Документ 643-98-п, перша редакція — Прийняття від 07.05.1998
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 травня 1998 р. N 643
Київ
Про внесення змін і доповнень до
постанови Кабінету Міністрів України
від 9 червня 1997 р. N 574

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести такі зміни та доповнення до постанови Кабінету
Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 574 ( 574-97-п ) "Про
затвердження Положення про вантажну митну декларацію":
1) в абзаці третьому пункту 2 цифри і слова "1 січня 1998 р."
замінити цифрами і словами "1 січня 1999 р.";
2) у Положенні про вантажну митну декларацію, затвердженому
зазначеною постановою:
пункт 3 доповнити абзацом такого змісту: "ВМД є документом суворого обліку";
абзац перший пункту 10 викласти в такій редакції: "10. ВМД оформляється на єдиних стандартних самокопіювальних
бланках формату А4, що виготовляються друкарським способом.
Оформлення ВМД з використанням інших бланків не допускається.
Замовлення бланків ВМД форм МД-2 та МД-3 та їх реалізація належить
виключно до компетенції митних органів України. Облік бланків
здійснюється згідно із законодавством. Специфікація форми МД-8
виготовляється на аркушах такого ж формату, як і бланки форми МД-2
та МД-3, друкарським способом або за допомогою комп'ютера".
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 52вгору