | |т |5 | | | |прессованного асбеста | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "ОЗОН" |ОАО "Электромотор", |Плиты, листы, пленка из |3920629000 | |т |5 | |г. Юбилейный, |г. Полтава |полиэтилентерефталата | | | | | |Московская обл. | |толщиной более 0,35 мм | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Трубки армированные или |4009310000 |4009300000 |км |40 | | | |комбинированные иным | | | | | | | |способом только с | | | | | | | |текстильными | | | | | | | |материалами, без | | | | | | | |фитингов | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Прокат плоский из прочих |7226 | |т |1900 | | | |легированных сталей | | | | | | | |шириной менее 600 мм | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ДП "УМТСиС" ОАО |Провода обмоточные |8544111000 | |т |70 | | |"Южэлектромаш", г. Новая|медные лакированные или | | | | | | |Каховка |эмалированные | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Арматура изолирующая из |8547109000 | |т |6 | | | |керамики, прочая (лента | | | | | | | |изолирующая) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Арматура изолирующая, |8547900000 | |т |2 | | | |прочая (синтофлекс) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Листы из прочих пластмасс|3921190000 |392119 |т |2 | | | |(стеклотекстолит) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Краски и лаки на основе |320890 | |т |4 | | | |синтетических полимеров, | | | | | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Первомайский |Провода обмоточные |8544119000 |85441190 |т |190 | | |электромеханический |медные, прочие | | | | | | |завод им. К.Маркса" | | | | | | | |г. Первомайск, | | | | | | | |Луганская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Днепропетровский |Провода обмоточные |8544111000 | |т |60 | | |электромеханический |медные лакированные или | | | | | | |завод", |эмалированные | | | | | | |г. Днепропетровск | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Прокат плоский шириной |7226199000 | |т |600 | | | |не более 500 мм | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Харьковский |Провода обмоточные |8544111000 | |т |50 | | |электротехнический завод|медные лакированные или | | | | | | |"Укрэлектромаш", |эмалированные | | | | | | |г. Харьков | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Арматура изолирующая, |8547900000 | |т |5 | | | |прочая | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Прокат плоский из прочих |7226 | |т |900 | | | |легированных сталей | | | | | | | |шириной менее 600 мм | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |Харьковский |Провода обмоточные |8544111000 | |т |30 | | |электромеханический |медные лакированные или | | | | | | |завод, г. Харьков |эмалированные | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "ОЗОН" |Харьковский |Арматура изолирующая |8547900000 | |т |10 | |г. Юбилейный, |электромеханический |прочая (синтофлекс) | | | | | |Московская обл. |завод, г. Харьков | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Прокат плоский из прочих |7226 | |т |900 | | | |легированных сталей | | | | | | | |шириной менее 600 мм | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Уманский завод |Аппаратура электрическая |из 8536 | |тыс.шт |75 | | |"МЕГОМЕТР", г. Умань, |для коммутации или | | | | | | |Черкасская обл. |защиты электрических | | | | | | | |цепей или для | | | | | | | |подсоединений к | | | | | | | |электрическим цепям или | | | | | | | |в электрических цепях на | | | | | | | |напряжение не более 1000 | | | | | | | |В | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Конденсаторы переменной |8532300000 | |тыс.шт |99 | | | |емкости или подстроечные | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Магниты, прочие |8505199000 | |тыс.шт |30 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Транзисторы, кроме |8541290000 |854129 |тыс.шт |86 | | | |фототранзисторов, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Полимеры стирола в |3903900000 |390390 |т |36 | | | |первичных формах, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Феноло-альдегидные смолы |3909400000 | |т |12 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Плиты, листы, пленка, |3921190000 |392119 |т |7 | | | |полосы или ленты прочих | | | | | | | |пластмасс | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Прокат плоский из прочих |7226 | |т |65 | | | |легированных сталей | | | | | | | |шириной менее 600 мм | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Теапром", г. Умань,|Выключатели |8536201000 | |тыс.шт |42 | | |Черкасская обл. |автоматические на силу | | | | | | | |тока не более 63 А | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО |Крафт-картон |4804519000 | |т |120 | | |"Запорожтрансформатор", |небеленный, прочий | | | | | | |г. Запорожье | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Изоляторы электрические |8546209100 | |т |60 | | | |керамические с деталями | | | | | | | |из металла для воздушных | | | | | | | |линий электропередачи | | | | | | | |или контактных сетей | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Полтавский |Двигатели, для колесных |8408203100 | |шт |36 | | |турбомеханический завод"|сельскохозяйственных или | | | | | | |г. Полтава |лесохозяйственных | | | | | | | |тракторов, мощностью не | | | | | | | |более 50 кВт | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "ОЗОН" |ОАО "Полтавкий |Аккумуляторы |8507108900 | |тыс.шт |3 | |г. Юбилейный, |турбомеханический завод"|электрические свинцовые, | | | | | |Московская обл. |г. Полтава |используемые для запуска | | | | | | | |поршневых двигателей | | | | | | | |массой более 5 кг, прочие| | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |Казенный завод |Сульфаты натрия, прочие |2833190000 | |т |130 | | |порошковой металлургии, | | | | | | | |г. Бровары, | | | | | | | |Киевская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Каучук регенерированный |4003000000 | |т |10 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Феноло-альдегидные смолы |3909400000 | |т |30 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Лаки на основе химически |3209900000 | |т |211 | | | |модифицированных | | | | | | | |природных полимеров, | | | | | | | |диспергированные или | | | | | | | |растворенные в водной | | | | | | | |среде, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Карбонат магния |2519100000 | |т |350 | | | |природный (магнезит) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Фольга оловянная |8005000000 |8005001000 |т |30 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Порошки и чешуйки медные |7406200000 | |т |250 | | | |слоистой структуры | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Прокат плоский из железа |7211192000 | |т |120 | | | |или нелегированной стали | | | | | | | |без дальнейшей обработки,| | | | | | | |кроме горячей прокатки | | | | | | | |шириной более 500 мм | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |АО "Азовкабель" |Полиэтилен, прочий |3901109000 | |т |2900 | | |г. Бердянск | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Поливинилхлорид |3904220000 | |т |2000 | | | |пластифицированный | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Крафт- бумага, прочая |4808300000 | |т |400 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "ЭЛКАТ", |ЗАО "Завод "Южкабель", |Проволока медная |7408110000 | |т |1240 | |г. Москва |г. Харьков | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "РОССКАТ", | |Проволока медная |7408110000 | |т |720 | |г. Нефтегорск, | | | | | | | |Самарская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО |ООО "Астория", г. Орехов|Цепи и их части, из |7315 | |м |800000 | |"Краснодарсельмаш",|Запорожская обл. |черных металлов | | | | | |г. Краснодар | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Белэнергомаш",|ООО "Инженерный центр |Трубы, трубки и профили |из 7304 | |т |1500 | |г. Белгород |"Энергомаш", г. Харьков |полые, бесшовные, из | | | | | | | |черных металлов (кроме | | | | | | | |чугунного литья) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Фитинги для труб или |из 7307 | |т |3000 | | | |трубок (например, | | | | | | | |соединения, колена, | | | | | | | |сгоны), из черных | | | | | | | |металлов | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Белэнергомаш",|ООО "Инженерный центр |Котлы паровые или другие |из 8402 | |шт |30 | |г. Белгород |"Энергомаш", г. Харьков |паропроизводящие котлы | | | | | | | |(кроме водяных котлов | | | | | | | |центрального отопления, | | | | | | | |способных также | | | | | | | |производить пар низкого | | | | | | | |давления); водяные котлы | | | | | | | |с пароперегревателем | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Нижнеднепровский |Полуфабрикаты из прочих |из 7224 | |т |1500 | | |трубопрокатный завод" |легированных сталей, | | | | | | |г. Днепропетровск |прочие, кованные, | | | | | | | |круглого поперечного | | | | | | | |сечения, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Белэнергомаш",|ООО "Крымский содовый |Вспомогательное |из 8404 | |т |15,6 | |г. Белгород |завод", |оборудование для | | | | | | |г. Красноперекопьевск, |использования с котлами | | | | | | |Республика Крым |товарной позиции 8402 | | | | | | | |или 8403 (например, | | | | | | | |экономайзеры, | | | | | | | |перегреватели, | | | | | | | |сажеудалители, газовые | | | | | | | |рекуператоры), | | | | | | | |конденсаторы для | | | | | | | |пароводяных или других | | | | | | | |паровых силовых установок| | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Мценский завод|ОАО "Киевский завод |Гидравлические системы |841221910 |8412219100 |шт |90 | |"Коммаш", г. Мценск|"Коммаш", г. Киев | | | | | | |Орловская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Клапаны регулирующие |8481201000 | |шт |25 | | | |для маслогидравлических | | | | | | | |силовых трансмилий | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО |ЗАО "АвтоЗАЗ-ДЭУ", |Прочие зажигалки |9613800000 | |шт |20000 | |"Старооскольский |г. Запорожье |(прикуриватель) | | | | | |завод | | | | | | | |автотракторного | | | | | | | |электрооборудова- | | | | | | | |ния", г. Старый | | | | | | | |Оскол, Белгородская| | | | | | | |обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО | |Реле на напряжение не |853641 | |шт |20000 | |"Автоэлектроника", | |более 60 В | | | | | |г. Калуга | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Спидометры и тахометры, |9029909000 | |шт |20000 | | | |части и принадлежности, | | | | | | | |прочие (датчик скорости) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Мика-Мотор", | |Приборы и аппаратура для |9032899000 | |шт |3330 | |г. Димитровград, | |автоматического | | | | | |Ульяновская обл. | |регулирования или | | | | | | | |управления, прочие | | | | | | | |(контролер) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Мика-Мотор", |ЗАО "АвтоЗАЗ-ДЭУ", |Приборы или аппаратура |9026209000 | |шт |3330 | |г. Димитровград, |г. Запорожье |для измерения или | | | | | |Ульяновская обл. | |контроля давления, | | | | | | | |прочие (датчик | | | | | | | |совмещенный) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Приборы, устройства и |9031803900 |9031318039 |шт |3330 | | | |машины, прочие (датчик | | | | | | | |детонации) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Приборы, устройства и |9031809900 | |шт |3330 | | | |машины, прочие | | | | | | | |(индуктивный датчик) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Автоэлектро- | |Кнопочные переключатели |8536501100 | |тыс.шт |180 | |арматура", г. Псков| | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Лысковский | |Кнопочные переключатели |8536501100 | |тыс.шт |80 | |электротехнический | | | | | | | |завод", г. Лысково,| | | | | | | |Нижегородская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО | |Ариометры и аналогичные |9025199900 |90251999 |тыс.шт |26,7 | |"Автоприборсбыт", | |приборы, действующие при | | | | | |г. Калуга | |погружении в жидкость, | | | | | | | |прочие (датчики) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Реле на напряжение не |8536419000 | |тыс.шт |20 | | | |более 60 В, на силу тока | | | | | | | |более 2 А | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Калужский | |Двигатели постоянного |8501319000 | |тыс.шт |20 | |завод | |тока мощностью не более | | | | | |автоэлектроники", | |750 Вт, прочие | | | | | |г. Калуга | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "КАМАЗ", |ДП ЗАО "ОдАЗ", г. Одесса|Тракторы колесные для |8701201019 |870120 |шт |120 | |г. Набережные | |полуприцепов, седельные | | | | | |Челны, Республика | |тягачи, прочие | | | | | |Татарстан | |(машинокомплекты | | | | | | | |автомобиля "КАМАЗ") | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Моторные транспортные |8704229109 |8704229100 |шт |30 | | | |средства для перевозки | | | | | | | |грузов автомобили | | | | | | | |грузовые с полной массой | | | | | | | |автомобиля более 5 т, но | | | | | | | |не более 20 т, прочие | | | | | | | |(машинокомплекты | | | | | | | |автомобиля "КАМАЗ") | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Моторные транспортные |8704239109 |8704239100 |шт |50 | | | |средства для перевозки | | | | | | | |грузов автомобили | | | | | | | |грузовые с полной массой | | | | | | | |автомобиля более 20 т, | | | | | | | |прочие (машинокомплекты | | | | | | | |автомобиля "КАМАЗ") | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "ТД |ООО "Астория", г. Орехов|Цепи и их части, из |7315 | |м |40000 | |"Краснодарсельмаш- |Запорожская обл. |черных металлов | | | | | |Инвест", | | | | | | | |г. Краснодар | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Части машин или |8433900000 | |шт |2000 | | | |механизмов для уборки | | | | | | | |или обмолота | | | | | | | |сельскохозяйственных | | | | | | | |культур | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Авто-Шанс", |АО "5-й КАРЗ", г. Киев |Двигатели с возвратно- |8407341000 | |тыс.шт |10 | |г. Ижевск, | |поступательным | | | | | |Удмуртская | |движением поршня, с | | | | | |Республика | |рабочим объемом двигателя| | | | | | | |более 1000 куб.см для | | | | | | | |промышленной сборки | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Кузова автомобильные |8707101000 | |тыс.шт |5 | | | |для промышленной сборки | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Кузова для моторных |8707901000 | |тыс.шт |5 | | | |транспортных средств | | | | | | | |товарных позиций 8701- | | | | | | | |8705, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Части, и принадлежности |870899 | |тыс.шт |40 | | | |автомобилей, прочие, для | | | | | | | |промышленной сборки | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Изделия прочие из черных |7326199000 | |тыс.шт |25 | | | |металлов, кованые или | | | | | | | |штампованные, но без | | | | | | | |дальнейшей обработки, | | | | | | | |прочие (стальные) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Изделия из черных |7326909700 | |тыс.шт |20 | | | |металлов, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Коробки передач, для |8708401000 | |тыс.шт |20 | | | |промышленной сборки | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Мосты неведущие и их |8708601000 |8708601090 |тыс.шт |25 | | | |части для промышленной | | | | | | | |сборки | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Колеса ходовые, их части |8708701000 |8708701090 |тыс.шт |100 | | | |и принадлежности для | | | | | | | |промышленной сборки | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Амортизаторы подвески |870880100 |8708801000 |тыс.шт |60 | | | |для промышленной сборки | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Глушители и выхлопные |8708921000 | |тыс.шт |90 | | | |трубы для промышленной | | | | | | | |сборки | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Стартеры, прочие |8511409000 | |тыс.шт |15 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Валы трансмиссионные, |8483108000 | |тыс.шт |10 | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Мосты ведущие для |8708501000 | |тыс.шт |15 | | | |промышленной сборки | | | | | | | |транспортных средств | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Тормоза, тормоза с |8708311000 | |тыс.шт |75 | | | |сервоусилителем и их | | | | | | | |части для промышленной | | | | | | | |сборки автомобилей | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Тормоза, тормоза с |8708391000 | |тыс.шт |75 | | | |сервоусилителем и их | | | | | | | |части для промышленной | | | | | | | |сборки автомобилей, | | | | | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Авто-Шанс", |АО "5-й КАРЗ", г. Киев |Пластинчатые рессоры и |7320101100 | |тыс.шт |20 | |г. Ижевск, | |листы для них | | | | | |Удмуртская | | | | | | | |Республика | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Рулевые колонки и прочие |8708941000 | |тыс.шт |40 | | | |для промышленной сборки | | | | | | | |автомобилей | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО ТД "Самарский |ОАО "РЗВА", г. Ровно |Трансформаторы тока |8504313900 | |шт |900 | |трансформатор", | |измерительные, прочие | | | | | |г. Самара | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Трансформаторы для |8504313100 | |шт |40 | | | |измерения напряжения | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "ЧЭАЗ", | |Реле, прочие |8536490000 | |шт |5800 | |г. Чебоксары, | | | | | | | |Чувашская | | | | | | | |Республика | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Переключатели, прочие |853650 | |шт |200 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Свердловский | |Трансформаторы для |8504313100 | |шт |400 | |завод | |измерения напряжения | | | | | |трансформаторов | | | | | | | |тока", | | | | | | | |г. Екатеринбург | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Трансформаторы тока |8504313900 | |шт |320 | | | |измерительные, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Рудгормаш", |ОАО "Днепропетровский |Компрессоры винтовые |8414807100 | |шт |7 | |г. Воронеж |инженерно-технический | | | | | | | |центр "Контакт", | | | | | | | |г. Днепропетровск | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Части бурильных или |8431430000 | |шт |59 | | | |проходческих машин | | | | | | | |субпозиции 843041 или | | | | | | | |843049 | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Химическая промышленность | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ОАО "Балаковорезино|ООО "Кабельный завод", |Изделия из |4016 99 5800| |т |6,7 | |техника", |г. Каменец-Подольский |вулканизованной резины, | | | | | |г. Балаково, | |кроме твердой резины, | | | | | |Саратовская обл. | |прочие для моторных | | | | | | | |транспортных средств, | | | | | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "Мелитопольский |Изделия из |4016 99 5800| |т |0,5 | | |завод автогидроагрегат",|вулканизованной резины, | | | | | | |г. Мелитополь, |кроме твердой резины, | | | | | | |Запорожская обл. |прочие для моторных | | | | | | | |транспортных средств, | | | | | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ЗАО "АвтоЗАЗ-ДЭУ", |Изделия из |4016 99 5800| |т |0,1 | | |г. Запорожье |вулканизованной резины, | | | | | | | |кроме твердой резины, | | | | | | | |прочие для моторных | | | | | | | |транспортных средств, | | | | | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Балаковорезино|ООО "Мелитопольский |Изделия из |4016 99 880 |4016998800 |т |0,4 | |техника", |завод автогидроагрегат",|вулканизованной резины, | | | | | |г. Балаково, |г. Мелитополь, |кроме твердой резины, | | | | | |Саратовская обл. |Запорожская обл. |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ЗАО "АвтоЗАЗ-ДЭУ", |Изделия из |4016 99 880 |4016998800 |т |3,8 | | |г. Запорожье |вулканизованной резины, | | | | | | | |кроме твердой резины, | | | | | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Продукты пригодные для |3506 10 0000|35061000 |т |3,7 | | | |использования в качестве | | | | | | | |клеев или адгезивов, | | | | | | | |расфасованные для | | | | | | | |розничной продажи в | | | | | | | |качестве клеев или | | | | | | | |адгезивов, нетто-массой | | | | | | | |не более 1 кг | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Профили фасонные из |4008 29 9000| |т |3,8 | | | |вулканизованной резины, | | | | | | | |(кроме твердой) из | | | | | | | |непористой резины | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Трубы, трубки и шланги из|4009 31 0000|4009300000 |шт |307400 | | | |вулканизованной резины | | | | | | | |(кроме твердой) | | | | | | | |армированные или | | | | | | | |комбинированные иным | | | | | | | |способом только с | | | | | | | |текстильными материалами | | | | | | | |без фитингов | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Бесконечные ребристые |4010 31 0000|4010210000 |шт |30740 | | | |приводные ремни | | | | | | | |трапецеидального | | | | | | | |поперечного сечения | | | | | | | |(клиновые ремни), | | | | | | | |рифленые или нерифленые, | | | | | | | |с длиной окружности более| | | | | | | |60 см, но не более 180 см| | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Бесконечные (зубчатые) |4010 35 0000|4010230000 |шт |29970 | | | |приводные ремни, с длиной| | | | | | | |окружности более 60 см, | | | | | | | |но не более 150 см | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Войлок или фетр, |5602 10 3900| |т |100,23 | | | |пропитанные или | | | | | | | |непропитанные, из прочих | | | | | | | |текстильных материалов | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Балаковорезино|ЗАО "АвтоЗАЗ-ДЭУ", |Трубы, трубки и шланги из|4009 11 0000|4009100000 |т |1,5 | |техника", |г. Запорожье |вулканизованной резины | | | | | |г. Балаково, | |(кроме твердой) не | | | | | |Саратовская обл. | |армированные или не | | | | | | | |комбинированные иным | | | | | | | |способом с прочими | | | | | | | |материалами, без фитнгов | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Саранский |Холдинговая компания |Текстильные материалы, |5906 | |кв.м |1400 | |завод |"АвтоКРАЗ", г. Киев |прорезиненные | | | | | |"Резинотехника" | | | | | | | |г. Саранск, | | | | | | | |Республика Мордовия| | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО Тульский завод |АО "Норд" г. Донецк |Невулканизованная |4005 99 0000| |м |126000 | |резиновых | |резиновая смесь, в | | | | | |технических | |первичных формах или в | | | | | |изделий" г. Тула | |виде пластин, листов или | | | | | | | |полос, или лент, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Торговый дом |ОАО "Завод |Кальций |2805 12 0000|2805210000 |т |400 | |ЭЛЕМАШ", |"Универсальное | | | | | | |г. Электросталь, |оборудование", г. Донецк| | | | | | |Московская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Ефремовский |ОАО "Днепрошина", |Каучук бутадиеновый |4002 20 0000| |т |2700 | |завод |г. Днепропетровск | | | | | | |синтетического | | | | | | | |каучука", | | | | | | | |г. Ефремов, | | | | | | | |Тульская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Росава" г. Белая |Каучук бутадиеновый |4002 20 0000| |т |5300 | | |Церковь, Киевская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "ВАЛСА", г. Белая |Каучук бутадиеновый |4002 20 0000| |т |4000 | | |Церковь, Киевская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "Интер-РТИ", |Каучук |4002 19 0000| |т |100 | | |г. Белая Церковь, |бутадиенстирольный, | | | | | | |Киевская обл. |прочий | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Каучук |4002 31 0000| |т |50 | | | |изобутиленизопреновый, | | | | | | | |прочий | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Отходы, обрезки и скраб |4004 00 0000| |т |20 | | | |резины (кроме твердой | | | | | | | |резины), порошки и | | | | | | | |гранулы, полученные из | | | | | | | |них | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Диоксид кремния (сажа |2811 22 0000| |т |2 | | | |БСУ-333) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Ступинский |НПО "Электротяжмаш", |Стекловолокно (включая |7019 39 | |т |2 | |завод |г. Харьков |стекловату) и изделия из | | | | | |стеклопластиков", | |него (например, пряжа, | | | | | |г. Ступино, | |ткани), прочие | | | | | |Московская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Химпром", |ОАО "Луганский химико- |Пероксид водорода, |2847 00 0000| |т |425 | |г. Новочебоксарск, |фармацевтический завод",|отвержденный или не | | | | | |Чувашская |г. Луганск |отвержденный мочевиной | | | | | |Республика | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Днепрошина", |Антиоксиданты |3812 30 2000| |т |93 | | |г. Днепропетровск | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Росава", г. Белая |Антиоксиданты |3812 30 2000| |т |93 | | |Церковь, Киевская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Химпром", |ООО Интер-РТИ, |Антиоксиданты |3812 30 2000| |т |15 | |г. Новочебоксарск, |г. Белая Церковь, | | | | | | |Чувашская |Киевская обл. | | | | | | |Республика | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Сивашский |Производные анилина и |2921 42 9000| |т |13,11 | | |анилинокрасочный завод",|их соли: прочие | | | | | | |п. Исходное АР Крым |(сульфанилат натрия) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Соли оксометаллических |2841 90 9000| |т |8,7 | | | |или | | | | | | | |пероксометаллических | | | | | | | |кислот: прочие (натрий | | | | | | | |уксуснокислый) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО |Киевский завод "Радар", |Насыщенные |2903 19 8000|2903199000 |т |5 | |"Средне-Волжский |г. Киев |хлорированные | | | | | |завод химикатов", | |производные ациклических | | | | | |г. Чапаевск, | |углеводородов, прочие | | | | | |Самарская обл. | |(гексахлорэтан) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "ДнепрАзот", |Кислоты моно-, ди-, или |2915 40 0000| |т |100 | | |г. Днепродзержинск, |трихлоруксусные, их соли | | | | | | |Днепропетровская обл. |и сложные эфиры (натрий | | | | | | | |МХУК) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Казанский |ЗГП "Кремнийполимер", |Хлорметан (метилхлорид) |2903 11 0000| |т |1000 | |завод |г. Запорожье |и хлорэтан (этилхлорид) | | | | | |синтетического | | | | | | | |каучука", | | | | | | | |г. Казань, | | | | | | | |Республика | | | | | | | |Татарстан | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Трибо, г. Белая |Каучук бутадиеновый |4002 20 0000| |т |2000 | | |Церковь, Киевская обл. |(каучук СКБ 40/50) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Уральская |ОАО "Днепропетровский |Пентаэритрит |2905 42 0000| |т |1200 | |химическая |лакокрасочный завод", | | | | | | |компания", |г. Днепропетровск | | | | | | |г. Нижний Тагил, | | | | | | | |Свердловская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Пигмент", |МЧМП Фирма "Универс", |Пигменты и препараты, |3204 17 0000| |т |15 | |г. Тамбов |г. Чернигов |изготовленные на их | | | | | | | |основе | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Красители прямые и |3204 14 0000| |т |20 | | | |препараты, изготовленные | | | | | | | |на их основе | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Красители дисперсные и |3204 11 0000| |т |20 | | | |препараты изготовленные | | | | | | | |на их основе | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Красители кислотные и |3204 12 0000|32041200 |т |15 | | | |препараты изготовленные | | | | | | | |на их основе | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Средства отделочные, |3809 91 0000|38099100 |т |30 | | | |средства для ускорения | | | | | | | |крашения или фиксации | | | | | | | |красителей и продукты | | | | | | | |прочие, применяемые в | | | | | | | |текститльной, бумажной, | | | | | | | |кожевенной | | | | | | | |промышленности или | | | | | | | |аналогичных отраслях | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Пигмент", |ОАО "Химволокно", |Красители кислотные и |3204 12 000 |32041200 |т |10 | |г. Тамбов |г. Чернигов |препараты, изготовленные | | | | | | | |на их основе | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ЗАО "НИИХИМпроект", |Акриловые полимеры, в |3906 90 | |т |5 | | |г. Киев |первичных формах, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "Донбасскабель", |Пигменты и препараты, |3204 17 0000| |т |1 | | |г. Донецк |изготовленные на их | | | | | | | |основе | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |Торговый Дом "Киевский |Органические продукты |3204 20 0000| |т |100 | | |картонно-бумажный |синтетические, | | | | | | |комбинат", г. Обухов, |используемые в качестве | | | | | | |Киевская обл. |оптических отбелевателей | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Фабрика технических| Акриловые полимеры, в |3906 90 | |т |25 | | |тканий", г. Корюковка, | первичных формах, прочие| | | | | | |Черниговская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Барва", с. Ямница, |Аминогидроксинафталин- |2922 21 0000| |т |25 | | |Тысменский р-он, Ивано- |сульфокислоты и их соли | | | | | | |Франковская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Соединения, содержащие |2933 19 9000| |т |10 | | | |в структуре | | | | | | | |неконденсированное | | | | | | | |пиразольное кольцо | | | | | | | |(гидрированное или | | | | | | | |негидрированное), прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ЛКЗ, г. Днепропетровск |Пигменты и препараты, |3204 17 0000| |т |6 | | | |изготовленные на их | | | | | | | |основе | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Киеврезина", |Пигменты и препараты, |3204 17 0000| |т |10 | | |г. Киев |изготовленные на их | | | | | | | |основе | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |КПКП "Молния", |Красители дисперсные и |3204 11 0000| |т |5 | | |пгт. Барышевка, Киевская|препараты изготовленные | | | | | | |обл. |на их основе | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ЗАО "Винницабытхим", |Органические красящие |3204 20 0000| |т |30 | | |г. Винница |вещества синтетические, | | | | | | | |органические продукты | | | | | | | |синтетические, | | | | | | | |используемые в качестве | | | | | | | |оптических отбеливателей | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Сивашский |Аминогидроксинафталин- |2922 21 0000| |т |130 | | |анилинокрасочный завод",|сульфокислоты и их | | | | | | |п. Исходное, АР Крым |соли (гамма кислота) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Толуидины и их |2921 43 0000|292143 |т |14,1 | | | |производные, соли этих | | | | | | | |соединений (2-нитро-4- | | | | | | | |толуидин) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |2-этоксиэтилацетат |2915 35 0000| |т |12,3 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Производные анилина и |2921 42 1000| 29214210 |т |3,2 | | | |их соли | | | | | | | |галогенированные, | | | | | | | |сульфированные, | | | | | | | |нитрованные | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Красители кислотные и |3204 12 0000|32041200 |т |6,3 | | | |препараты изготовленные | | | | | | | |на их основе | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО ТД "Комбинат |ОАО "Сивашский |Резорцин, и его соли |2907 21 0000| |т |6,2 | |Органического |анилинокрасочный завод",| | | | | | |Синтеза", г. Тула |п. Исходное, АР Крым | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Днепрошина", |Резорцин, и его соли |2907 21 0000| |т |240 | | |г. Днепропетровск | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Барва", с. Ямница, |Резорцин, и его соли |2907 21 0000| |т |60 | | |Тысменский р-он, Ивано- | | | | | | | |Франковская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "Контакт-Краситель",|Кислоты ациклические |2917 19 9000| |т |870 | | |г. Рубежное, |поликарбоновые, прочие | | | | | | |Донецкая обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Днепропетровский |Малеиновый ангидрид |2917 14 0000| |т |150 | | |лакокрасочный завод", | | | | | | | |г. Днепропетровск | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Днепрошина", |Соединения содержащие в |2933 69 | |т |120 | | |г. Днепропетровск |структуре | | | | | | | |неконденсированное | | | | | | | |триазиновое кольцо, | | | | | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "Интер-РТИ", |Соединения содержащие в |2933 69 | |т |120 | | |г. Белая Церковь, |структуре | | | | | | |Киевская обл. |неконденсированное | | | | | | | |триазиновое кольцо, | | | | | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Уралхимпром", |ОАО "Днепропетровский |Фталевый ангидрид |2917 35 0000| |т |1500 | |г. Пермь |лакокрасочный завод", | | | | | | | |г. Днепропетровск | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Торговый дом |ОАО "Мотор Сич", |Моющие и чистящие |3402 90 9000| |т |19,01 | |Сибреактив", |г. Запорожье |средства (жидкость ОЖ-1 | | | | | |г. Ангарск, | |для очистки при | | | | | |Иркутская обл. | |дефектоскопии) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Органические красящие |3204 90 0000| |т |25 | | | |вещества синтетические и | | | | | | | |препараты, изготовленные | | | | | | | |на их основе, прочие | | | | | | | |(жидкость ЛЖ-6а для | | | | | | | |люминисцентной | | | | | | | |дефектоскопии, жидкость | | | | | | | |ПР-1 проявитель для | | | | | | | |капиллярной | | | | | | | |дефектоскопии) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Торговый дом |ОАО "Мотор Сич", |Смолы эпоксидные |3907 30 0000| |т |0,1 | |Сибреактив", |г. Запорожье |(триэтаноламинтитанат) | | | | | |г. Ангарск, | | | | | | | |Иркутская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Реактив", г. Львов |Триметиламин |2921 11 1000|29211110 |т |20 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ГППО "Павлоградский |Соли |2921 11 9000| |т |33,32 | | |химический завод", |(монометиламиннитрат) | | | | | | |г. Павлоград | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Воронежсинтез-|Фабрика технических |Каучук |4002 11 0000| |т |600 | |каучук", г. Воронеж|бумаг г. Корюковка, |бутадиенстирольный, | | | | | | |Черниговская обл. |латекс | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |Лисичанский завод РТИ |Каучук синтетический, |4002 91 0000| |т |10 | | |г. Лисичанск, |прочий, латекс | | | | | | |Луганская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Днепрошина", |Каучук синтетический, |4002 91 0000| |т |60 | | |г. Днепропетровск |прочий, латекс | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Каучук |4002 19 0000| |т |11000 | | | |бутадиенстирольный, | | | | | | | |карбоксилированный | | | | | | | |бутадиенстирольный | | | | | | | |каучук, прочий | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Каучук |4002 11 0000| |т |600 | | | |бутадиенстирольный, | | | | | | | |карбоксилированный | | | | | | | |бутадиенстирольный | | | | | | | |каучук, латекс | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Каучук бутадиеновый |4002 20 0000| |т |14000 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "Фабрика |Каучук |4002 11 0000| |т |50 | | |искусственного меха" |бутадиенстирольный, | | | | | | |г. Желтые Воды, |карбоксилированный | | | | | | |Днепропетровская обл. |бутадиенстирольный | | | | | | | |каучук, латекс | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Трибо", г. Белая |Каучук бутадиеновый |4002 20 0000| |т |250 | | |Церковь, Киевская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Стахановский з-д |Каучук |4002 19 0000| |т |165 | | |технического углерода", |бутадиенстирольный, | | | | | | |г. Стаханов, |карбоксилированный | | | | | | |Луганская обл. |бутадиенстирольный | | | | | | | |каучук, прочий | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "ВАЛСА", г. Белая |Каучук бутадиеновый |4002 20 0000| |т |4000 | | |Церковь, Киевская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Каучук |4002 31 0000| |т |8700 | | | |изобутиленизопреновый | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "ВАЛСА", г. Белая |Каучук |4002 19 0000| |т |200 | | |Церковь, Киевская обл. |бутадиенстирольный, | | | | | | | |карбоксилированный | | | | | | | |бутадиенстирольный | | | | | | | |каучук, прочий | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО ТД "Русские |ОАО "АвтоЗАЗ-ДЭУ", |Шпатлевки для малярных |3214 10 9000| |т |27 | |краски", |г. Запорожье |работ | | | | | |г. Ярославль | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Краски и лаки на основе |3208 20 9000| |т |2,5 | | | |акриловых полимеров, | | | | | | | |прочие (АК-142) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Краски и лаки на основе |3208 90 9100| |т |8,9 | | | |синтетических полимеров | | | | | | | |(МС-17) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Краски и лаки на основе |3208 10 9000| |т |8 | | | |сложных полиэфиров (МЧ- | | | | | | | |123) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Колор-Ист", |Киевский завод "Радар", |Краски и лаки на основе |3208 10 9000| |т |1,9 | |г. Москва |г. Киев |сложных полиэфиров | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Полихимресурс-|ГАК "Титан", г. Армянск,|Карбонаты калия (поташ) |2836 40 0000| |т |1000 | |трэйд", г. Москва |Республика Крым | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Соединения неметаллов с |2811 29 | |т |110 | | | |кислородом | | | | | | | |неорганические, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Красящие вещества, прочие|3206 49 9000| |т |15 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Краски и лаки на основе |3208 | |т |3500 | | | |синтетических полимеров | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Мука древесная |4405 00 0000| |т |10000 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Порошки и чешуйки |7603 10 0000| |т |100 | | | |алюминиевые неслоистой | | | | | | | |структуры | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Электродвигатели и |8501 | |шт |30000 | | | |генераторы электрические | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Шарьинский | |Мука древесная |4405 00 0000| |т |4000 | |ДОК", г. Шарья, | | | | | | | |Костромская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Солдек", | |Мука древесная |4405 00 0000| |т |3000 | |г. Сокол, | | | | | | | |Вологодская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Химпром", |ОАО "Сивашский |4,4-изопропили- |2907 23 0000|290723 |т |165,3 | |г. Уфа, Республика |анилинокрасочный завод",|дендифенол и его соли | | | | | |Башкортостан |п. Исходное, АР Крым | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Галоген", |ГАК "Титан", г. Армянск,|Политетрафторэтилен |3904 61 0000| |т |0,75 | |г. Пермь |Республика Крым | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Эмпилс", | |Масляные краски и лаки |3210 00 1000|3210001090 |т |720 | |г. Ростов-на-Дону | |(лак ПФ-060) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Черкесский | |Масляные краски и лаки |3210 00 1000|3210001090 |т |540 | |ЛКЗ", г. Черкесск, | |(лак ГФ-028) | | | | | |Карачаево- | | | | | | | |Черкесская | | | | | | | |Республика | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Нижнекамск- |ОАО "Сивашский |Неионогенные вещества |3402 13 0000| |т |9,3 | |нефтехим", |аналинокрасочный завод, |(неонол АФ-9-12) | | | | | |г. Нижнекамск, |п. Исходное, АР Крым | | | | | | |Республика | | | | | | | |Татарстан | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Концерн Стирол", |Стирол |2902 50 0000| |т |10000 | | |г. Горловка, Донецкая | | | | | | | |область | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "ВАЛСА", г. Белая |Каучук изопреновый |4002 60 0000| |т |7400 | | |Церковь, Киевская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Каучук бутадиеновый |4002 20 0000| |т |300 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Нижнекамск- |ООО "Интер-РТИ", |Каучук этиленпропилен- |4002 70 0000| |т |200 | |нефтехим", |г. Белая Церковь, |диеновый | | | | | |г. Нижнекамск, |Киевская обл. | | | | | | |Республика | | | | | | | |Татарстан | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Каучук изопреновый |4002 60 0000| |т |430 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО фирма "Барва", |Этиленгликоль |2905 31 0000| |т |100 | | |с. Ямница, Тысменский | | | | | | | |р-н, Ивано-Франковская | | | | | | | |обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Днепрошина", |Каучук изопреновый |4002 60 0000| |т |8000 | | |г. Днепропетровск | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Краситель", |Стирол |2902 50 0000| |т |2000 | | |г. Рубежное, Луганская | | | | | | | |обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ЧП "Агротайр", |Каучук изопреновый |4002 60 0000| |т |2000 | | |г. Днепропетровск | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Апатиты", |ГАК "Титан", г. Армянск,|Фосфаты кальция |2510 20 0000| |т |105000 | |г. Кировск, |Республика Крым |природные, размолотые | | | | | |Мурманская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ПО "Химпром", г. Винница| Фосфаты кальция |2510 20 0000| |т |150000 | | | | природные, размолотые | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Ковдорский |ОАО "Сумыхимпром", |Фосфаты кальция |2510 20 0000| |т |100000 | |ГОК", г. Ковдор |г. Сумы |природные, размолотые | | | | | |Мурманская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Куйбышевазот",|ОАО "Химволокно", |6-гексанлактам |2933 71 0000| |т |300 | |г. Тольятти |г. Чернигов |(капролактам) | | | | | |Самарская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Щекиноазот", | |6-гексанлактам |2933 71 0000| |т |3000 | |п. Первомайский, | |(капролактам) | | | | | |Щекинский район, | | | | | | | |Тульская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Карболит", |ОАО "Трибо", г. Белая |Феноло-альдегидные |3909 40 0000| |т |200 | |г. Орехово-Зуево, |Церковь, Киевская обл. |смолы (СФ-342А) | | | | | |Московская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Бератон", | |Соединения, содержащие |2934 20 | |т |60 | |г. Березники, | |в структуре | | | | | |Пермская обл. | |бензотиазольную | | | | | | | |кольцевую систему | | | | | | | |(каптакс, альтакс) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Тиурам |2930 30 0000| |т |20 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "Интер-РТИ", |Тиурам |2930 30 0000| |т |15 | | |г. Белая Церковь, | | | | | | | |Киевская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Нефтехимзавод"|ОАО "ВАЛСА", г. Белая |Каучук изопреновый |4002 60 0000| |т |7600 | |г. Стерлитамак, |Церковь, Киевская обл. | | | | | | |Республика | | | | | | | |Башкортостан | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Ураласбест", |ОАО "Трибо", г. Белая |Асбест |2524 00 | |т |3500 | |г. Асбест, |Церковь, Киевская обл. | | | | | | |Свердловская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО | |Асбест |2524 00 | |т |1000 | |"Оренбургасбест", | | | | | | | |г. Ясный, | | | | | | | |Оренбургская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Красноярский |ОАО "Стахановский з-д |Каучук бутадиеновый |4002 20 0000| |т |200 | |завод СК", |технического углерода", | | | | | | |г. Красноярск |г. Стаханов, | | | | | | | |Луганская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Каучук хлоропреновый, |4002 49 0000| |т |165 | | | |прочий | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Азот", |ОАО "Концерн Стирол", |Спирт поливиниловый |3905 30 0000| |т |60 | |г. Невинномысск, |г. Горловка, Донецкая | | | | | | |Ставропольский Край|область | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Каустик", | |Гидроксид натрия в |2815 12 0000| |т |12000 | |г. Волгоград | |водном растворе | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Каустик", | | |2815 12 0000| |т |5000 | |г. Стерлитамак, | | | | | | | |Республика | | | | | | | |Башкортостан | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Волжский завод|ОАО "Стахановский з-д |Каучук изопреновый |4002 60 0000| |т |50 | |синтетического |технического углерода", | | | | | | |каучука", |г. Стаханов, Луганская | | | | | | |г. Волжский, |обл. | | | | | | |Волгоградская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "Интер-РТИ", |Нуклеиновые кислоты и их |2934 20 2000| |т |34 | | |г. Белая Церковь, |соли, соединения, | | | | | | |Киевская обл. |содержащие | | | | | | | |бензотиазольную | | | | | | | |кольцевую систему, | | | | | | | |бензотиазол и его соли | | | | | | | |(тиазол) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Нефтехимик", |ОАО "ВАЛСА", г. Белая |Карбоксилированный |4002 19 0000| |т |200 | |г. Омск |Церковь, Киевская обл. |бутадиенстирольный | | | | | | | |каучук, прочий | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Каучук", |ООО "Интер-РТИ", |Карбоксилированный |4002 19 0000| |т |4000 | |г. Стерлитамак, |г. Белая Церковь, |бутадиенстирольный | | | | | |Республика |Киевская обл. |каучук, прочий | | | | | |Башкортостан | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО ХК "Центр Хим",|ГАК "Титан", г. Армянск,|Сера сырая или |2503 00 1000| |т |60000 | |г. Москва |Республика Крым |нерафинированная | | | | | | | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Стирол", |Сера сырая или |2503 00 1000| |т |24000 | | |г. Горловка, |нерафинированная | | | | | | |Донецкая обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Сумыхимпром", |Сера сырая или |2503 00 1000| |т |12000 | | |г. Сумы |нерафинированная | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ГОК "Восточный" |Сера сырая или |2503 00 1000| |т |60000 | | |г. Желтые Воды, |нерафинированная | | | | | | |Днепропетровская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |"Новороздольский завод |Сера сырая или |2503 00 1000| |т |12000 | | |сложных минеральных |нерафинированная | | | | | | |удобрений" г. Новый | | | | | | | |Роздол, Львовская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Технолог ВИП",|ГАК "Титан", г. Армянск,|Оксиды сурьмы |2825 80 0000|28258000 |т |124,8 | |г. Москва |Республика Крым | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Порошки и чешуйки |7603 10 0000| |т |120 | | | |алюминиевые неслоистой | | | | | | | |структуры | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Пыль, порошки и чешуйки |7903 90 0000| |т |22 | | | |цинковые, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Агентство |ОАО "Сумыхимпром", |Мука древесная |4405 00 0000| |т |4000 | |"ВЭЛТА", |г. Сумы | | | | | | |г. Ярославль | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Комитекс- |ОАО "Днепропетровский |Фталевый ангидрид |2917 35 0000| |т |1500 | |Химпром", г. Пермь |лакокрасочный завод", | | | | | | | |г. Днепропетровск | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Метафракс", | |Пентаэритрит |2905 42 0000| |т |1200 | |г. Губаха, | | | | | | | |Пермская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Уралхимпласт",| |Пентаэритрит |2905 42 0000| |т |1200 | |г. Нижний Тагил, | | | | | | | |Свердловская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Акрон", |ОАО "ДнепрАзот", |Смолы карбамидные (КФС) |3909 10 0000| |т |2640 | |г. Великий Новгород|г. Днепродзержинск, | | | | | | | |Днепропетровская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Химпром", | |Хлорат натрия |2829 11 0000| |т |50 | |г. Волгоград | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Каустик", | |Сода каустическая |2815 12 0000| |т |400 | |г. Волгоград | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ФГУП "Троицкий |СГПП "Объединение "Азот"|Иод |2801 20 0000| |т |10 | |иодный завод", |г. Северодонецк, | | | | | | |г. Крымск, |Луганская обл. | | | | | | |Краснодарский край | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Уралкалий", |УГП "Укрхимтрансаммиак",| Хлорид калия, с |3104 20 1000| |т |1000 | |г. Березники, |г. Киев | содержанием не более 40 | | | | | |Пермская обл. | | масс % в сухом безводном| | | | | | | | продукте | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Сильвенит", | |Хлорид калия, с |3104 20 1000| |т |2000 | |г. Соликамск, | |содержанием не более 40 | | | | | |Пермская обл. | |масс % в сухом безводном | | | | | | | |продукте | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Эмпилс", |ООО "Интер-РТИ", |Оксид цинка, пероксид |2817 00 0000| |т |125 | |г. Ростов-на-Дону |г. Белая Церковь, |цинка | | | | | | |Киевская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Владимирский |ОАО "Крымский содовый |Плиты, листы, пленка и |3920 43 9000|3920419900 |т |6 | |химический завод", |завод", |полосы или ленты прочие | | | | | |г. Владимир |г. Красноперекопск, |из полимеров | | | | | | |Республика Крым |винилхлорида, | | | | | | | |пластифицированные | | | | | | | |толщиной более 1 м | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Бератон", |ОАО "Краситель", |Анилин |2921 41 0000| |т |700 | |г. Березники, |г. Рубежное, | | | | | | |Пермская обл. |Луганская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Оргсинтез", | |Анилин |2921 41 0000| |т |700 | |г. Волжский, | | | | | | | |Волгоградская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Химпром", | | |2921 41 0000| |т |700 | |г. Новочебоксарск, | | | | | | | |Чувашская | | | | | | | |Республика | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "ОЗОН" |ООО "Катех-электро" |Поливинилхлорид прочий, |3904220000 | |т |1200 | |г. Юбилейный |г. Киев |пластифицированный | | | | | |Московской обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО НАК "АЗОТ", |УГП "Укрхимтрансаммиак",|Нитрат аммония, прочий |3102 30 9000| |т |10000 | |г. Новомосковск |г. Киев | | | | | | |Тульская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Минеральные | |Нитрат аммония, прочий |3102 30 9000| |т |10000 | |удобрения", | | | | | | | |г. Россошь, | | | | | | | |Воронежская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Дорогобуж", | |Нитрат аммония, прочий |3102 30 9000| |т |10000 | |Смоленская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Минеральные | |Удобрения минеральные, с |3105 20 1000| |т |5000 | |удобрения", | |содержанием азота более | | | | | |г. Россошь, | |10 мас.% | | | | | |Воронежская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Аммофос", | |Диводородофосфат |3105 40 0000| |т |3000 | |г. Череповец, | |аммония и его соли | | | | | |Вологодская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Оргсинтез", | |Производные анилина и |2921 42 9000| |т |500 | |г. Волжский, | |их соли, прочие | | | | | |Волгоградская обл. | |(монометиланилин) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Тульский |ООО "Интер-РТИ", |Диоксид кремния |2811 22 0000| |т |70 | |горнохимический |Белая Церковь, | | | | | | |завод", |Киевская обл. | | | | | | |п. Ленинский, | | | | | | | |Тульская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Владимирский |АО "Норд", г. Донецк |Поливинилхлорид прочий, |3904 22 0000| |т |248 | |химический завод", | |пластифицированный | | | | | |г. Владимир | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ЗАО "АВТОЗАЗ-ДЭУ", |Поливинилхлорид прочий, |3904 22 0000| |т |36 | | |г. Запорожье |пластифицированный | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ЗАО "Завод Южкабель", |Поливинилхлорид прочий, |3904 22 0000| |т |570 | | |г. Харьков |пластифицированный | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ЗАО фирма "Эллипс", |Поливинилхлорид прочий, |3904 22 0000| |т |12 | | |Белгород-Днестровский, |пластифицированный | | | | | | |Одесская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Черкасское |Плиты, листы, пленки, из |3920 49 9000|3920411900 |т |82 | | |химволокно", г. Черкассы|полимеров винилхлорида, | | | | | | | |жесткие, | | | | | | | |непластифицированные, | | | | | | | |толщиной более 1 мм | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Полимер", г. Ивано-|Плиты, листы, пленки, из |3920 62 | |т |2 | | |Франковск |полиэтилентерефталата | | | | | | | |толщиной не более 0,35 мм| | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Запорожский завод |Плиты, листы, пленки из |3920 62 | |т |1 | | |высоковольтной |полимерных материалов, | | | | | | |аппаратуры", |из полиэтилентерефталата | | | | | | |г. Запорожье |толщиной не более 0,35 мм| | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Одесский кабельный |Плиты, листы, пленки, из |3920 62 | |т |21 | | |завод", г. Одесса |полиэтилентерефталата | | | | | | | |толщиной не более 0,35 мм| | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Донские |ООО "Интер-РТИ", |Оксид цинка, пероксид |2817 00 0000| |т |80 | |краски", |г. Белая Церковь, |цинка (белила цинковые) | | | | | |г. Ростов-на-Дону |Киевская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |Кемеровское ОАО | |Антиоксиданты |3812 30 2000| |т |24 | |"Азот", | | | | | | | |г. Кемерово | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Ускорители вулканизации |3812 10 0000|38121000 |т |31 | | | |каучука готовые | | | | | | | |(сульфенамид) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО" Норд-Спринт", |АО "Норд", г. Донецк |Полистирол, прочий |3903 19 0000| |т |2600 | |г. Москва | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Полипропилен |3902 10 0000| |т |364 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Поливинилхлорид прочий, |3904 22 0000| |т |325 | | | |пластифицированный | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Невулканизованная |4005 99 0000| |т |130 | | | |резиновая смесь, в | | | | | | | |первичных формах или в | | | | | | | |виде пластин, листов или | | | | | | | |полос или лент, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Полиэтилен с удельным |3901 20 | |т |468 | | | |весом 0,94 или более | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Промышленные жирные |3823 70 0000| |т |12,5 | | | |спирты (сорбент | | | | | | | |цеолитовый) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Пленка из полиэтилена с |3920 10 | |т |23,5 | | | |удельным весом менее | | | | | | | |0,94 г/куб.см | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Феноло-альдегидные |3909 40 0000| |т |345 | | | |смолы (связующее | | | | | | | |фенольное СФП-011Л) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Краски и лаки на основе |3208 10 9000| |т |390 | | | |сложных полиэфиров, | | | | | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Плиты, листы, пленка и |3920 20 2900| |м |650000 | | | |полосы или ленты прочие | | | | | | | |из полимеров пропилена, | | | | | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Прокат плоский из железа |7209 17 1000| |т |800 | | | |или нелегированной | | | | | | | |стали, в рулонах, | | | | | | | |толщиной 0,5 мм или | | | | | | | |более, но не более 1 мм | | | | | | | |из электротехнической | | | | | | | |стали | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Прокат плоский из железа |7209 27 9000| |т |6000 | | | |или нелегированной | | | | | | | |стали, в рулонах, | | | | | | | |толщиной 0,5 мм или | | | | | | | |более, но не более 1 мм, | | | | | | | |прочий | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Плиты, листы, полосы или |7606 11 9100| |т |360 | | | |ленты алюминиевые, | | | | | | | |прямоугольные, толщиной | | | | | | | |менее 3 мм | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Норд-Спринт", |АО "Норд", г. Донецк |Проводники |8544 59 8000| |м |96000 | |г. Москва | |электрические, на | | | | | | | |напряжение более 80 В, | | | | | | | |но менее 1000 В | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Плиты, листы и полосы |7409 31 0000| |т |5 | | | |или ленты медные, из | | | | | | | |сплавов на основе меди и | | | | | | | |олова (бронзы), в рулонах| | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Прутки и профили из |7407 29 0000| |т |3 | | | |сплавов на основе меди, | | | | | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Прокат плоский из |7220 20 3900| |т |3,5 | | | |коррозионностойкой | | | | | | | |стали, без дальнейшей | | | | | | | |обработки кроме холодной | | | | | | | |прокатки, шириной не | | | | | | | |более 500 мм толщиной 3 | | | | | | | |мм или более, содержащий | | | | | | | |менее 2,5 мас.% никеля | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Проволока из прочих |7229 90 9000| |т |4 | | | |легированных сталей, | | | | | | | |прочая | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Трубы и трубки |7608 10 9000| |т |100 | | | |алюминиевые, | | | | | | | |нелегированные, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО | |Прокат плоский из железа |7209 17 1000| |т |240 | |"Евробыттехника", | |или нелегированной | | | | | |г. Ростов-на-Дону | |стали, в рулонах, | | | | | | | |толщиной 0,5 мм или | | | | | | | |более, но не более 1 мм | | | | | | | |из электротехнической | | | | | | | |стали | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Прокат плоский из железа |7209 27 9000| |т |1800 | | | |или нелегированной | | | | | | | |стали, в рулонах, | | | | | | | |толщиной 0,5 мм или | | | | | | | |более, но не более 1 мм, | | | | | | | |прочий | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Плиты, листы, полосы или |7606 11 9100| |т |108 | | | |ленты алюминиевые, | | | | | | | |прямоугольные, толщиной | | | | | | | |менее 3 мм | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Проводники |8544 59 8000| |м |28800 | | | |электрические, на | | | | | | | |напряжение более 80 В, но| | | | | | | |менее 1000 В, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Плиты, листы и полосы |7409 31 0000| |т |1,5 | | | |или ленты медные, из | | | | | | | |сплавов на основе меди и | | | | | | | |олова, в рулонах | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Прутки и профили медные, |7407 29 0000| |т |0,9 | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО |АО "Норд", г. Донецк |Прокат плоский из |7220 20 3900| |т |1,05 | |"Евробыттехника", | |коррозионностойкой | | | | | |г. Ростов-на-Дону | |стали, без дальнейшей | | | | | | | |обработки кроме холодной | | | | | | | |прокатки, шириной не | | | | | | | |более 500 мм толщиной 3 | | | | | | | |мм или более, содержащий | | | | | | | |менее 2,5 мас.% никеля | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Проволока из прочих |7229 90 9000| |т |1,2 | | | |легированных сталей, | | | | | | | |прочая | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Трубы и трубки |7608 10 9000| |т |50 | | | |алюминиевые, | | | | | | | |нелегированные, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Арохим", |ОАО "Днепрошина", |Каучук изопреновый |4002 60 0000| |т |6210 | |г. Москва |г. Днепропетровск | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Каучук |4002 31 0000| |т |113 | | | |изобутиленизопреновый | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Каучук бутидиеновый |4002 20 0000| |т |4000 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Каучук |4002 19 0000| |т |10900 | | | |бутадиенстирольный | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Каучук |4002 11 0000| |т |125,6 | | | |бутадиенстирольный, | | | | | | | |латекс | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Материалы кордные для |5902 10 9000| |тыс.м |7923 | | | |шин из найлоновых или | | | | | | | |прочих полиамидных, | | | | | | | |полиэфирных или вискозных| | | | | | | |нитей, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Материалы кордные для |5902 90 9000| |тыс.м |305 | | | |шин из найлоновых или | | | | | | | |прочих полиамидных, | | | | | | | |полиэфирных или вискозных| | | | | | | |нитей, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Стеариновая кислота |2915 70 2500| |т |572 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Озон", |АОЗТ "КРАМ", г. Киев |Каучук изопреновый |4002 60 0000| |т |2500 | |г. Юбилейный, | | | | | | | |Московская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Каучук | | | | | | | |изобутиленизопреновый |4002 31 0000| |т |250 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Каучук бутидиеновый |4002 20 0000| |т |2500 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Каучук |4002 19 0000| |т |2500 | | | |бутадиенстирольный | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "ЗЭШМ- |ОАО "Крымский содовый |Программируемые |8537 10 9100| |шт |5 | |инженейринг", |завод", |контроллеры с памятью | | | | | |г. Чебоксары, |г. Красноперекопск, |(микропроцессорный | | | | | |Чувашская |АР Крым |контролер КР-300 в | | | | | |Республика | |комплекте) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |Барнаульский | |Вспомогательное |8404 10 0000|84041000 |шт |3 | |котельный завод, | |оборудование для | | | | | |г. Барнаул, | |использования с котлами | | | | | |Алтайский край | |товарной позиции 8402 | | | | | | | |или 8403 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ГУП "Фофор", | |Фторсиликаты калия или |2826 20 0000| |т |20 | |г. Белореченск, | |натрия | | | | | |Краснодарского края| | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Курскрезино- | |Трубы, трубки и шланги из|4009 31 0000|4009300000 |м |7000 | |техника", г. Курск | |вулканизованной резины, | | | | | | | |кроме твердой | | | | | | | |резины, армированные или | | | | | | | |комбинированные иным | | | | | | | |способом только с | | | | | | | |текстильными материалами,| | | | | | | |без фитингов | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Ленты конвейерные или |4010 12 0000| |кв.м |3000 | | | |ремни приводные, или | | | | | | | |бельтинг, из | | | | | | | |вулканизованной резины, | | | | | | | |армированные только | | | | | | | |текстильными материалами | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Курский з-д | |Трубы, трубки и шланги из|4009 | |шт |2000 | |Резинотехника", | |вулканизованной резины | | | | | |г. Курск | |(кроме твердой резины), | | | | | | | |без фитингов или с | | | | | | | |фитингами (например, | | | | | | | |соединиями, патрубками, | | | | | | | |фланцами) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО |Украинское |Краны, клапаны, вентили |8481 | |шт |40 | |"Самараволгомаш", |Государственное |и аналогичная арматура | | | | | |г. Самара |Предприятие |для трубопроводов, | | | | | | |"Укрхимтрансаммиак", |котлов, резервуаров, | | | | | | |г. Киев |цистерн, баков или | | | | | | | |аналогичных емкостей, | | | | | | | |включая редукционные и | | | | | | | |терморегулируемые клапаны| | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Колорос", |ЗАО "Чексил-снаб", |Красители прямые и |3204 14 0000| |т |8,5 | |г. Москва |г. Чернигов |препараты, изготовленные | | | | | | | |на их основе | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Красители кислотные, |3204 12 0000|32041200 |т |41,8 | | | |предварительно | | | | | | | |металлизированные или | | | | | | | |неметаллизированные и | | | | | | | |препараты, изготовленные | | | | | | | |на их основе | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "ИнтерСталь |ОАО "Пологовский |Гидроксид алюминия |2818 30 0000| |т |20000 | |холдинг", г. Москва|химзавод Коагулянт", | | | | | | | |г. Пологи, | | | | | | | |Запорожская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Агроальянс", |ОАО "Днепрошина", |Каучук |4002190000 | |т |600 | |г. Москва |г. Днепропетровск |бутадиеностирольный | | | | | | | |(SBR), прочий | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Каучук бутадиеновый (BR) |4002200000 | |т |500 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Каучук изопреновый |4002600000 | |т |300 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Группа |ЧП "Агротайр", |Антиоксиданты и |3812302000 |2934909790 |т |800 | |"Химпроминвест", |г. Днепропетровск |стабилизаторы прочие для | | | | | |г. Москва | |каучука и пластмасс | | | | | | | |(Ацетонанил - H) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Металлургическая промышленность | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ОАО "Выксунский |Мариупольский концерн |Колеса стальные |8607 19 1100| |шт |780 | |металлургический |"Азовмаш", г. Мариуполь |штампованные | | | | | |завод", г. Выкса, | | | | | | | |Нижегородская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Алапаевский | |Ферромарганец прочий |7202 19 0000| |т |1000 | |металлургический | | | | | | | |завод 1704", | | | | | | | |г. Алапаевск, | | | | | | | |Свердловская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Оскольский |ОАО "Нижнеднепровский |Полуфабрикаты из железа |7207 19 1600| |т |74088 | |электрометаллурги- |трубопрокатный завод", |или нелегированной | | | | | |ческий комбинат", |г. Днепропетровск |стали, содержащие менее | | | | | |г. Старый Оскол, | |0,25% углерода, прочие | | | | | |Белгородская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Полуфабрикаты из железа |7207 20 5500| |т |103248 | | | |или нелегированной | | | | | | | |стали, содержащие 0,25% | | | | | | | |или более, но менее 0,6% | | | | | | | |углерода | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Полуфабрикаты из прочих |7224 90 3900| |т |18144 | | | |легированных сталей | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Полуфабрикаты из |7224 90 3100| |т |20520 | | | |легированных сталей | | | | | | | |прочие содержащие не | | | | | | | |менее 0,9%, но не более | | | | | | | |1,15% углерода | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ЗАО "Никопольский завод |Полуфабрикаты из железа |7207 19 1600| |т |29400 | | |бесшовных труб "Нико- |или нелегированной | | | | | | |Тьюб", г. Никополь |стали, содержащие менее | | | | | | | |0,25% углерода, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Полуфабрикаты из железа |7207 20 5500| |т |13440 | | | |или нелегированной | | | | | | | |стали, содержащие 0,25% | | | | | | | |или более, но менее 0,6% | | | | | | | |углерода | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Полуфабрикаты из прочих |7224 90 3900| |т |41160 | | | |легированных сталей | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Оскольский |ЗАО "Никопольский завод |Полуфабрикаты из железа |7207 19 1600| |т |16870 | |электрометаллурги- |стальных труб "ЮТиСТ", |или нелегированной | | | | | |ческий комбинат", |г. Никополь |стали, содержащие менее | | | | | |г. Старый Оскол, | |0,25% углерода, прочие | | | | | |Белгородская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Полуфабрикаты из железа |7207 20 5500| |т |5630 | | | |или нелегированной | | | | | | | |стали, содержащие 0,25% | | | | | | | |или более, но менее 0,6% | | | | | | | |углерода | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Полуфабрикаты из прочих |7224 90 3900| |т |7500 | | | |легированных сталей | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Лозовский кузнечно-|Прутки из железа или |7214 99 3100| |т |540 | | |механический завод", |нелегированной стали | | | | | | |г. Лозовая |горячей прокатки | | | | | | | |содержащие менее 0,25% | | | | | | | |углерода круглого сечения| | | | | | | |прочие диаметром 80 мм | | | | | | | |или более | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Прутки из железа или |7214 99 6100| |т |240 | | | |нелегированной стали | | | | | | | |горячей прокатки | | | | | | | |содержащие 0,25% или | | | | | | | |более, но менее 0,6% | | | | | | | |углерода углерода | | | | | | | |круглого сечения прочие | | | | | | | |диаметром 80 мм или | | | | | | | |более | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ЗАО "Дружковский |Прутки прочие, без |7228 30 6100| |т |2400 | | |машиностроительный |дальнейшей обработки, | | | | | | |завод", г. Дружковка |кроме горячей прокатки, | | | | | | | |горячего волочения или | | | | | | | |экструдирования, круглого| | | | | | | |сечения, диаметром 80 мм | | | | | | | |или более | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ДП "Завод утяжеленных |Полуфабрикаты из прочих |7224 90 3900| |т |4800 | | |бурильных и ведущих |легированных сталей | | | | | | |труб" ОАО "Сумское НПО | | | | | | | |им. М.В.Фрунзе", г. Сумы| | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Дрогобычский |Прутки прочие, без |7228 30 6100| |т |4200 | | |долотный завод", |дальнейшей обработки, | | | | | | |г. Дрогобыч |кроме горячей прокатки, | | | | | | | |горячего волочения или | | | | | | | |экструдирования, круглого| | | | | | | |сечения, диаметром 80 мм | | | | | | | |или более | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Оскольский |ОАО "Харьковский |Прутки прочие, без |7228 30 4100| |т |6900 | |электрометаллурги- |подшипниковый завод", |дальнейшей обработки, | | | | | |ческий комбинат", |г. Харьков |кроме горячей прокатки, | | | | | |г. Старый Оскол, | |горячего волочения или | | | | | |Белгородская обл. | |экструдирования | | | | | | | |содержащие 0,9 мас.% | | | | | | | |или более, но не более | | | | | | | |1,15 мас.% углерода | | | | | | | |круглого сечения, | | | | | | | |диаметром 80 мм или | | | | | | | |более | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Прутки прочие, без |7228 30 6100| |т |5100 | | | |дальнейшей обработки, | | | | | | | |кроме горячей прокатки, | | | | | | | |горячего волочения или | | | | | | | |экструдирования, круглого| | | | | | | |сечения, диаметром 80 мм | | | | | | | |или более | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Точмаш", г. Донецк |Прутки прочие, без |7228 30 6100| |т |2400 | | | |дальнейшей обработки, | | | | | | | |кроме горячей прокатки, | | | | | | | |горячего волочения или | | | | | | | |экструдирования, круглого| | | | | | | |сечения, диаметром 80 мм | | | | | | | |или более | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Харьковский |Прутки прочие, без |7214 99 6100| |т |1200 | | |тракторный завод", |дальнейшей обработки, | | | | | | |г. Харьков |кроме горячей прокатки, | | | | | | | |горячего волочения или | | | | | | | |экструдирования, включая | | | | | | | |прутки, скрученные после | | | | | | | |прокатки, прочие, | | | | | | | |содержащие 0,25 мас.% | | | | | | | |или более, но менее 0,6 | | | | | | | |мас.% углерода круглого | | | | | | | |сечения, диаметром 80 мм | | | | | | | |или более | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Прутки прочие, без |7228 30 6100| |т |1200 | | | |дальнейшей обработки, | | | | | | | |кроме горячей прокатки, | | | | | | | |горячего волочения или | | | | | | | |экструдирования, круглого| | | | | | | |сечения, диаметром 80 мм | | | | | | | |или более | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "НПТЗ", г. Никополь |Полуфабрикаты из железа |7207 19 1600| |т |6000 | | | |или нелегированной | | | | | | | |стали, содержащие менее | | | | | | | |0,25% углерода, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО |ТДХГАПП, г. Харьков |Профиль алюминиевый |7604 10 9000| |т |40 | |"Верхнесалдинское | | | | | | | |МПО", г. Верхняя | | | | | | | |Салда, | | | | | | | |Свердловская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Прутки алюминиевые |7604 10 1000| |т |20 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ПО "Заря", г. Николаев | Прутки титановые |8108 90 3000| |т |20 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |НПП "Машпроект", |Прутки титановые |8108 90 3000| |т |10 | | |г. Николаев | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ЗАО "АУРА ГАКХ Артем", |Листы и плиты титановые |8108 90 5000| |т |15 | | |г. Киев | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |АНТК им. Антонова, |Прутки титановые |8108 90 3000| |т |1 | | |г. Киев | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Сплавы алюминиевые |7601 20 9900| |т |4 | | | |вторичные, прочие (чушки | | | | | | | |алюминиевые) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Полтавский |Прутки титановые |8108 90 3000| |т |1 | | |турбомеханический завод"| | | | | | | |г. Полтава | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Мотор Сич", |Прутки титановые |8108 90 3000| |т |48 | | |г. Запорожье | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Листы и плиты титановые |8108 90 5000| |т |4 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Прутки титановые |8108 90 3000| |т |30 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Титан и изделия из него, |8108 90 9000|8108999000 |т |4 | | | |включая отходы и лом, | | | | | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |"Южно-Никопольский |Трубы и трубки титановые |8108 90 7000| |т |40 | | |трубный завод", | | | | | | | |г. Никополь | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Ижсталь", |"Авиант", г. Киев |Прокат плоский из железа |7211 | |т |46 | |г. Ижевск, | |или нелегированной стали | | | | | |Удмуртская | |шириной менее 600 мм, | | | | | |Республика | |неплакированный | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |"Мотор Сич", |Прутки из железа или |7214 | |т |5 | | |г. Запорожье |нелегированной стали | | | | | | | |горячей прокатки | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |"Авиант", г. Киев |Прутки прочие из железа |7215 | |т |163 | | | |или нелегированной стали | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |"Мотор Сич", |Проволока из железа или |7217 | |т |4 | | |г. Запорожье |нелегированной стали | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Проволока из |7223 00 | |т |29 | | | |коррозионностойкой стали | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Прокат плоский из прочих |7226 | |т |13 | | | |легированных сталей, | | | | | | | |шириной менее 600 мм | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |"Завод поршневых колец",|Прутки из прочих |7228 | |т |210 | | |г. Одесса |легированных сталей | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |"Алюминиевый комбинат", |Изделия прочие из черных |7326 | |т |450 | | |г. Запорожье |металлов | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Новолипецкий |Лутугинское |Отходы и лом литейного |7204 10 0000| |т |5000 | |металлургический |государственное |чугуна | | | | | |комбинат", |объединение по | | | | | | |г. Липецк |производству валков, | | | | | | | |г. Лутугино, | | | | | | | |Луганская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Чугун передельный |7201 10 | |т |12000 | | | |нелегированный, | | | | | | | |содержащий 0,5 мас.% | | | | | | | |или менее фосфора | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |АООТ "Челябинский |ОАО "Мариупольский |Цинк необработанный, |7901 12 | |т |15000 | |электролитный |металлургический |нелегированный, | | | | | |цинковый завод", |комбинат им. Ильича", |содержащий менее 99,99 | | | | | |г. Челябинск |г. Мариуполь |мас.% цинка | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Соликамский |ОАО "Завод |Магний, опилки, стружка и|8104 30 0000| |т |350 | |завод |"Универсальное |гранулы, отсортированные | | | | | |десульфураторов", |оборудование", г. Донецк|по размеру; порошки | | | | | |г. Соликамск, | | | | | | | |Пермская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Кольчугинский |ГП "Завод "Арсенал", |Трубы латунные, прямые |7411 21 1000| |т |4,2 | |завод по обработке |г. Киев | | | | | | |цветных металлов | | | | | | | |им. С.Орджоникидзе"| | | | | | | |г. Кольчугино, | | | | | | | |Владимирская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Прутки латунные |7407 21 1000| |т |6,4 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Проволока латунная |7408 21 0000| |т |0,4 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ЗАО "Новокраматорский |Трубы и трубки медные |7411 10 1100| |т |2,1 | | |машиностроительный |прямые, с толщиной | | | | | | |завод", г. Краматорск |стенки более 0,6 мм | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |Белоцерковское УПП 3 |Лента латунная, толщиной |7409 21 0000| |т |60 | | |УТОС, г. Белая Церковь, |более 0,15 мм, в рулонах | | | | | | |Киевская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |АК "Росток", г. Киев |Листы медные, толщиной |7409 11 0000| |т |1 | | | |более 0,15 мм, в рулонах | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ГП "Завод |Трубы латунные прямые |7411 21 1000| |т |4 | | |"Электротяжмаш", | | | | | | | |г. Харьков | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |Киевское ЦКБ |Прутки и профили медные |7407 29 0000| |т |2 | | |арматуростроения, |прочие | | | | | | |г. Киев | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ЗАО "Армаклапан", |Прутки и профили медные |7407 29 0000| |т |2 | | |г. Киев |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Мариупольский |Лента латунная, толщиной |7409 21 0000| |т |30 | | |металлургический |более 0,15 мм, в рулонах | | | | | | |комбинат им. Ильича", | | | | | | | |г. Мариуполь | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "АЛТАЙ-КОКС", |ОАО "Мариупольский |Кокс и полукокс из |2704 00 1900| |т |1200000 | |г. Заринск, |металлургический |каменного угля прочие | | | | | |Алтайский край |комбинат им. Ильича", | | | | | | | |г. Мариуполь | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ГП "Опытный завод |ОАО "Завод газоразрядных| Фольга молибденовая | 8102 95 000| 8102920000 | кг | 250 | |тугоплавких |ламп", г. Полтава | | | | | | |металлов и твердых | | | | | | | |сплавов", г. Москва| | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ГП "Опытный завод |Завод "Генератор", |Прутки молибденовые, |8102 94 0000|8102911000 |кг |200 | |тугоплавких |г. Киев |изготовленные простым | | | | | |металлов и твердых | |спеканием | | | | | |сплавов", г. Москва| | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Полосы танталовые |8103 90 1000| |кг |10 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |Институт проблем |Фольга молибденовая |8102 95 0000|8102920000 |кг |100 | | |материаловедения, | | | | | | | |г. Киев | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |Завод "Инар", г. Киев |Листы молибденовые |8102 95 0000|8102920000 |кг |130 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |Завод "Арсенал", г. Киев|Изделия из вольфрама |8101 99 0000| |кг |200 | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Изделия из молибдена |8102 99 0000| |кг |600 | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "Элемент - |Полосы молибденовые |8102 95 0000|9102920000 |кг |3000 | | |Преобразователь", | | | | | | | |г. Запорожье | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |Завод "Искра", г. Львов |Прутки молибденовые, |8102 95 0000|8102920000 |кг |50 | | | |кроме изготовленных | | | | | | | |простым спеканием, | | | | | | | |профили, плиты, листы, | | | | | | | |полосы, лента и фольга | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Комбинат |ЗАО "Новокраматорский |Кирпичи огнеупорные, |6902 10 0000| |т |3500 | |"Магнезит", |машиностроительный |блоки, содержащие более | | | | | |г. Сатка, |завод", г. Краматорск |50 мас.% магния, кальция | | | | | |Челябинская обл. | |или хрома, взятых | | | | | | | |отдельно или вместе в | | | | | | | |пересчете на магнезит, | | | | | | | |карбид или хромит | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |Донецкий |Кирпичи огнеупорные, |6902 10 0000| |т |4500 | | |металлургический завод, |блоки, содержащие более | | | | | | |г. Донецк |50 мас.% магния, кальция | | | | | | | |или хрома, взятых | | | | | | | |отдельно или вместе в | | | | | | | |пересчете на магнезит, | | | | | | | |карбид или хромит | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Азовсталь", |Кирпичи огнеупорные, |6902 10 0000| |т |5500 | | |г. Мариуполь, |блоки, содержащие более | | | | | | |Донецкая обл. |50 мас.