Документ 643_062, поточна редакція — Редакція від 28.05.1997, підстава - 643_077


Угода
між Урядом України та Урядом Російської Федерації
про реструктуризацію заборгованості України по
державних кредитах, наданих Російською Федерацію
{ Зміни до Угоди див. в Угоді
( 643_077 ) от 28.05.97 }

Уряд України та Уряд Російської Федерації, які надалі
іменуються Сторонами, визнаючи необхідність якнайшвидшого врегулювання проблеми
прострочених в 1994 році платежів по погашенню і обслуговуванню
державних кредитів, наданих Російською Федерацією Україні
відповідно до міжурядових угод про державний кредит по результатам
торговельно-економічних відносин в 1992-1993 рр. від 26 травня
1993 р. ( 643_041 ) і про державний кредит на 1993 рік ( 643_049 )
від 24 червня 1993 р.; беручи до уваги зусилля Уряду України по обслуговуванню
програми економічних реформ, розпочатої при підтримці Міжнародного
валютного фонду і світового співтовариства; враховуючи зобов'язання Уряду України направляти частину
міжнародної фінансової допомоги, яка надається йому на погашення
заборгованості України по державних кредитах, наданих Російською
Федерацією, на основі рівного ставлення і недискримінації
кредиторів України; погодились про нижченаведене:
Стаття 1
Українська Сторона до 31 березня 1995 року сплачує нараховані
проценти, які підлягають сплаті в 1994 році, по державному
кредиту, наданому Російською Федерацією відповідно до міжурядової
Угоди про державний кредит на 1993 рік від 24 червня 1993 року в
сумі 11,54 млн.доларів США. Нараховані проценти за прострочені
платежі в погашення зазначеного кредиту в 1994 році, суму яких
Сторони доручать уточнити уповноваженим банкам Сторін до 24
березня 1995 року, сплачуються до 10 квітня 1995 року.
Стаття 2
Російська Сторона надає Українській Стороні відстрочку по
сплаті: прострочених в 1994 році платежів в погашення основного боргу
по державних кредитах, наданих Російською Федерацією відповідно до
міжурядових угод про державний кредит по результатах
торговельно-економічних відносин в 1992-1993 рр. від 26 травня
1993 р. і про державний кредит на 1993 рік від 24 червня 1993 р.,
у сумі 484,64 млн.доларів США; нарахованих процентів за користування в 1993-1994 роках
кредитом, наданим Російською Федерацією відповідно до міжурядової
Угоди про державний кредит по результатах торговельно-економічних
відносин в 1992-1993 рр. від 26 травня 1993 р. у сумі 160,22 млн.
доларів США, а також нарахованих процентів за прострочені платежі
в погашення зазначеного кредиту в 1994 році, суму яких Сторони
доручать уточнити уповноваженим банкам Сторін до 30 березня 1995
року; платежів, які підлягають сплаті в 1995 році в погашення
основної заборгованості по кредиту, наданому Російською Федерацією
відповідно до міжурядової Угоди про державний кредит по
результатах торговельно-економічних відносин в 1992-1993 рр. від
26 травня 1993 р., у сумі 416,67 млн.доларів США, яку буде
віднесено на заборгованість за цією Угодою по мірі наставання
оригінальних строків платежів. Сплата вказаних платежів здійснюватиметься протягом 1998-2007
рр. щороку у розмірі однієї десятої частини загальної суми
реструктурованої заборгованості. Протягом кожного року платежі
здійснюватимуться рівними щоквартальними частками, не пізніше
першого числа останнього місяця кожного кварталу.
Стаття 3
Російська Сторона надає Українській Стороні відстрочку
платежів по погашенню в 1995 році основного боргу по кредиту,
виданому Російською Федерацією відповідно до міжурядової Угоди про
державний кредит на 1993 рік від 24 червня 1993 р., у сумі 67,97
млн. доларів США на два роки з погашенням в 1 кварталі 1997 року,
не пізніше 20 березня 1997 року.
Стаття 4
На суму відстроченої заборгованості відповідно до статей 2 і
3 цієї Угоди з 1 січня 1995 року нараховуються проценти по ставці
шестимісячних депозитів в доларах США LIBOR+1,5 процента річних і
сплачуються щоквартально, 1 числа першого місяця наступного
кварталу. На прострочені платежі в погашення основного боргу і
процентів нараховуються проценти по ставці шестимісячних депозитів
в доларах США LIBOR+2 процента річних, які сплачуються одночасно з
погашенням прострочених сум.
Стаття 5
На всю суму відстроченої до погашення заборгованості по
державних кредитах відповідно до статей 2 і 3 цієї Угоди
Українська Сторона видасть і передасть Російській Стороні
номіновані в доларах США векселі, які відповідають міжнародним
стандартам та зареєстровані Міністерством фінансів України. Строки, умови випуску, використання, обігу, розміщення та
погашення зазначених векселів регулюватимуться Сторонами на основі
укладення окремої Угоди до 1 червня 1995 року, яка з моменту
набрання чинності стає невід'ємною частиною цієї Угоди.
Стаття 6
Зобов'язання Української Сторони за цією Угодою є безумовними
і всі платежі відповідно до цієї Угоди здійснюватимуться без
будь-яких вилучень, відрахувань і взаємозаліків будь-якого виду, а
також будуть вільні і очищені від всіх податків, зборів, які
існують на території України. Платежі у погашення основного боргу і сплата нарахованих
процентів здійснюватимуться у вільно конвертованій валюті або в
рублях Російської Федерації по курсу рубля до долара США на дату
кожного платежу.
Стаття 7
У випадку, якщо Українська Сторона не виконує який-небудь
платіж, який припадає за цією Угодою, протягом 14 банківських днів
після настання строків платежу 1 числа першого місяця кожного
наступного кварталу, відстрочки, надані Україні відповідно до
Статей 2 і 3, припиняють свою дію, і всі відстрочені суми
відповідно до статей 2 і 3 цієї Угоди стають терміновими і повинні
бути негайно сплачені.
Стаття 8
Уповноважені банки Сторін в місячний термін внесуть
відповідні зміни, які випливають з умов цієї Угоди, в технічний
порядок здійснення розрахунків і ведення рахунків, який
встановлений міжбанківською Угодою від 3 серпня 1993 року.

Стаття 9
В іншому, що не передбачено умовами цієї Угоди, діють умови
угод між Урядом України і Урядом Російської Федерації про
державний кредит по результатах торговельно-економічних відносин в
1992-1993 рр. від 26 травня 1993 року і про державний кредит на
1993 рік від 24 червня 1993 року.
Стаття 10
Ця Угода набирає чинності з дати останнього повідомлення про
виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для
набрання нею чинності, і припиняє свою дію на дату повного
виконання Українською Стороною своїх зобов'язань за цією Угодою.
Вчинено в м.Києві 20 березня 1995 року в двох дійсних
примірниках українською та російською мовами, причому обидва
тексти мають однакову силу.
За Уряд України За Уряд Російської Федерації
(підпис) (підпис)вгору