Документ 642_154, чинний, поточна редакція — Підписання від 31.05.2016
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 07.12.2016. Подивитися в історії? )

ПРОТОКОЛ
між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Генеральним інспекторатом Прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Румунії про порядок обміну статистичною та аналітичною інформацією про обстановку на державних кордонах України і Румунії

Дата підписання:

31.05.2016

Дата набрання чинності для України:

07.12.2016

Адміністрація Державної прикордонної служби України і Генеральний інспекторат Прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Румунії (далі - Сторони),

керуючись статтями 1 та 2 Договору між Кабінетом Міністрів України, Урядом Республіки Молдова й Урядом Румунії про співробітництво у боротьбі зі злочинністю, вчиненого в м. Київ 6 липня 1999 року (далі - Договір),

враховуючи те, що в усіх своїх проявах транскордонна злочинність являє собою серйозну загрозу безпеці та добробуту людей, підриває економічні, культурні та політичні основи суспільства і виявляється на всьому кордоні держав Сторін (далі - державний кордон),

для забезпечення взаємного обміну статистичною та аналітичною інформацією,

з метою координації заходів, які проводяться Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Генеральним інспекторатом прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Румунії на українсько-румунському державному кордоні (далі - спільний державний кордон) і спрямовані на запобігання незаконному переміщенню через державний кордон осіб, транспортних засобів і вантажів, а також вирішення інших питань, що належать до їх компетенції,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони здійснюють обмін статистичною та аналітичною інформацією про обстановку на державному кордоні та прогнозами її розвитку, а також про результати їх діяльності з метою забезпечення безпеки державного кордону.

Стаття 2

1. Обмін статистичною та аналітичною інформацією між уповноваженими підрозділами Сторін здійснюється відповідно до законодавства держав Сторін, а також міжнародних угод, учасниками яких вони є.

2. У рамках цього Протоколу обмін інформацією з обмеженим доступом та персональними даними здійснюватися не буде.

3. Сторони зобов'язуються не допускати розголошення інформації, отриманої в процесі співробітництва, в рамках реалізації цього Протоколу, і не передавати її третій стороні без письмової згоди Сторони, яка надала інформацію.

Стаття 3

1. З метою реалізації положень цього Протоколу Сторони здійснюють обмін статистичною та аналітичною інформацією, збирання якої належить до компетенції Сторін, а саме:

1.1. На державному кордоні:

a) кількість осіб і транспортних засобів, які перетнули державний кордон;

b) статистичні дані про виявлення зброї, боєприпасів, вибухових і наркотичних засобів, товарів і технологій подвійного призначення, культурних цінностей;

c) статистичні дані про незаконне переміщення алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

d) статистичні дані про виявлення викрадених транспортних засобів;

e) кількість осіб, яким відмовлено у в'їзді;

f) статистичні дані про незаконне перетинання або спроби незаконного перетинання державного кордону;

g) статистичні дані щодо організації та сприяння незаконному переміщенню осіб через державний кордон.

1.2. На спільному державному кордоні:

a) статистична та аналітична інформація, що визначена у підпункті 1.1 цієї статті;

b) кількість затриманих на спільному державному кордоні осіб, стосовно яких проводиться перевірка за фактом використання підроблених або чужих документів;

c) про нові способи підроблення документів на право перетинання кордону, які були виявлені на спільному державному кордоні;

d) аналітичні описи індикаторів ризиків, виявлених на спільному державному кордоні.

2. У рамках провадження положень цього Протоколу Сторони здійснюють обмін іншою інформацією, яка становить спільний інтерес, з дотриманням положень статті 2.

Стаття 4

1. Обмін статистичною та аналітичною інформацією буде здійснюватись:

a) на центральному рівні - між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Генеральним інспекторатом Прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Румунії;

b) на територіальному рівні - між територіальними органами Сторін (з урахуванням організаційної структури), які визначаються Прикордонними Уповноваженими України і Румунії.

Територіальні органи Сторін обмінюються інформацією про обстановку та результати службової діяльності в межах своєї відповідальності.

2. Сторони у десятиденний термін після набрання чинності цим Протоколом обмінюються контактними даними структур, зазначених у пункті 1 цієї статті, а також своєчасно інформують про їх зміни.

Стаття 5

Обмін статистичною та аналітичною інформацією здійснюється відповідно до законодавства держав Сторін таким чином:

1. На центральному рівні:

a) щомісяця (до 20 числа наступного місяця) - статистичними даними за формою, погодженою Сторонами, електронною поштою, або через контактний пункт "Порубне";

b) щокварталу (до 25 числа місяця, що настає за кварталом) - інформаційно-аналітичними матеріалами шляхом листування, а також з використанням магнітних, оптичних носіїв інформації, за допомогою електронної пошти або через контактний пункт "Порубне";

c) черговими службами Сторін з використанням діючих каналів зв'язку: щодня - до 10.00 за погодженою формою;

негайно - за різкої зміни обстановки.

2. На територіальному рівні:

a) щомісяця (до 20 числа наступного місяця) - електронною поштою;

b) старшими змін прикордонних нарядів у пунктах пропуску через спільний державний кордон:

щодня - до 06.00 за минулу добу;

негайно - за різкої зміни обстановки.

Обмін даними, визначеними підпунктом 1.2 статті 3, здійснюватиметься за формою, погодженою Сторонами.

Стаття 6

Якщо Сторони не домовляться про інше, обмін статистичною та аналітичною інформацією оформлюється офіційною мовою держави Сторони, яка її надсилає.

Стаття 7

З метою реалізації положень цього Протоколу та вирішення проблемних питань, які виникли під час обміну інформацією, Сторони можуть проводити:

a) робочі зустрічі експертів і консультації на центральному або територіальному рівнях;

b) семінари або підготовчі курси на території держави однієї зі Сторін.

Стаття 8

Кожна із Сторін несе витрати, пов'язані із виконанням положень цього Протоколу на території своєї держави, якщо для кожного конкретного випадку не буде погоджено інший спосіб, у відповідності до законодавства своєї держави.

Стаття 9

Положення цього Протоколу не зачіпають зобов'язань Сторін за іншими міжнародними договорами, учасниками яких вони є.

Стаття 10

1. Цей Протокол укладається на невизначений термін і набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цим Протоколом чинності.

2. Сторони за взаємною згодою можуть вносити зміни та доповнення до цього Протоколу, що оформлюються додатковими протоколами, які є його невід'ємною частиною.

3. Кожна із Сторін може припинити дію цього Протоколу шляхом направлення іншій Стороні дипломатичними каналами письмового повідомлення про намір припинити його дію. Дія Протоколу припиняється через 90 днів з дня отримання іншою Стороною такого повідомлення.

Учинено в м. Сучевіца 31 травня 2016 року, у двох примірниках, українською та румунською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

За Адміністрацію
Державної прикордонної
служби України

За Генеральний інспекторат
Прикордонної поліції
Міністерства внутрішніх справ
Румунії

генерал-полковник

Головний квестор поліції

(підпис)

(підпис)

Віктор НАЗАРЕНКО

Лівіу Маріус ГАЛОШ
вгору