% магния, кальция | | | | | | | |или хрома, взятых | | | | | | | |отдельно или вместе в | | | | | | | |пересчете на магнезит, | | | | | | | |карбид или хромит | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Мариупольский |Кирпичи огнеупорные, |6902 10 0000| |т |6000 | | |металлургический |блоки, содержащие более | | | | | | |комбинат им. Ильича", |50 мас.% магния, кальция | | | | | | |г. Мариуполь |или хрома, взятых | | | | | | | |отдельно или вместе в | | | | | | | |пересчете на магнезит, | | | | | | | |карбид или хромит | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Комбинат |ОАО "Днепроспецсталь", |Кирпичи огнеупорные, |6902 10 0000| |т |4000 | |"Магнезит", |г. Запорожье |блоки, содержащие более | | | | | |г. Сатка, | |50 мас.% магния, кальция | | | | | |Челябинская обл. | |или хрома, взятых | | | | | | | |отдельно или вместе в | | | | | | | |пересчете на магнезит, | | | | | | | |карбид или хромит | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Нижнеднепровский |Кирпичи огнеупорные, |6902 10 0000| |т |3500 | | |трубопрокатный завод", |блоки, содержащие более | | | | | | |г. Днепропетровск |50 мас.% магния, кальция | | | | | | | |или хрома, взятых | | | | | | | |отдельно или вместе в | | | | | | | |пересчете на магнезит, | | | | | | | |карбид или хромит | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Алчевский |Кирпичи огнеупорные, |6902 10 0000| |т |3000 | | |металлургический завод",|блоки, содержащие более | | | | | | |г. Алчевск, |50 мас.% магния, кальция | | | | | | |Луганская обл. |или хрома, взятых | | | | | | | |отдельно или вместе в | | | | | | | |пересчете на магнезит, | | | | | | | |карбид или хромит | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО НПП "ИМЕТ", |Лутугинское |Ферросплавы (феррохром) |7202 | |т |1000 | |г. Москва |государственное | | | | | | | |объединение по | | | | | | | |производству валков, | | | | | | | |г. Лутугино, | | | | | | | |Луганская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Ферромолибден |7202 70 0000| |т |120 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ЗАО "Новокраматорский |Ферросплавы (феррохром) |из 7202 | |т |4000 | | |машиностроительный | | | | | | | |завод", г. Краматорск | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Ферромолибден |7202 70 0000| |т |300 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ГУП "Московский |ОАО "Рубежанский |Сварочные электроды с |8311 10 1000| |т |62 | |опытный сварочный |картонно-бумажный |сердечником из черных | | | | | |завод", г. Москва |комбинат", г. Рубежное |металлов и покрытием из | | | | | | |Луганская обл. |огнеупорного материала | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО |Сварочные электроды с |8311 10 1000| |т |40 | | |"Запорожтрансформатор", |сердечником из черных | | | | | | |г. Запорожье |металлов и покрытием из | | | | | | | |огнеупорного материала | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |АППО "Свема", г. Шостка |Сварочные электроды с |8311 10 1000| |т |65 | | |Сумская обл. |сердечником из черных | | | | | | | |металлов и покрытием из | | | | | | | |огнеупорного материала | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ГУП "Московский |ОАО "Насосэнергомаш", |Сварочные электроды с |8311 10 1000| |т |310 | |опытный сварочный |г. Сумы |сердечником из черных | | | | | |завод", г. Москва | |металлов и покрытием из | | | | | | | |огнеупорного материала | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Нефтепроммаш", |Сварочные электроды с |8311 10 1000| |т |120 | | |г. Ахтырка Сумская обл. |сердечником из черных | | | | | | | |металлов и покрытием из | | | | | | | |огнеупорного материала | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Концерн Стирол", |Сварочные электроды с |8311 10 1000| |т |230 | | |г. Горловка |сердечником из черных | | | | | | |Донецкая обл. |металлов и покрытием из | | | | | | | |огнеупорного материала | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |АО "Мотор СИЧ", |Сварочные электроды с |8311 10 1000| |т |42 | | |г. Запорожье |сердечником из черных | | | | | | | |металлов и покрытием из | | | | | | | |огнеупорного материала | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Полтавский ГОК", |Сварочные электроды с |8311 10 1000| |т |240 | | |г. Комсомольск, |сердечником из черных | | | | | | |Полтавская обл. |металлов и покрытием из | | | | | | | |огнеупорного материала | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |АО "Полтавский |Сварочные электроды с |8311 10 1000| |т |156 | | |Турбомеханический завод"|сердечником из черных | | | | | | |г. Полтава |металлов и покрытием из | | | | | | | |огнеупорного материала | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |"КУМЗ-СУАЛ", |ОАО "Пологовский |Гидроксид алюминия |2818 30 0000| |т |20000 | |г. Каменск- |химзавод Коагулянт", | | | | | | |Уральский, |г. Пологи, | | | | | | |Свердловская обл. -|Запорожская обл. | | | | | | |филиал ОАО "СУАЛ", | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Уральский |ОАО "Гидросила", |Прутки и профили медные |7407 21 1000| |т |80 | |завод по обработке |г. Кировоград |сплавов на основе меди и | | | | | |цветных металлов", | |цинка (прутки) | | | | | |г. Березовский, | | | | | | | |Свердловская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Трубы и и трубки медные |7411 21 1000| |т |25 | | | |из сплавов на основе меди| | | | | | | |и цинка (прямые) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Победит", |Государственный |Металлокерамика и |8113 00 2000| |т |100 | |г. Владикавказ, |инженерный центр твердых|изделия из нее | | | | | |Республика Северная|сплавов "Свиткермет", |необработанные (смеси | | | | | |Осетия |г. Светловодск, |твердосплавные) | | | | | | |Кировоградская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Оксиды и гидроксиды |2822 00 0000| |т |1 | | | |кобальта, оксиды | | | | | | | |кобальта технического | | | | | | | |(окись кобальта) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Вольфрам необработанный, |8101 94 0000|8101911000 |т |30 | | | |включая прутки, | | | | | | | |изготовленные простым | | | | | | | |спеканием (прутки и | | | | | | | |штабики вольфрамовые) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Молибден необработанный, |8102 94 0000| 8102911000 |т |4 | | | |включая прутки, | | | | | | | |изготовленные простым | | | | | | | |спеканием (прутки и | | | | | | | |проволока молибденовые) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Молибденовая проволока |8102 96 0000|8102930000 |т |6 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Вольфрамовая проволока |8101 96 0000|8102930000 |т |5 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |Государственное | |Вольфрамовая проволока |8101 96 0000|8102930000 |т |5 | |предприятие | | | | | | | |"Опытный завод | | | | | | | |тугоплавких | | | | | | | |металлов и твердых | | | | | | | |сплавов", г. Москва| | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Металлокерамика и |8113 00 2000| |т |100 | | | |изделия из нее | | | | | | | |необработанные (смеси | | | | | | | |твердосплавные) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Вольфрам необработанный, |8101 94 1000|8101911000 |т |10 | | | |включая прутки, | | | | | | | |изготовленные простым | | | | | | | |спеканием (прутки и | | | | | | | |штабики вольфрамовые) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Молибден необработанный, |8102 94 1000|8102911000 |т |5 | | | |включая прутки, | | | | | | | |изготовленные простым | | | | | | | |спеканием (прутки и | | | | | | | |проволока молибденовые) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Молибденовая проволока |8102 96 0000|8102930000 |т |5 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Легкая промышленность | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ЗАО "Инзенская |ОАО "Николаевский |Нетканые материалы, |5603949000 | |тыс.м |0,7 | |фабрика нетканых |глиноземный комбинат", |пропитанные или | | | | | |материалов", |г. Николаев |непропитанные, с | | | | | |г. Инза, | |покрытием или без | | | | | |Ульяновская обл. | |покрытия, дублированные | | | | | | | |или не дублированные, | | | | | | | |прочие (полотно нетканое | | | | | | | |хлопкопрошивное) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "Пневматика", |Нетканые материалы, |5603949000 | |тыс.м |0,5 | | |г. Антрацит |пропитанные или | | | | | | | |непропитанные, с | | | | | | | |покрытием или без | | | | | | | |покрытия, дублированные | | | | | | | |или не дублированные, | | | | | | | |прочие (полотно | | | | | | | |фильтровальное) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |АОЗТ "Новоселовский |Нетканые материалы, |5603949000 | |тыс.м | 0,1 | | |горнообогатительный |пропитанные или | | | | | | |комбинат", |непропитанные, с | | | | | | |п. Новоселовка, |покрытием или без | | | | | | |Харьковская обл. |покрытия, дублированные | | | | | | | |или не дублированные, | | | | | | | |прочие (полотно | | | | | | | |холстопрошивное) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Запорожский |Нетканые материалы, |5603949000 | |тыс.м |3,5 | | |производственный |пропитанные или | | | | | | |комбинат", г. Запорожье |непропитанные, с | | | | | | | |покрытием или без | | | | | | | |покрытия, дублированные | | | | | | | |или не дублированные, | | | | | | | |прочие (полотно | | | | | | | |холстопрошивное) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Ковротекс", |ОАО "Запорожский ЗАЦИ", |Из прочих текстильных |5911329000 | |т |2,1 | |г. Димитровград, |г. Запорожье |материалов сукно с | | | | | |Ульяновская обл. | |поверхностной плотностью | | | | | | | |650 г/кв.м или более | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Понинковский КБК", |Из прочих текстильных |5911329000 | |т |1,8 | | |г. Понинка |материалов сукно с | | | | | | | |поверхностной плотностью | | | | | | | |650 г/кв.м или более | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ТОО ТД "Жидачевский БК",|Из прочих текстильных |5911329000 | |т |2,4 | | |г. Жидачев |материалов сукно с | | | | | | | |поверхностной плотностью | | | | | | | |650 г/кв.м или более | | | | | -----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------
Первый заместитель Первый заместитель
Министра промышленности, Государственного секретаря
науки и технологий Министерства промышленной
Российской Федерации политики Украины
А.Г. Свинаренко Л.В. Минин
Номенклатура и объемы
товаров(услуг), поставляемых по производственной
кооперации хозяйствующими субъектами Российской
Федерации хозяйствующим субъектам Украины в 2002 году
(определены в соответствии с Протоколом между Правительством
Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о поставках
товаров по производственной кооперации в 2002 году
от 10 апреля 2002 г.)
--------------------------------------------------------------------------------------------- | Поставщик |Получатель| Наименование | Код по ТН ВЭД | Единица |Количество| | | | товара по ТН ВЭД | |измерения| | |---------------+----------+---------------------+---------------------+---------+----------| | | | | Россия |Украина| | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| |ООО "Мост-1" |АО "Норд" |Плиты, листы, |7606 12 910 0| |кг |120000 | |г. Москва |г. Донецк |полосы или ленты из | | | | | | | |алюминиевых | | | | | | | |сплавов толщиной | | | | | | | |менее 3 мм | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Плиты, листы, |7606 12 930 0| |кг |100000 | | | |полосы или ленты из | | | | | | | |алюминиевых сплавов | | | | | | | |толщиной не менее 3 | | | | | | | |мм, но менее 6 мм | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Плиты, листы, |7606 12 990 0| |кг |66000 | | | |полосы или ленты из | | | | | | | |алюминиевых сплава | | | | | | | |толщиной не менее 6 | | | | | | | |мм | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Трубы и трубки |7608 20 990 0| |кг |169000 | | | |алюминиевые прочие | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Провод медный |8544 11 100 0| |кг |600000 | | | |эмалированный | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| |ЗАО Тульский |АО "Норд" |Невулканизованная |4005 99 000 0| |м |126000 | |завод резиновых|г. Донецк |резиновая смесь, в | | | | | |технических | |первичных формах | | | | | |изделий" | |или в виде пластин, | | | | | |г. Тула | |листов или полос, | | | | | | | |или лент, прочие | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| |ОАО |АО "Норд",|Поливинилхлорид |3904 22 000 0| |т |248 | |"Владимирский |г. Донецк |прочий, | | | | | |химический | |пластифицированный | | | | | |завод", | | | | | | | |г. Владимир | | | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| |ООО "Норд- |АО "Норд",|Полистирол, прочий |3903 19 000 0| |т |2000 | |Спринт", |г. Донецк | | | | | | |г. Москва | | | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Полипропилен |3902 10 000 0| |т |280 | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Поливинилхлорид |3904 22 000 0| |т |250 | | | |прочий, | | | | | | | |пластифицированный | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Невулканизованная |4005 99 000 0| |т |100 | | | |резиновая смесь, в | | | | | | | |первичных формах | | | | | | | |или в виде пластин, | | | | | | | |листов или полос или | | | | | | | |лент, прочие | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Полиэтилен с |3901 20 | |т |360 | | | |удельным весом 0,94 | | | | | | | |или более | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Промышленные |3823 70 000 0| |т |9,6 | | | |жирные спирты | | | | | | | |(сорбент цеолитовый) | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Пленка из |3920 10 | |т |18 | | | |полиэтилена с | | | | | | | |удельным весом менее | | | | | | | |0,94 г/куб.см | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Феноло-альдегидные |3909 40 000 0| |т |265 | | | |смолы (связующее | | | | | | | |фенольное СФП-011Л) | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Краски и лаки на |3208 10 900 0| |т |300 | | | |основе сложных | | | | | | | |полиэфиров, прочие | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Плиты, листы, пленка |3920 20 290 0| |м |500000 | | | |и полосы или ленты | | | | | | | |прочие из полимеров | | | | | | | |пропилена, прочие | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Прокат плоский из |7209 17 100 0| |т |800 | | | |железа или | | | | | | | |нелегированной | | | | | | | |стали, в рулонах, | | | | | | | |толщиной 0,5 мм или | | | | | | | |более, но не более | | | | | | | |1 мм из | | | | | | | |электротехнической | | | | | | | |стали | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Прокат плоский из |7209 27 900 0| |т |6000 | | | |железа или | | | | | | | |нелегированной | | | | | | | |стали, в рулонах, | | | | | | | |толщиной 0,5 мм или | | | | | | | |более, но не более | | | | | | | |1 мм, прочий | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Плиты, листы, |7606 11 910 0| |т |360 | | | |полосы или ленты | | | | | | | |алюминиевые, | | | | | | | |прямоугольные, | | | | | | | |толщиной менее 3 мм | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Проводники |8544 59 800 0| |м |96000 | | | |электрические, на | | | | | | | |напряжение более 80 | | | | | | | |В, но менее 1000 В | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Плиты, листы и |7409 31 000 0| |т | 5 | | | |полосы или ленты | | | | | | | |медные, из сплавов | | | | | | | |на основе меди и | | | | | | | |олова (бронзы), в | | | | | | | |рулонах | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Прутки и профили из |7407 29 000 0| |т |3 | | | |сплавов на основе | | | | | | | |меди, прочие | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| |ООО "Норд- |АО "Норд",|Прокат плоский из |7220 20 390 0| |т |3,5 | |Спринт", |г. Донецк |коррозионностойкой | | | | | |г. Москва | |стали, без | | | | | | | |дальнейшей | | | | | | | |обработки кроме | | | | | | | |холодной прокатки, | | | | | | | |шириной не более | | | | | | | |500 мм толщиной 3 | | | | | | | |мм или более, | | | | | | | |содержащий менее 2,5 | | | | | | | |мас.% никеля | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Проволока из прочих |7229 90 900 0| |т |4 | | | |легированных | | | | | | | |сталей, прочая | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Трубы и трубки |7608 10 900 0| |т |100 | | | |алюминиевые, | | | | | | | |нелегированные, | | | | | | | |прочие | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Полистирол, прочий |3903 19 000 0| |т |600 | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Полипропилен |3902 10 000 0| |т |84 | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Поливинилхлорид |3904 22 000 0| |т |75 | | | |прочий, | | | | | | | |пластифицированный | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Невулканизованная |4005 99 000 0| |т |30 | | | |резиновая смесь, в | | | | | | | |первичных формах | | | | | | | |или в виде пластин, | | | | | | | |листов или полос или | | | | | | | |лент, прочие | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Полиэтилен с |3901 20 | |т |108 | | | |удельным весом 0,94 | | | | | | | |или более | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Промышленные |3823 70 000 0| |т |2,9 | | | |жирные спирты | | | | | | | |(сорбент цеолитовый) | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Пленка из |3920 10 | |т |5,5 | | | |полиэтилена с | | | | | | | |уд. весом менее 0,94 | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Феноло-альдегидные |3909 40 000 0| |т |80 | | | |смолы (связующее | | | | | | | |фенольное СФП-011Л) | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Краски и лаки на |3208 10 900 0| |т |90 | | | |основе сложных | | | | | | | |полиэфиров, прочие | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Плиты, листы, пленка |3920 20 290 0| |м |150000 | | | |и полосы или ленты | | | | | | | |прочие из полимеров | | | | | | | |пропилена, прочие | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| |ООО "Евробыт- |АО "Норд",|Прокат плоский из |7209 17 100 0| |т |240 | |техника", |г. Донецк |железа или | | | | | |г. Ростов-на- | |нелегированной | | | | | |Дону | |стали, в рулонах, | | | | | | | |толщиной 0,5 мм или | | | | | | | |более, но не более | | | | | | | |1 мм из | | | | | | | |электротехнической | | | | | | | |стали | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Прокат плоский из |7209 27 900 0| |т |1800 | | | |железа или | | | | | | | |нелегированной | | | | | | | |стали, в рулонах, | | | | | | | |толщиной 0,5 мм или | | | | | | | |более, но не более | | | | | | | |1 мм, прочий | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Плиты, листы, |7606 11 910 0| |т |108 | | | |полосы или ленты | | | | | | | |алюминиевые, | | | | | | | |прямоугольные, | | | | | | | |толщиной менее 3 мм | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Проводники |8544 59 800 0| |м |28800 | | | |электрические, на | | | | | | | |напряжение более 80 | | | | | | | |В, но менее 1000 В, | | | | | | | |прочие | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Плиты, листы и |7409 31 000 0| |т |1,5 | | | |полосы или ленты | | | | | | | |медные, из сплавов | | | | | | | |на основе меди и | | | | | | | |олова, в рулонах | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Прутки и профили |7407 29 000 0| |т |0,9 | | | |медные, прочие | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Прокат плоский из |7220 20 390 0| |т |1,05 | | | |коррозионностойкой | | | | | | | |стали, без дальнейшей| | | | | | | |обработки кроме | | | | | | | |холодной прокатки, | | | | | | | |шириной не более | | | | | | | |500 мм толщиной 3 | | | | | | | |мм или более, | | | | | | | |содержащий менее 2,5 | | | | | | | |мас.% никеля | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Проволока из прочих |7229 90 900 0| |т |1,2 | | | |легированных | | | | | | | |сталей, прочая | | | | | |---------------+----------+---------------------+-------------+-------+---------+----------| | | |Трубы и трубки |7608 10 900 0| |т |50 | | | |алюминиевые, | | | | | | | |нелегированные, | | | | | | | |прочие | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Номенклатура и объемы
товаров(услуг), поставляемых по производственной
кооперации хозяйствующими субъектами Российской
Федерации хозяйствующим субъектам Украины в 2002 году
(определены в соответствии с Протоколом между Правительством
Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о поставках
товаров по производственной кооперации в 2002 году
от 10 апреля 2002 г.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Поставщик | Получатель | Наименование товара по | Код по ТН ВЭД | Единица |Количество| | | | ТН ВЭД | |измерения| | |---------------+--------------------+-------------------------+---------------------+---------+----------| | | | | Россия | Украина | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Машиностроение | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------| |АО "АвтоВАЗ", |ООО |Двигатели для |8407341000| |шт |15000 | |г. Тольятти, |"УкрпроминвестАвто",|промышленной сборки | | | | | |Самарская обл. |г. Киев |моторных транспортных | | | | | | | |средств товарной позиции | | | | | | | |8703 | | | | | |---------------+--------------------+-------------------------+----------+----------+---------+----------| | | | Вентиляторы осевые |8414593000| |шт |15000 | |---------------+--------------------+-------------------------+----------+----------+---------+----------| | | |Валы трансмиссионные |848310 | |шт |8500 | |---------------+--------------------+-------------------------+----------+----------+---------+----------| | | |Стартеры и |8511409000| |шт |15000 | | | |стартергенераторы, прочие| | | | | |---------------+--------------------+-------------------------+----------+----------+---------+----------| | | |Кузова для промышленной |8707101000| |шт |15000 | | | |сборки | | | | | |---------------+--------------------+-------------------------+----------+----------+---------+----------| | | |Тормозные системы, их |8708311000| |шт |182000 | | | |части для промышленной | | | | | | | |сборки | | | | | |---------------+--------------------+-------------------------+----------+----------+---------+----------| | | |Коробки передач для |8708401000| |шт |17000 | | | |промышленной сборки | | | | | | | |транспортных средств | | | | | | | |товарной позиции 8703 | | | | | |---------------+--------------------+-------------------------+----------+----------+---------+----------| | | |Мосты ведущие для |8708501000| |шт |8000 | | | |промышленной сборки | | | | | | | |транспортных средств | | | | | | | |товарной позиции 8703 | | | | | |---------------+--------------------+-------------------------+----------+----------+---------+----------| | | |Мосты неведущие и их |8708601000|87086010 |шт |168000 | | | |части для промышленной | | | | | | | |сборки транспортных | | | | | | | |средств товарной позиции | | | | | | | |8703 | | | | | |---------------+--------------------+-------------------------+----------+----------+---------+----------| | | |Колеса ходовые, их части |8708701000|87087010 |шт |75000 | | | |для промышленной сборки | | | | | | | |тракторов и транспортных | | | | | | | |средств | | | | | |---------------+--------------------+-------------------------+----------+----------+---------+----------| | | |Амортизаторы подвески, |870880100 |8708801000|шт |60000 | | | |для промышленной сборки | | | | | | | |транспортных средств | | | | | |---------------+--------------------+-------------------------+----------+----------+---------+----------| |АО "АвтоВАЗ", |ООО |Радиаторы для |8708911000| |шт |15000 | |г. Тольятти, |"УкрпроминвестАвто",|промышленной сборки | | | | | |Самарская обл. |г. Киев |тракторов и транспортных | | | | | | | |средств товарной позиции | | | | | | | |8703 | | | | | |---------------+--------------------+-------------------------+----------+----------+---------+----------| | | |Глушители и выхлопные |8708921000| |шт |45000 | | | |трубы для промышленной | | | | | | | |сборки тракторов и | | | | | | | |транспортных средств | | | | | | | |товарной позиции 8703 | | | | | |---------------+--------------------+-------------------------+----------+----------+---------+----------| | | |Сцепление в сборе и его |8708931000|87089310 |шт |198000 | | | |части для промышленной | | | | | | | |сборки моторных | | | | | | | |транспортных средств | | | | | | | |товарной позиции 8703 | | | | | |---------------+--------------------+-------------------------+----------+----------+---------+----------| | | |Рулевые колеса, рулевые |8708941000| |шт |45000 | | | |колонки, рулевые | | | | | | | |механизмы для | | | | | | | |промышленной сборки | | | | | | | |тракторов и транспортных | | | | | | | |средств товарной позиции | | | | | | | |8703 | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Номенклатура и объемы
товаров(услуг), поставляемых по производственной
кооперации хозяйствующими субъектами Украины хозяйствующим
субъектам Российской Федерации в 2002 году
(определены в соответствии с Протоколом между Правительством
Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о поставках
товаров по производственной кооперации в 2002 году
