Документ 643_128, чинний, поточна редакція — Підписання від 15.04.1994

Угода
між Україною та Російською Федерацією
про поетапне врегулювання проблем
Чорноморського флоту
(укр/рос)

 
     Дата підписання: 15.04.1994
     Дата набуття чинності: 15.04.1994
 
     Україна та Російська Федерація, іменовані далі Сторонами, спираючись на положення Угоди між Україною та Російською Федерацією про подальший розвиток міждержавних відносин, підписаної в Дагомисі 23 червня 1992 року ( 643_018 ); Угоди між Україною та Російською Федерацією про принципи формування ВМС України і ВМФ Росії на базі Чорноморського флоту колишнього СРСР, підписаної в Ялті 3 серпня 1992 року ( 643_020 ); Угоди між Україною та Російською Федерацією про негайні заходи по формуванню ВМС України і ВМФ Росії на базі Чорноморського флоту, підписаної у Москві 17 червня 1993 року ( 643_046 ), а також Протоколу про врегулювання проблем Чорноморського флоту, підписаного в Масандрі 3 вересня 1993 року ( 643_054 ),
 
     прагнучи до зміцнення дружби, співробітництва і партнерства між певними країнами,
 
     погодилися про нижче викладене:
 
Статті 1
 
     Військово-Морські Сили України і Чорноморський флот Російської Федерації базуються роздільно.
 
Стаття 2
 
     Україні залишається 15 - 20% кораблів і суден Чорноморського флоту.
 
Стаття 3
 
     Протягом 10 днів підготувати угоду про параметри такого розподілу.
 
     Вчинено в Москві 15 квітня 1994 року в двох примірниках кожний українською і російською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.
 
 За Україну                 За Російську Федерацію 
(підпис) (підпис)
 
Соглашение
между Российской Федерацией и Украиной
о поэтапном урегулировании проблем Черноморского флота
 
(Москва, 15 апреля 1994 года)

 
     Российская Федерация и Украина, именуемые далее Сторонами, опираясь на положения Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о дальнейшем развитии межгосударственных отношений, подписанного в Дагомысе 23 июня 1992 года ( 643_018 ); Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о принципах формирования ВМФ России и ВМС Украины на базе Черноморского флота бывшего СССР, подписанного в Ялте 3 августа 1992 года ( 643_020 ); Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о неотложных мерах по формированию ВМФ России и ВМС Украины на базе Черноморского флота, подписанного в Москве 17 июня 1993 года ( 643_046 ), а также Протокола об урегулировании проблем Черноморского флота, подписанного в Массандре 3 сентября 1993 года ( 643_054 ),
     стремясь к укреплению дружбы, сотрудничества и партнерства между двумя странами,
     согласились о нижеследующем:
 
Статья 1
 
     Военно-Морские Силы Украины и Черноморский флот Российской Федерации базируются раздельно.
 
Статья 2
 
     Украине остается 15 - 20% кораблей и судов Черноморского флота.
 
Статья 3
 
     В течение 10 дней подготовить соглашение о параметрах такого разделения.
 
     Совершено в г. Москве 15 апреля 1994 года в двух экземплярах, каждый на русском и украинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
 
(Подписи)
 
 "Дипломатический вестник", N 9 - 10, 1994 вгору