от 10 апреля 2002 г.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Поставщик | Получатель | Наименование товара по | Код по ТН ВЭД | Единица |Количество| | | | ТН ВЭД | |измерения| | |-------------------+------------------------+-------------------------+-------------------------+---------+----------| | | | | Россия | Украина | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Машиностроение | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ООО "Укрпроминвест-|АО "АвтоВАЗ", |Воздушные фильтры для |4421319000 | |шт |300000 | |Авто", г. Киев |г. Тольятти, |двигателей внутреннего | | | | | | |Самарская обл. |сгорания, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Устройства для |8421239000 | |шт |300000 | | | |фильтрования топлива или | | | | | | | |масел в двигателях | | | | | | | |внутреннего сгорания, | | | | | | | |прочее | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Приборы и аппаратура для |9032899000 | |шт |300000 | | | |автоматического | | | | | | | |регулирования или | | | | | | | |управления, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Амортизаторы подвески, |870880100 |8708801000 |шт |1200000 | | | |для промышленной сборки | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Радиаторы |870891 | |шт |300000 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Генераторы прочие |851150900 |8511509000 |шт |300000 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Стартеры и стратер- |851140 | |шт |300000 | | | |генераторы | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Насосы топливные для |8413309900 | |шт |300000 | | | |двигателей внутреннего | | | | | | | |сгорания, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Аккумуляторы |8507108100 | |тыс.шт |300 | | | |электрические, свинцовые,| | | | | | | |испульзуемые для запуска | | | | | | | |поршневых двигателей, | | | | | | | |массой более 5 кг, | | | | | | | |работающие с жидким | | | | | | | |электролитом | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "УАЗ", г. Ульяновск |Амортизаторы подвески |870880 | |шт |320000 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Радиаторы |870891 | |шт |170000 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Рессоры и листы для них |73201 |732010 |шт |340000 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Воздушные фильтры для |842131 | |шт |85000 | | | |двигателей внутреннего | | | | | | | |сгорания | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Устройства для |842123 | |шт |85000 | | | |фильтрования топлива или | | | | | | | |масел в двигателях | | | | | | | |внутреннего сгорания | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Автоагрегат", |ОАО "УАЗ", г. Ульяновск |Амортизаторы подвески |870880 | |шт |368000 | |п. Краснодон, | | | | | | | |Луганская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Части и принадлежности |870839 | |шт |92000 | | | |моторных транспортных | | | | | | | |средств товарных позиций | | | | | | | |8701-8705, прочие | | | | | | | |(вакуумные усилители) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Запорожский | |Полупроводниковые приборы|8541 | |шт |200 | |завод | | | | | | | |"Преобразователь", | | | | | | | |г. Запорожье | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО | |Рессоры листовые и листы |732010 | |шт |92000 | |"Синельниковский | |для них | | | | | |рессорный завод", | | | | | | | |г. Синельниково, | | | | | | | |Днепропетровская | | | | | | | |обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Запорож- |ЗАО "Фирма |Трансформаторы с жидким |8504230000 | |шт |2 | |трансформатор", |Электробизнес", |диэлектриком мощностью | | | | | |г. Запорожье |г. Москва |более 10000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Запорожский | |Трансформаторы |8504313100 | |шт |30 | |завод | |измерительные для | | | | | |высоковольтной | |измерения напряжения | | | | | |аппаратуры" (ОАО | | | | | | | |"ЗЗВА"), | | | | | | | |г. Запорожье | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Трансформаторы |8504313900 | |шт |150 | | | |измерительные, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Пульты, панели, консоли, |8537209100 | |шт |50 | | | |столы, распределительные | | | | | | | |щиты и основания для | | | | | | | |электрической аппаратуры | | | | | | | |на напряжение более 1000 | | | | | | | |В, но не более 72,5 кВ | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ГП им. Макарова |ООО "Транзитные линии", |Шасси с установленными |870600 | |шт |50 | |"Южный |г. Подольск, Московская |двигателями для моторных | | | | | |машиностроительный |обл. |транспортных средств | | | | | |завод", | |товарных позиций 8701- | | | | | |г. Днепропетровск | |8705 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Кузова (включая кабины) |8707 | |шт |50 | | | |для моторных транспортных| | | | | | | |средств товарных позиций | | | | | | | |8701-8705 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ПТП "Оникс", | |Ковши, грейферы, захваты |8431410000 | |шт |30 | |г. Конотоп, | |и черпаки | | | | | |Сумская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Отвалы бульдозеров |8431420000 | |шт |50 | | | |неповоротные или | | | | | | | |поворотные | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Рыхлители и культиваторы |8432291000 | |шт |50 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Шасси с установленными |870600 | |шт |50 | | | |двигателями для моторных | | | | | | | |транспортных средств | | | | | | | |товарных позиций 8701- | | | | | | | |8705 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Кузова (включая кабины) |8707 | |шт |50 | | | |для моторных транспортных| | | | | | | |средств товарных позиций | | | | | | | |8701-8705 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Мосты ведущие с |8708509000 | |шт |150 | | | |диференциалом в сборе или| | | | | | | |отдельно от других | | | | | | | |элементов транссмиссии | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Мосты неведущие и их |8708609900 |87086099 |шт |150 | | | |части, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ПО "Харьковский | |Шасси с установленными |870600 | |шт |50 | |тракторный завод", | |двигателями для моторных | | | | | |г. Харьков | |транспортных средств | | | | | | | |товарных позиций 8701- | | | | | | | |8705 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Кузова (включая кабины) |8707 | |шт |50 | | | |для моторных транспортных| | | | | | | |средств товарных позиций | | | | | | | |8701-8705 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Торговый дом | |Части, предназначенные |8409910000 | |шт |3000 | |Киевтрактородеталь"| |для поршневых двигателей | | | | | |г. Киев | |внутреннего сгорания с | | | | | | | |искровым зажиганием | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Части, предназначенные |8409990000 | |шт |15000 | | | |для двигателей товарной | | | | | | | |позиции 8407 или 8408, | | | | | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Гидравлические агрегаты |8413603000 | |шт |1000 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Насосы шестеренные |8413604100 | |шт |2000 | | | |гидравлические силовые | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Турбокомпрессоры |8414802100 | |шт |1000 | | | |одноступенчатые | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Коробки передач, прочие |8708409000 |87084090 |шт |150 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Сцепление в сборе и его |8708939000 |87089390 |шт |150 | | | |части, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "СпецАгроМаш", |ОАО "Волгоградский |Ферромарганец, содержащий|7202118000 | |т |1500 | |г. Киев |моторный завод", |более 2 мас.% углерода, | | | | | | |г. Волгоград |прочий | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Фаворит-Дизайн", |Прокат плоский из |7208513000 | |т |600 | | |г. Чебоксары, Чувашская |нелегированной стали | | | | | | |Республика |шириной 600 мм или более,| | | | | | | |горячекатаный, | | | | | | | |неплакированный, без | | | | | | | |гальванического или | | | | | | | |другого покрытия толщиной| | | | | | | |более 20 мм | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Прокат плоский из |7208515000 | |т |600 | | | |нелегированной стали | | | | | | | |шириной 600 мм или более,| | | | | | | |горячекатаный, | | | | | | | |неплакированный, без | | | | | | | |гальванического или | | | | | | | |другого покрытия толщиной| | | | | | | |более 15 мм, но не более | | | | | | | |20 мм | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Прокат плоский из |7208541000 | |т |300 | | | |нелегированной стали | | | | | | | |шириной 600 мм или более,| | | | | | | |горячекатаный, | | | | | | | |неплакированный, без | | | | | | | |гальванического или | | | | | | | |другого покрытия толщиной| | | | | | | |2 мм или более | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Промтрактор", |Прокат плоский из |7208515000 | |т |2000 | | |г. Чебоксары, Чувашская |нелегированной стали | | | | | | |Республика |шириной 600 мм или более,| | | | | | | |горячекатаный, | | | | | | | |неплакированный, без | | | | | | | |гальванического или | | | | | | | |другого покрытия толщиной| | | | | | | |более 15 мм, но не более | | | | | | | |20 мм | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Прокат плоский из |7208541000 | |т |900 | | | |нелегированной стали | | | | | | | |шириной 600 мм или более,| | | | | | | |горячекатаный, | | | | | | | |неплакированный, без | | | | | | | |гальванического или | | | | | | | |другого покрытия толщиной| | | | | | | |2 мм или более | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Полтавский |ОАО "Русич" - КЗКТ, |Тормоза, тормоза с |8708399000 |87083990 |шт |4300 | |автоагрегатный |г. Курган |сервоусилителем, и их | | | | | |завод", | |части, прочие | | | | | |г. Полтава | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Запорож- |ЗАО "Московский завод |Прочие изделия из |7616 99 1000| |шт |6000 | |трансформатор", |"Изолятор" им. А.Баркова|алюминия, литые | | | | | |г. Запорожье |г. Москва | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Дружковское | |Глина огнеупорная |2508 30 0000| |кг |560000 | |рудоуправление", | | | | | | | |г. Дружковка, | | | | | | | |Донецкая обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО НПФ |ЗАО "Электроизолит", |Бумага и картон |4805 | |кг |1100000 | |"Укрпромвнедрение",|г. Хотьково, Московская |немелованные прочие, в | | | | | |г. Киев |обл. |рулонах или листах без | | | | | | | |дальнейшей обработки или | | | | | | | |обработанные | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Крафт-бумага |4804 31 5100| |кг |500000 | | | |электротехническая | | | | | | | |изоляционная | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Арматура изолирующая для |8547 90 0000| |кг |100000 | | | |электрических машин, | | | | | | | |устройств или | | | | | | | |оборудования, | | | | | | | |изготовленная полностью | | | | | | | |из изоляционных | | | | | | | |материалов, прочая | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Арматура изолирующая для |8547 90 0000| |кв.м |150000 | | | |электрических машин, | | | | | | | |устройств или | | | | | | | |оборудования, | | | | | | | |изготовленная полностью | | | | | | | |из изоляционных | | | | | | | |материалов, прочая | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Текстильные материалы, |5903 90 1000| |м |7400000 | | | |пропитанные, с покрытием | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Текстильные материалы, |5903 90 1000| |м |7400000 | | | |пропитанные, с покрытием | | | | | | | |или дублированные | | | | | | | |пластмассами, кроме | | | | | | | |материалов товарной | | | | | | | |позиции 5902, пропитанные| | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Стекловолокно и изделия |7019 | |м |3000000 | | | |из него | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Стекловолокно и изделия |7019 | |кг |24000 | | | |из него | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Стекло в форме шаров, |7002 10 0000| |кг |8000000 | | | |необработанное: шары | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Приборы или аппаратура |9026 | |шт |200 | | | |для измерения или | | | | | | | |контроля расхода, уровня,| | | | | | | |давления или других | | | | | | | |переменных характеристик | | | | | | | |жидкостей или газов кроме| | | | | | | |приборов и аппаратуры | | | | | | | |товарной позиции 9014, | | | | | | | |9015, 9028 или 9032 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Фенолы (трикрезол) |2707 60 0000| |кг |2500000 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО НПФ |ЗАО "Электроизолит", |Краски и лаки на основе |3208 90 9100| |кг |601000 | |"Укрпромвнедрение",|г. Хотьково, Московская |синтетических полимеров | | | | | |г. Киев |обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Адипиновая кислота и ее |2917 12 1000| |кг |300000 | | | |соли | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Смолы сложноэфирные |3806 30 0000| |кг |20000 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Диоксид кремния |2811 22 0000| |кг |5000 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Части железнодорожных |8607 | |шт |980000 | | | |локомотивов или моторных | | | | | | | |вагонов трамвая или | | | | | | | |подвижного состава | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Составы огнезащитные |3824 90 7000| |кг |300000 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Двигатели электрические |8501 | |шт |100 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Трансформаторы |8504 | |шт |50 | | | |электрические | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Углеводороды циклические |2902 | |кг |7900000 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Масла и другие продукты |2707 | |кг |4300000 | | | |высокотемпературной | | | | | | | |перегонки каменноугольной| | | | | | | |смолы | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "ПРОТЕХ," | |Фенолы (трикрезол) |2707 60 0000| |кг |1500000 | |г. Киев | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Днепровагон- |ГУП "Московская железная|Вагоны железнодорожные |8605 00 0000| |шт |200 | |ремстрой," |дорога", г. Москва |пассажирские не | | | | | |г. Днепропетровск | |самоходные (после | | | | | | | |произведенного | | | | | | | |отправителем капитального| | | | | | | |ремонта КР-2 и | | | | | | | |капитально- | | | | | | | |восстановительного | | | | | | | |ремонта КВР) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Котлы паропроизводящие |8402 19 | |шт |100000 | | | |прочие, включая | | | | | | | |комбинированные | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Пульты, панели, консоли, |8537 10 9900| |шт |100000 | | | |столы, распределительные | | | | | | | |щиты и основания для | | | | | | | |электрической аппаратуры | | | | | | | |прочие на напряжение не | | | | | | | |более 1000 В, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Пульты, панели, консоли, |8537 20 9100| |шт |100000 | | | |столы, распределительные | | | | | | | |щиты и основания для | | | | | | | |электрической аппаратуры | | | | | | | |прочие на напряжение | | | | | | | |более 1000 В, но не более| | | | | | | |72,5 кВ | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Части железнодорожных |8607 | |шт |200000 | | | |локомотивов или моторных | | | | | | | |вагонов трамвая или | | | | | | | |подвижного состава | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Мебель для сидения с |9401 69 0000| |шт |100000 | | | |деревянным каркасом | | | | | | | |прочая: прочая | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Днепровагон- |ГУП "Московская железная|Крепежная арматура, |8302 49 9000| |шт |100000 | |ремстрой," |дорога", г. Москва |фурнитура и аналогичные | | | | | |г. Днепропетровск | |изделия из недрагоценных | | | | | | | |металлов, используемые в | | | | | | | |салонах транспортных | | | | | | | |средств, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Запорожтран- |ОАО "Алюкомтайшет", |Трансформаторы |8504230000 | |шт |8 | |сформатор", |г. Тайшет, |электрические с жидким | | | | | |г. Запорожье |Иркутская обл. |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Грозэнерго" |Трансформаторы |8504230000 | |шт | 2 | | |Аргунская ТЭЦ, |электрические с жидким | | | | | | |г. Грозный, |диэлектриком, мощностью | | | | | | |Чеченская Республика |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Артемовская ТЭЦ", |Трансформаторы |8504230000 | |шт |1 | | |п. Артемовский, |электрические с жидким | | | | | | |Приморский край |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Братский |Трансформаторы |8504230000 | |шт |4 | | |алюминиевый завод", |электрические с жидким | | | | | | |г. Братск, Иркутская |диэлектриком, мощностью | | | | | | |обл. |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Бурейская ГЭС", |Трансформаторы |8504230000 | |шт |6 | | |г. Талакан Амурская обл.|электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Бурятэнерго ЦЭС", |Трансформаторы |8504230000 | |шт |1 | | |г. Улан-Удэ, Республика |электрические с жидким | | | | | | |Бурятия |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Вилюйская ГЭС-3", |Трансформаторы |8504230000 | |шт |5 | | |п. Светлый, Мирнинский |электрические с жидким | | | | | | |улус, Республика Саха |диэлектриком, мощностью | | | | | | |(Якутия) |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Волгоградэнерго", |Трансформаторы |8504230000 | |шт |2 | | |г. Самара |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Восточные |Трансформаторы |8504230000 | |шт |2 | | |электрические сети", |электрические с жидким | | | | | | |г. Екатеринбург |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ГП "Курская АЭС", |Трансформаторы |8504230000 | |шт |1 | | |г. Курчатов, Курская |электрические с жидким | | | | | | |обл. |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Дальэнерго", |Трансформаторы |8504230000 | |шт |1 | | |г. Владивосток |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Запорожтран- |ОАО "Севкавэнерго" |Трансформаторы |8504230000 | |шт |1 | |сформатор", |Зарамагская ГЭС, |электрические с жидким | | | | | |г. Запорожье |г. Владикавказ, |диэлектриком, мощностью | | | | | | |Республика Северная |более 10 000 кВА | | | | | | |Осетия | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Калининградская |Трансформаторы |8504230000 | |шт |3 | | |ТЭЦ-2," г. Калиниград |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ГП "Калининская АЭС", |Трансформаторы |8504230000 | |шт |2 | | |г. Удомля Тверская обл. |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Краснодарская ТЭЦ",|Трансформаторы |8504230000 | |шт |4 | | |Филиал Кубаньэнерго |электрические с жидким | | | | | | |г. Краснодар |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Красноярский |Трансформаторы |8504230000 | |шт |2 | | |алюминиевый завод", |электрические с жидким | | | | | | |г. Красноярск |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО |Трансформаторы |8504230000 | |шт |1 | | |"Карачаевочеркесэнерго",|электрические с жидким | | | | | | |г. Черкесск, Карачаево- |диэлектриком, мощностью | | | | | | |Черкесская Республика |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Красноярскэнерго", |Трансформаторы |8504230000 | |шт |5 | | |г. Красноярск |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Мосэнерго", |Трансформаторы |8504230000 | |шт |2 | | |г. Москва |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ТОП МЭС ВОСТОКА, |Трансформаторы |8504230000 | |шт |6 | | |г. Хабаровск |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ТОП МЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА, |Трансформаторы |8504230000 | |шт |1 | | |г. Брянск |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Белорецкий |Трансформаторы |8504230000 | |шт |4 | | |металлургический |электрические с жидким | | | | | | |комбинат", г. Белорецк, |диэлектриком, мощностью | | | | | | |Республика Башкортостан |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ТОП МЭС УРАЛА, |Трансформаторы |8504230000 | |шт |4 | | |г. Екатеринбург |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Запорожтран- |ТОП МЭС УРАЛА, г. Уфа, |Трансформаторы |8504230000 | |шт |1 | |сформатор", |Республика Башкортостан |электрические с жидким | | | | | |г. Запорожье | |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ТОП МЭС ЦЕНТРА, |Трансформаторы |8504230000 | |шт |9 | | |г. Москва |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ТОП МЭС ВОЛГИ, г. Самара|Трансформаторы |8504230000 | |шт |3 | | | |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Невиномысская |Трансформаторы |8504230000 | |шт |2 | | |ГРЭС", г. Невиномысск, |электрические с жидким | | | | | | |Ставропольский край |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Севкавэнерго" |Трансформаторы |8504230000 | |шт |3 | | |Нижнечеркесская ГЭС", |электрические с жидким | | | | | | |г. Нижне-Черкесск, |диэлектриком, мощностью | | | | | | |Карачаево-Черкесская |более 10 000 кВА | | | | | | |Республика | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ТОП Новгородская ПМЭС, |Трансформаторы |8504230000 | |шт |1 | | |г. Псков |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Ногликская ГЭС", |Трансформаторы |8504230000 | |шт |4 | | |п. Ноглики, Сахалинская |электрические с жидким | | | | | | |обл. |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "Ниопроминвест", |Трансформаторы |8504230000 | |шт |5 | | |г. Москва |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Всеволожский |Трансформаторы |8504230000 | |шт |3 | | |алюминиевый завод", ст. |электрические с жидким | | | | | | |Кирпичный завод, |диэлектриком, мощностью | | | | | | |г. Всеволожск, |более 10 000 кВА | | | | | | |Ленинградская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Нижновэнерго", |Трансформаторы |8504230000 | |шт |2 | | |г. Нижний Новгород |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Омскэнерго", |Трансформаторы |8504230000 | |шт |2 | | |г. Омск |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "Интергазпоставка", |Трансформаторы |8504230000 | |шт |6 | | |г. Москва |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Запорожтран- |ООО "Элемашэнерго", |Трансформаторы |8504229000 | |шт |6 | |сформатор", |г. Электросталь, |электрические с жидким | | | | | |г. Запорожье |Московская обл. |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 1 600 кВа, но не | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ЗАО "РЭК МАГАДАН", |Трансформаторы |8504229000 | |шт |1 | | |г. Магадан |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 1 600 кВа, но не | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Свердловскэнерго", |Трансформаторы |8504230000 | |шт |2 | | |г. Богданович, |электрические с жидким | | | | | | |Свердловская обл. |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Севералмаз", |Трансформаторы |8504230000 | |шт |5 | | |г. Архангельск |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Тулэнерго", г. Тула|Трансформаторы |8504230000 | |шт |1 | | | |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Тюменьэнерго", |Трансформаторы |8504230000 | |шт |3 | | |г. Сургут, Тюменская |электрические с жидким | | | | | | |обл. |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Хабаровская ТЭЦ-3",|Трансформаторы |8504230000 | |шт |1 | | |г. Хабаровск |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Хабаровскэнерго", |Трансформаторы |8504230000 | |шт |4 | | |г. Хабаровск |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Челябэнерго", |Трансформаторы |8504230000 | |шт |2 | | |г. Челябинск |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Чувашэнерго", |Трансформаторы |8504230000 | |шт |2 | | |г. Чебоксары, Чувашская |электрические с жидким | | | | | | |Республика |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Запорожтран- |АО "Ингушэнерго", |Трансформаторы |8504230000 | |шт |1 | |сформатор", |Слепцовская ПС, |электрические с жидким | | | | | |г. Запорожье |г. Назрань, Республика |диэлектриком, мощностью | | | | | | |Ингушетия |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Ростовэнерго", |Трансформаторы |8504229000 | |шт |1 | | |г. Ростов-на-Дону |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 1 600 кВа, но не | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |Адыгейские электрические|Трансформаторы |8504229000 | |шт |1 | | |сети ОАО "Кубаньэнерго",|электрические с жидким | | | | | | |г. Майкоп, Республика |диэлектриком, мощностью | | | | | | |Адыгея |более 1 600 кВа, но не | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "Техсервисторг", |Трансформаторы |8504229000 | |шт |24 | | |г. Москва |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 1 600 кВа, но не | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Трансформаторы |8504230000 | |шт |10 | | | |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "Элитстройтех", |Трансформаторы |8504230000 | |шт |5 | | |г. Москва |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |более 10 000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО |ОАО "Демиховский |Трансформаторы |8504221000 | |шт |120 | |"Укрэлектроаппарат"|машиностроительный |электрические с жидким | | | | | |г. Хмельницкий |завод", п. Демихово, |диэлектриком, мощностью | | | | | | |Орехово-Зуевский район, |более 650 кВА, но не | | | | | | |Московская обл. |более 1 600 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ЗАО "Елецкий |Трансформаторы |8504210000 | |шт |180 | | |энергомеханический |электрические с жидким | | | | | | |завод", г. Елец, |диэлектриком, мощностью | | | | | | |Липецкая обл. |не более 650 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "ЭЛМАКО Лтд", |Трансформаторы |8504210000 | |шт |10 | | |г. Москва |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком, мощностью | | | | | | | |не более 650 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ЗАО "Елецкий |Пульты, панели, консоли,|8537 10 9900| |шт |215 | | |энергомеханический |столы, распределительные | | | | | | |завод", г. Елец, |щиты и основания для | | | | | | |Липецкая обл. |электрической аппаратуры | | | | | | | |прочие на напряжение не | | | | | | | |более 1000 В, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Пульты, панели, консоли, |8537 20 9100| |шт |100 | | | |столы, распределительные | | | | | | | |щиты и основания для | | | | | | | |электрической аппаратуры | | | | | | | |прочие на напряжение | | | | | | | |более 1000 В, но не более| | | | | | | |72,5 кВ | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО |ЗАО "Елецкий |Выключатели |8536 20 9000| |шт |110 | |"Укрэлектроаппарат"|энергомеханический |автоматические на силу | | | | | |г. Хмельницкий |завод", г. Елец, |тока более 63 А | | | | | | |Липецкая обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "ЭЛМАКО Лтд", |Пульты , панели, консоли,|8537 10 9900| |шт |10 | | |г. Москва |столы, распределительные | | | | | | | |щиты и основания для | | | | | | | |электрической аппаратуры | | | | | | | |прочие на напряжение не | | | | | | | |более 1000 В, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |Днепропетровское |ОАО "ХК "Коломенский |Стартеры и стратер- |8511 40 9009|8511409000 |шт |30 | |научно- |завод", г. Коломна, |генераторы прочие | | | | | |производственное |Московская обл. | | | | | | |объединение | | | | | | | |электровозостроения| | | | | | | |(НПО "ДЭВЗ"), | | | | | | | |г. Днепропетровск | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО " Качканарский ГОК",|Части железнодорожных |8607 | |шт |1000 | | |г. Качканар, |локомотивов или моторных | | | | | | |Свердловская обл. |вагонов трамвая или | | | | | | | |подвижного состава | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Лебединский ГОК", |Части железнодорожных |8607 | |шт |1000 | | |г. Губкин, Белгородская |локомотивов или моторных | | | | | | |обл. |вагонов трамвая или | | | | | | | |подвижного состава | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "ЭЛМАКО Лтд", |Части железнодорожных |8607 | |шт |50 | | |г. Москва |локомотивов или моторных | | | | | | | |вагонов трамвая или | | | | | | | |подвижного состава | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО " |ООО "Концерн |Пульты, панели, консоли, |8537 20 9100| |шт |1000 | |Транс-Технология", |"Вагонсистем", г. Тверь |столы, распределительные | | | | | |г. Днепропетровск | |щиты и основания для | | | | | | | |электрической аппаратуры | | | | | | | |прочие на напряжение | | | | | | | |более 1000 В, но не | | | | | | | |более 72,5 кВ | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Пульты, панели, консоли, |8537 10 9900| |шт |500 | | | |столы, распределительные | | | | | | | |щиты и основания для | | | | | | | |электрической аппаратуры | | | | | | | |прочие на напряжение не | | | | | | | |более 1000 В, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Устройства |8531 10 8000| |шт |1000 | | | |сигнализационные охранные| | | | | | | |или устройства для подачи| | | | | | | |пожарного сигнала и | | | | | | | |аналогичные устройства, | | | | | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Штепсели, прочие |8536 69 9000| |шт |2000 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО |ООО "Концерн |Световые вывески, |9405 60 9900| |шт |1000 | |"Транс-Технология",|"Вагонсистем", г. Тверь |световые таблички с | | | | | |г. Днепропетровск | |именем или названием, или| | | | | | | |адресом и аналогичные | | | | | | | |изделия, прочие из других| | | | | | | |материалов | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Преобразователи |8504 40 9600| |шт |4000 | | | |статические: мощностью | | | | | | | |не более 7,5 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Лампы электрические и |9405 40 | |шт |64000 | | | |осветительное | | | | | | | |оборудование, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Аппаратура электрическая |8535 90 0000| |шт |8000 | | | |на напряжение более | | | | | | | |1000 В, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "ПРОТЕХ", |ЗАО "Электроизолит", |Фенол (гидроксибензол) |2907110000 | |кг |1500000 | |г. Киев |г. Хотьково, |и его соли | | | | | | |Московская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Масла и другие продукты |2707 | |кг |1500000 | | | |высокотемпературной | | | | | | | |перегонки каменноугольной| | | | | | | |смолы | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Катех-электро"|ЗАО "ОЗОН", |Провода обмоточные, |8544111000 | |т |10000 | |г. Киев |г. Юбилейный, |медные лакированные | | | | | | |Московская обл. |или эмалированные | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Проводники электрические |8544492000 | |км |170 | | | |на напряжение не более | | | | | | | |80 В, прочие, | | | | | | | |используемые в | | | | | | | |телекоммуникации | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Провода и кабели с |8544591000 | |км |130 | | | |изолированными | | | | | | | |проводниками диаметром | | | | | | | |более 0,51 мм | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Одескабель", | |Проводники электрические |8544492000 | |км |1000 | |г. Одесса | |на напряжение не более | | | | | | | |80 В, прочие, | | | | | | | |используемые в | | | | | | | |телекоммуникации | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Провода и кабели с |8544591000 | |км |500 | | | |изолированными | | | | | | | |проводниками диаметром | | | | | | | |более 0,51 мм | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Запорож- | |Трансформаторы |8504340000 | |шт |1 | |трансформатор", | |электрические мощностью | | | | | |г. Запорожье | |более 500 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Трансформаторы |8504230000 | |шт |1 | | | |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком мощностью | | | | | | | |более 10000 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Электромотор",| |Двигатели переменного |8501529100 | |тыс.шт |16 | |г. Полтава | |тока многофазные, прочие | | | | | | | |мощностью более 750 Вт, | | | | | | | |но не более 7,5 кВт | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Электромотор",|ЗАО "ОЗОН", |Двигатели, переменного |8501519000 | |тыс.шт |15 | |г. Полтава |г. Юбилейный, |тока многофазные | | | | | | |Московская обл. |мощностью не более 750 | | | | | | | |Вт, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Двигатели переменного |8501409909 |8501409900 |тыс.шт |12 | | | |тока однофазные, прочие | | | | | | | |мощностью более 750 Вт, | | | | | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ДП "УМТСиС" ОАО | |Двигатели переменного |8501529100 | |тыс.шт |8 | |"Южэлектромаш", | |тока многофазные, прочие | | | | | |г. Новая Каховка, | |мощностью более 750 Вт, | | | | | |Херсонская обл. | |но не более 7,5 кВт | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Двигатели переменного |8501529300 | |тыс.шт |7 | | | |тока многофазные, | | | | | | | |прочие мощностью более | | | | | | | |7,5 кВт, но не более | | | | | | | |37 кВт | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Двигатели переменного |8501539200 | |тыс.шт |6 | | | |тока многофазные, | | | | | | | |прочие мощностью более | | | | | | | |75 кВт, но не более | | | | | | | |375 кВт | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Двигатели переменного |8501529909 |8501529900 |тыс.шт |7 | | | |тока многофазные, | | | | | | | |прочие мощностью более | | | | | | | |37 кВт, но не более | | | | | | | |75 кВт, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |Дочернее | |Части, предназначенные |8409990000 | |тыс.шт |20 | |предприятие ВТФ | |для двигателей товарной | | | | | |"Мотордеталь", | |позиции 8407 или 8408, | | | | | |г. Конотоп, | |прочие | | | | | |Сумская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |Казенный завод | |Гранулы и порошки из |7205290000 | |т |5000 | |Порошковой | |передельного и | | | | | |металлургии, | |зеркального чугуна, | | | | | |г. Бровары, | |черных металлов, прочие | | | | | |Киевская обл. | |(порошок железный) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Сцепление в сборе и |8708939000 |87089390 |тыс.шт |250 | | | |его части, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Уманский завод| |Приборы и аппаратура для |9030399900 | |тыс.шт |85 | |"МЕГОМЕТР", | |измерения и контроля | | | | | |г. Умань, | |электрических величин, | | | | | |Черкасская обл. | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ГНПО" Харьковский | |Двигатели переменного |8501539400 | |тыс.шт |0,9 | |электромеханический| |тока многофазные, прочие | | | | | |завод", г. Харьков | |мощностью более 375 кВт, | | | | | | | |но не более 750 кВт | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Двигатели переменного |8501539900 | |тыс.шт |0,7 | | | |тока, прочие мощностью | | | | | | | |более 750 кВт | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "НПО ЭТАЛ", |ЗАО "ОЗОН", |Схемы печатные, прочие |8534001908 |8534001900 |тыс.шт |5 | |г. Александрия, |г. Юбилейный, | | | | | | |Кировоградская обл.|Московская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Устройства для защиты |8536301000 | |тыс.шт |40 | | | |электрических цепей, | | | | | | | |прочие на силу тока | | | | | | | |не более 16 А | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Реле, прочие |8536490000 | |тыс.шт |40 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Пульты, панели, консоли, |8537109900 | |тыс.шт |0,5 | | | |столы, распределительные | | | | | | | |щиты и основания для | | | | | | | |электрической аппаратуры | | | | | | | |прочие на напряжение не | | | | | | | |более 1000 В, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Завод | |Провода и кабели с |8544591000 | |км |800 | |"Южкабель", | |изолированными | | | | | |г. Харьков | |проводниками диаметром | | | | | | | |более 0,51 мм | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Проводники электрические |8544592000 | |км |600 | | | |на напряжение 1000 В, | | | | | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Провода обмоточные |8544119000 |85441190 |т |800 | | | |медные, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Провода обмоточные, |8544111000 | |т |900 | | | |медные лакированные | | | | | | | |или эмалированные | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |Харьковский | |Приборы и устройства |9032819000 | |шт |10 | |государственный | |для автоматического | | | | | |приборостроительный| |регулирования или | | | | | |завод им. Шевченко,| |управления, прочие | | | | | |г. Харьков | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Донецкий | |Трансформаторы |8504339000 | |тыс.шт |0,1 | |энергозавод", | |электрические мощностью | | | | | |г. Донецк | |более 16 кВА, но не | | | | | | | |более 500 кВА, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |Днепропетровский | |Пульты, панели, консоли, |8537109900 | |шт |43 | |завод шахтной | |столы, распределительные | | | | | |автоматики (ДЗША), | |щиты и основания для | | | | | |г. Днепропетровск | |электрической аппаратуры | | | | | | | |прочие на напряжение не | | | | | | | |более 1000 В, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО | |Двигатели переменного |8501529100 | |тыс.шт |7 | |Днепропетровский | |тока многофазные, прочие | | | | | |электромеханический| |мощностью более 750 Вт, | | | | | |завод, | |но не более 7,5 кВт | | | | | |г. Днепропетровск | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Двигатели переменного |8501529909 |8501529900 |тыс.шт |4 | | | |тока многофазные, прочие | | | | | | | |мощностью более 37 кВт, | | | | | | | |но не более 75 кВт, | | | | | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Двигатели переменного |8501519000 | |тыс.шт |4 | | | |тока многофазные, прочие | | | | | | | |мощностью не более 750 | | | | | | | |Вт, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Теапром", |ЗАО "ОЗОН", |Пульты, панели, консоли, |8537209100 | |тыс.шт |0,3 | |г. Умань, |г. Юбилейный, |столы, распределительные | | | | | |Черкасская обл. |Московская обл. |щиты и основания для | | | | | | | |электрической аппаратуры | | | | | | | |прочие на напряжение | | | | | | | |более 1000 В, но не более| | | | | | | |72,5 кВ | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Полтавский | |Компрессоры воздушные |8414409000 | |шт |40 | |турбомеханический | |на колесных шасси, | | | | | |завод", г. Полтава | |буксируемые, | | | | | | | |производительностью | | | | | | | |более 2 куб.м в мин | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Воздушные компрессоры, |8414809000 | |шт |30 | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Машины и аппараты для |8515391300 | |шт |20 | | | |сварки металлов, с | | | | | | | |трансформаторами | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Воздушные компрессоры, |8414 | |шт |10 | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ПТП "Оникс", | |Части, предназначенные |8409990000 | |тыс.шт |170 | |г. Конотоп | |для двигателей товарной | | | | | |Сумская обл. | |позиции 8407 или 8408, | | | | | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Валы трансмиссионные |8483 | |тыс.шт |2 | | | |и кривошипы | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Насосы шестеренные, |8413604900 | |тыс.шт |4 | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Части гидравлических |8412905009 |8412905000 |тыс.шт |2,5 | | | |силовых установок и | | | | | | | |двигателей, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Харьковский | |Двигатели переменного |8501529100 | |тыс.шт |80 | |электротехнический | |тока многофазные, прочие | | | | | |завод | |мощностью более 750 Вт, | | | | | |"Укрэлектромаш", | |но не более 7,5 кВт | | | | | |г. Харьков | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Двигатели переменного |8501519000 | |тыс.шт |15 | | | |тока многофазные, прочие | | | | | | | |мощностью не более 750 | | | | | | | |Вт, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "СНПО им. М.В. | |Насосы вакуумные, прочие |8414108000 | |тыс.шт |0,5 | |Фрунзе" , г. Сумы | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |СП Украинско- | |Трансформаторы |8504319009 |8504319000 |тыс.шт |2,6 | |Российское | |электрические, мощностью | | | | | |предприятие СТРАЗ- | |не более 1 кВа, прочие | | | | | |ИДАЛ", | | | | | | | |г. Севастополь, | | | | | | | |Республика Крым | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО ПП "Азовкабель"| |Провода изолированные, |8544 | |км |310 | |г. Бердянск, | |кабели и другие | | | | | |Запорожская обл. | |изолированные | | | | | | | |электрические проводники | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Завод |ООО "Элкат", г. Москва |Провода изолированные на |8544592000 | |км |70 | |"Южкабель", | |напряжение 1000 В | | | | | |г. Харьков | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Проводники электрические |8544609000 |85446090 |км |70 | | | |на напряжение более 1000 | | | | | | | |В, прочие проводники | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ЗАО "РОССКАТ", |Провода изолированные на |8544592000 | |км |50 | | |г. Нефтегорск, |напряжение 1000 В | | | | | | |Самарская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Запорожский |ОАО "Белэнергомаш", |Флюсы и препараты |3810909000 | |т |120 | |завод сварочных |г. Белгород |вспомогательные прочие | | | | | |флюсов и | |для пайки | | | | | |стеклоизделий", | | | | | | | |г. Запорожье | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Запорожский | |Природный или |6805100000 |68051000 |кв.м |1000 | |абразивный | |искусственный абразивный | | | | | |комбинат", | |порошок или зерно на | | | | | |г. Запорожье | |тканой текстильной | | | | | | | |основе | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Искусственный корунд |281810 | |т |8 | | | |определенного или | | | | | | | |неопределенного | | | | | | | |химического состава | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Жернова, камни точильные,|6804 | |шт |6800 | | | |круги шлифовальные и | | | | | | | |аналогичные изделия | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Донецкий | |Прокат плоский из железа |7208 | |т |2000 | |металлургический | |или нелегированной стали | | | | | |завод", | |шириной 600 мм или более,| | | | | |г. Донецк | |горячекатаный, | | | | | | | |неплакированный, без | | | | | | | |гальванического или | | | | | | | |другого покрытия | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Прокат плоский из железа |7211 | |т |130 | | | |или нелегированной стали | | | | | | | |шириной менее 600 мм, | | | | | | | |неплакированный, без | | | | | | | |гальванического или | | | | | | | |другого покрытия | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Прутки из железа или |7214 | |т |2000 | | | |нелегированной стали, без| | | | | | | |дальнейшей обработки | | | | | | | |кроме ковки, горячей | | | | | | | |прокатки, горячего | | | | | | | |волочения или горячего | | | | | | | |экструдирования, включая | | | | | | | |прутки, скрученные после | | | | | | | |прокатки, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |НПП "Машпроект", |ОАО "Белэнергомаш", |Двигатели турбореактивные|8411829109 |8411829100 |шт |2 | |г. Николаев |г. Белгород |и турбовинтовые, газовые | | | | | | | |турбины прочие мощностью | | | | | | | |более 5000 кВт, но не | | | | | | | |более 20 000 кВт, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Запорожский | |Ферросплавы: |7202190000 | |т |300 | |завод ферросплавов"| |ферромарганец прочий | | | | | |г. Запорожье | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Никопольский | |Ферросплавы: |7202190000 | |т |300 | |завод ферросплавов"| |ферромарганец прочий | | | | | |г. Никополь | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО | |Сталь легированная в |7224901900 | |т |10 | |"Новокраматорский | |слитках или других | | | | | |машиностроительный | |первичных формах прочая; | | | | | |завод", | |полуфабрикаты из прочих | | | | | |г. Краматорск | |легированных сталей | | | | | | | |прямоугольного (включая | | | | | | | |квадратное) поперечного | | | | | | | |сечения, кованная | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Красная |ЗАО "Электротехаппарат",|Машины |8432900000 |8432909900 |шт |9950 | |звезда", |г. Москва |сельскохозяйственные, | | | | | |г. Кировоград | |части, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Одессельмаш", | |Машины |8432900000 |8432909900 |шт |8200 | |г. Одесса | |сельскохозяйственные, | | | | | | | |части, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО | |Машины и механизмы для |8433900000 | |шт |200 | |"Белоцерковсельмаш"| |уборки или обмолота | | | | | |г. Белая Церковь, | |сельскохозяйственных | | | | | |Киевская обл. | |культур, части | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Запорожский | |Трансформаторы |8504230000 | |шт |50 | |завод сверхмощных | |электрические с жидким | | | | | |трансформаторов", | |диэлектриком мощностью | | | | | |г. Запорожье | |свыше 10000 кВа | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Трансформаторы |8504229000 | |шт |150 | | | |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком мощностью | | | | | | | |более 1600 кВа, но не | | | | | | | |более 10000 кВа | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Трансформаторы |8504340000 | |шт |300 | | | |электрические прочие | | | | | | | |мощностью более 500 кВа | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО | |Трансформаторы |8504221000 | |шт |100 | |"Укрэлектроаппарат"| |электрические с жидким | | | | | |г. Хмельницкий | |диэлектриком мощностью | | | | | | | |более 650 кВА, но не | | | | | | | |более 1600 кВа | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Трансформаторы |8504229000 | |шт |100 | | | |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком мощностью | | | | | | | |свыше 1600 кВА, но не | | | | | | | |более 10000 кВа | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Трансформаторы |8504340000 | |шт |100 | | | |электрические прочие, | | | | | | | |мощностью более 500 кВа | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО |ЗАО "Электротехаппарат",|Пульты, панели, консоли, |8537209100 | |шт |100 | |"Укрэлектроаппарат"|г. Москва |столы, распределительные | | | | | |г. Хмельницкий | |щиты и основания для | | | | | | | |электрической аппаратуры | | | | | | | |прочие на напряжение | | | | | | | |более 1000 В, но не более| | | | | | | |72,5 кВ | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Выключатели |8536209000 | |шт |100 | | | |автоматические на силу | | | | | | | |тока более 63 А | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Разъединители и |8535301000 | |шт |100 | | | |прирыватели на напряжение| | | | | | | |менее 72,5 кВ | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Трансформаторы |8504210000 | |шт |100 | | | |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком мощностью | | | | | | | |не более 650 кВА | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Запорожский | |Преобразователи |8504409900 | |шт |100 | |завод | |статические, прочие | | | | | |"Преобразователь", | | | | | | | |г. Запорожье | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Запорожский | |Измерительные |8504323000 | |шт |500 | |завод | |трансформаторы | | | | | |высоковольтной | | | | | | | |аппаратуры", | | | | | | | |г. Запорожье | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Энергетические| |Двигатели и генераторы |501 | |шт |130 | |Технологические | |электрические (кроме | | | | | |Системы", | |электрогенераторных | | | | | |г. Белгород- | |установок) | | | | | |Днестровский, | | | | | | | |Одесская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Насосы вакумные, прочие |8414108000 | |шт |103 | | | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Насосы шестеренные, |8413604900 | |шт |45 | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Запорожский | |Двигатели и генераторы |8501 | |шт |18 | |завод | |электрические (кроме | | | | | |"Преобразователь", | |электрогенераторных | | | | | |г. Запорожье | |установок) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Оборудование промышленное|841990 | |шт |13 | | | |с электрическим нагревом,| | | | | | | |части | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Энергетические|ЗАО "Электротехаппарат",|Компрессоры воздушные |8414409000 | |шт |18 | |Технологические |г. Москва |на колесных шасси, | | | | | |Системы", | |буксируемые, | | | | | |г. Белгород- | |производительностью | | | | | |Днестровский, | |более 2 куб.м/мин | | | | | |Одесская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Компрессоры прочие |8414809000 | |шт |27 | | | |(компрессор установки | | | | | | | |подготовки сорбентов) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Оборудование для |842129900 |421299000 |шт |54 | | | |фильтрования или очистки | | | | | | | |жидкостей, прочее | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Центрифуги, включая |8421990009 |8421990000 |шт |94 | | | |центробежные сушилки для | | | | | | | |фильтрования или очистки | | | | | | | |жидкостей или газов, | | | | | | | |части, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Оборудование промышленное|841990 | |шт |27 | | | |с электрическим или | | | | | | | |неэлектрическим нагревом | | | | | | | |для обработки материалов | | | | | | | |в процессах изменения | | | | | | | |температуры, части | | | | | | | |(корпус установки для | | | | | | | |подготовки сорбентов) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |АООТ | |Насос жидкосной, прочий |8413309900 | |шт |72 | |"Первомайскдизель- | |(автономного | | | | | |маш", г. Первомайск| |дизельгенератора | | | | | |Николаевская обл. | |внутреннего сгорания) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Части предназначенные |8409990000 | |шт |90 | | | |для двигателей товарной | | | | | | | |позиции 8407 или 8408, | | | | | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Части предназначенные |8503009900 | |шт |54 | | | |для машин товарной | | | | | | | |позиции 8501 или 8502, | | | | | | | |прочие (турбокомпрессор | | | | | | | |автономного | | | | | | | |дизельгенератора | | | | | | | |внутреннего сгорания) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Насос топливный |8413309100 | |шт |36 | | | |(автономного | | | | | | | |дизельгенератора | | | | | | | |внутреннего сгорания) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |Сумское |ЗАО "Электротехаппарат",|Насосы воздушные или |8414909000 | |шт |40 | |машиностроительное |г. Москва |вакумные, части, прочие | | | | | |НПО им. Фрунзе, | |(сменные проточные части | | | | | |г. Сумы | |для газоперекачивающих | | | | | | | |агрегатов) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Насосы вакуумные (к |841410 | |шт |300 | | | |насосным агрегатам), | | | | | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Ровненский | |Выключатели |8535210000 | |шт |150 | |завод | |автоматические | | | | | |высоковольтной | |напряжением менее 72,5 кВ| | | | | |аппаратуры", | | | | | | | |г. Ровно | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Пульты, панели, |8537 | |шт |150 | | | |распределительные щиты | | | | | | | |и основания для | | | | | | | |электрической аппаратуры,| | | | | | | |прочие (ячейки | | | | | | | |комплектных | | | | | | | |распределительных | | | | | | | |устройств) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Части, предназначенные |853890 | |шт |200 | | | |исключительно или в | | | | | | | |основном для аппаратуры | | | | | | | |товарных позиций 8535, | | | | | | | |8536, 8537, прочие | | | | | | | |(комплектных | | | | | | | |распределительных | | | | | | | |устройств) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Запорож- | |Трансформаторы |8504230000 | |шт |50 | |трансформатор" | |электрические с жидким | | | | | |г. Запорожье | |диэлектриком мощностью | | | | | | | |более 10000 кВа | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Трансформаторы |8504229000 | |шт |50 | | | |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком мощностью | | | | | | | |более 1600 кВА, но не | | | | | | | |более 10000 кВа | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Трансформаторы |8504221000 | |шт |50 | | | |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком мощностью | | | | | | | |более 650 кВА, но не | | | | | | | |более 1600 кВа | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Трансформаторы |8504210000 | |шт |50 | | | |электрические с жидким | | | | | | | |диэлектриком мощностью | | | | | | | |не более 650 кВа | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |Торговый дом |ЗАО "Электротехаппарат",|Насосы центробежные |841370 | |шт |250 | |"Южгидромаш" |г. Москва |прочие (насосы | | | | | |г. Бердянск, | |центробежные | | | | | |Запорожская обл. | |гидравлические к насосным| | | | | | | |агрегатам) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |СП "ХЗПТО" | |Части машин и механизмов |843149 | |шт |100 | |г. Харьков | |товарной позиции 8426, | | | | | | | |8429 или 8430, прочие | | | | | | | |(части крана мостового | | | | | | | |двухбалочного) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Ковши, грейферы, захваты |8431410000 | |шт |15 | | | |и черпаки (грузозахватные| | | | | | | |приспособления к кранам | | | | | | | |мостовым двухбалочным) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Дрогобыческий | |Инструмент для бурения |8207199009 |8207199000 |шт |458 | |машзавод", | |скальных пород или | | | | | |г. Дрогобыч, | |грунтов, прочий, включая | | | | | |Львовская обл. | |части | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Инженерно- | |Центральные смазывающие |8479896000 |84798960 |шт |40 | |производственный | |системы, эмульгаторы | | | | | |центр смазочного и | |(устройства центрального | | | | | |фильтрующего | |смазывания) | | | | | |оборудования", | | | | | | | |г. Николаев | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |НПП "Машпроект", | |Турбины газовые прочие |8411829101 |8411829100 |шт |8 | |г. Николаев | |мощностью более 5000 | | | | | | | |кВт, но не более 20000 | | | | | | | |кВт для использования в | | | | | | | |составе комплектных | | | | | | | |газоперекачивающих | | | | | | | |агрегатов | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Части оборудования |8411999010 |8411999000 |шт |1000 | | | |подсубпозиций 841182910 | | | | | | | |и 841182930 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Ужгородский | |Оборудование для |842139 | |шт |4 | |Турбогаз", | |фильтрования или очистки | | | | | |г. Ужгород | |газов, прочие | | | | | | | |(устройство воздуходувки | | | | | | | |газотурбинной установки) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Ужгородский |ЗАО "Электротехаппарат",|Машины и механические |8479 | |шт |40 | |Турбогаз", |г. Москва |устройства, имеющие | | | | | |г. Ужгород | |индивидуальные функции, | | | | | | | |в другом месте | | | | | | | |непоименованные | | | | | | | |(скваженное оборудование | | | | | | | |бурового комплекса) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Техтрансмаш", | |Машины и механические |8479 | |шт |37 | |г. Кременчуг | |устройства, имеющие | | | | | | | |индивидуальные функции, | | | | | | | |в другом месте | | | | | | | |непоименованные, прочие | | | | | | | |(комплекс оборудования | | | | | | | |скваженный для бурового | | | | | | | |комплекса) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Машзавод", | |Теплообменники, прочие |8419509000 | |шт |36 | |г. Черновцы | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Нептун", | |Аппараты для систем |8517509009 | 8517509000 |шт |444 | |г. Одесса | |проводной связи на | | | | | | | |несущей частоте или для | | | | | | | |цифровых проводных систем| | | | | | | |связи, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Аппараты электрические |8517809000 | |шт |40 | | | |телефонные или | | | | | | | |телеграфные для проводной| | | | | | | |связи, устройства прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Аппараты электрические |8517901900 | |шт |800 | | | |телефонные или | | | | | | | |телеграфные для проводной| | | | | | | |связи, аппаратов для | | | | | | | |систем проводной связи на| | | | | | | |несущей частоте | | | | | | | |подсубпозиции 8517501000,| | | | | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ГНПО "Харьковский | |Аппаратура электрическая |8536 | |шт |200 | |электромеханический| |для коммутации | | | | | |завод", г. Харьков | |(контакторы для | | | | | | | |комплектации | | | | | | | |электроприводов) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Выключатели |8536201000 | |шт |100 | | | |автоматические на силу | | | | | | | |тока не более 63 А | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Бердянские | |Машины и механизмы для |8433900000 | |шт |1200 | |жатки" г. Бердянск,| |уборки или обмолота | | | | | |Запорожская обл. | |сельскохозяйственных | | | | | | | |культур, части | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ГПО "Полярон", | |Выключатели |8536209000 | |шт |250 | |г. Львов | |автоматические на силу | | | | | | | |тока более 63 А | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Запорож- |ООО "Тольяттинский |Приборы и аппаратура для | 9032899000 | |шт |45 | |трансформатор", |"электрозавод", |автоматического | | | | | |г. Запорожье |г. Тольятти, |регулирования или | | | | | | |Самарская обл. |управления, прочие | | | | | | | |(переключающее | | | | | | | |устройство) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Клапаны предохранительные|8481409000 | |шт |70 | | | |или разгрузочные, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "ЗЗВА", | |Трансформаторы |8504313900 | |шт |54 | |г. Запорожье | |электрические, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "РЗВА", |ОАО "Московский завод |Пульты, распределительные|8537209900 | |шт |2 | |г. Ровно |"Электрощит", г. Москва |щиты и основания, | | | | | | | |оборудованные | | | | | | | |устройствами для | | | | | | | |управления или | | | | | | | |распределения | | | | | | | |электрического тока на | | | | | | | |напряжение более 72,5 кВ | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Укрпроминвест-|ОАО "УАЗ", г. Ульяновск |Аккумуляторы |8507 | |шт |85000 | |Авто", г. Киев | |электрические | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Колеса ходовые, их части |870870 | |шт |250000 | | | |и принадлежности | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Гидросила", |ОАО "Липецкий тракторный|Насосы шестеренные, |8413604900 | |тыс.шт |3,7 | |г. Кировоград |завод", г. Липецк |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Ростсельмаш", |Силовые установки и |8412299900 | |тыс.шт |4,0 | | |г. Ростов-на-Дону |двигатели гидравлические,| | | | | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ВККФ "АВТОКОМПЛЕКТ |ООО "АВТО-УНИВЕРСАЛ |Комплекты проводов для |8544309000 | |шт |15000 | |ЛТД", г. Черновцы |XXI ВЕК", г. Москва |свечей зажигания и | | | | | | | |комплекты проводов | | | | | | | |прочие, используемые в | | | | | | | |моторных транспортных | | | | | | | |средствах, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Трубы, трубки и шланги, |3917319000 | |шт |15000 | | | |гибкие, выдерживающие | | | | | | | |давление до 27,6 Мпа, | | | | | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Стахановский |Федеральное |Вагоны железнодорожные |8606911000 | |шт |2 | |вагоностроительный |государственное |специально | | | | | |завод", г. Стаханов|унитарное предприятие |предназначенные для | | | | | |Луганская обл. |"Атомспецтранс" |перевозки | | | | | | |Министерства Российской |высокорадиоктивных | | | | | | |Федерации по атомной |материалов | | | | | | |энергии", г. Москва | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Тележки и ходовые |8607120000 | |шт |12 | | | |балансирные тележки, | | | | | | | |прочие | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Химическая промышленность | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ОАО "Сумыхимпром", |ООО "Русские краски- |Оксиды и гидроксиды |2821 10 0000| |т |500 | |г. Сумы |ресурс", г. Ярославль |железа (пигмент желтый | | | | | | | |железоокисный) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Пигмент", г. Тамбов|Готовые пигменты, |3207 10 0000| |т |370 | | | |глушители стекла, готовые| | | | | | | |краски и аналогичные | | | | | | | |препараты | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "Утес-Инвест", |Оксиды и гидроксиды |2821 10 0000| |т |1300 | | |г.Ростов-на-Дону |железа (пигмент желтый | | | | | | | |железоокисный) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "Русские краски- |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |5000 | | |ресурс", г. Ярославль |изготовленные на основе | | | | | | | |диоксида титана, | | | | | | | |содержащие 80 мас.% или | | | | | | | |более диоксида титана в | | | | | | | |пересчете на сухое | | | | | | | |вещество (двуокись | | | | | | | |титана) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ПК "Котовский ЛКЗ", |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |1000 | | |г. Котовск, Тамбовская |изготовленные на основе | | | | | | |обл. |диоксида титана, | | | | | | | |содержащие 80 мас.% или | | | | | | | |более диоксида титана в | | | | | | | |пересчете на сухое | | | | | | | |вещество (двуокись | | | | | | | |титана) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "Фирма Лакокраска", |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |2500 | | |г. Москва |изготовленные на основе | | | | | | | |диоксида титана, | | | | | | | |содержащие 80 мас.% или | | | | | | | |более диоксида титана в | | | | | | | |пересчете на сухое | | | | | | | |вещество (двуокись | | | | | | | |титана) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Заволжский |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |110 | | |химический завод", |изготовленные на основе | | | | | | |г. Заволжск, Ивановская |диоксида титана, | | | | | | |обл. |содержащие 80 мас.% или | | | | | | | |более диоксида титана в | | | | | | | |пересчете на сухое | | | | | | | |вещество (двуокись | | | | | | | |титана) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Пигмент", г. Тамбов|Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |1200 | | | |изготовленные на основе | | | | | | | |диоксида титана, | | | | | | | |содержащие 80 мас.% или | | | | | | | |более диоксида титана в | | | | | | | |пересчете на сухое | | | | | | | |вещество (двуокись | | | | | | | |титана) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "Эксиоптторг", |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |10000 | | |г. Москва |изготовленные на основе | | | | | | | |диоксида титана, | | | | | | | |содержащие 80 мас.% или | | | | | | | |более диоксида титана в | | | | | | | |пересчете на сухое | | | | | | | |вещество (двуокись | | | | | | | |титана) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Сумыхимпром", |ЗАО "ОЗОН", |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |8000 | |г. Сумы |г. Юбилейный, Московская|изготовленные на основе | | | | | | |обл. |диоксида титана, | | | | | | | |содержащие 80 мас.% или | | | | | | | |более диоксида титана в | | | | | | | |пересчете на сухое | | | | | | | |вещество (двуокись | | | | | | | |титана) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "САН Консалд", |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |2000 | | |г. Москва |изготовленные на основе | | | | | | | |диоксида титана, | | | | | | | |содержащие 80 мас.% или | | | | | | | |более диоксида титана в | | | | | | | |пересчете на сухое | | | | | | | |вещество (двуокись | | | | | | | |титана) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "Утес-Инвест", |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |8000 | | |г. Ростов-на-Дону |изготовленные на основе | | | | | | | |диоксида титана, | | | | | | | |содержащие 80 мас.% или | | | | | | | |более диоксида титана в | | | | | | | |пересчете на сухое | | | | | | | |вещество (двуокись | | | | | | | |титана) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОООТПЦ "Химэкс", |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |7000 | | |г. Москва |изготовленные на основе | | | | | | | |диоксида титана, | | | | | | | |содержащие 80 мас.% или | | | | | | | |более диоксида титана в | | | | | | | |пересчете на сухое | | | | | | | |вещество (двуокись | | | | | | | |титана) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Химторг", г. Москва|Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |10000 | | | |изготовленные на основе | | | | | | | |диоксида титана, | | | | | | | |содержащие 80 мас.% или | | | | | | | |более диоксида титана в | | | | | | | |пересчете на сухое | | | | | | | |вещество (двуокись | | | | | | | |титана) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Агентство "ВЭЛТА", |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |865 | | |г. Ярославль |изготовленные на основе | | | | | | | |диоксида титана, | | | | | | | |содержащие 80 мас.% или | | | | | | | |более диоксида титана в | | | | | | | |пересчете на сухое | | | | | | | |вещество (двуокись | | | | | | | |титана) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Лакокраска", |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |36000 | | |г. Ярославль |изготовленные на основе | | | | | | | |диоксида титана, | | | | | | | |содержащие 80 мас.% или | | | | | | | |более диоксида титана в | | | | | | | |пересчете на сухое | | | | | | | |вещество (двуокись | | | | | | | |титана) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО |Краски и лаки (включая |3208 90 9100| |т |1000 | | |"Полихимресурстрэйд", |эмали и политуры) на | | | | | | |г. Москва |основе синтетических | | | | | | | |полимеров | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |АОСП "Правэкс-Брок"|ООО "САН Консалд", |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |4000 | |г. Киев |г. Москва |изготовленные на основе | | | | | | | |диоксида титана, | | | | | | | |содержащие 80 мас.% или | | | | | | | |более диоксида титана в | | | | | | | |пересчете на сухое | | | | | | | |вещество (двуокись | | | | | | | |титана) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ГАК "Титан", |ООО |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |25000 | |г. Армянск, |"Полихимресурстрэйд", |изготовленные на основе | | | | | |Республика Крым |г. Москва |диоксида титана, | | | | | | | |содержащие 80 мас.% или | | | | | | | |более диоксида титана в | | | | | | | |пересчете на сухое | | | | | | | |вещество (двуокись | | | | | | | |титана) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "Русские краски- |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |5000 | | |ресурс", г. Ярославль |изготовленные на основе | | | | | | | |диоксида титана, | | | | | | | |содержащие 80 мас.% или | | | | | | | |более диоксида титана в | | | | | | | |пересчете на сухое | | | | | | | |вещество (двуокись | | | | | | | |титана) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "Эксиоптторг", |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |10000 | | |г. Москва |изготовленные на основе | | | | | | | |диоксида титана, | | | | | | | |содержащие 80 мас.% или | | | | | | | |более диоксида титана в | | | | | | | |пересчете на сухое | | | | | | | |вещество (двуокись | | | | | | | |титана) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ЗАО "ОЗОН", |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |8000 | | |г. Юбилейный, Московская|изготовленные на основе | | | | | | |обл. |диоксида титана, | | | | | | | |содержащие 80 мас.% или | | | | | | | |более диоксида титана в | | | | | | | |пересчете на сухое | | | | | | | |вещество (двуокись | | | | | | | |титана) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "Технолог-ВИП", |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |2500 | | |г. Москва |изготовленные на основе | | | | | | | |диоксида титана, | | | | | | | |содержащие 80 мас.% или | | | | | | | |более диоксида титана в | | | | | | | |пересчете на сухое | | | | | | | |вещество (двуокись | | | | | | | |титана) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Лакокраска", |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |600 | | |г. Ярославль |изготовленные на основе | | | | | | | |диоксида титана, | | | | | | | |содержащие 80 мас.% или | | | | | | | |более диоксида титана в | | | | | | | |пересчете на сухое | | | | | | | |вещество (двуокись | | | | | | | |титана) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "Русские краски- |Оксиды и гидроксиды |2821 10 0000| |т |300 | | |ресурс", г. Ярославль |железа | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ГАК "Титан", |ООО "Утес-Инвест", |Оксиды и гидроксиды |2821 10 0000| |т |400 | |г. Армянск, |г.Ростов-на-Дону |железа | | | | | |Республика Крым | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Авдеевский |ООО "Русские краски- |Фталевый ангидрид |2917 35 0000| |т |3000 | |коксохимический |ресурс", г.Ярославль | | | | | | |завод", г. Авдеевка| | | | | | | |Донецкая обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "Утес-Инвест", |Фталевый ангидрид |2917 35 0000| |т |5000 | | |г. Ростов-на-Дону | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ПК "Котовский ЛКЗ", |Фталевый ангидрид |2917 35 0000| |т |1400 | | |г. Котовск, Тамбовская | | | | | | | |обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |"Контакт-Краситель"|ООО "Русские краски- |Фталевый ангидрид |2917 35 0000| |т |3000 | |г. Рубежное, |ресурс", г. Ярославль | | | | | | |Луганская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Комбинат |Малеиновый ангидрид |2917 14 0000| |т |620 | | |Органического синтеза", | | | | | | | |г. Новомосковск, | | | | | | | |Тульская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ПК "Котовский ЛКЗ", |Пентаэритрит |2905 42 0000| |т |720 | | |г. Котовск, Тамбовская | | | | | | | |обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "Торговый дом |Органические красящие |3204 90 0000| |т |1 | | |Сибреактив", г. Ангарск,|вещества синтетические, | | | | | | |Иркутская обл. |прочие (люминофор желто- | | | | | | | |зеленый 490 РТ) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "Утес-Инвест", |Фталевый ангидрид |2917 35 0000| |т |1000 | | |г. Ростов-на-Дону | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Заволжский |Нафтолы и их соли (2- |2907 15 | |т |120 | | |химический завод", |нафтол) | | | | | | |г. Заволжск, Ивановская | | | | | | | |обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Пигмент", г. Тамбов|Нафтолы и их соли (2- |2907 15 | |т |1800 | | | |нафтол) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Нафтол- | |Соединения с аминной |2921 42 1000|29214210 |т |70 | |Краситель", | |функциональной группой, | | | | | |г. Рубежное, | |производные анилина и их | | | | | |Луганская обл. | |соли, галогенированные, | | | | | | | |сульфированные, | | | | | | | |нитрованные и | | | | | | | |нитрозированные | | | | | | | |производные и их соли | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Фталевый ангидрид |2917 35 0000| |т |3200 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Нафтол- |ОАО "Пигмент", г. Тамбов|Соединения с аминной |2921 51 1000|292151 |т |7 | |Краситель", | |функциональной группой, | | | | | |г. Рубежное, | |полиамины ароматические | | | | | |Луганская обл. | |и их соли, фенилендиамин,| | | | | | | |диаминотолуол и их | | | | | | | |галогенированные, | | | | | | | |сульфированные, | | | | | | | |нитрованные и | | | | | | | |нитрозированные | | | | | | | |производные и их соли | | | | | | | |(метатолуидин) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Колорсервис", | |Соединения с аминной |2921 42 1000|29214210 |т |30 | |г. Армянск, | |функциональной группой, | | | | | |Республика Крым | |производные анилина и их | | | | | | | |соли, галогенированные, | | | | | | | |сульфированные, | | | | | | | |нитрованные и | | | | | | | |нитрозированные | | | | | | | |производные и их соли | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ГОК, пгт. Просяная,| |Каолин П-3 |2507 00 2000| |т |100 | |Днепропетровская | | | | | | | |обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Реактив", | |Оксид кальция |282590 | |т |10 | |г. Славянск, | | | | | | | |Донецкая обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Армопласт", |ОАО "Ступинский завод |Полиэфиры сложные прочие,|3907 91 1000| |т |10,25 | |г. Северодонецк, |стеклопластиков", |ненасыщенные, жидкие | | | | | |Луганская обл. |г. Ступино |(смола полиэфирная ПН-15)| | | | | | |Московская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Киевский завод| |Аминонафтолы и прочие |2922 29 0000| |т |3 | |РИАП", г. Киев | |аминофенолы, их простые | | | | | | | |и сложные эфиры, соли | | | | | | | |этих соединений, прочие | | | | | | | |(ускоритель УП-606/2 для | | | | | | | |эпоксидных смол) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |АОЗТ "ВЕСКО", | |Глина огнеупорная |2508 30 0000| |т |70 | |г. Дружковка, | | | | | | | |Донецкая обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ГКХЗ "Заря", |ОАО "Химпром", |Производные, содержащие |2904 20 0000|290420 |т |120 | |г. Рубежное, |г. Новочебоксарск, |только нитро- или только | | | | | |Луганская обл. |Чувашская Республика |нитрозо-группы | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Заволжский |Производные, содержащие |2904 20 0000|290420 |т |115 | | |химический завод", |только нитро- или только | | | | | | |г. Заволжск, Ивановская |нитрозо-группы | | | | | | |обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Пигмент", г. Тамбов|Производные, содержащие |2904 20 0000|290420 |т |1440 | | | |только нитро- или только | | | | | | | |нитрозо-группы | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Пентаэритрит |2905 42 0000| |т |1500 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "Утес-Инвест", |Пентаэритрит |2905 42 0000| |т |4000 | | |г. Ростов-на-Дону | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ГКХЗ "Заря", |ООО "Утес-Инвест", |Соли стеариновой кислоты |2915 70 3000| |т |60 | |г. Рубежное, |г.Ростов-на-Дону |(стеарат кальция) | | | | | |Луганская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Пигмент", г. Тамбов|Сульфиты натрия |2832 10 0000| |т |530 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Катализатор", |ОАО |Сульфаты алюминия |2833 22 0000| |т |110 | |г. Днепродзержинск,|"Воронежсинтезкаучук", | | | | | | |Днепропетровская |г. Воронеж | | | | | | |обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ПО "Артемсоль", | |Соль денатурированная или|2501 00 5100| |т |27000 | |г. Артемовск, | |для промышленных целей | | | | | |Донецкая область | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Донецкий завод| |Сульфаты железа |2833 29 5000| |т |30 | |химреактивов", | | | | | | | |г. Донецк | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Шосткинский | |Гидрохинон |2907 22 | |т |4 | |завод химреактивов"| | | | | | | |г. Шостка, Сумская | | | | | | | |обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО СП "Химопол", |ОАО |Углерод: прочий |2803 00 8000| |т |2160 | |г. Киев |"Балаковорезинотехника",| | | | | | | |г. Балаково, Саратовская| | | | | | | |обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО УКП "Добромиль"| |Сера всех видов, кроме |2503 00 9000| |т |360 | |г. Ивано-Франковск | |серы сублимированной, | | | | | | | |осажденной и коллоидной; | | | | | | | |прочая | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Саранский завод |Сера всех видов, кроме |2503 00 9000| |т |204 | | |"Резинотехника", |серы сублимированной, | | | | | | |г. Саранск, Республика |осажденной и коллоидной; | | | | | | |Мордовия |прочая | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО фирма "Барва", |ОАО |Полиэтиленгликоли: прочие|3907 20 1100| |т |180 | |г. Ямница, Ивано- |"Балаковорезинотехника",| | | | | | |Франковская обл. |г. Балаково, Саратовская| | | | | | | |обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | | Ускорители вулканизации |3812 10 0000| 38121000 |т |36 | | | | каучуков готовые | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Заволжский |Полиамины ациклические и |2921 29 0000| |т |15 | | |химический завод", |их производные, прочие | | | | | | |г. Заволжск, Ивановская |(бетаоксиэтилэтилен- | | | | | | |обл. |диамин) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Пигмент", г. Тамбов|Воски готовые включая |3404 90 1000| |т |10 | | | |сургучи (проксанол ЦЛ-3) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Углеводороды циклические,|2902 90 8000|2902 90 |т |20 | | | |прочие (термолан-1) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Орисил", |ОАО |Диоксид кремния |2811 22 0000| |т |36 | |г. Львов |"Балаковорезинотехника",| | | | | | | |г. Балаково, Саратовская| | | | | | | |обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |Славянское ЗАО | |Оксид, гидроксид и |2825 90 | |т |32,4 | |"Реактив", | |пероксид кальция, прочие | | | | | |г. Славянск, | | | | | | | |Донецкая обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |Глуховецкий горно- |ОАО |Каолин |2507 00 2000| |т |10 | |обогатительный |"Балаковорезинотехника",| | | | | | |комбинат, пгт |г. Балаково, Саратовская| | | | | | |Глуховцы, Сумская |обл. | | | | | | |обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ГПП "Объединение |ОАО "Заволжский |Уксусная кислота |2915 21 0000| |т |350 | |Азот", |химический завод", | | | | | | |г. Северодонецк, |г. Заволжск, Ивановская | | | | | | |Луганская обл. |обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Пигмент", г. Тамбов|Уксусная кислота |2915 21 0000| |т |600 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Винилацетат |2915 32 0000| |т |1200 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Спирт поливиниловый, |3905 30 0000| |т |10 | | | |содержащий или не | | | | | | | |содержащий | | | | | | | |негидролизованные | | | | | | | |ацетатные группы | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |АО "Горловский |ОАО "Заволжский |Хлорбензол |2903 61 0000| |т |200 | |казенный "Химзавод"|химический завод", | | | | | | |г. Горловка, |г. Заволжск, Ивановская | | | | | | |Донецкая обл. |обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Орисил", |ОАО "Казанский завод |Диоксид кремния (аэросил)|2811 22 0000| |т |350 | |г. Львов |синтетического каучука",| | | | | | | |г. Казань, Республика | | | | | | | |Татарстан | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Калушский |ООО "Утес-Инвест", |Диоксид кремния (аэросил)|2811 22 0000| |т |6 | |"Химзавод", |г. Ростов-на-Дону | | | | | | |г. Калуш, | | | | | | | |Ивано-Франковская | | | | | | | |обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗГП |ОАО "Казанский завод |Силиконы в первичных |3910 00 0000|39100000 |т |1000 | |"Кремнийполимер", |синтетического каучука",|формах (гидролизат | | | | | |г. Запорожье |г. Казань, Республика |диметилхлорсилана) | | | | | | |Татарстан | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Азот", |ОАО "Пигмент", г. Тамбов|Хлорбензол |2903 61 0000| |т |300 | |г. Днепродзержинск,| | | | | | | |Днепропетровская | | | | | | | |обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Концерн | |Нитрит, нитраты, прочие |2834 29 8000|2834299000 |т |1350 | |"Стирол", | |(нитрит натрия) | | | | | |г. Горловка, | | | | | | | |Донецкая обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Запорожкокс", | |Бензол для прочих целей |2707 10 9000| |т |9000 | |г. Запорожье | |(нитрации) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |Донецкий завод | |Гранулы, крошка и порошок|2517 49 0000| |т |63,9 | |кислотных | |из камней товарной | | | | | |материалов, | |позиции 2515 или 2516 | | | | | |г. Донецк | |термически обработанные | | | | | | | |или необработанные, | | | | | | | |прочие (порошок | | | | | | | |кислотоупорный) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО |ОАО "Пигмент", г.Тамбов |Масло подсолнечное или |1512 11 1000| |т |5000 | |"Днепропетровский | |сафлоровое и их фракции | | | | | |Маслоэкстракционный| |для технического или | | | | | |завод", | |промышленного применения,| | | | | |г. Днепропетровск | |кроме производства | | | | | | | |продуктов, используемых | | | | | | | |для употребления в пищу | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Пигмент-Днепр"| |Изделия для |3923 30 9090|3923309000 |шт |20000 | |г. Днепропетровск | |транспортировки или | | | | | | | |упаковки товаров из | | | | | | | |пластмасс, прочие | | | | | | | |емкостью более 2л | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Славянский |ОАО "Владимирский |Мел (тонкодисперсный) |2509 00 0000| |т |1560 | |Союз Содействия", |химический завод", | | | | | | |г. Славянск, |г. Владимир | | | | | | |Донецкая обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Краситель", |ОАО "Химволокно", |Дифениламин и его |2921 44 0000| |т |60 | |г. Рубежное, |г. Волжский |производные | | | | | |Луганская обл. |Волгоградская обл. |(термостабилизатор Н-1) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Химволокно", |Дифениламин и его |2921 44 0000| |т |60 | | |г. Щекино, Тульская обл.|производные | | | | | | | |(термостабилизатор Н-1) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Химволокно", |Дифениламин и его |2921 44 0000| |т |60 | | |г. Курск |производные | | | | | | | |(термостабилизатор Н-1) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Химволокно", |Дифениламин и его |2921 44 0000| |т |60 | | |г. Барнаул, Алтайский |производные | | | | | | |Край |(термостабилизатор Н-1) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Химволокно", |Дифениламин и его |2921 44 0000| |т |60 | | |г. Кемерово |производные | | | | | | | |(термостабилизатор Н-1) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "КСЗ", |ООО "Утес-Инвест", |Красители минеральные |2821 20 0000| |т |350 | |г. Кривой Рог |г. Ростов-на-Дону |(сурик сухой | | | | | | | |железокисный) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |Енакиевский |ОАО "Комбинат |Нафталин |2707 40 0000| |т |3500 | |коксохимический |Органического синтеза", | | | | | | |завод, г. Енакиево,|г. Новомосковск, | | | | | | |Донецкой обл. |Тульская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Бензол для прочих целей |2707 10 9000| |т |6000 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Ясиновский | |Бензол для прочих целей |2707 10 9000| |т |6000 | |коксохимический | | | | | | | |завод", | | | | | | | |г. Ясиноватая, | | | | | | | |Донецкая обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО "Харьковский |ЗАО "ОЗОН", г. Юбилейный|Фенолы |2707 60 0000| |т |800 | |коксовый завод", |Московская обл. | | | | | | |г. Харьков | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Протех", | |Фенолы |2707 60 0000| |т |700 | |г. Киев | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ГАК "Титан", |ООО "Технолог-ВИП", |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |2500 | |г. Армянск, |г. Москва |изготовленные на основе | | | | | |Республика Крым | |диоксида титана, | | | | | | | |содержащие 80 мас.% или | | | | | | | |более диоксида титана в | | | | | | | |пересчете на сухое | | | | | | | |вещество (двуокись | | | | | | | |титана) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "Фарбвест", |Пигменты и препараты, |3206 11 0000| |т |5000 | | |г. Москва |изготовленные на основе | | | | | | | |диоксида титана, | | | | | | | |содержащие 80 мас.% или | | | | | | | |более диоксида титана в | | | | | | | |пересчете на сухое | | | | | | | |вещество (двуокись | | | | | | | |титана) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Днепрошина", |ООО "Арохим", г. Москва |Шины пневматические для |4011 20 9000| |шт |35000 | |г. Днепропетровск | |автобусов или моторных | | | | | | | |транспортных средств для | | | | | | | |перевозки грузов с | | | | | | | |индексом нагрузки более | | | | | | | |121 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Шины пневматические для |4011 92 1000|4011911000 |шт |30000 | | | |транспортных средств, | | | | | | | |используемых в сельском | | | | | | | |и лесном хозяйстве | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Шины пневматические |4011 10 0000| |шт |30000 | | | |резиновые новые для | | | | | | | |легковых автомобилей | | | | | | | |(включая грузо- | | | | | | | |пассажирские | | | | | | | |автомобили-фургоны и | | | | | | | |спортивные автомобили) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО "Агроальянс", |Шины для автобусов или |4011209000 | |шт |3000 | | |г. Москва |моторных транспортных | | | | | | | |средств для перевозки | | | | | | | |грузов с индексом | | | | | | | |нагрузки более 121 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Шины для транспортных |4011 92 0000|4011911000 |шт |4000 | | | |средств, используемых в | | | | | | | |сельском и лесном | | | | | | | |хозяйстве | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Шины пневматические |4011 10 0000| |шт |10000 | | | |резиновые новые для | | | | | | | |легковых автомобилей | | | | | | | |(включая грузо- | | | | | | | |пассажирские | | | | | | | |автомобили-фургоны и | | | | | | | |спортивные автомобили) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Укрпроминвест-|АО "Автоваз", |Шины пневматические |4011 10 0000| |шт |300000 | |Авто", г. Киев |г. Тольятти, Самарская |резиновые новые для | | | | | | |обл. |легковых автомобилей | | | | | | | |(включая грузо- | | | | | | | |пассажирские | | | | | | | |автомобили-фургоны и | | | | | | | |спортивные автомобили) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "УАЗ", г. Ульяновск |Шины пневматические |4011 10 0000| |шт |150000 | | | |резиновые новые для | | | | | | | |легковых автомобилей | | | | | | | |(включая грузо- | | | | | | | |пассажирские | | | | | | | |автомобили-фургоны и | | | | | | | |спортивные автомобили) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |АОЗТ "КРАМ", |ЗАО "ОЗОН", |Шины пневматические для |4011 20 9000| |шт |20000 | |г. Киев |г. Юбилейный, |автобусов или моторных | | | | | | |Московская обл. |транспортных средств для | | | | | | | |перевозки грузов с | | | | | | | |индексом нагрузки более | | | | | | | |121 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Шины пневматические для |4011 92 1000|4011911000 |шт |10000 | | | |транспортных средств, | | | | | | | |используемых в сельском | | | | | | | |и лесном хозяйстве | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Шины пневматические |4011 10 0000| |шт |30000 | | | |резиновые новые для | | | | | | | |легковых автомобилей | | | | | | | |(включая грузо- | | | | | | | |пассажирские | | | | | | | |автомобили-фургоны и | | | | | | | |спортивные автомобили) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Пологовский |ООО "ИнтерСталь |Сульфаты алюминия |2833 22 0000| |т |60000 | |химзавод Коагулянт"|Холдинг", г. Москва | | | | | | |г. Пологи, | | | | | | | |Запорожская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |АО "Норд", |ООО "Норд-Спринт", |Части холодильников, |8418999000 |84189990 |т.шт |260 | |г. Донецк |г. Москва |морозильников и прочее | | | | | | | |холодильное или | | | | | | | |морозильное оборудование | | | | | | | |(шкаф холодильника, | | | | | | | |испаритель, конденсатор, | | | | | | | |полка шкафа) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Компрессоры, используемые|841430 | |т.шт |125 | | | |в холодильном | | | | | | | |оборудовании мощностью не| | | | | | | |более 0,4 кВт | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Металлургическая промышленность | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ОАО "Никопольский |ОАО "Северсталь", |Ферромарганец прочий |7202 19 0000| |т |4600 | |завод ферросплавов"|г. Череповец, | | | | | | |г. Никополь |Вологодская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Запорожский | |Марганец и изделия из |8111 00 9000| |т |8900 | |завод ферросплавов"| |него прочие | | | | | |г. Запорожье | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Ферромарганец прочий |7202 19 0000| |т |4600 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Азовсталь", |ОАО "Выксунский |Прокат плоский из железа |7208 51 9100| |т |3500 | |г. Мариуполь |металлургический завод",|или нелегированной стали | | | | | | |г. Выкса, Нижегородская |шириной 600 мм или более | | | | | | |обл. |горячей прокатки прочий, | | | | | | | |шириной 2050 мм или более| | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Прокат плоский из прочих |7225 40 5000| |т |3500 | | | |легированных сталей | | | | | | | |горячей прокатки толщиной| | | | | | | |4,75 мм или более, но не | | | | | | | |более 15 мм | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Никопольский |ОАО "Таганрогский |Ферросиликомарганец |7202 30 0000| |т |5400 | |завод ферросплавов"|металлургический завод",| | | | | | |г. Никополь, |г. Таганрог, Ростовская | | | | | | |Днепропетровская |обл. | | | | | | |обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Ферромарганец, содержащий|7202 11 8000| |т |2520 | | | |более 2 мас.% углерода, | | | | | | | |прочий | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Материалы, используемые в|3810 90 1000| |т |40 | | | |качестве сердечников или | | | | | | | |покрытий для сварочных | | | | | | | |электродов и прутков | | | | | | | |(флюс сварочный) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Запорожский | |Материалы, используемые в|3810 90 1000| |т |40 | |завод сварочных | |качестве сердечников или | | | | | |флюсов и | |покрытий для сварочных | | | | | |стеклоизделий", | |электродов и прутков | | | | | |г. Запорожье | |(флюс сварочный) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Завод | |Проволока и прутки из |8311 10 9000| |т |1540 | |"Универсальное | |спеченного порошка, | | | | | |оборудование", | |прочие | | | | | |г. Донецк | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Часово-ярский | |Пески природные всех |2505 90 0000| |т |1600 | |огнеупорный | |видов, кроме | | | | | |комбинат", | |металлоносных песков | | | | | |г. Часов-Яр, | |группы 26, прочие (песок | | | | | |Донецкая обл. | |формовочный) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Прочие огнеупорные |6903 20 9000| |т |108 | | | |керамические изделия, | | | | | | | |содержащие 45 мас.% | | | | | | | |или более глинозема | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО | |Кирпичи огнеупорные, |6902 10 0000| |т |162 | |"Пантелеймоновский | |блоки, плитки и | | | | | |огнеупорный завод",| |аналогичные огнеупорные | | | | | |п. Пантелеймоновка,| |керамические строительные| | | | | |Донецкая обл. | |материалы, содержащие | | | | | | | |более 50 мас.% элементов | | | | | | | |магния, кальция или | | | | | | | |хрома, взятых отдельно | | | | | | | |или вместе, в пересчете | | | | | | | |на магнезит, карбид или | | | | | | | |хромит | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Стахановский |ООО "Торговый Дом |Ферросилиций прочий |7202 29 | |т |1000 | |завод ферросплавов"|Трейдкомплекс", | | | | | | |г. Стаханов, |г. Москва (ОАО | | | | | | |Луганская обл. |"Златоустовский | | | | | | | |металлургический | | | | | | | |комбинат", г. Златоуст, | | | | | | | |Челябинская обл.) | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Ферросилиций, сод. более |7202 21 1000| |т |1000 | | | |55 мас.%, но не более 80 | | | | | | | |мас.% кремния | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Запорожский | |Ферромарганец прочий |7202 19 0000| |т |500 | |завод ферросплавов"| | | | | | | |г. Запорожье | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Никопольский | |Марганец и изделия из |8111 00 9000| |т |500 | |завод ферросплавов"| |него прочие | | | | | |г. Никополь | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Марганецкий |ООО "Алапаевский |Руды и концентраты |2602 00 0000| |т |100800 | |ГОК", г. Марганец, |металлургический завод |марганцевые | | | | | |Днепропетровская |1704", г. Алапаевск, | | | | | | |обл. |Свердловская обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Никопольский |ОАО "Оскольский |Ферромарганец прочий |7202 19 0000| |т |9000 | |завод ферросплавов"|электрометаллургический | | | | | | |г. Никополь |комбинат", г. Старый | | | | | | | |Оскол, Белгородская обл.| | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Ферросиликомарганец |7202 30 0000| |т |22000 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Никопольский | |Ферромарганец, содержащий|7202 11 8000| |т |9000 | |завод ферросплавов"| |более 2 мас.% углерода, | | | | | |г. Никополь | |прочий | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Запорожский | |Ферросилиций прочий |7202 29 | |т |3600 | |завод ферросплавов"| | | | | | | |г. Запорожье | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Стахановский | |Ферросилиций прочий |7202 29 | |т |3600 | |завод ферросплавов"| | | | | | | |г. Стаханов, | | | | | | | |Луганская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Бентонит", | |Бентонит |2508 10 0000| |т |5000 | |г. Дашуки | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Завод | |Проволока и прутки из |8311 10 9000| |т |1080 | |"Универсальное | |спеченного порошка, | | | | | |оборудование", | |прочие | | | | | |г. Донецк | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |Лутугинское | |Валки для прокатных |8455 30 1000| |т |1030 | |государственное | |станов из чугунного литья| | | | | |объединение по | | | | | | | |производству валков| | | | | | | |г. Лутугино, | | | | | | | |Луганская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |"СМНПО им. М.В. |ОАО "Оскольский |Фитинги для сварки встык |7307 93 1900| |т |47,7 | |Фрунзе", г. Сумы |электрометаллургический |с максимальным наружным | | | | | | |комбинат", г. Старый |диам. не более 609,6 мм, | | | | | | |Оскол, Белгородская обл.|прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Изделия прочие из черных |7326 90 9700| |т |147,2 | | | |металлов, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Насосы жидкостные прочие |8413 81 9000| |т |2,5 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Части для насосов прочие |8413 91 9000|84139190 |т |0,4 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Воздушные или газовые |8414 80 9000| |т |26 | | | |компрессоры прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Печи промышленные или |8417 90 0000|84179000 |т |19,2 | | | |лабораторные, включая | | | | | | | |мусоросжигательные печи, | | | | | | | |неэлектрические, части | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Машины, агрегаты и |8419 89 | |т |118,3 | | | |оборудование прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Валки прочие |8420 91 8000|8420919000 |т |36,2 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Части центрифуг, включая |8421 99 0009|8421990000 |т |14,4 | | | |центробежные сушилки, | | | | | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Части машин или |8431 20 0000| |т |3,8 | | | |механизмов товарной | | | | | | | |позиции 8427 | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Части конвертеров, |8454 90 0000|84549000 |т |19,8 | | | |литейных ковшей, изложниц| | | | | | | |и машин литейных, | | | | | | | |используемых в | | | | | | | |металлургии или литейном | | | | | | | |производстве | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Части печей и камер |8514 90 8000| |т |103,1 | | | |промышленных или | | | | | | | |лабораторных | | | | | | | |электрических, прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |АО "Эффект", | |Винты с внутренним |7318 15 6900| |шт |20 | |г. Одесса | |шестигранником прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Изделия снабженные |7318 19 0000| |шт |30 | | | |резьбой прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Пружины винтовые прочие |7320 20 8900| |шт |50 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Пружины и листы для них |7320 90 9000| |шт |80 | | | |из черных металлов прочие| | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Решетки и сетки из медной|7414 90 0000| |шт |50 | | | |проволоки прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Оборудование для |8421 39 9800| |шт |40 | | | |фильтрования или очистки | | | | | | | |газов прочее | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |АО "Эффект", |ОАО "Оскольский |Части конвертеров, |8454 90 0000|84549000 |шт |4 | |г. Одесса |электрометаллургический |литейных ковшей, изложниц| | | | | | |комбинат", г. Старый |и машин литейных, | | | | | | |Оскол, Белгородская обл.|используемых в | | | | | | | |металлургии или литейном | | | | | | | |производстве | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Оборудование и аппараты, |8468 20 0000| |шт | 80 | | | |работающие на газе, | | | | | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Оборудование и аппараты |8468 90 0000| |шт |1165 | | | |для пайки (в том числе | | | | | | | |тугоплавким припоем), | | | | | | | |или сварки; части | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Клапаны редукционные для |8481 10 1900| |шт |4 | | | |регулировки давления | | | | | | | |чугунные литые или | | | | | | | |стальные литые | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Клапаны редукционные для |8481 10 9900| |шт |70 | | | |регулировки давления | | | | | | | |прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Клапаны обратные прочие |8481 30 9900| |шт |155 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Арматура прочая |8481 80 9900| |шт |30 | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Краны, клапаны, вентили и|8481 90 0000| |шт |120 | | | |аналогичная арматура для | | | | | | | |трубопроводов, котлов, | | | | | | | |резервуаров или | | | | | | | |аналогичных емкостей; | | | | | | | |части | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Катушки индуктивности и |8504 50 8000|8504509000 |шт |20 | | | |дроссели прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |Вольногорский горно|ОАО "АВИСМА", |Ильменит и его |2614 00 1000| |т |79000 | |металлургический |г. Березники, |концентраты | | | | | |комбинат, |Пермская обл. | | | | | | |г. Вольногорск, | | | | | | | |Днепропетровкая | | | | | | | |обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Руды и концентраты |2614 00 9000| |т |5000 | | | |титановые прочие | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |Запорожский титано-| |Шлак, природный для |2619 00 9300| |т |10000 | |магниевый комбинат,| |извлечения из него оксида| | | | | |г. Запорожье | |титана | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ОАО "Верхнесалдинское |Титан губчатый с |8108 20 1001|8108101000 |т |100 | | |МПО", г. Верхняя Салда, |содержанием титана не | | | | | | |Свердловская обл. |менее 99,56 мас.% | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |Иршинский | |Ильменит и его |2614 00 1000| |т |3000 | |горнообогатительный| |концентраты | | | | | |комбинат, | | | | | | | |г. Иршанск, | | | | | | | |Житомирская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ООО "Электромашина"| |Электродвигатели |8501 33 9001|8501339000 |шт |2 | |г. Харьков | |мощностью более 75 кВт, | | | | | | | |но не более 100 кВт | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |Краматорский завод |ОАО "Верхнесалдинское |Оборудование и аппараты |8468 | |шт |120 | |тяжелого |МПО", г. Верхняя Салда, |для пайки или сварки | | | | | |машиностроения, |Свердловская обл. | | | | | | |г. Краматорск | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |Николаевский завод | |Насосы шестеренные, |8413 60 4900| |шт |18 | |смазочного и | |прочие | | | | | |фильтрующего | | | | | | | |оборудования, | | | | | | | |г. Николаев | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ЗАО | |Части и принадлежности, |8466 | |шт |67 | |"Новокраматорский | |включая приспособления | | | | | |машиностроительный | |для крепления инструмента| | | | | |завод", | |или деталей | | | | | |г. Краматорск | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |КЗПМ, г. Бровары, |ОАО "Ижсталь", г. Ижевск|Прочие огнеупорные |6903 90 1000| |шт |134 | |Киевская обл. |Удмуртская Республика |керамические изделия, | | | | | | | |содержащие более 25 | | | | | | | |мас.%, но не более 50 | | | | | | | |мас.% графита или других | | | | | | | |форм углерода | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |Лутугинское |ОАО "Новолипецкий |Валки для прокатных |8455 30 1000| |т |3300 | |государственное |металлургический |станов из чугунного литья| | | | | |объединение по |комбинат", г. Липецк | | | | | | |производству валков| | | | | | | |г. Лутугино, | | | | | | | |Луганская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Завод |ОАО "Липецкий |Проволока и прутки из |8311 10 9000| |т |360 | |"Универсальное |металлургический завод |спеченного порошка, | | | | | |оборудование", |"Свободный сокол", |прочие | | | | | |г. Донецк |г. Липецк | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО |БАЗ-СУАЛ, |Пек, полученный из |2708 10 0000| |т |14400 | |"Днепродзержинский |г. Краснотурьинск, |каменноугольной смолы | | | | | |коксохимический |Свердловская обл. | | | | | | |завод", |- ОАО "СУАЛ" | | | | | | |г. Днепродзержинск,| | | | | | | |Днепропетровская | | | | | | | |обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Укрграфит", | |Продукты, полученные на |3801 90 0000| |т |2150 | |г. Запорожье | |основе графита или | | | | | | | |прочих форм углерода, в | | | | | | | |виде паст, блоков, | | | | | | | |пластин или прочих | | | | | | | |полуфабрикатов, прочие | | | | | | | |(катодные блоки) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |КАЗ-СУАЛ, г. Кандалакша,|Продукты, полученные на |3801 90 0000| |т |710 | | |Мурманская обл. - ОАО |основе графита или | | | | | | |"СУАЛ" |прочих форм углерода, в | | | | | | | |виде паст, блоков, | | | | | | | |пластин или прочих | | | | | | | |полуфабрикатов, прочие | | | | | | | |(катодные блоки) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ИрКАЗ-СУАЛ, г. Шелехов, |Продукты, полученные на |3801 90 0000| |т |4348 | | |Иркутская обл. - ОАО |основе графита или | | | | | | |"СУАЛ" |прочих форм углерода, в | | | | | | | |виде паст, блоков, | | | | | | | |пластин или прочих | | | | | | | |полуфабрикатов, прочие | | | | | | | |(катодные блоки) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Укрграфит", |КУМЗ - СУАЛ, г. Каменск-|Продукты, полученные на |3801 90 0000| |т |1619 | |г. Запорожье |Уральский, Свердловская |основе графита или | | | | | | |обл.- ОАО "СУАЛ" |прочих форм углерода, в | | | | | | | |виде паст, блоков, | | | | | | | |пластин или прочих | | | | | | | |полуфабрикатов, прочие | | | | | | | |(катодные блоки) | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |"Лутугинское |ООО НПП "ИМЕТ", |Валки чугунные для |8455 30 1000| |т |727 | |государственное |г. Москва - для ОАО |прокатных станов | | | | | |объединение по |"Оскольский | | | | | | |производству |электрометаллургический | | | | | | |валков", |комбинат", г. Старый | | | | | | |г. Лутугино, |Оскол, Белгородская обл.| | | | | | |Луганская обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО НПП "ИМЕТ", |Валки чугунные для |8455 30 1000| |т |3300 | | |г. Москва - для ОАО |прокатных станов | | | | | | |"Новолипицкий | | | | | | | |металлургический | | | | | | | |комбинат", г. Липецк | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО | |Валки чугунные для |8455 30 | |т |2144 | |"Новокраматорский | |прокатных станов | | | | | |машиностроительный | | | | | | | |завод", | | | | | | | |г. Краматорск, | | | | | | | |Донецкая обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | |ООО НПП "ИМЕТ", |Валки чугунные для |8455 30 | |т |2280 | | |г.Москва - для ОАО |прокатных станов | | | | | | |"Северсталь", | | | | | | | |г. Череповец Вологодская| | | | | | | |обл. | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ДП "Вольногорский |ГУП "Московский опытный |Руды и концентраты |2614 00 9000| |т |350 | |Горно- |сварочный завод", |титановые прочие | | | | | |Металлургический |г. Москва |(рутиловый концентрат) | | | | | |Комбинат", | | | | | | | |г. Вольногорск, | | | | | | | |Днепропетровская | | | | | | | |обл. | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| | | |Ильменит и его |2614 00 1000| |т |1100 | | | |концентраты | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Запорожский | |Ферромарганец прочий |7202 19 0000| |т |1100 | |завод ферросплавов"| | | | | | | |г. Запорожье | | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |ОАО "Завод |ОАО "Нижне-Тагильский |Проволока и прутки из |8311 10 9000| |т |1080 | |"Универсальное |металлургический |спеченного порошка, | | | | | |оборудование", |комбинат", г. Нижний |прочие | | | | | |г. Донецк |Тагил, Свердловская обл.| | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |Государственный |ОАО "Победит", |Металлокерамика и изделия|8113 00 2000| |т |400 | |инженерный центр |г. Владикавказ, |из нее необработанные | | | | | |твердых сплавов |Республика Северная |(твердый сплав ВН-8) | | | | | |"Свиткермет", |Осетия-Алания | | | | | | |г. Светловодск, | | | | | | | |Кировоградская обл.| | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+----------| |Государственный |Государственное |Металлокерамика и изделия|8113 00 2000| |т |400 | |инженерный центр |предприятие "Опытный |из нее необработанные | | | | | |твердых сплавов |завод тугоплавких |(твердый сплав ВН-8) | | | | | |"Свиткермет", |металлов и твердых | | | | | | |г. Светловодск, |сплавов", г. Москва | | | | | | |Кировоградская обл.| | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Легкая промышленность | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ОАО "Химволокно", |ОАО "Ковротекс", |Мононити (ПА) |5404109000 | |т |15 | |г. Чернигов |г. Димитровград, |синтетические, прочие | | | | | | |Ульяновская обл. | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первый заместитель Первый заместитель
Министра промышленности, Государственного секретаря
науки и технологий Министерства промышленной
Российской Федерации политики Украины
А.Г. Свинаренко Л.В. Мининвгору